• Školní rok 1931/ 32

    Při tělocvičně jsou sprchy a všichni žáci byli jednou měsíčně teplou vodou koupáni - pokud se ve škole topilo.

     

    Školní rok 1935/ 36

    Návštěva školy byla zcela uspokojivá. Donucovacích prostředků použito nebylo a nebylo zapotřebí jich používati, poněvadž jak rodiče, tak i žáci byli svých povinností uvědoměle dbalí.

     

    Školní rok 1941/ 42

    Byl 17x během školního roku měněn rozvrh.

     

    Školní rok 1944/ 45

    • KNV přidělili naší škole pro 46 dětí rekreaci zdarma - jakožto vítězům v soutěži prospěchu. Děti byly umístěny v národní škole v Pozlovicích a v Luhačovicích. První týden si naříkaly na nedostatek potravy, pak se to už zlepšilo.
    • zakoupen klavír (malé černé křídlo) za 70.000 Kčs
    • žákovská organizace zúčastnila se hubení myší, jichž zničila 23751. Za tuto akci dostala od ONV 2.250 Kčs odměny
    • další sběr: papír 3946 kg, textil 1394 kg, kosti 487 kg, guma 114 kg, barevné kovy 85 kg, šípky 345 kg, pecky 266 kg, železo 650 kg
    • v lesní brigádě odpracovali žáci celé školy 2883 hodiny, zasadili 141650 lesních stromků, nasbírali a odeslali 260 kg hlemýžďů
    • žákovská organizace získala v abstinentní akci 122 žáků, kteří se zavázali, že do 20 let nebudou pít alkoholické nápoje
     

    Školní rok 1946/ 47

    Byly nejdelší prázdniny:

    • vánoční od 15. 12. do 13. 1.
    • velikonoční - 10 dní
    • svatodušní - 4 dny
    • vyučování bylo přerušováno různými školními oslavami, po kterých následoval vždy jeden den volna
     

    Školní rok 1952/ 53

    • 4. 9. celá škola provedla průzkum mandelinky bramborové, ale nic nenašla
      
    • 22. 5. provedena hledací služba přástevníka, červce a mola řepného na Hradské Nivě - nic se nenašlo
     

    Školní rok 1954/ 55

    Pokus koedukovaných tříd (společné vyučování chlapců a dívek) podle sovětského vzoru nebylo jediného případu, že by to mělo špatný vliv na mravní výchovu dětí, jak se sem tam rodiče obávali.