• Zátopkův běh v Bojkovicích
   • Zátopkův běh v Bojkovicích

   • 11. 10. 2021
   • V rámci tradičního závodu se Pod Světlovem uskutečnilo školní kolo ve vytrvalostním běhu. 

    Mladší žáci absolvovali trať 1200 m a starší žáci 1500 m. Za nepříznivého počasí se závodů zúčastnilo 77 žáků a žákyň 2. stupně. Po dlouhé covidové pauze bylo opět krásné stát na stupních vítězů, či gratulovat nejlepším.

    Všem patří dík a pochvala za účast a organizaci.

    Výsledky:

    Mladší žáci:

    1. Koubek Jan
    2. Marek Daniel
    3. Kočica David

    Mladší žákyně:

    1. Michalčíková Jindřiška
    2. Bařáková Tereza
    3. Polanská Štěpánka

    Starší žáci:

    1. Šimoník Michal
    2. Ridoško Michal
    3. Chovanec Matyáš

    Starší žákyně:

    1. Michalčíková Eliška
    2. Kadlecová Soňa
    3. Michalčíková Martina
  • Sportovní den na Viktorce
   • Sportovní den na Viktorce

   • 4. 10. 2021
   • V pátek 10. září 2021 se za pěkného slunečného počasí žáci  prvních a druhých tříd naší školy zúčastnili sportovního dopoledne, které pro ně uspořádala Slovácká Viktoria ve spolupráci s DDM Bojkovice.

    Děti si vyzkoušely disciplíny zaměřené na rychlost, obratnost, přeskoky. Malí sportovci si pod vedením trenérů mládeže SK SV zahráli i minifotbal.  Nevynechali ani velmi oblíbený skákací hrad. Dopoledne se vydařilo a děti si ho užily.

  • Světluška
   • Světluška

   • 24. 9. 2021
   • První akcí v tomto školním roce byla Světluška, která se uskutečnila za příznivého teplého počasí 8. září na Tillichově náměstí. Vše pro nás připravily pracovnice DDM ve spolupráci se studenty a studentkami Církevní střední školy v Bojkovicích.

    Na projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým, se naši žáci velmi těšili. Děti si zkusily, jaké je to žít se zrakovým postižením, ale i roli průvodce nevidomých. Měly možnost si zakoupit předměty a tím přispět do sbírky, která pomůže potřebným dětem a dospělým.

  • Spustili jsme přihlašování ke STRAVOVÁNÍ, do DRUŽINY a NÁBOŽENSTVÍ.
   • Spustili jsme přihlašování ke STRAVOVÁNÍ, do DRUŽINY a NÁBOŽENSTVÍ.

   • 31. 8. 2021
   • Všichni rodiče a žáci, kterých se daná možnost týká, se již po přihlášení do EduPage mohou v modulu PŘIHLAŠOVÁNÍ elektronicky přihlašovat ke školnímu stravování, do školní družiny a do náboženství.

    Přihlášením stvrzujete, že jste se seznámili se Školním řádemVnitřním řádem školní jídelny, Vnitřním řádem školní družiny, který je zveřejněn na webových stránkách zsbojkovice.cz.

  • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022
   • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022

   • 30. 8. 2021
   • Vážení rodiče a milí žáci, Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice oznamuje, že školní rok 2021/ 2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

    Sraz všech žáků je před budovou školy před osmou hodinou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty města. Žáci si přinesou přezůvky a tašky na učebnice a sešity.  

    Prvňáčci slavnostně zahájí s rodiči a třídními učiteli ve svých třídách.  

     

    Základní organizační pokyny a opatření:

    • Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů - MŠMT, MZ a KHS Zlín.
    • Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
    • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.
    • Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.
    • Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy 1., 6. a 9. září.
    • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

    Podrobné informace naleznete v Manuálu MŠMT - viz příloha.

    Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

    Těšíme se na vás.


    Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel školy.

   • Poděkování paní učitelce Bohumile Klimentové

   • 5. 7. 2021
   • Na slavnostním ukončením roku jsme se rozloučili s paní učitelkou Klimentovou, která po více jak čtyřiceti letech práce ve školství odchází do zaslouženého důchodu. Poděkování Vám přinášíme tak, jak zaznělo z úst ředitele školy.

    A nyní mi, vážení kolegové, chlapci a děvčata, dovolte obrátit se na paní učitelku Bohunku Klimentovou s upřímným poděkováním u příležitosti jejího odchodu do důchodu. Říká se, že čas je nestranným rozhodčím pro všechny lidské hodnoty a měří všem stejně. Po čtyřiceti létech odpovědné pedagogické a výchovné činnosti, kdy jste svým žákům předávala množinu vědomostí a poznatků, potvrzenou životní zkušeností, přichází chvíle, kdy si již o svém čase budete rozhodovat sama. Nastává doba pro záliby a koníčky, na které nezbýval čas, doba potěšení, pohody a klidu.

