• Školní družina

    • Školní družina slouží:

     • k výchově
     • k vzdělávání
     • k rekreaci žáků mimo vyučování.

     Provoz:

     • Ranní:  6:30 - 7:40 hodin
     • Odpolední: 11.30 až 16.30 hodin v budově vstupního a stravovacího pavilonu - druhé patro.

     Žáci se přihlašují písemně formou zápisního lístku. Rodiče sdělí vychovatelce školní družiny rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.

     Každá nepřítomnost musí být rodiči písemně nebo telefonicky omluvena.