• Lyžařský kurz Alpy 2023
   • s úžasnou lyžovačkou a skvělou partou je za námi
   • Sedmáci si to na lyžáku užili
   • Zapojili jsme se do Národního plánu doučování
   • Pro zmírnění negativních důsledků covidových opatření na vzdělávání dětí doučujeme žáky dle potřeb a zájmu v češtině, angličtině a matematice.
   • Den pro Ukrajinu
   • "Krásný je vzduch, krásnější je moře..." se v pondělí rozeznělo z úst více jak 400 žáků a jejich učitelů.
   • Ranní družina
   • vychovatelky školní družiny nastartují den vašim dětem od 6.00 hodin
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • Veselé zoubky
    • Veselé zoubky

    • 24. 3. 2023
    • Program Veselé zoubky je projekt preventivní péče o zuby dětí na 1. stupni ZŠ.

     Malí prvňáčci se 15. března prostřednictvím filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek seznámili s různými tématy. Dozvěděli se, k čemu zoubky máme, jak rostou, co je zubní kaz.

     Paní učitelky s dětmi dále probraly péči o zoubky, jak si je správně čistit, proč navštěvovat zubního lékaře, zdravé stravování nebo výběr zubního kartáčku.

   • Pangea
    • Pangea

    • 22. 3. 2023
    • První dva týdny měsíce března byly na naší škole ve znamení matematické soutěže Pangea.

     Školního kola, které probíhalo online, se postupně zúčastnilo celkem 130 žáků školy. Do soutěže se zaregistrovaly všechny kolektivy 4. a 5. tříd prvního stupně. Na druhém stupni soutěžily kolektivy 6. C, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C a dále někteří jednotlivci z ostatních tříd. Pro letošních 15 soutěžních úloh různé náročnosti byla zvolena témata Dějiny a Zvířata.

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

    • 3. 3. 2023
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

     Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2018. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2022/2023, se dostaví k zápisu rovněž.

     Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. U zápisu dále předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

     V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2023 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze

   • Víc hlav, víc rozumu
    • Víc hlav, víc rozumu

    • 13. 3. 2023
    • V měsíci únoru organizuje GJP a SOŠ Slavičín tradiční soutěž Víc hlav, víc rozumu.

     Jak už název napovídá, nesoutěží jednotlivci, ale dvojice, na které čeká během 150 minut 10 zapeklitých logických příkladů, šifer či hádanek. Soutěžní dvojice tvoří vždy jeden žák z devátého a jeden z osmého ročníku.

   • Matematická soutěž třídních kolektivů
    • Matematická soutěž třídních kolektivů

    • 6. 3. 2023
    • V úterý 21. února 2023 se třídy VI. C a VII. B zúčastnily krajské matematické soutěže třídních kolektivů.

     Tuto online soutěž pořádá Univerzita Tomáše Bati Zlín, jejím cílem je podpora matematické gramotnosti. Žáci řešili v kolektivu celkem 50 příkladů během 60 minut.

     Zúčastněné třídy musíme pochválit za týmovou spolupráci a zápal při řešení nelehkých úkolů. Ve svých kategoriích obě třídy dosáhly skvělých výsledků a umístily se shodně na 3. místě. Třída VI. C získala 38 bodů a VII. B vyřešila správně 41 příkladů z 50. Nutno podotknout, že se do soutěže v každé kategorii, která odpovídá ročníku, zapojilo přibližně 25 třídních kolektivů z celého Zlínského kraje.

   • Zazpívej, slavíčku
    • Zazpívej, slavíčku

    • 2. 3. 2023
    • Ve středu 22. února se tři šesťačky (Terezie Formánková, Lucie Tyroltová a Veronika Machů) vypravily do Uherského Brodu na soutěž ve zpěvu lidových písní.

     Konal se tam 47. ročník přehlídky Zazpívej, slavíčku. Slyšet tolik pěkných písniček a moci si vyzkoušet sólový zpěv, bylo pro děvčata příjemnou a cennou zkušeností. Našim zpěvačkám patří pochvala za účast.

   • Deváťáci v Muzeu Bojkovska aneb dopady druhé světové války na místní obyvatele
    • Deváťáci v Muzeu Bojkovska aneb dopady druhé světové války na místní obyvatele

    • 27. 2. 2023
    • Válku je snadné začít, nesnadné však skončit. Vždy na jejím počátku stojí vysoce postavení představitelé státu a prostému člověku nezbývá nic jiného, než se smířit s nelehkým údělem a nekonečný čas prožitý v hrůzách konfliktu přežít.

