• Slunečné prázdniny a zasloužený odpočinek
   • přejí svým žákům učitelé a vedení školy
   • Badatelsky orientovaná výuka
   • zapojili jsme se do evropského projektu s Gymnáziem Slaný, jehož cílem je žákům, kolegům i okolním školám představit vědu zábavavnou formou
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Pěvecká soutěž
    • Pěvecká soutěž

    • 29. 6. 2018
    • 7.6.2018 proběhla na 1.stupni naší školy pěvecká soutěž "Superstar".

     Zúčastnilo se jí 35 zpěváčku od 1. tříd až po 5. třídu. Zpěváci si vybírali písničky, které zazpívali buď sólově nebo je doprovázeli učitelé i žáci na hudební nástroje, kterým byla kytara, flétna nebo klávesy. Ti starší si připravili doprovod pomocí karaoke. Každý vystupující byl odměněn potleskem a všem se vystoupení náramně povedlo. Proto měla porota velmi těžký úkol rozhodnout, kdo byl nejlepší a v letošním roce získá umístění. Hodnotilo se ve třech kategoriích a dopadlo to následovně:

   • Hasík ve druhých třídách
    • Hasík ve druhých třídách

    • 29. 6. 2018
    • Během školního roku nás dvakrát navštívili hasiči ze Stanice Hasičského záchranného sboru Slavičín.

     Seznámili žáky se svou činností prostřednictvím fotografií a naučili je zásadám chování při požáru a jiných živelných pohromách. V průběhu besedy byli žáci za své znalosti odměňováni drobnými cenami.

   • Poznávací zájezd do Vídně
    • Poznávací zájezd do Vídně

    • 14. 6. 2018
    • V pátek 18. května se žáci 8. ročníku se svými vyučujícími zúčastnili dějepisného poznávacího zájezdu do hlavního města Rakouska s názvem Habsburská Vídeň.

     Exkurze byla rozdělena do tří částí. Nejdříve jsme navštívili věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu. Průvodce PhDr. Pavel Kočí ze vzdělávací agentury v Kroměříži nám vyprávěl zajímavosti o celém parku a pověsti o některých sochách. Kouzelnou atmosféru zahrady si žáci mohli vychutnat i ve skupinkách během individuálního rozchodu.

   • POZVÁNKA
    • POZVÁNKA

    • 11. 6. 2018
    • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     zveme Vás ve středu 20. června 2018 v 16:00 hodin na informační schůzku, která se týká nástupu dětí do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově Základní školy T. G. Masaryka, ve třídě I. A.

     Program:

     • organizace školního roku 2018/19, školní pomůcky
     • informace k
   • Úspěšné SUDOKU
    • Úspěšné SUDOKU

    • 11. 6. 2018
    • Výborných výsledků dosáhly naše čtyři nejlepší luštitelky Sudoku v krajském kole 9. ročníku této soutěže.

     Soutěž pořádala tradičně Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dne 16. 5. 2018. Děvčata bojovala ve dvou věkových kategoriích s ostatními luštiteli, kteří se sjeli z celkem 10 škol našeho regionu. Ve starší kategorii obhájila loňské vítězství a získala znovu 1. místo Natálie Fojtíková, na 4. místě se umístila Zuzana Bařáková. V mladší kategorii obsadila 5. místo Valérie Mikesková a 10. místo Kristýna Štencelová.

   • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné
    • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné

    • 8. 6. 2018
    • „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“

     Čeština, angličtina, ruština... a taky slovenština by měla patřit k jazykové vybavenosti obyvatel našeho moravsko – slovenského pomezí. Slovenština spadá svým původem mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština. Jejich vzájemná podobnost i oboustranné ovlivňování vychází zejména z historického kontextu, především z dob Československa. Dnešní mladá generace je však ochuzena o možnost nasávat slovenský jazyk z běžné mluvy tak, jak tomu bylo dřív.

   • Osobnosti Bojkovic čtou dětem
    • Osobnosti Bojkovic čtou dětem

    • 6. 6. 2018
    • Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem a šířením vzdělanosti se tato dovednost začala považovat ve vyspělých zemích za samozřejmou. Úkolem současného školství je zkvalitňovat čtenářskou gramotnost žáků tak, aby byli schopni porozumět obsahu textů v různých situacích, chápat text v souvislostech, vyvozovat z přečteného závěry a vše využít v praktickém životě. Dá se říci, že v dnešní přetechnizované době je to úkol nadlidský, neboť většina dětí nečte a číst ani nehodlá.

   • Prohlášení o ochraně osobních údajů
    • Prohlášení o ochraně osobních údajů

    • 28. 5. 2018
    • Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

   • Den matek 2018
    • Den matek 2018

    • 24. 5. 2018
    • Letošní oslavu svátku maminek jsme pojali netradičně a prostory místního kulturního domu jsme vyměnili za krásné přírodní scenérie našeho městečka.

     Na trase od starého dubu po mysliveckou chatu skupinky, které tvořily děti prvního stupně a jejich maminky, plnily, za vzájemné spolupráce, zábavné úkoly širokého spektra, při kterých si užily jak děti, tak i dospělí.

   • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.
    • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.

    • 24. 5. 2018
    • Ve středu 23.5. se konala v Uh. Hradišti nejmasovější atletická soutěž v republice - Pohár rozhlasu. Mezi 40 nejlepších družstev kraje postoupily i dva týmy z naší školy – mladší dívky a starší chlapci.

     Mladší děvčata ziskem 4 765 bodů skončila šestá. Velkým pozitivem je, že tým byl složen převážně ze žákyň šestého ročníku, která mohou školu reprezentovat v kategorii mladších žákyň i v příštím roce. Za zmínku stojí výkon Míši Belkové ve skoku vysokém (osobní rekord 136 cm a celkové druhé místo v disciplíně) a Hanky Jančové v dálce (os.r. 457 cm a celkové druhé místo). Sestava mladších dívek: Michaela Belková, Kristýna Urbánková (6.A), Zuzana Korpasová, Hana Jančová (6.B), Dita Zimčíková, Michaela Kalivodová (6.C), Aneta Hrubá, Renata Suchánková (7.A).

  • Zvonění

   Čtvrtek 16. 8. 2018
  • Fotoalbum

   • Beseda s hasiči
   • Lyžařský kurz čtvrťáků
   • O nejlepšího šplhounka
   • Veselé zoubky
   • Beseda s policistkou
   • Poslední plavání třeťáků
   • Adventní setkání před školou
   • Páťáci ve Zlíně
   • O florbalové borce
   • Umělecká řemesla
   • Robotika s Legem
   • Badatelsky orientovaná výuka v 5. ročníku
   • Ročníkové běhy čtvrťáků a páťáků
   • Záložka do knihy spojuje školy
   • Exkurze šesťáků v Brně
   • Indiáni z Bojkovic
   • Projekt Podnebné pásy
   • Keramická dílna
   • školní Facebook