• Aktualizováno dne 15. 9. 2022

     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
     • přijímací zkouška do oborů s talentovou zkouškou 2. 1. – 15. 1. 2023
     • přijímací řízení do oborů v konzervatoří 15. 1. – 31. 1. 2023
     • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2023
     • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole do 1. 3. 2023
     • přihlášky vydá žákům škola spolu s vysvědčením za 1. pololetí
     • zápisový lístek vydá žáků škola do 15. března 2023
     • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole:
      • 1. termín 13. 4. 2023
      • 2. termín 14. 4. 2023
      • první náhradní termín 10. 5. 2023
      • druhý náhradní termín 11. 5. 2023
     • kompletní informace o jednotné přijímací zkoušce Cermat
     • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání
      • s výučním listem
      • skupiny 82 Umění a užité umění
     • možnost konání školní přijímací zkoušky v termínu
     • 12. 4. – 28. 4. 2023 pro maturitní obory
     • 22. 4. - 30. 4. 2023 pro ostatní obory
     • nejpozději 14 dní před jejím konáním obdrží uchazeč informační dopis
     • vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději do 2. 5. 2023
     • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu na učební obory v termínu 22. – 30. 4. 2023
     • rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí bude zveřejněno na webových stránkách střední školy
     • zaslání zápisového lístku ke studiu na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí
     • podání odvolání proti nepřijetí ke studiu do 3 dnů od doručení rozhodnutí
     • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2022/23
     • informační zdroje Burza školcermatInfoabsolvent
     • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem, kontakt: Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269