• přechod z prvního na druhý stupeň klade na žáky větší nároky na přípravu
      
    • i v časovém presu při domácí přípravě by si žák měl projít všechny předměty (lépe všechny "letecky", než některé vůbec)
      
    • každý předmět vyučuje jiný učitel, který nebere ohled na nároky svých kolegů (žák tak může být zkoušen i z několika předmětů v jeden den)

     

    Obecně

    • hovořte s dětmi pravidelně nejen o škole, ale i o běžných životních událostech, radostech i problémech. Buďte jim oporou, ale také přirozenou autoritou, která trvá na svých rozhodnutích.
      
    • všímejte si výrazných změn v chování, které mohou být důsledkem tajeného neúspěchu, konzumace alkoholu či drog (ve vyšších ročnících)
      
    • nezapomínejte na včasné řešení problémů společně se školou a učitelem - vzájemná spolupráce a informovanost je základem úspěchu
      
    • jako rodiče jste ze zákona plně odpovědni za řádnou docházku svých dětí do školy - zbytečně je neuvolňujte na rekreace a dovolené v průběhu školního roku. Po ošetření u lékaře, pokud je dítě zdravé, musí ještě týž den nastoupit do školy.