• Vítejte na stránkách školy
   • Rozkvetlé jaro našim žákům i rodičům
   • Od 24. 5. 2021 se vrací do školy všichni žáci bez rotace
   • Testování AG testy 1x týdně, roušky/ respirátory zůstávají povinné.
    Všechny organizační informace dostávají rodiče a žáci průběžně v systému EduPage pomocí zpráv.
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
    • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

    • 14. 6. 2021
    • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     zveme Vás

     ve středu 23. června 2021

     v 16:00 hodin (MŠ Máj)

     a v 17:00 hodin (MŠ Štefánikova + ostatní)

     na informační schůzku, která se týká nástupu dětí

     do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově

     Základní školy T. G. Masaryka.

     Počítejte, prosím, s nutností ochrany dýchacích cest v prostorách školy

   • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“
    • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“

    • 31. 5. 2021
    • Přes 700 000 lidí u nás ročně upadá do exekucí, přes 25 % domácností má finanční potíže, obojí převážně v důsledku nesprávných kroků ve svých finančních rozhodnutích.

     Jak jsou na tom naši žáci? Mají představu o skutečné hodnotě peněz? Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku z něho odčerpají oni sami za jídlo, oblečení, pomůcky do školy, zájmové kroužky? Většina z nich má o této problematice velmi zkreslené představy.

   • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku
    • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku

    • 30. 5. 2021
    • Rádi se s vámi podělíme o originální výtvory žáků zadávané při distanční výuce.

     Jelikož nám nástěnky v opuštěných třídách kolem Vánoc zamrzly, chceme se pochlubit alespoň tímto způsobem. Úkolem bylo zabavit děti kreativním způsobem. Přestože žáci doma většinou neměli skoro žádné výtvarné pomůcky, úkoly mnozí zvládali s chutí a chybějící potřeby si dokázali nahradit a potom své dílo vyfotit na mobil.

   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022
    • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

    • 3. 5. 2021
    • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem.​​​​​​​

    • Vzdálená výuka tělocviku

    • 28. 4. 2021
    • Naše škola byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností.

     Již rok je vše jinak. Minulý rok v polovině března, kdy došlo k uzavření škol poprvé, jsme se všichni začali seznamovat s distanční výukou, tehdy prioritně ve hlavních předmětech. Ale postupně se do výuky na dálku zařadily i další předměty, včetně tělesné výchovy.

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

    • 31. 3. 2021
    • Letošní zápis proběhne bezkontaktní formou k 23. dubnu 2021. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku na webových stránkách školy (www.zsbojkovice.cz – v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku). Přihlášku vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2020/2021.

    • Harmonogram přijímacího řízení na střední školu

    • 9. 2. 2021
    • aktualizováno 15. 3. 2021

     Do 1. 3. zaslání, předání přihlášek na střední školy (posílají uchazeči).

     Do 8. 3. může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje nebo je roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů)

     Do 19. 3. oznámí ředitel SŠ uchazečům rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

   • Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.
    • Jak na přihlášky na střední školu

    • 9. 2. 2021
    • Pro správné vyplnění přihlášek použijte:

     • Tištěnou publikaci Atlas školství (žáci obdrželi ve škole)
     • Elektronickou publikaci Kam na školu (ke stažení)
     • Webové stránky vybrané střední školy

     V publikacích naleznete adresy středních škol, názvy a kódy nabízených oborů vzdělávání, informace o povinné lékařské prohlídce, kontaktní informace, aj.

   • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.
    • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.

    • 22. 10. 2020
    • Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel

     Je to přesně 30 týdnů od prvního jarního zavření škol, kdy žáci zůstali doma. Dobu historicky nejvyššího blahobytu zasáhla doba „covidí“, která přináší leccos. Na první pohled jsou to samá negativa, kdy po první jarní vlně, kdy se zavřely školy, hranice, obchody, služby, sportoviště, lidé se semkli, šili roušky, dodržovali distanc a vůbec měli tak nějak ke covidu po zprávách z Itálie, Španělska, ale i zámořské USA respekt, přišlo bezstarostné léto, kdy jsme všichni najednou zapomněli. Zapomněli jsme na to, že covid nikam neodešel, že tady je stále s námi, jen mu tak nějak vadí sluníčko, a to jak venku na věcech, tak i vevnitř v těle – tedy konkrétně vitamín D, který se tvoří v kůži právě expozicí na slunci. Žáci se vrátili do škol bez roušek i bez karantén po zahraničních dovolených, vláda nechtěla před volbami „prudit“, a tak utíkaly týdny, tolik potřebný č

  • Zvonění

   Pondělí 21. 6. 2021
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook