• Školní budova se otvírá v 6.20 hodin.

    Žáci, kteří nemají nultou hodinu nebo nenavštěvují ranní družinu, musí vyčkat ve svých šatnách do zvonění (7.40 hodin), kde je zajištěn dohled.

    Zvonění

    Některé přestávky jsou zkráceny z důvodu odjezdů autobusů do okolních obcí.

     

    Evakuace školy

    V případě požáru či jiného hromadného ohrožení zdraví žáků proběhne evakuace školy dle evakuačního plánu na shromaždiště školního hříště za sportovní halou.