     Abychom pochopili dějiny našeho malého městečka, je nezbytné o nich vědět co nejvíce. Proto se 21. a 23. února vydali naši deváťáci do místního muzea, aby si z úst pana ředitele Tomáše Hamrlíka vyslechli detaily o hrůzách, které postihly Bojkovice a okolí mezi lety 1939 a 1945. Během přednášky by se ticho dalo krájet a v očích již takřka dospělých žáků jako by se objevovaly záblesky toho opravdového poznání nesmyslnosti války. Protože jedna věc je slyšet o utrpení lidí ve všeobecném měřítku v rámci Evropy a světa, druhá dotýkat se takřka hmatatelně osudů lidí, kteří žili v našem sousedství a okolí. Díky panu řediteli a jeho manželce, kteří nám každý rok tut

   • Gastronomie všemi smysly
    • Gastronomie všemi smysly

    • 21. 2. 2023
    • 27. ledna 2023 uspořádala SOŠ v Luhačovicích soutěž s názvem Gastronomie všemi smysly.

     Naši školu reprezentovaly tři čtyřčlenné týmy žáků ze tříd IX. A a IX. B.

     1. skupina:

     Cipár Šimon

     Chmela Martin

     Podškubka Martin

     Raždík Tomáš

     2. skupina:

     Berčík Matěj

     Kojecký Adam

     Mlček Ladislav

   • Družina na besedě v muzeu
    • Družina na besedě v muzeu

    • 10. 2. 2023
    • „Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“ Eduard Bass

     Žáci ze školní družiny navštívili dne 30. ledna 2023 Muzeum Bojkovska, kde besedovali na téma Škola, základ života. Přenesli se do dob, kdy školu navštěvovali jejich prarodiče. Prohlédli si školní pomůcky a zařízení třídy z doby minulé. Beseda byla doplněna návštěvou výstavy policejních uniforem.

   • Lyžařský výcvikový kurz sedmáků 2023
    • Lyžařský výcvikový kurz sedmáků 2023

    • 30. 1. 2023
    • Lyžařský kurz je akce, na kterou se těší snad každý. V lednu se do hor vydali žáci sedmého ročníku.

     V pondělí ráno jsme za tmy a deště vyjížděli z Bojkovic. Po dlouhé cestě jsme dorazili na chatu Sachova studánka v Horní Bečvě. Na svah jsme poprvé zamířili po obědě, a i když sněhové podmínky nebyly ideální, lyžovali jsme. Uteklo to jako voda a už jsme byli zpátky na chatě.

   • Výchovný koncert Moravia Brass Bandu
    • Výchovný koncert Moravia Brass Bandu

    • 12. 1. 2023
    • Komorní soubor Moravia Brass Band popularizuje hru na žesťové nástroje mezi mladými posluchači a se svým interaktivním vystoupením zavítal i do sálu ZUŠ v Bojkovicích.

     Koncert představil nejen žesťové nástroje základní, jako trubku, lesní roh, trombon, tubu, ale i příbuzné – pikolo trubku, křídlovku, kornet, eufonium, tenorovou tubu a další. Nástroje ukázal i v jejich přirozeném prostředí. Dětem tak přinesl multižánrový přesah těchto interesantních nástrojů pomocí unikátních aranží klasické, filmové, jazzové a folklórní hudby.
     Děti měly možnost pochopit souvislosti mezi českou dechovou hudbou a hudbou tzv. balkánskou, která k žesťovým nástrojům neodmyslitelně patří.

   • Výtvarná soutěž na 1. stupni
    • Výtvarná soutěž na 1. stupni

    • 11. 1. 2023
    • Mezi menšími žáčky naší školy proběhla výtvarná soutěž STÁLÍ PTÁCI se zimní tématikou, které se zúčastnilo 24 dětí z 3. až 5. ročníku.

     Žáci se zájmem malovali ptáky v zimní krajině. A jak to dopadlo?

     3. ročník:

     1. místo – Julie Špiritová

     2. místo – Daniela Šašinková

   • My tři králové jdeme k vám...
    • My tři králové jdeme k vám...

    • 10. 1. 2023
    • Na páteční tříkrálový oběd dorazili naši nejmladší žáčci s vlastnoručně vyrobenými královskými korunami na hlavě a paní kuchařkám, vychovatelkám a asistentkám zazpívali s radostí, jak se na svátek Tří králů sluší a patří.

