• Ceník pronájmu sportovní haly - místní spolky a organizace, školy

     

    Cena v topné sezóně

    (hodina)

    Cena mimo topnou sezónu

    (hodina)

    Bez osvětlení cvičební plochy

    250 Kč

    180 Kč

    Osvětlení ½ cvičební plochy

    300 Kč

    230 Kč

    Osvětlení celé cvičební plochy

     

    350 Kč

     

    280 Kč

     

    Ceník pro cizí organizace a firmy

     

    Topná sezóna

    (hodina)

    Mimo topnou sezónu

    (hodina)

     

    500

    430

     

     

    Ceník platný od 1. 10. 2017

     

    Kontakt

    Jaroslav Savara, správce

    Mobil správce (+420) 731 819 303

    Kancelář: sportovní hala od 15:00 - 22:00 hod (od října do dubna)