• Asociace školních a sportovních klubů

    • je multisportovní sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních klubech v celé České republice.

     Svým pojetím se zásadně odlišuje od výkonnostního a vrcholového sportu především tím, že akcentuje spontánní radost z přirozeného pohybu a z účasti na celé řadě sportovních aktivit. Činnost školního sportovního klubu na naší škole zajišťují učitelé, nejčastěji tělocvikáři. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

     Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice byla jednou z prvních, která založila ŠSK pro své žáky, ke kterým se v pozdějších létech přidávaly i děti z okolních obcí. Nadstandardní podmínky pro sportování dětí na naší škole umožňují dětem sportovat, kdy se jim zachce a vybrat si z nabídky školy, která je pestrá a rozmanitá. Předmětová komise tělesné výchovy společně s metodickým sdružením 1. stupně zorganizuje a uspořádá za školní rok více než 40 jednorázových i dlouhodobých sportovních akcí a soutěží.

     Volný čas dětí je velmi cennou devízou, proto učitelé s vedením naší školy věnují mimořádnou pozornost smysluplnému využití tohoto času k pohybovým aktivitám, pravidelnému pohybu v symbióze s pořádáním dlouhodobých sportovních soutěží, lyžařských kurzů, soustředění a řady dalších.

    • Vybíráme z nabídky 1. stupně:

     • sprinterský víceboj
     • ročníkové závody na 600 a 800 metrů
     • turnaj „ O florbalové borce“
     • Vánoční víceboj v halové atletice
     • O nejlepšího šplhounka
     • O nejlepšího skokana
     • O nejlepšího ranaře – vybíjená
     • McDonald Cup – minikopaná
     • štafetové běhy v lehké atletice
     • Atletická olympiáda
     • Turnaj v minivolejbalu
     • turnaj „O pingpongového krále“
     • O pohár starosty města Uherského Brodu
     • Bojkovský atletický víceboj
     • Velký sportovní den
     • Lyžařský kurs IV. – V. ročníku aj.
    • Vybíráme z nabídky 2. stupně

     • sprinterský víceboj
     • Zátopkův přespolní běh
     • Okresní kolo v přespolním běhu
     • Krajské kolo v přespolním běhu
     • Atletický víceboj O pohár Uh. Hradiště
     • Mikulášská laťka - Strání
     • Vánoční laťky - Slavičín
     • Pohár rozhlasu
     • Lehkoatletický čtyřboj
     • Coca-Cola Cup - fotbal
     • Malá kopaná
     • Sálová kopaná
     • Okresní a krajská kola - florbal
     • Okresní a krajská kola - volejbal
     • Smíšený volejbal
     • O nejlepšího šplhouna školy aj.