• Slunečné prázdniny a zasloužený odpočinek
   • přejí svým žákům učitelé a vedení školy
   • Den pro Ukrajinu
   • "Krásný je vzduch, krásnější je moře..." se v pondělí rozeznělo z úst více jak 400 žáků a jejich učitelů.
   • Zapojili jsme se do Národního plánu doučování
   • Pro zmírnění negativních důsledků covidových opatření na vzdělávání dětí – celkem 15 skupin, které pokrývají všechny ročníky v češtině, angličtině a matematice.
   • Ranní družina
   • vychovatelky školní družiny nastartují den vašim dětem od 6.00 hodin
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Přírodověda páťáků v terénu
    • Přírodověda páťáků v terénu

    • 29. 6. 2022
    • Konec školního roku je vhodnou dobou pro uskutečnění nejrůznějších výletů a exkurzí a právě jedna z takových akcí proběhla v kamenolomu Natrix a u koní v Krhově.

     Autobus vyvezl páťáky do Bzové, odkud vyrazili po polňačce mírným stoupáním až do pískovcového lomu, který je už více než stoletý. Děti se od pana Machů dozvěděly o vlastnostech místní pískovcové horniny, viděly těžební stroje v akci a mohly si třeba zkusit těžkou práci sbíječe.

   • Já s písničkou jdu jak ten ptáček...
    • Já s písničkou jdu jak ten ptáček...

    • 29. 6. 2022
    • Na pěveckou soutěž SUPERSTAR, která proběhla na 1. stupni 16. června, si přišlo zazpívat a ukázat svůj talent víc jak 30 zpěváčků.

     Pro malé prvňáčky to byla premiéra zazpívat do mikrofonu a vystoupit před dětským publikem. Někteří zpestřili své písničky doprovodem na akordeon, klávesy nebo karaoke.

   • Z atletického Poháru starosty jsme si přivezli celkem 23 medailí!
    • Z atletického Poháru starosty jsme si přivezli celkem 23 medailí!

    • 28. 6. 2022
    • Tradiční atletická soutěž přilákala na školní ovál uherskobrodské ZŠ Pod Vinohrady celkem 16 škol okresu se svými 19 týmy.

     Ty byly poskládány z malých atletů a atletek 2. – 5. tříd, aby si zasoutěžili v několika technických disciplínách, ve sprintu a ve štafetě. Náš tým A získal pohár a stříbrné medaile za celkové druhé místo, když nás porazila jen ZŠ Nivnice, tým B se umístil na místě šestém.

   • Spelling bee
    • Spelling bee

    • 24. 6. 2022
    • Na začátku června se žáci pátého ročníku zúčastnili soutěže v anglickém hláskování Spelling bee.

     První tři místa obsadili Michal Kútik z 5.B, Taťána Džavíková a Eliška Pokorná z 5.A.

     Úspěšným soutěžícím blahopřejeme.

   • Soutěž the King/Queen of Words - Slovíčkový král/královna
    • Soutěž the King/Queen of Words - Slovíčkový král/královna

    • 23. 6. 2022
    • V měsíci červnu proběhl 1. ročník soutěže v anglickém jazyce o slovíčkového krále nebo královnu inspirované pravopisným králem v jazyce českém.

     Soutěž byla určena pro všechny žáky 6. – 9. tříd a motivovala je k tomu, aby dokázali, jak bohatou slovní zásobu z angličtiny mají a jak rychle si ji dokážou vybavit. V třídních kolech byli vybráni 3 vítězové do kola ročníkového, ve kterém pak proběhl souboj mezi těmi nejlepšími. Slovíčkovými královnami se staly tyto žákyně:

   • NOC V DRUŽINĚ
    • NOC V DRUŽINĚ

    • 22. 6. 2022
    • Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku školní družiny byla dne 10. 6. 20022 připravena Noc v družině.

     Večer byl pojat ve sportovním a zábavném duchu. Děti si zahrály Srandamač, opekly špekáčky a zábavné hry nechyběly ani při diskotéce. Přespání v prostorách družiny bylo pro děti dobrodružství.

     Akce se, i díky hezkému počasí, vydařila a všichni se po snídani rozešli s úsměvem domů.

   • Beseda s mořeplavcem JIŘÍM DENKEM
    • Beseda s mořeplavcem JIŘÍM DENKEM

    • 22. 6. 2022
    • Nedávno zajistil Klub Maják pro žáky 4. – 7. tříd naší školy zajímavou motivační přednášku cestovatele a mořeplavce Jiřího Denka.

     Jak vypadá opravdický námořník, zda ještě existují piráti, jak působí z lodi Antarktida i jiná zajímavá místa na Zemi, že se dá cestovat po světě s rodinou a dokonce i s miminkem, to vše a mnoho dalšího se dozvěděly děti na této přednášce. Poselstvím byla i motivace k cestování, odvaze, překonání strachu a překážek, nebát se vydat za dobrodružstvím i svými sny nejen do světa, ale i v osobním životě. Dle zpětných vazeb byla přednáška pro děti přínosem a moc se jim líbila. Přejeme, ať jim zážitek i inspirace dlouho vydrží.

   • Habsburská Vídeň
    • Habsburská Vídeň

    • 16. 6. 2022
    • Ve čtvrtek 19. května se žáci 8. ročníku se svými vyučujícími zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavního města Rakouska. Byl to jeden ze dvou letos pořádaných zájezdů do Vídně.

     Po celou dobu programu s názvem Habsburská Vídeň nás provázel profesionální průvodce PhDr. Pavel Kočí ze vzdělávací agentury v Kroměříži. A tak jsme se kromě návštěvy památek dozvěděli ještě spoustu zajímavostí. Mimo jiné také například o tom, jakou dietu držela a kolik centimetrů v pase měla rakouská císařovna Alžběta Bavorská, jak Alžběta - slavná Sisi - spávala, kolik kadeřnic česalo její krásné vlasy, po kom jsou pojmenovány sisinky, z jakého masa se dělá pravý vídeňský řízek nebo jak vznikl proslulý Sachrův dort. Za tohoto poutavého vyprávění jsme navštívili věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu.

   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023
    • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

    • 16. 6. 2022
    • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2022/2023, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

   • Den dětí
    • Den dětí

    • 14. 6. 2022
    • Letošní Den dětí si užili žáci 1. stupně v příjemném a krásném prostředí na myslivecké chatě.

     Společně s myslivci a se svými učiteli, kteří pro děti připravili různá stanoviště, zde strávili celé dopoledne. Velký obdiv a zájem zejména chlapců sklidila ukázka loveckých zbraní nebo trofejí. Myslivci rovněž rádi zodpovídali na dotazy zvídavých dětí.

  • Zvonění

   Středa 10. 8. 2022
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook