• František ROKYTA - ředitel od roku 1919

    • rok 1919 - Ignát Vrba, Jan Stříbrný, Karel Dolina, Antonin Tomášek, Jarmila Bémová, Helena Směšná
    • rok 1920 - František Mikulášek, Jan Šabršula, Antonin Frkal, Helena Nesvadbová, František Milička, Marie Lásková, Marie Hánová
    • rok 1921 - Jan Němeček
    • rok 1924 - Božena Dočkalová, Vladimír Stojan
    • rok 1925 - Martin Sumec, Karla Slavíčková
    • rok 1927 - Jindřich Dolinský
    • rok 1928 - Jan Zelený, Josef Gajdušek
    • rok 1929 - Josef Frýbort
    • rok 1930 - Alois Jašek, Božena Viceníková, Miroslav Lacina, Jaromír Kovář
    • rok 1931 - Vladimír Čechmánek
    • rok 1932 - Milica Vařechová, Josef Pilát, Františka Gajdušková
    • rok 1933 - Marie Kapounová, Jan Rychtalík
    • rok 1934 - Marie Urbaníková, Vladimír Štefan, František Berka
    • rok 1935 - Rudolf Otřísal, Vanda Kočíková, František Goldmann, Karolína Kafková
     

    Josef FRÝBORT - zástupce ředitele pověřen správou od roku 1936, zatímní ředitel od roku 1937

    • rok 1936 - Vlasta Řezníčková, Anna Rychlíková
    • rok 1937 - Markéta Bednárková, Aloisie Sojová
     

    Martin SUMEC - ředitel od roku 1938

    • rok 1938 - Marie Pavlacká, Marie Butkovská, Josef Holeš, Vilém Kaštánek
    • rok 1939 - Leopold Kubečka, František Pastrňák, Alois Kolařík, Pia Sýkorová, Jindřich Kozera, Milada Šivicová
    • rok 1940 - Julie Schubertová, Miroslav Velčovský, Alois Pazdera, Blažena Blaževičová, Rudolf Sikora, Emilie Sikorová, Adolf Kašpar
     

    František PASTRŇÁK - ředitel od roku 1941

    • rok 1941 - Antonín Mamula, Helena Zapletalová
    • rok 1942 - Božena Pastrňáková, Jaroslav Valášek, Josef Josefík, Vlasta Dvořáková, Ludmila Viceníková (Rusňáková)
    • rok 1943 - Božena Prášilová, Richard Sedlář
    • rok 1944 - Anna Brázdilová, Josef Poledňák, Vlasta Hřebřinová
     

    Josef GAJDUŠEK - zastupující ředitel od roku 1945

    • rok 1945 - Josef Blahůšek, Růžena Blahůšková, František Naňák, Miroslav Guryča, Jan Jančařík
    • rok 1946 - Alois Šimoník, František Salvet, Emilie Mikulková
     

    Vladimír ČECHMÁNEK - od roku 1947 zatímní ředitel Masarykovy újezdní měšťanské školy

    • rok 1947 - Vlastimila Valášková, Vlastimila Křížová
    • rok 1948 - Marie Rusňáková
     

    Jindřich GÖTZ - ředitel od roku 1950

    • rok 1950 - Anna Götzová, Hedvika Těšíková, Živa Hejlová, Věra Břízová, Jarmila Hostičková, Miroslav Hron
    • rok 1951 - Metodějka Škubová, Jiří Vrba, Irena Tomášková, Radmila Pinterová, Marie Formánková
    • rok 1952 - Zdeněk Rára, Otakar Pazdiora, Anna Pazdiorová 
    • rok 1953 - školským zákonem ze dne 24. 4. 1953 se zřizují v místech středních škol osmileté střední školy, jež v sobě zahrnují všechny třídy bývalé národní školy od 1. do 5. ročníku a bývalé střední školy. Od tohoto roku tak přestupují z I. stupně na měšťanskou školu tito další učitelé: Vlasta Poledňáková, Marie Manišová, Zdeněk Ogrodník st., František Kučera, Božena Svitáková
    • rok 1954 - Milan Koželuha, Eliška Bittnerová, Milada Šachová
    • rok 1955 - Alena Kasanová, Marie Janoušková, Břetislav Klusal, Eva Langrová, Jaroslav Pavlík, Ladislava Pavlíková, Josef Miča, Josef Přikryl, Evald Vítek, Anděla Jurásková (Josefíková)
    • rok 1957 - Helena Škrdlíková, Dana Vintrová, Marie Kovaříková, Pavla Nováková (Wolfová)
    • rok 1958 - Eva Durďáková (Sojová), Josef Kovařík, Dana Janků, Olga Kutinová, Věra Hulákova
    • rok 1959 - Miloslav Pospíšil, Ladislav Kocman, Jarmila Menšíková, Iva Hamšíková (Bradíková)
     

