• Učebny pro výuku informatiky

    • Pro výuku ICT je 30 počítačů ve dvou vzájemně propojených učebnách, jež jsou umístěny v podkrovních místnostech učebnového pavilonu. Všechny počítače jsou s operačním systémem Windows 10 Profesional a 19" LCD monitory.

     Obě učebny vyhovují dnešním náročným hygienickým normám v oblasti uspořádání, vybavení interaktivní technikou a stínění venkovního světla. Od roku 2013 jsou vybaveny taky klimatizací.

    • Multimediální učebna

    • Multimediální učebna je využívána k podpoře výuky nepočítačových předmětů jako jsou cizí jazyky, zeměpis, dějepis, český jazyk a další.

     Disponuje 26 počítači Dell s 17" LCD monitory a Windowsem 10, které jsou ve výuce k dispozici našim žákům. V učebně je dataprojektor s interkativní tabulí o úhlopříčce 2,8 m s ozvučením. Od roku 2013 je učebna klimatizovaná.

    • Interaktivní tabule

    • Všechny učebny na 1. a 2. stupni (odborné i kmenové) jsou vybaveny nejmodernější interaktivní technikou.

     1. stupeň používá kombinovené technologie dotykových LCD a interativních tabulí, kdy žáci pracují u přehledného LCD, který je pevně umístěn na stěně učebny. Nejsou tak oslňováni projektorem, neztrácí se na velkém prostoru tabule a mají vše jako na dlani. Žáci a učitel pak sledují jeho počínání na velké interaktivní tabuli. Vyučujcí má k dispozici vizualizér - což je kamera, kterou může cokoliv promítnout na tabuli. 

     2. stupeň používá dotykové interativní tabule značky Epson s krátkou a ultrakrátkou vzdáleností.