   • Adventní čas ve školní družině
    • Adventní čas ve školní družině

    • 21. 12. 2022
    • „Sláva už je sníh, jedem na saních“ a spousta dalších písní a vánočních koled se neslo prostory družinky.

     Žáci si zpříjemňovali předvánoční čas tvořením přáníček, vánočních ozdob, andělíčků, věnečků, čertovských zápichů a zdobením vánočního stromečku.

     Besedovali o vánočních tradicích, v tělocvičně se zapojili do Čertovského pětiboje netradičních disciplín. Pokud počasí dovolilo, bavili se hrami na sněhu.

   • Autorské čtení prvňáčkům
    • Autorské čtení prvňáčkům

    • 20. 12. 2022
    • Pohádky k Vánocům neodmyslitelně patří. A dělat radost těm nejmenším taktéž.

     Proto žáci 2. stupně v tomto předvánočním období vymýšleli své vlastní pohádky s vánoční tematikou, z nichž porota vybrala 4 nejlepší autory: Michaelu Hájkovou (8. C), Adélu Charvátovou (9. C), Adama Kojeckého (9. B) a Adama Zemka (9. C). Tato vítězná čtveřice své pohádky přečetla u vánočního stromečku našim prvňáčkům. Odměnou pro ně byla nejen jednička z českého jazyka, ale i rozzářená dětská očka, zasloužený potlesk a pohlazení po duši.

   • Prvňáčci připravili zvířátkům hostinu
    • Prvňáčci připravili zvířátkům hostinu

    • 19. 12. 2022
    • Je tu opět zima a první sníh vylákal ven i prvňáčky.

     Kromě nezbytné koulovačky a andělíčků ve sněhu však nezapomněli ani na lesní zvířátka, kterým přinesli do krmelce a jeho okolí spoustu dobrot.

     Srnky a zajíci, dobrou chuť!

   • Laťka nejen straňanská
    • Laťka nejen straňanská

    • 15. 12. 2022
    • "Hon – za Ja – nůj, Hon – za Ja – nůj, E – liš – ka, E – liš – ka!“ znělo poslední listopadový den bojkovskou sportovní halou. Učitelé tělesné výchovy uspořádali již tradiční předvánoční soutěž ve skoku vysokém pro žáky 2. stupně. 31 nejlepších sportovců se zde utkalo o titul Nejlepší skokan/ka školy.

   • Čtyřnásobná účast prvostupňových týmů v okresních finále
    • Čtyřnásobná účast prvostupňových týmů v okresních finále

    • 14. 12. 2022
    • Sportovní podzim na 1. stupni byl pestrý. Naše týmy se předvedly hned ve čtyřech turnajích okresního formátu.

     Nejprve vyjelo smíšené florbalové družstvo do Uherského Brodu na okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně, odkud přivezlo celkově páté místo. Poté jsme v naší sportovní hale vybojovali dvě čtvrtá místa, a to v přehazované a ve vybíjené. Další „bramborové“ umístění jsme si přivezli opět z Uherského Brodu, tentokrát z florbalového Čeps Cupu.

   • Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!
    • Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!

    • 13. 12. 2022
    • Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo krajské kolo Zdravotnické olympiády ve Zlíně, do něhož se probojovaly ze 70 soutěžících naše žákyně z IX. A – Sofie Pollachová, Vendula Sčučinská a Martina Michalčíková.

     Nejprve napsaly teoretickou část, posléze následovala část praktická, kde si vyzkoušely první pomoc při zlomeninách, resuscitaci, environmentální výchovu či výživu člověka. Při vyhlašování výsledků jsme měli všichni obrovskou radost, neboť děvčata přivezla stříbrnou a bronzovou medaili.

   • Bezpečně na cestě i na internetu
    • Bezpečně na cestě i na internetu

    • 9. 12. 2022
    • V uplynulém období proběhlo v naší škole několik besed s tiskovou mluvčí a preventistkou Policie ČR – paní por. Milenou Šabatovou.

     Našim páťákům vysvětlila, čím může být nebezpečný internet a jak se mají při používání počítače a mobilního telefonu chovat, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. Žáci se také dozvěděli, jak se mají zachovat v případě, že k něčemu nepříjemnému dojde.

  • Zvonění

   Neděle 26. 3. 2023
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook