• Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ TGM

    • Název, forma a sídlo

     Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ TGM, z. s.  (dále jen „spolek“)

     Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice

     Charakter spolku

     Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili rodiče, zákonní zástupci žáků a přátelé ZŠ TGM k podpoře a rozvoji její hlavní činnost.

     Účely spolku

     Základním účelem spolku je podpora a rozvíjení nadstandardních činností žáků při vzdělávání, především v oblasti kulturní a tělovýchovné.

      

     Příspěvek rodičů je pro školní rok 2017/18 200,- Kč na rodinu.

     Z příspěvků se hradí:

     • jízdné na školní soutěže konané v jiných městech
     • občerstvení žáků při významných akcích školy
     • vstupenky do divadla
     • příspěvek na lyžařský výcvik
     • příspěvek na plavání
     • ceny pro soutěže
     • knižní odměny pro nejlepší žáky
     • a další dle potřeby