    V duších svých žáků zanecháváte vzpomínku na přátelskou a vlídnou paní učitelku, která měla své žáky vždy ráda.

    V srdcích svých kolegů zůstává trvalá stopa vaší učitelské profesionality, prostoupena vlídností, upřímným přátelstvím a klidným přístupem k řešení i vážných problémů. Byla jste oporou učitelského sboru, oblíbena všemi kolegy.

    Přijměte, prosím, na sklonku své profesionální kariéry za celý učitelský sbor z mých úst jediné, ale o to větší slovíčko: DĚKUJEME.

   • Proslov ředitele školy ke konci školního roku

   • 5. 7. 2021
   • Výjimečně zveřejňujeme proslov ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, přednesený na slavnostním ukončením školního roku ve sportovní hale. Pozvání již tradičně přijal pan starosta Petr Viceník, který ocenil všechny šikovné a pracovité žáky. Taktéž naši deváťáci se dojemně rozloučili se svými učiteli a školou. 

    Vážený pane starosto, paní učitelky a páni učitelé, milí žáci. Letošní příhovor ke zhodnocení konce školního roku bude poněkud jiný než obvykle. Ostatně stejně jako byl jiný celý školní rok, poznamenaný covidem, strávený většinu času na vzdálené výuce. Nezazní zde obvyklá čísla o vyznamenáních, zameškaných hodinách, prospěchu. Neb toto vše covid do velké míry ovlivnil a přiznejme si to, známky na vysvědčení u spousty z vás letos realitě moc neodpovídají. Jsem si vědom toho, že byť probíhala vzdálená výuka, zvláště osobní kontakt s kamarády vám chyběl a zřejmě chybí dodnes. Přišli jste o rok školních akcí, společných zážitků, kamarádství a možná i prvních lásek a z těchto důvodu byla doba uzavření škol nejtěžší právě pro vás. Kéž by se to již nikdy neopakovalo.

    I přesto všechno jsem přesvědčený, že se vám, chlapci a děvčata, v naší bojkovské základní škole dostalo té nejlepší vzdálené výuky široko daleko. Nejen díky systému Edupage, ve kterém vám vaši učitele připravovali stovky úkolů a procvičování, kde jste se dozvídali nové informace, průběžně jste komunikovali a plnili zadání, ale hlavně díky profesionálnímu a modernímu přístupu vašich učitelů. Koncem října jsme pak pro vás zprovoznili systém na online hodiny přes MS Teams, kdy jste mohli být přítomni na živém vysílání vaší paní učitelky, pana učitele. I přesto, že kamery se nestaly povinnými, což je myslím chyba (nikoliv naše, ale ministerstva), se hlavně mladší žáci na 1. stupni velmi rádi paní učitelce ukázali, pozdravili se a třeba jen zamávali. Kdo chtěl, ten se poctivě připravoval a plnil úkoly dle zadání. Jedním z měřitelných důkazů kvality vzdálené výuky na naší škole jsou letošní excelentní výsledky přijímacího řízení na střední školy, kdy jste obsazovali v žebříčcích stejně starých spolužáků z jiných škol přední místa. A když už jsem se o přijímačkách zmínil, upřímně vám, milí deváťáci, přeju, abyste v září vykročili tou správnou nohou vstříc vašim novým životům, kamarádům a školám, ať patříte vždy mezi ty úspěšné. Pamatujte, že bojkovští absolventi mají na středních školách v okolí tu nejlepší pověst. Pověst dobře připravených žáků, tak nám, prosím, neudělejte ostudu. Ať se Vám daří, to vám ze srdce přeji já a všichni vaši učitelé.

    Za malou chvíli zde, chlapci a děvčata, oceníme s panem starostou ty z vás, kteří se účastnili několika málo soutěží, které buď ještě na začátku roku proběhly, nebo probíhaly v průběhu roku online.  Všichni, kteří zde budete stát, jste se umístili nejhůř do 10. místa v okresních kolech, což je vzhledem ke konkurenci hezké umístění. Letos však jedno jméno rezonovalo častěji než ty ostatní… vítězství prestižní literární soutěže Spěchej pomalu a postup do republikového finále Olympiády českého jazyka s umístěním na krásném 11. místě se podařil Amálii Turčinkové, za což si myslím zaslouží váš potlesk.

