• Aktualizováno dne 16. 3. 2021

   • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
   • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
   • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
   • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.
   • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021.
   • Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky. 
   • Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.
   • Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
   • Pokud se z důvodu nízkého počtu přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, ředitel střední školy toto oznámí uchazečům do 19. března 2021. 
   • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
   • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 
   • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
   • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2020/21
   • informace o jednotné přijímací zkoušce Cermat