• Hlavním cílem naší školy je poskytnout žákům základní vzdělání a připravit je ke studiu na dalších školách vyššího typu dle zájmu a schopnosti žáka. Ve smyslu tohoto cíle klade naše škola důraz na všechny hlavní složky utvářející mladého člověka:

     • Fyzické zdraví: učíme naše žáky pochopit, jak jsou naše těla schopna pracovat, abychom mohli zjistit, kdy se můžeme těšit dobrému zdraví a kdy může být něco v nepořádku.
       
     • Mentální zdraví: žáci se musí naučit získávat informace z různých zdrojů a vhodně je používat v praxi.
       
     • Emocionální zdraví: je spojeno s pochopením našich pocitů a schopností vysvětlit je. Toto napomáhá žákům vcítit se do pocitů druhých, chápat je a tolerovat.
       
     • Sociální zdraví: žáci se naučí chápat sami sebe jako jedinečnou individualitu, jako muže a ženu ve vztahu se společností a svým okolím.
       
     • Sebe-realizační zdraví: naší snahou je rozvíjet žákovo ego (sebepoznáním, sebeuvědoměním), individuálním přístupem k jeho nadání a tím předcházet frustracím, stresům a depresím.
       
     • Duchovní zdraví: je spojeno se smyslem našeho bytí, čeho si ceníme a na čem nám záleží. Je to jádro naší existence, držící nás pohromadě, umožňující nám pochopit a uvést nás do vzájemného vztahu s ostatními pěti aspekty zdraví.