    Chlapci a děvčata, i přes uzavření škol pro žáky, následnou rotační výuku a všechny komplikace musím konstatovat, že to byl rok plodný a že ani vedení školy a správní zaměstnanci nespali na vavřínech. V září jsme dokončili rekonstrukce odborných učeben a stěhování pomůcek do kabinetů, v nové budově vznikly díky panu školníkovi na každém patře relaxační místnosti pro žáky se specifickými učebními potřebami, ale taky pro učitele, kteří zde získali nové zázemí. Paní uklízečky dostaly nový čistící stroj na podlahy a škola tak díky nim vždy voní a září čistotou. Kolik práce měly s průběžnou anticovid dezinfekcí, jste si jistě všímali sami. Sportovcům jistě neunikl nový beachový kurt a v zahradě pak venkovní učebna, kterou v příštím roce budou využívat nejen naši nejmenší, ale třeba i vy u přírodovědných pokusů. Čeho jste si nemohli všimnout, je ve školní kuchyni nový konvektomat, který jsme si mohli dovolit pořídit díky podpoře města Bojkovice a zde přítomného pana starosty Petra Viceníka. Čeho jste si naopak všimnout mohli, bylo zakoupení speciálního stroje na balení obědů do misek s fólií – které vám vařily naše obětavé paní kuchařky. Ano, mělo by to tady zaznít, taková skvělá a kvalitní jídla, která vaříme v naší jídelně, na jiných školách nenajdete. Ostatně deváťáci na to již v září přijdou sami.

    Není možné v jednom krátkém příhovoru vzpomenout vše, co se za rok událo. Ale jak víte, každý rok si odnášíte s sebou domů školní časopis Školák, který letos vyšel již po 32. A v něm je vše popsáno a vzpomenuto včetně fotografií. Tak ho doma nezapomeňte společně s vysvědčením ukázat rodičům i prarodičům, pochlubte se, do jaké školy chodíte.

    Chlapci a děvčata, dovolte mi poděkovat všem slušným a pracovitým žákům, kteří přistupovali ke vzdálené výuce zodpovědně a samostatně a popřát vám hezké prázdniny strávené třeba na novém bojkovském koupališti.

    Vám, vážené paní učitelky a páni učitelé, asistentky i vychovatelky upřímně děkuji za vaši odpovědnost, trpělivost a přeji zasloužený odpočinek v kruhu svých blízkých. 

  • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
   • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

   • 21. 6. 2021
   • Průběh přijímacího řízení na střední školy byl i v letošním roce ovlivněn koronavirovou epidemií. Podobně jako v loňském školním roce došlo ke změnám ve způsobu přípravy deváťáků na přijímací zkoušky a k úpravě organizace přijímání žáků ke středoškolskému vzdělávání.

    Uchazeči o studium měli možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy. Termín podání přihlášek byl stanoven na 1. března 2021. Zájemci o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou museli i letos složit přijímací zkoušku. Střední školy nemusely povinně využít jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou centrálně připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), ale mohly si samy přijímací testy připravit. Velkou změnou byla také možnost zrušení přijímacích zkoušek z důvodu nízkého počtu podaných přihlášek na střední školu.

    Původně plánované dva termíny zkoušek v dubnu byly přesunuty na 3. a 4. května. Účast uchazeče o studium na přijímacích zkouškách byla podmíněna potvrzením o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test podstoupili deváťáci v naší škole, která jim následně vystavila požadované potvrzení. Další novinkou bylo prodloužení času na vypracování jednotlivých testů z matematiky i českého jazyka. Po zpracování byly výsledky testů poslány na obě střední školy, které stanovily pořadí pro přijetí jednotlivých žáků ke studiu vybraného oboru. Do celkového hodnocení žáků v přijímacím řízení se zohledňoval pouze lepší výsledek příslušného testu z prvního či druhého termínu. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení museli žáci potvrdit svůj zájem o studium na vybraném oboru střední školy odevzdáním zápisového lístku. Ten obdrželi na základní škole.

    Žáci, kteří si podali přihlášku na tříletý studijní obor ukončený výučním listem, jednotnou přijímací zkoušku nekonali a byli přijati na základě studijních výsledků v základní škole.

    Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspěli již v prvním kole přijímacího řízení a byli přijati ke studiu na střední školu. Obavy žáků a jejich rodičů z výsledku přijímaček vzhledem k distanční výuce se ukázaly jako liché. Výuka pomocí připravených materiálů v prostředí systému EduPage, online hodiny realizované v platformě MS Teams, individuální a skupinové konzultace ve škole, důsledný a vstřícný přístup učitelů, dokázaly skvěle naše žáky na přijímací zkoušky připravit.

