• Jazyk a jazyková komunikace

    • Žákům na 1. stupni nabízíme:

     • zajímavé akce – besedy v městské knihovně, pasování na čtenáře, divadelní představení
     • recitační soutěž
     • půjčování knih ze školní knihovny
     • projekt Vítání jara (seznámení s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc, Pašijového týdne, vyhledávání básní a říkadel s velikonoční tematikou)
    • Matematika a její aplikace

    • Pro žáky, kteří mají zájem o matematiku, řešení zajímavých úloh, jsou připraveny na 1. stupni následující soutěže:

     • Sudoku
     • Matematický klokan
     • Pythagoriáda (5. ročník)
     • Matematická olympiáda (5. ročník)

      

    • Člověk a jeho svět

    • Pro zpestření výuky pro žáky 1. stupně pořádáme:

     • výukové exkurze (Po stopách minerálních pramenů, Pivečkův lesopark, Moštárna Hostětín, Muzeum obuvi Zlín)
     • besedy v muzeu
     • besedy s hasiči
     • besedy s mluvčí Policie ČR
     • výuku na dopravním hřišti v Uh. Brodě
    • Umění a kultura

    • Estetické cítění a vztah k umění probouzíme u žáků na 1. stupni těmito činnostmi:

     • výtvarná soutěž (tematicky zaměřené práce s využitím různých výtvarných technik)
     • pěvecká soutěž (školní kolo Superstar, pěvecká přehlídka nejlepších zpěváků)
     • účinkování na adventních a vánočních akcích
     • vystoupení ke Dni matek
     • projekt Vítání jara (nácvik písní a tanečků, tradiční „Chození s létečkem“
     • účast na výchovných koncertech (spolupráce se ZUŠ Bojkovice a FS Světlovánek)
     • účast na výstavách výtvarných prací
    • Člověk a svět práce

    • Na 1. stupni motivujeme žáky k nadstandardním pracovním činnostem následujícími aktivitami:

     • výroba dekoračních předmětů na vánoční jarmark
     • práce v keramické dílně DDM Bojkovice
     • tradiční pletení pomlázky, výroba kraslic, příprava velikonočních pokrmů v rámci projektu Vítání jara