• Žáci naší školy mohou k polednímu stravování využít příjemného prostředí školní jídelny. Mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Školní jídelna využívá moderní stravovací systém.

      

     Vlastnosti

     • Dotykový objednávací terminál v jídelně a možnost objednávek a odhlášek obědů přes internet.
     • Kontrola rodičů nad objednanou a odebranou stravou, kompletní historie plateb a kreditu.
     • Platby "dopředu" formou kreditu.

      

     Výběr jídel a odhlášky

     • Výběr jídla, jeho odhlášku a přihlášku provádí žáci čipovým systémem u objednacího boxu v prostorách školní jídelny a na internetu na adrese http://jidelna.zsbojkovice.cz (bez www)
     • Výjimečně je možno odhlásit nebo přihlásit oběd na tentýž den do 8:00 hodin (tel. 773 460 231).
     • Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.