• Vítejte na stránkách naší školy
   • Od 4. 1. 2021 jdou dle nařízení vlády ČR do školy pouze 1. a 2. třídy,
   • ostatní třídy pokračují ve vzdálené výuce z domova. Zajištěn je provoz školní družiny (pro žáky 1. a 2. ročníku) a školní jídelny tak, jak jsme už zvyklí (1. a 2. třída se stravuje v jídelně, ostatní žáci oběd s sebou do menuboxu).
   • Lyžařské kurzy 2021
   • Vzhledem k aktuální situaci nejsme schopni garantovat uskutečnění lyžařských kurzů dle plánu. Ministerstvo školství se stále nevyjádřilo, zda kurzy povolí a za jakých podmínek. Uděláme ale vše proto, aby se kurzy uskutečnily, ať už v řádných nebo náhradních termínech. Domníváme se, že by byla škoda o tento zážitek děti připravit. Totéž platí i pro náhradní kurz v Alpách.
   • Ranní družina NOVĚ od 6.00 hodin
   • Upravili jsme provoz ranní družiny - nově již od 6.00
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.
    • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.

    • 22. 10. 2020
    • Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel

     Je to přesně 30 týdnů od prvního jarního zavření škol, kdy žáci zůstali doma. Dobu historicky nejvyššího blahobytu zasáhla doba „covidí“, která přináší leccos. Na první pohled jsou to samá negativa, kdy po první jarní vlně, kdy se zavřely školy, hranice, obchody, služby, sportoviště, lidé se semkli, šili roušky, dodržovali distanc a vůbec měli tak nějak ke covidu po zprávách z Itálie, Španělska, ale i zámořské USA respekt, přišlo bezstarostné léto, kdy jsme všichni najednou zapomněli. Zapomněli jsme na to, že covid nikam neodešel, že tady je stále s námi, jen mu tak nějak vadí sluníčko, a to jak venku na věcech, tak i vevnitř v těle – tedy konkrétně vitamín D, který se tvoří v kůži právě expozicí na slunci. Žáci se vrátili do škol bez roušek i bez karantén po zahraničních dovolených, vláda nechtěla před volbami „prudit“, a tak utíkaly týdny, tolik potřebný č

   • Výslovnost prvňáčků
    • Výslovnost prvňáčků

    • 5. 10. 2020
    • „Autobuš, tjáva, žežicha…“ I takto vyřčená slova lze bohužel zaslechnout za dveřmi našich 1. tříd.

     Dle logopedické depistáže zhruba polovinu prvňáčků stále trápí výslovnost sykavek a hlásek L, R, Ř, což by mělo později negativní odraz nejen v hodinách českého jazyka, ale i v každodenním životě. Proto je nejvyšší čas napravit to, co děti nezvládly v předškolním období, a úplně odstranit všechny výslovnostní nedostatky. Rodiče by měli pod vedením zkušených logopedů doma s dětmi každodenně trénovat, tzn. pořádně rozdýchat, rozhýbat jazýček a pomocí zrcadla, obrázků, tiskátek, pexesa apod. už jen mluvit, mluvit a mluvit. Jednou jim za to jejich děti poděkují…

   • Dopravní výchova čtvrťáků
    • Dopravní výchova čtvrťáků

    • 1. 10. 2020
    • Na podzim absolvují žáci čtvrtých tříd první část výcviku na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Malí cyklisté zde procházejí třífázovou výukou pravidel chování na silnici. Rozhodně se zde ale nejedná o pouhé řádění na kolech.

     Desátý rok věku dítěte je z hlediska dopravní výchovy rokem mezním. Právě v deseti se mladý cyklista stává plnoprávným, i když zatím zcela křehkým, účastníkem silničního provozu. Bez dozoru dospělé osoby může využívat své jízdní kolo na všech vhodných cestách, a to nejen ke sportování. A protože deseti let se malý školák dožívá zpravidla ve čtvrtém ročníku základní školy, jsou to právě čtvrťáci, kteří dvoudílným seriálem dopravní výchovy procházejí.

   • Mladí umělci „Pod rouškou“
    • Mladí umělci „Pod rouškou“

    • 24. 9. 2020
    • Doba koronavirová přináší své proti ale i pro, jako například zvýšený respekt ke zdraví svému i ostatních dle vládních krizových opatření a také možnosti se kreativně realizovat.

     Více než 200 originálních ochranných pomůcek vytvořili žáci 2. stupně ZŠ TGM v rámci školní soutěže „Pod rouškou“ již v jarní vzdálené výtvarné výchově. Zároveň se tak zabavili i aktivně zapojili do ochrany zdraví v rámci boje proti pandemii.

   • První školní den prvňáčků
    • První školní den prvňáčků

    • 1. 10. 2020
    • Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, pro nové školáky – prváčky byl výjimečný.

     Letošek, poznamenaný epidemií koronaviru, ošidil tyto nové žáky o zápis a prohlídku prvních tříd. Pro mnohé z nich to byla úplně první návštěva základní školy.

     V úterý 1. září 2020 se 37 nedočkavých prvňáčků dočkalo slavnostního přivítání. Kromě paní učitelek je přišel přivítat pan ředitel, pan starosta a paní místostarostka. Děti obdržely dárečky, nové učebnice a pracovní sešity. Tento den zde ještě byly pod dohledem svých rodičů a prarodičů, ale příští den se z nich už stali opravdoví školáci.

   • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
    • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

    • 26. 8. 2020
    • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020

     • 1. třídy – přivítání prvňáčků třídními učiteli, ředitelem školy a starostou města. Přítomnost rodičů bude umožněna za dodržení stanovených pravidel pro minimalizaci přenosu coronaviru (roušky, desinfekce rukou před vstupem do budovy, ...).
     • 2.
   • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).
   • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
    • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

    • 22. 5. 2020
    • Od 25. 5. zajišťujeme pro žáky 1. stupně organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

     Účast žáků 1. stupně ve škole NENÍ POVINNÁ. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a případně odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání na dálku bude pokračovat i nadále pro všechny žáky školy.

   • Přijímací zkoušky na střední školy 2020
    • Přijímací zkoušky na střední školy 2020

    • 12. 5. 2020
    • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

     Jednotná přijímací zkouška

     • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
     • Zkoušky se žák zúčastní na škole uvedené v přihlášce ke studiu n
  • Zvonění

   Úterý 19. 1. 2021
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook