• Výuka plavání druhých a třetích tříd

    • Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy v naší škole plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Děti absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém bazénu Delfín v Uherském Brodě a v Luhačovicích.

     Probíhá vždy od září do konce 1. pololetí. Výuka plavání je hrazena ze státního rozpočtu. Dopravu na plavání hradí rodiče.

     Co plavání přináší:

     • radostný zážitek, zpestření výuky tělesné  výchovy
     • rozvoj psychomotorických schopností dítěte
     • podporuje správné zakřivení páteře dítěte a   posílení zádových svalů
     • rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte
     • posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu
     • podporuje chuť k jídlu, zlepšuje spánek
     • děti se učí spolupráci, soustředění, jsou bystřejší
     • zvyšuje se síla, vitalita a pohyblivost celého těla
    • Sportuj ve škole

    • Pravidelný pohyb je nedílnou součástí života moderního člověka a jistě má svůj význam i v oblasti prevence nežádoucího chování mladých lidí. Naše škola má výborné sportovní podmínky a sportovní tradice, ve kterých chce i nadále pokračovat.

     I proto patříme mezi vybrané školy, které byly zařazeny do projektu na podporu hýbání se dětí na 1. stupni Sportuj ve škole. Ten pro žáky prvních, druhých a třetích tříd realizujeme jednou týdně, a to plně zdarma.

     Děti tak formou zábavných her proniknou do základů populárních sportů, jako je minikopaná, minivolejbal, minibasketbal, miniházená, bruslení a ragby.

    • Atletika pro děti do škol

    • Jsme zapojeni do projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol nabízející dětem a jejich rodičům možnost navštěvovat atletické kroužky zaměřené na všestrannou pohybovou aktivitu.

     Projekt podporují slavní sportovci jako třeba oštěpařka Bára Špotáková, překážkářka Zuzana Hejnová nebo koulař Ladislav Prášil.

     Máme k dispozici kvalifikované trenéry, dobrou metodiku a kvalitní pomůcky, které využíváme v kroužcích žáků čtvrtých a pátých tříd.