• Odborná učebna fyziky
   • Odborná učebna fyziky
   • Učebna fyziky se nachází v 1. patře staré budovy. Třída je vybavena PC s nainstalovanými výukovými programy a připojením k internetu. Jeho součástí je vizualizér, interaktivní tabule
    a dataprojektor. Prostřednictvím tohoto zařízení žáci lépe pochopí i složitější jevy a výuka bude pro ně zajímavější a rozmanitější. V přilehlých vitrínách jsou vystaveny funkční fyzikální modely a měřicí přístroje, které rovněž pomáhají k pochopení dané fyzikální problematiky.

   • Odborná pracovna chemie
   • Odborná pracovna chemie
   • Odborná pracovna chemie se nachází ve 2. patře nové budovy. Je vybavena velkým demonstračním stolem na stupínku, interaktivní tabulí a dataprojektorem. V učebně jsou uloženy žákovské laboratorní soupravy, které jsou žáky využívány při laboratorních pracích, ve vitrínách jsou ukázky chemického skla a molekulových modelů. Na stěnách jsou rozmístěny nástěnné tabule s chemickou tématikou a na hlavní nástěnce žáci prezentují výsledky svých vlastních projektů.

   • Odborná pracovna přírodopisu
   • Odborná pracovna přírodopisu
   • Odborná učebna přírodopisu se nachází v prvním patře nové budovy. Je vybavena interaktivní tabulí,  dataprojektorem, mikroskopy a počítači, které žáci využívají při výuce. Ve vitrínách jsou ukázky minerálů, hornin a různých vycpaných zvířat. Na stěnách jsou rozmístěny nástěnné tabule s přírodopisnou tématikou. Velkou výhodou je učitelský stupínek s demostrační katedrou.

   • Učebna zeměpisu
   • Učebna zeměpisu
   • Zbrusu nová učebna zeměpisu je vybavena interaktivní technikou, filmovým plátnem s projektorem a ozvučením Dolby Atmos. Unikátní je 3D pískoviště, na kterém se vyučují vrstevnice, činnost větru, vody, sopky, ale taky planety, šíření radiace po havárii jaderné elektrárny Fukušima, tsunami, časová pásma a mnoho dalšího. 

   • Učebna hudební výchovy
   • Učebna hudební výchovy
   • Učebna hudební výchovy se nachází ve třetím patře nové budovy. I tady máme pro žáky moderní vybavení v podobě PC, dataprojektoru a interaktivní tabule. Součástí učebny je kvalitní ozvučení a několik hudebních nástrojů, např. klavinova, kytara, klávesy a další. V přilehlém kabinetu jsou potřebné pomůcky, zpěvníky a odborná literatura. V příjemném prostředí se žáci mohou jednou týdně ponořit do světa hudby.

   • Učebna výtvarné výchovy
   • Učebna výtvarné výchovy
   • Odborná učebna se nachází v 2. patře původní budovy. I zde je moderní vybavení jako je dataprojektor, interaktivní tabule včetně velkoformátového promítacího plátna. Na stěnách učebny jsou nástěnky k vystavení nejzdařilejších prací žáků, které učebně dodávají příjemný estetický vzhled a inspiraci k výtvarné tvorbě. Přilehlý kabinet slouží jako technické zázemí a jsou v něm umístěny výtvarné pomůcky, materiál a odborná literatura.

   • Učebny informatiky
   • Učebny informatiky
   • Škola disponuje celkovým počtem 30 počítačů ve dvou vzájemně propojených učebnách, jež jsou umístěny v podkrovních místnostech učebnového pavilonu. Všechny počítače jsou s operačním systémem Windows 10 nebo Windows 7 Profesional a 19" LCD monitory. Obě učebny vyhovují dnešním náročným hygienickým normám v oblasti uspořádání, vybavení interaktivní technikou a stínění venkovního světla. Od roku 2013 jsou vybaveny klimatizací.

   • Učebna technických prací
   • Učebna technických prací
   • Učebna se nachází v přízemí staré budovy. Ve třídě je 16 pracovních stolů a nářadí pro obrábění dřeva, kovů a plastů. Na stěnách visí nástěnné tabule, které popisují různé nářadí nebo pracovní operace. K dílně dále patří sklady pomůcek, materiálu, strojovna a nářaďovna pro pěstitelství. 

   • Jazykové učebny
   • Jazykové učebny
   • Na naší škole máme dvě jazykové učebny, které slouží k modernímu vyučování cizích jazyků. Každá učebna je vybavena ovládacím pultem s přehrávačem a sluchátky. Učitel je v kontaktu se žáky a má možnost kontrolovat výslovnost každého žáka zvlášť nebo s vybranými žáky konverzovat. Přehrávač dokáže text připravený k poslechu zpomalit nebo zrychlit. Učitelé k tomu mohou používat nahrávky na CD nebo flash disku. Ovládací pult je propojen s počítačem s internetem a interaktivní tabulí. Žákovské lavice jsou uspořádány do tvaru písmene „U“.

   • Mini-laboratoř chemie
   • Mini-laboratoř chemie
   • Nově má naše škola mini-laboratoř chemie pro 14 žáků. Je vybavena speciální skříní na chemikálie s odvětráním, keramickými dřezy, skříní na laboratorní sklo. Samozřejmostí je elektroinstalace pro všech 14 pracovních míst včetně wifi připojení pro laboratorní notebooky.

   • Cvičná kuchyně
   • Cvičná kuchyně
   • Škola disponuje nově vybavenou učebnou vaření, která se nachází vedle dílny. Jsou zde nové sklokeramické sporáky, horkovzdušné trouby na pečení, myčka nádobí a další pomůcky, které žáci hojně využívají při přípravě studených i teplých pokrmů.

   • Mini-laboratoř fyziky
   • Mini-laboratoř fyziky
   • Mini-laboratoř fyziky s kabinetem je přímo přilehlá k odborné učebně. Slouží žákům k nejrůznějším pokusům z mechaniky, optiky, elektroniky či badatelsky orientované výuky. K posledním přírůstkům patří laboratorní měřící technika Vernier a programovatelní roboti.