    Z celkového počtu 56 deváťáků bylo přijato na obory s maturitou 43 žáků, tj. 77 % z celkového počtu, na obory s výučním listem 13 žáků, tj. 23 %.

    Žáci se rozjedou k budoucímu studiu do více než dvou desítek různých škol, kromě jedné se všechny nacházejí ve Zlínském kraji. Nejvzdálenější školou, na kterou jeden z našich žáků od září nastoupí, je Střední škola stavebních řemesel v Brně.

    Největší zájem projevili žáci o studium na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, zápisový lístek tam podalo jedenáct žáků. Po pěti žácích nastoupí na Obchodní akademii v Uherském Hradišti a na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě. Následují Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola ve Slavičíně, Střední odborné učiliště v Uherském Brodě a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti se 4 zapsanými žáky.  Ke studiu na Církevní střední odbornou školu v Bojkovicích se rozhodly nastoupit tři žákyně naší školy.

    Mgr. Jiří Šmíd

  • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
   • POZVÁNKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

   • 14. 6. 2021
   • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

    zveme Vás

    ve středu 23. června 2021

    v 16:00 hodin (MŠ Máj)

    a v 17:00 hodin (MŠ Štefánikova + ostatní)

    na informační schůzku, která se týká nástupu dětí

    do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově

    Základní školy T. G. Masaryka.

    Počítejte, prosím, s nutností ochrany dýchacích cest v prostorách školy

    a použitím dezinfekce při vstupu do školy.

    Program:

    • organizace školního roku 2021/22, školní pomůcky
    • informace k prvnímu školnímu dni 1. 9. 2021                                                      

    Těšíme se na Vás

  • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“
   • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“

   • 31. 5. 2021
   • Přes 700 000 lidí u nás ročně upadá do exekucí, přes 25 % domácností má finanční potíže, obojí převážně v důsledku nesprávných kroků ve svých finančních rozhodnutích.

    Jak jsou na tom naši žáci? Mají představu o skutečné hodnotě peněz? Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku z něho odčerpají oni sami za jídlo, oblečení, pomůcky do školy, zájmové kroužky? Většina z nich má o této problematice velmi zkreslené představy.

    Vždyť peníze nejsou jejich starost, oni je sami nezískávají, takže proč by se o ně měli zajímat…

    Právě proto na naší škole probíhá výuka finanční gramotnosti v 8. ročníku. Jedná se o průřezový předmět, který do osnov zařadilo MŠMT v rámci své strategie dlouhodobého zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Tento důležitý předmět tedy propojuje jak výchovný, tak naučný obsah s využitím znalostí z matematiky, cíleného osobního rozvoje a orientace ve světě budoucích občanskoprávních vztahů.

    V rámci distanční výuky, skrze kterou se témata tohoto předmětu již celý rok snaží děti zvládnout, mnohdy za potřebné podpory rodičů, jsme využili možnosti přiblížit a ozvláštnit toto téma s pomocí odborníků z finanční praxe, a to v rámci projektu podpory finanční gramotnosti pro školy GLOBAL MONEY WEEK. Finanční poradci Magda a David si pro žáky připravili on-line přednášku o tématech rozpočtu, finančních produktech, hospodaření a úskalí ve světě financí, jako jsou dluhy a exekuce.

    Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili propojení učiva s reálným životem a věděli, jaké pro ně existují možnosti a na co si v budoucnu mají dát pozor.

    Reakce žáků:

    „Přednáška byla výživná. V některých částech byla sice trošku složitá, ale přinesla mi nové myšlení a náhled na okolní věci. Moc mě to bavilo a budu rád, když bude další taková hodina.
    Nikdy jsem netušil, že je finanční gramotnost tak důležitá.“

    „Přednáška pro mě byla zajímavá. Slyšeli jsme o různých možnostech, bankovních účtech, kreditních kartách a dalších možných věcech z téhle oblasti. I když to celé probíhalo online a osobní kontakt tam nebyl, tak hlasy obou přednášejících na mě působily příjemně.
    Jsem rád, že jsem si udělal nějakou osobní představu o těchto produktech a možnostech. Určitě to využiji v příštích letech, až si založím svůj vlastní účet a budu vlastnit svou kreditní kartu.
    Taky pro mě byla zajímavá negativní stránka, jako je pozdní splácení, které se může změnit na exekuci nebo až na zabavení majetku. Doufám, že v budoucnu se budu dobře rozmýšlet nad zvolenou půjčkou nebo úvěrem a nad jeho včasným splácením, abych se nikdy nedostal do tíživé finanční situace.“

     

  • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku
   • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku

   • 30. 5. 2021
   • Rádi se s vámi podělíme o originální výtvory žáků zadávané při distanční výuce.

