• Vstupní a stravovací pavilon

   • Od roku 2002 je v provozu vstupní a stravovací pavilon, ve kterém jsou umístěny:

    • šatny pro žáky a zaměstnance školy,
    • školní jídelna s kuchyní,
    • tři učebny školní družiny.
      

    V dnešní době je to jediná nezateplená budova školy.

   • Stará budova

   • Nejstarší budova, která byla postavena v roce 1931 jako Měšťanská škola a do začátku 2. světové války nesla jméno prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka - čestného občana Bojkovic, dnes slouží k výuce tříd nižšího stupně a žáků devátých tříd. Sídlo zde má vedení školy se sekretariátem, informační centrum pro učitele, odborné pracovny fyziky, výtvarné a hudební výchovy, nová moderní učebna vaření a technických prací. Najdete zde původní - dnes nazývanou - malou tělocvičnu, kde probíhají hodiny tělocviku prvního stupně.

    Budova je po první fázi generální opravy. V roce 2009 byla provedena výměna všech oken a zateplení fasády.

   • Učebnový pavilon

   • V roce 1993 byl na západní straně školy postaven pětipodlažní učebnový pavilon s 12 kmenovými třídami, odbornými pracovnami jazyků, přírodopisu, chemie, hudební výchovy a informatiky. V roce 2009 byla provedena výměna všech oken a zateplení celé budovy včetně nové fasády.

    Součástí pavilonu jsou kabinety pro učitele a sbírkové fondy.

   • Sportovní hala Zdeňka Ogrodníka

   • Moderní sportovní hala evropských norem byla otevřena v roce 1996. Cvičební plocha má rozměry 24 x 40 m, výška stropu má v nejvyšším bodě 11 m, podlaha je vlysková. Hala splňuje podmínky pro všechny sálové sporty. V roce 2008 proběhla rekonstrukce vlyskové podlahy, šaten a elektroinstalace. V roce 2015 proběhla výměna oken a zateplení fasády.

    Probíhá zde výuka tělesné výchovy žáků druhého a některých tříd prvního stupně. V odpoledním vyučování pak veškeré sportovní zájmové činnosti a tréninky.

    Denně od 15.00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků slouží klubům a dalším zájemcům.

    V roce 2022 Rada města Bojkovice pojmenovala sportovní halu na počest emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka st.