• Vítejte na stránkách školy
   • Hezký podzim všem našim žákům a rodičům
   • Zapojili jsme se do Národního plánu doučování
   • Pro zmírnění negativních důsledků covidových opatření na vzdělávání dětí – celkem 15 skupin, které pokrývají všechny ročníky v češtině, angličtině a matematice.
   • Adaptační a stmelovací kurzy 2021 jsou za námi
   • aneb vztahy našich žáků nám nejsou lhostejné
   • Ranní družina
   • vychovatelky školní družiny nastartují den vašim dětem od 6.00 hodin
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Finalisté ankety Ředitel roku 2020/21 v Senátu Parlamentu ČR
   • Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ve školním roce 2020/2021 zorganizován již třetí ročník ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v majestátních prostorách budovy Senátu Parlamentu ČR. Jedním ze čtyř finalistů v kategorii základních škol se stal i náš pan ředitel Zdeněk Ogrodník. Gratulujeme!
   • Zátopkův běh v Bojkovicích
    • Zátopkův běh v Bojkovicích

    • 11. 10. 2021
    • V rámci tradičního závodu se Pod Světlovem uskutečnilo školní kolo ve vytrvalostním běhu.

     Mladší žáci absolvovali trať 1200 m a starší žáci 1500 m. Za nepříznivého počasí se závodů zúčastnilo 77 žáků a žákyň 2. stupně. Po dlouhé covidové pauze bylo opět krásné stát na stupních vítězů, či gratulovat nejlepším.

   • Sportovní den na Viktorce
    • Sportovní den na Viktorce

    • 4. 10. 2021
    • V pátek 10. září 2021 se za pěkného slunečného počasí žáci prvních a druhých tříd naší školy zúčastnili sportovního dopoledne, které pro ně uspořádala Slovácká Viktoria ve spolupráci s DDM Bojkovice.

     Děti si vyzkoušely disciplíny zaměřené na rychlost, obratnost, přeskoky. Malí sportovci si pod vedením trenérů mládeže SK SV zahráli i minifotbal. Nevynechali ani velmi oblíbený skákací hrad. Dopoledne se vydařilo a děti si ho užily.

   • Světluška
    • Světluška

    • 24. 9. 2021
    • První akcí v tomto školním roce byla Světluška, která se uskutečnila za příznivého teplého počasí 8. září na Tillichově náměstí. Vše pro nás připravily pracovnice DDM ve spolupráci se studenty a studentkami Církevní střední školy v Bojkovicích.

     Na projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým, se naši žáci velmi těšili. Děti si zkusily, jaké je to žít se zrakovým postižením, ale i roli průvodce nevidomých. Měly možnost si zakoupit předměty a tím přispět do sbírky, která pomůže potřebným dětem a dospělým.

   • Spustili jsme přihlašování ke STRAVOVÁNÍ, do DRUŽINY a NÁBOŽENSTVÍ.
   • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022
    • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022

    • 30. 8. 2021
    • Vážení rodiče a milí žáci, Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice oznamuje, že školní rok 2021/ 2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

     Sraz všech žáků je před budovou školy před osmou hodinou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty města. Žáci si přinesou přezůvky a tašky na učebnice a sešity.

    • Poděkování paní učitelce Bohumile Klimentové

    • 5. 7. 2021
    • Na slavnostním ukončením roku jsme se rozloučili s paní učitelkou Klimentovou, která po více jak čtyřiceti letech práce ve školství odchází do zaslouženého důchodu. Poděkování Vám přinášíme tak, jak zaznělo z úst ředitele školy.

     A nyní mi, vážení kolegové, chlapci a děvčata, dovolte obrátit se na paní učitelku Bohunku Klimentovou s upřímným poděkováním u příležitosti jejího odchodu do důchodu. Říká se, že čas je nestranným rozhodčím pro všechny lidské hodnoty a měří všem stejně. Po čtyřiceti létech odpovědné pedagogické a výchovné činnosti, kdy jste svým žákům předávala množinu vědomostí a poznatků, potvrzenou životní zkušeností, přichází chvíle, kdy si již o svém čase budete rozhodovat sama. Nastává doba pro záliby a koníčky, na které nezbýval čas, doba potěšení, pohody a klidu.

    • Proslov ředitele školy ke konci školního roku

    • 5. 7. 2021
    • Výjimečně zveřejňujeme proslov ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, přednesený na slavnostním ukončením školního roku ve sportovní hale. Pozvání již tradičně přijal pan starosta Petr Viceník, který ocenil všechny šikovné a pracovité žáky. Taktéž naši deváťáci se dojemně rozloučili se svými učiteli a školou.

   • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
    • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

    • 21. 6. 2021
    • Průběh přijímacího řízení na střední školy byl i v letošním roce ovlivněn koronavirovou epidemií. Podobně jako v loňském školním roce došlo ke změnám ve způsobu přípravy deváťáků na přijímací zkoušky a k úpravě organizace přijímání žáků ke středoškolskému vzdělávání.

     Uchazeči o studium měli možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy. Termín podání přihlášek byl stanoven na 1. března 2021. Zájemci o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou museli i letos složit přijímací zkoušku. Střední školy nemusely povinně využít jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou centrálně připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), ale mohly si samy přijímací testy připravit. Velkou změnou byla také možnost zrušení přijímacích zkoušek z důvodu nízkého počtu podaných přihlášek na střední školu.

   • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
    • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

    • 14. 6. 2021
    • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     zveme Vás

     ve středu 23. června 2021

     v 16:00 hodin (MŠ Máj)

     a v 17:00 hodin (MŠ Štefánikova + ostatní)

     na informační schůzku, která se týká nástupu dětí

     do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově

     Základní školy T. G. Masaryka.

     Počítejte, prosím, s nutností ochrany dýchacích cest v prostorách školy

   • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“
    • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“

    • 31. 5. 2021
    • Přes 700 000 lidí u nás ročně upadá do exekucí, přes 25 % domácností má finanční potíže, obojí převážně v důsledku nesprávných kroků ve svých finančních rozhodnutích.

     Jak jsou na tom naši žáci? Mají představu o skutečné hodnotě peněz? Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku z něho odčerpají oni sami za jídlo, oblečení, pomůcky do školy, zájmové kroužky? Většina z nich má o této problematice velmi zkreslené představy.

  • Zvonění

   Neděle 17. 10. 2021
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook