• Jazyk a jazyková komunikace

     • Aktivity, do kterých se mohou žáci zapojit v rámci českého jazyka:

      •     Divadelní představení pro žáky 8. a 9. ročníků – Divadlo Zlín, Uh. Hradiště
      •     Soutěž O krále pravopisu
      •     Olympiáda českého jazyka
      •     Účast v literárních soutěžích
      •     Slohové a výtvarné práce uveřejněné v Mozaice
      •     Celoroční příprava na přijímací zkoušky na SŠ
        

      V rámci anglického jazyka:

      •     Školní a okresní kolo olympiády
      •     Zapojení do internetové soutěže Cambridge English Competition
      •     Soutěž v hláskování pro 5. ročník Spelling Bee
      •     Pořádání besed s mluvčími v angličtině
      •     Plánujeme divadelní představení v angličtině
      •     Možnost odebírání angl. časopisů
     • Matematika a její aplikace

     • Vyučující matematiky nabízejí pro aktivní žáky 2. stupně účast v řadě matematicky zaměřených soutěží, např.

      • Matematické olympiáda
      • mezinárodní soutěž Pangea
      • Matematický klokan
      • logická soutěž Víc hlav – víc rozumu
      • soutěž v luštění Sudoku
      • Pythagoriáda

      Pravidelně se na škole pořádají workshopy na téma Robotika a Optika.

     • Člověk a společnost

     • Učitelé dějepisu a občanské výchovy zpestřují žákům 2. stupně výuku řadou zajímavých besed, exkurzí, výukových programů či soutěží, jako např.:

      • Beseda s kronikářkou města
      • Beseda o holocaustu
      • Beseda s mluvčí Policie ČR
      • Exkurze do Vídně
      • Exkurze do bývalých koncentračních táborů v Osvětimi
      • Dějepisná olympiáda
        

      Nadstandardně spolupracujeme s muzeem Bojkovska, jehož pracovníci připravují pro naše žáky zajímavé výukové programy o historických pramenech i o událostech 50. let 20. století v našem regionu.

     • Člověk a příroda

     • Žáci 6. -9. ročníku se pod vedením svých učitelů pravidelně účastní tradičních soutěží, jako je  např.

      • Archimediáda
      • Fyzikální olympiáda
      • Chemická olympiáda
      • Biologická olympiáda
      • Přírodovědný klokan
      • Zeměpisná olympiáda
      • Zlatý list

      Škola úzce spolupracuje s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, která pro žáky připravuje putovní výstavy s tématikou Vesmír, Sluneční soustava, Klimatické změny a Ekologie.

     • Umění a kultura

     • V oblasti výtvarné a hudební výchovy se žáci mohou zapojit do několika aktivit, které naše škola pořádá. Snažíme se o vzájemné prolínání předmětů a výsledkem je prezentace žáků na vystoupeních (Adventní setkání, Vánoční akademie, Sportovně kulturní dopolende), účast na výtvarných a pěveckých soutěžích, spolupráce se ZUŠ Bojkovice.

      Umělecky zaměření žáci a ti, kteří se chtějí hlásit na školy s pedagogickým zaměřením, jsou připravováni na talentové přijímací zkoušky. Za několik posledních let se nám s dětmi podařilo zrealizovat desítky pěveckých a tanečních vystoupení, vyrobit stovky dárečků, upomínkových předmětů a vyzdobit naši školu krásnými obrázky.