• Aktualizováno dne 25. 1. 2022

    • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021
    • přijímací zkouška do oborů s talentovou zkouškou 3. 1. – 15. 1. 2022
    • přijímací řízení do oborů v konzervatoří 15. 1. – 31. 1. 2022
    • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 3. 1. – 15. 2. 2022
    • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. 3. 2022
    • přihlášky vydá žákům škola spolu s vysvědčením za 1. pololetí
    • zápisový lístek vydá žáků škola do 15. března
    • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole:
     • 1. termín 12. 4. 2022
     • 2. termín 13. 4. 2022
     • první náhradní termín 10. 5. 2022
     • druhý náhradní termín 11. 5. 2022
    • kompletní informace o jednotné přijímací zkoušce Cermat
    • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání
     • s výučním listem
     • skupiny 82 Umění a užité umění
    • možnost konání školní přijímací zkoušky v termínu
    • 12. 4. – 28. 4. 2022 pro maturitní obory
    • 22. 4. - 30. 4. 2022 pro ostatní obory
    • vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 30. 4. 2022
    • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu nejdříve 22. 4. 2022 pro učební obory
    • zaslání zápisového lístku ke studiu na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí
    • podání odvolání proti nepřijetí ke studiu do 3 dnů od doručení rozhodnutí
    • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2021/22
    • informační zdroje Burza školcermatInfoabsolvent
    • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem: Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269