• Finalisté ankety Ředitel roku 2020/21 v Senátu Parlamentu ČR
   • Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ve školním roce 2020/2021 zorganizován již třetí ročník ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v majestátních prostorách budovy Senátu Parlamentu ČR. Jedním ze čtyř finalistů v kategorii základních škol se stal i náš pan ředitel Zdeněk Ogrodník. Gratulujeme!
   • Deváťáci se důstojně rozloučili s naší školou. Hodně štěstí v dalším životě!
   • Slunečné prázdniny a zasloužený odpočinek
   • přejí svým žákům učitelé a vedení školy
    • Poděkování paní učitelce Bohumile Klimentové

    • 5. 7. 2021
    • Na slavnostním ukončením roku jsme se rozloučili s paní učitelkou Klimentovou, která po více jak čtyřiceti letech práce ve školství odchází do zaslouženého důchodu. Poděkování Vám přinášíme tak, jak zaznělo z úst ředitele školy.

     A nyní mi, vážení kolegové, chlapci a děvčata, dovolte obrátit se na paní učitelku Bohunku Klimentovou s upřímným poděkováním u příležitosti jejího odchodu do důchodu. Říká se, že čas je nestranným rozhodčím pro všechny lidské hodnoty a měří všem stejně. Po čtyřiceti létech odpovědné pedagogické a výchovné činnosti, kdy jste svým žákům předávala množinu vědomostí a poznatků, potvrzenou životní zkušeností, přichází chvíle, kdy si již o svém čase budete rozhodovat sama. Nastává doba pro záliby a koníčky, na které nezbýval čas, doba potěšení, pohody a klidu.

    • Proslov ředitele školy ke konci školního roku

    • 5. 7. 2021
    • Výjimečně zveřejňujeme proslov ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, přednesený na slavnostním ukončením školního roku ve sportovní hale. Pozvání již tradičně přijal pan starosta Petr Viceník, který ocenil všechny šikovné a pracovité žáky. Taktéž naši deváťáci se dojemně rozloučili se svými učiteli a školou.

   • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
    • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

    • 21. 6. 2021
    • Průběh přijímacího řízení na střední školy byl i v letošním roce ovlivněn koronavirovou epidemií. Podobně jako v loňském školním roce došlo ke změnám ve způsobu přípravy deváťáků na přijímací zkoušky a k úpravě organizace přijímání žáků ke středoškolskému vzdělávání.

     Uchazeči o studium měli možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy. Termín podání přihlášek byl stanoven na 1. března 2021. Zájemci o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou museli i letos složit přijímací zkoušku. Střední školy nemusely povinně využít jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou centrálně připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), ale mohly si samy přijímací testy připravit. Velkou změnou byla také možnost zrušení přijímacích zkoušek z důvodu nízkého počtu podaných přihlášek na střední školu.

   • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
    • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

    • 14. 6. 2021
    • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     zveme Vás

     ve středu 23. června 2021

     v 16:00 hodin (MŠ Máj)

     a v 17:00 hodin (MŠ Štefánikova + ostatní)

     na informační schůzku, která se týká nástupu dětí

     do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově

     Základní školy T. G. Masaryka.

     Počítejte, prosím, s nutností ochrany dýchacích cest v prostorách školy

   • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“
    • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“

    • 31. 5. 2021
    • Přes 700 000 lidí u nás ročně upadá do exekucí, přes 25 % domácností má finanční potíže, obojí převážně v důsledku nesprávných kroků ve svých finančních rozhodnutích.

     Jak jsou na tom naši žáci? Mají představu o skutečné hodnotě peněz? Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku z něho odčerpají oni sami za jídlo, oblečení, pomůcky do školy, zájmové kroužky? Většina z nich má o této problematice velmi zkreslené představy.

   • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku
    • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku

    • 30. 5. 2021
    • Rádi se s vámi podělíme o originální výtvory žáků zadávané při distanční výuce.

     Jelikož nám nástěnky v opuštěných třídách kolem Vánoc zamrzly, chceme se pochlubit alespoň tímto způsobem. Úkolem bylo zabavit děti kreativním způsobem. Přestože žáci doma většinou neměli skoro žádné výtvarné pomůcky, úkoly mnozí zvládali s chutí a chybějící potřeby si dokázali nahradit a potom své dílo vyfotit na mobil.

   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022
    • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

    • 3. 5. 2021
    • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem.​​​​​​​

    • Vzdálená výuka tělocviku

    • 28. 4. 2021
    • Naše škola byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností.

     Již rok je vše jinak. Minulý rok v polovině března, kdy došlo k uzavření škol poprvé, jsme se všichni začali seznamovat s distanční výukou, tehdy prioritně ve hlavních předmětech. Ale postupně se do výuky na dálku zařadily i další předměty, včetně tělesné výchovy.

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

    • 31. 3. 2021
    • Letošní zápis proběhne bezkontaktní formou k 23. dubnu 2021. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku na webových stránkách školy (www.zsbojkovice.cz – v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku). Přihlášku vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2020/2021.

    • Harmonogram přijímacího řízení na střední školu

    • 9. 2. 2021
    • aktualizováno 15. 3. 2021

     Do 1. 3. zaslání, předání přihlášek na střední školy (posílají uchazeči).

     Do 8. 3. může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje nebo je roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů)

     Do 19. 3. oznámí ředitel SŠ uchazečům rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

  • Zvonění

   Čtvrtek 29. 7. 2021
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook