• Rozkvetlé jaro všem našim žákům
   • Den pro Ukrajinu
   • "Krásný je vzduch, krásnější je moře..." se v pondělí rozeznělo z úst více jak 400 žáků a jejich učitelů.
   • Zapojili jsme se do Národního plánu doučování
   • Pro zmírnění negativních důsledků covidových opatření na vzdělávání dětí – celkem 15 skupin, které pokrývají všechny ročníky v češtině, angličtině a matematice.
   • Ranní družina
   • vychovatelky školní družiny nastartují den vašim dětem od 6.00 hodin
   • Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Naše školní kuchyně připravuje pro žáky každý den čerstvou svačinu s ovocem. Stačí si ji objednat na http://jidelna.zsbojkovice.cz a máte jistotu, že o velké přestávce nebude vaše dítě hladné.
   • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!
    • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!

    • 18. 5. 2022
    • Klasický fotbalový turnaj dětí prvního stupně má letos již 23. pokračování a zajímavostí jistě je, že naše škola nechyběla ani jednou. Díky kvalitní práci s mládeží v místní Viktorce v něm tradičně patříme mezi nejlepší v okrese.

     Letos jsme v kategorii B postoupili z okrskového kola v Uherském Brodě bez obdrženého gólu do okresního finále a v něm nás na Městském Stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti porazila jen místní výběrová Sportovní škola. Stříbrná medaile a pohár za druhé místo v okrese byly pro kluky zaslouženou odměnou.

   • Zápis do první třídy
    • Zápis do první třídy

    • 17. 5. 2022
    • Ve čtvrtek 7. dubna k nám do školy zavítali budoucí prvňáčci. Po dvouleté odmlce, kdy zápis proběhl pouze elektronicky, jsme se s dětmi a jejich rodiči konečně mohli setkat ve škole.

     Malí školáci nám ukázali, jak krásně umí zpívat, vyprávět i recitovat. Nakreslili nám pěkné obrázky a při krmení plyšových pejsků předvedli své matematické dovednosti. Za svou snahu si odnesli i malý dáreček na památku.

   • Easter egg hunt
    • Easter egg hunt

    • 16. 5. 2022
    • V poslední angličtině před velikonočními prázdninami si naši třeťáci vyzkoušeli velikonoční tradice po anglicku.

     Při tradičním Easter egg hunt si děti našly schovaná velikonoční vajíčka, která si samy vyzdobily. Po proběhnutí v jarně vyzdobeném okolí školy vyrobily pro rodiče velikonoční přání a už se těšily na Velikonoce české – pěkně s koledou a tatarem.

   • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!
    • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!

    • 13. 5. 2022
    • V pátek 6. 5. se v Uherském Hradišti konal tradiční Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – 53. ročník atletické soutěže školních družstev.

     Jedná se o tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování - webové stránky.

   • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA
    • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA

    • 11. 5. 2022
    • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

     Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků 100 malých šikulů z 1. - 5. ročníku.

   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!
    • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!

    • 10. 5. 2022
    • Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 1. stupně ve šplhu.

     Další ze sportovních soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

   • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
    • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

    • 6. 5. 2022
    • Všechny děti ve školní družině se podílely na tradičním vítání jara. Proběhl den věnovaný svátkům jara – Velikonocům, kde si děti povídaly o Pašijovém týdnu, o postní době, která vychází na 6 týdnů, v níž každá neděle má svůj název. Na toto téma proběhl zábavný kviz a nejlepší byli odměněni.

     Následovaly závodivé hry a nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. Děti si vyrobily velikonoční zápichy, kraslice nebo velikonoční dekorace.

   • Za Nerudou do divadla
    • Za Nerudou do divadla

    • 4. 5. 2022
    • Výuka devátého ročníku byla ve čtvrtek 21. dubna 2022 netradiční. Po první hodině se slavnostně odění deváťáci vydali do Městského divadla Zlín, kde zhlédli představení Z povídek malostranských hostujícího Divadla Náměstíčko.

     Celým představením provází diváky sám Jan Neruda, který se právě rozhodl, že se stane spisovatelem. Brilantně vypravuje příběhy prostých lidí z pražské Malé Strany poloviny 19. století, jak je sám zažil a už jako dítě vnímal. Příběhy, kde pomluva či zlomyslný žert může zničit lidský život, kde letitá nevraživost může skončit smírem, příběhy, v nichž se objevuje láska i neláska v různých podobách. Během představení před námi ožívají postavy čtyř autorových povídek – Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu a O některých domácích zvířátcích.

   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023
    • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

    • 2. 5. 2022
    • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2022/2023, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

   • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!
    • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!

    • 27. 4. 2022
    • V uplynulém období absolvovalo školní kolo celostátní matematické soutěže celkem 258 žáků z 1. a 2. stupně.

     Letošní soutěžní úkoly byly vytvořeny ze dvou tematických okruhů. První se týkal námořních cestovatelských objevů a druhý se zabýval různými typy her. V polovině měsíce dubna našli žáci na svých online účtech výsledky soupeření a bodový zisk, který si mohli porovnat se stejně starými soupeři z celé republiky.

  • Zvonění

   Čtvrtek 19. 5. 2022
  • Fotoalbum

    zatím žádné údaje
   • školní Facebook