• Historie bojkovského školství
    • Historie bojkovského školství
    • Je zpracována podle zachovalých kronik, zápisů a dobových fotografií. Na 20 panelech je zachycena historie místního školství od 15. století do současnosti včetně jmenného seznamu učitelů, kteří na bojkovské škole působili. Za perličky lze považovat např. historická vysvědčení, předválečné fotografie apod.

    • Galerie výtvarných děl
    • Galerie výtvarných děl
    • Neobyčejnou galerií lze nazvat expozici obrazů, jejichž autory jsou bývalí žáci školy, učitelé a rodáci města Bojkovic. Všechna výtvarná díla byla škole darována, za což patří jejich autorům vřelý dík. Galerii pravidelně oživují výtvarné práce našich žáků.

    • Naše Bojkovice
    • Naše Bojkovice
    • Zajímavá expozice cca 60 fotografií z 1. poloviny 19. století vytváří kontrast s 60 spárovanými fotografiemi současných Bojkovic. Že naše městečko bylo i v minulosti upravené a přitažlivé se mohou přesvědčit žáci, rodiče, ale i ostatní návštěvníci školy. Město se mění, lidé zůstavají...

    • Prezentace středních škol a SOU
    • Prezentace středních škol a SOU
    • Konkrétní informace renomovaných středních škol a středních odborných učilišť o jejich oborech, podmínkách studia a nadstandardních aktivitách jsou náplní další stálé expozice. Je převážně využívána vycházejícími žáky, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání.

    • Letecká bitva nad Bílými Karpaty
    • Letecká bitva nad Bílými Karpaty
    • Srpnové sestřelení amerických bombardérů v roce 1944 nad Krhovem, Rudicemi a Vyškovcem německými stíhačkami je tématem stálé expozice umístěné v novém učebnovém pavilonu. Průběh letu i vlastní bitvy je doplněn kresbami, fotografiemi a součástkami bojových letounů, a tak se i přes minulou snahu komunistických předáků pošpinit památku padlých amerických vojáků, žáci dnes dozvědí pravdu.

    • Sportovní rekordy nižšího stupně
    • Sportovní rekordy nižšího stupně
    • V prostoru před gymnastickou tělocvičnou jsou na třech panelech vystaveni školní rekordmani spolu s jejich výkony a školním rokem, ve kterém jich dosáhli. Jedná se o přehled nejúspěšnějších malých sportovců počínaje školním rokem 1996/97. Tématicky je expozice rozdělena do tří hlavních bloků: O nejlepší šplhounky, Atletické rekordy a galerie úspěchů na fotbalovém Mc Donald´s Cupu.