    František BURŠA - ředitel od roku 1960

    • rok 1960 - Jindřiška Cimbálková (Šlahorová), Věra Vaculíková, Jindra Skočovská, Pavla Poledňáková, Františka Buršová, Anna Jahůdková, Anna Sadílková, Vlasta Langrová
    • rok 1961 - Alena Šitavancová, Jitka Slavíčková (Mynářová), Libuše Staňková
    • rok 1962 - Vlastimil Ogrodník, Anna Panáčková, Jaroslav Bartoš
    • rok 1963 - Josef Velecký, Jarmila Jelínková, Oldřich Matějík, Antonín Šuranský, Stanislava Míčová, Jindra Tomanová
    • rok 1964 - Zdenka Bosáková, Olga Bosáková, Miroslav Pavlík, Jitka Křivdová, Marie Hradská, Věra Rybářová, Pavla Šuranská, Marie Slavíčková
    • rok 1965 - Pavel Otruba, Ivana Chalupová, Františka Šišperová, Miloslava Prachařová (Datinská), Zdeněk Bařínka, Vratislav Špalek, František Pšurný
    • rok 1966 - Jarmila Valná, Zdeněk Pelikán, Dagmar Skryjová, Věra Ondrušková, Zdeněk Sedláček
    • rok 1967 - Marie Špalková, Inka Bařinková, Dana Zubková, Stanislav Janečka
    • rok 1968 - Blažej Neradilek, Jana Neradilková, Zdeněk Ogrodník, Marie Čechová, Josef Liška, Irena Urbánková
    • rok 1969 - Marie Šašinková
    • rok 1970 - Vladislav Juřena, Jiljí Sedlář, Eliška Turková, Jarmila Kočicová, Jiří Kočica, Jindřiška Březovjáková, Stanislava Pšurná
    • rok 1971 - Anna Kolísková, Štěpán Koudela, Anna Guryčová
    • rok 1972 - Helena Mančíková, Jiří Dolinský, Věra Pavlacká
     

    Přemysl HERINEK - řěditel školy od roku 1973

    • rok 1974 - Věra Zimmermannová, Soňa Dvořáková, Blažena Gregorová, Eva Lahutová (Kremlicová)
    • rok 1976 - František Pfleger, Zdeňka Křížová, Pavla Študentová (Krasňáková), Božena Gabrhelová
    • rok 1977 - Jana Kalivodová
    • rok 1978 - Alena Blahůšková
    • rok 1979 - Dana Navrátilová
     

    Zdeněk BAŘINKA - ředitel školy od roku 1981

    • rok 1981 - Helena Jarková
    • rok 1982 - Radislav Staš, Dagmar Svobodová (Popelíková)
    • rok 1983 - Zdeňka Šojdrová (Slavíčková)
    • rok 1984 - Jana Fialová
    • rok 1985 - Jaroslava Krahulová, Ladislav Peřestý, Alena Staníková
    • rok 1986 - Marcela Koželuhová
    • rok 1987 - Jarmila Pitnerová, Jarmila Šubová
    • rok 1988 - Jitka Malíčková, Ivana Mačková
    • rok 1989 - Ivana Bienertová
     

    Ladislav KOCMAN - ředitel školy od 1.6. do 12.12. 1990

    Zdeněk OGRODNÍK - ředitel školy od 12.12. 1990 - 31.7.2011

    • rok 1991 - Gertruda Miličková, Luďka Pavlíková
    • rok 1992 - Jaroslav Procházka, Ivana Nováková, Jitka Maštalířová
    • rok 1993 - Marek Kalivoda
    • rok 1994 - Bohumila Klimentová, Jan Baier, Taťána Kapsová, Olga Rybnikářová, Alena Srncová
    • rok 1995 - Monika Petrášová, Marie Jančářová, Věra Svobodová, Marie Polanská, Renata Kremlicová, Iva Vítková
    • rok 1996 - Marie Burešová, Iveta Mendlová, Vlastimil Ogrodník ml., Jiří Šmíd, Dana Synčáková, Jolana Navrátilová (Špalková), Taťána Zlámalová
    • rok 1998 - Zdeněk Ogrodník ml.
    • rok 1999 - Iva Drgáčová, Helena Ambrůzová, Hana Vrágová, Jitka Šlahorová
    • rok 2000 - Jana Ševčíková (Vaculová)
    • rok 2001 - Jan Staník
    • rok 2004 - Libor Zemánek, Věra Rapantová (vychovatelka ŠD)
    • rok 2005 - Pavlína Berčíková, Diana Jančářová
    • rok 2006 - Ester Slabiňáková
    • rok 2007 - Lenka Křemenská
    • rok 2008 - Petra Brůzlová
    • rok 2009 - Veronika Kalusová
     

    Zdeněk OGRODNÍK ml. - ředitel školy od 1.8.2011

    • rok 2011 - Miloš Barták
    • rok 2012 - Dana Synčáková
    • rok 2013 - Monika Marková
    • rok 2015 - Ria Popelíková
    • rok 2016 - Radim Koudela, Leona Turčinková
    • rok 2017 - Šárka Pokorná
    • rok 2018 - Hana Kubicová
    • rok 2019 - Kristýna Cingelová, Hana Lukášová, Alena Šmotková, Andrea Vodová
    • rok 2020 - Tomáš Ponča, Radek Polanský
    • rok 2021 - Stanislava Berčíková, Tereza Zvoníčková
    • rok 2022 - Radka Kydalová, Monika Malániková, Aneta Šimková, Veronika Vodová, 

     

    Omlouváme se těm vyučujícím, jejichž jméno není v našem seznamu, čerpali jsme výhradně z kronik školy. U učitelek, které se v průběhu působení na naší škole vdaly, uvádíme v závorce jejich dívčí jméno.