• Harmonogram příjímacího řízení 2023/2024

   • Aktualizováno dne 1. 1. 2024

      • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023
      • přijímací zkouška do oborů s talentovou zkouškou 2. 1. – 15. 1. 2024
      • přijímací řízení do oborů v konzervatoří 15. 1. – 31. 1. 2024
      • přijímací řízení do oborů Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2024
      • vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu na střední škole od 1.2. do 20. 2. 2024
      • podávání přihlášek viz Přihlášky na střední školy
      • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pro přijetí ke studiu maturitních oborů na střední škole:
        • 1. termín 12. 4. 2024
        • 2. termín 15. 4. 2024
        • první náhradní termín 29. 4. 2024
        • druhý náhradní termín 30. 4. 2024
      • kompletní informace o jednotné přijímací zkoušce viz Cermat
       • jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání
        • s výučním listem
        • skupiny 82 Umění a užité umění
      • možnost konání školní přijímací zkoušky, o termínu a obsahu rozhodne střední škola
      • termíny školních přijímacích zkoušek:
        • od 15. března do 23. dubna 2024
        • náhradní termín od 26. dubna do 5. května 2024
      • možnost nahlížení do spisu přijímacího řízení 10., 13. a 14. května 2024
      • zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem SŠ - 15. května 2024
      • informace o přijímacím řízení Přijímací řízení 2023/24
      • informační zdroje Burza školCermatInfoabsolvent
      • individuální konzultace pro rodiče a žáky s výchovným a kariérovým poradcem, kontakt: Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269