    Jelikož nám nástěnky v opuštěných třídách kolem Vánoc zamrzly, chceme se pochlubit alespoň tímto způsobem. Úkolem bylo zabavit děti kreativním způsobem. Přestože žáci doma většinou neměli skoro žádné výtvarné pomůcky, úkoly mnozí zvládali s chutí a chybějící potřeby si dokázali nahradit a potom své dílo vyfotit na mobil.

    Třeba takto:

    1. Veselé ozdoby – domácí fotokoutek
    2. Sportovec z geometrických tvarů
    3. Stavby ze sněhu
    4. Domeček ze stavebnice podle přesně zadaných rozměrů
    5. Zvířátka z papírových roliček
    6. Kresba lidového ornamentu

    Do fotoalba byla přidána nová galerie Výtvarka a pracovka na dálku.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

   • 3. 5. 2021
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem.​​​​​​​

    Prijati_zaci_do_1._rocniku_2021_22.pdf​​​​​​​

   • Vzdálená výuka tělocviku

   • 28. 4. 2021
   • Naše škola byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností.

    Již rok je vše jinak. Minulý rok v polovině března, kdy došlo k uzavření škol poprvé, jsme se všichni začali seznamovat s distanční výukou, tehdy prioritně ve hlavních předmětech. Ale postupně se do výuky na dálku zařadily i další předměty, včetně tělesné výchovy.

    Online výuka se stala běžnou součástí života školáků, kteří každé ráno místo do školy spěchají k obrazovce monitoru. Ale zatímco většina předmětů nějakou distanční podobu získala, tělesnou výchovu řada škol odsunula na druhou kolej.

    Naše škola ale byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností. Jedná se o různé sestavy nebo videa, jak správně cvičit či posilovat, různé hry, kvízy a teoretické znalosti o sportech, sportovní výzvy a další. S jarním počasím se chceme více zaměřovat na pohyb a cvičení dětí venku na čerstvém vzduchu. A jak to probíhá v praxi? Učitel žákům zadá, co mají konkrétně dělat, vysvětlí význam a důvod, ale je jen na dítěti, kdy a jak aktivitu splní. Všechno je spíše na bázi dobrovolnosti, přesto někteří žáci rádi zadané úkoly a aktivity plní.

    Základ je ale v rodině, kde by děti měly dodržovat především pravidelný režim. Měly by vstávat ve stejnou dobu, jako když chodí do školy, měly by si ráno odcvičit nějaké krátké cvičení, které by nahradilo pohyb při cestě do školy, například si zaskákat přes švihadlo, udělat pár kliků, výskoků nebo si vyběhnout schody. Potom, po klasické online výuce u PC, by se odpoledne měly aspoň hodinu věnovat nějakému cílenému pohybu či sportovní aktivitě. S tím vším souvisí i správně vyvážená strava a pravidelnost jídel. Dá se totiž předpokládat, že dnešní děti mohou být v budoucnu daleko více ohroženy nejenom rozvojem obezity, ale i jinými civilizačními nemocemi.

    Věřme, že sluneční paprsky vyženou žáky ven. I přes zavřená sportoviště, haly, bazény apod. se lze přece hýbat – na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, či jen tak svižně ujít či uběhnout nějakou vzdálenost. Jarní počasí nás k tomu přímo vybízí!

    Vlastimil Ogrodník, učitel tělocviku a zeměpisu

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

   • 31. 3. 2021
   • Letošní zápis proběhne bezkontaktní formou k 23. dubnu 2021. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku na webových stránkách školy (www.zsbojkovice.cz – v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku). Přihlášku vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2020/2021.

    V případě odkladu školní docházky dodejte do 30.4.2021 žádost o odklad, doporučení ze školského poradenského zařízení a od lékaře.

    Pokud epidemiologická situace dovolí, uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči.

    V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, telefon 737 188 735.

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

   • Harmonogram přijímacího řízení na střední školu

   • 9. 2. 2021
   • aktualizováno 15. 3. 2021

    Do 1. 3. zaslání, předání přihlášek na střední školy (posílají uchazeči).

    Do 8. 3. může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje nebo je roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů)

    Do 19. 3. oznámí ředitel SŠ uchazečům rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

    Do 9. 4. vyhlásí ředitel SŠ změnu termínu školní přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

    Do 30. 4. žáci obdrží zápisový lístek.

    3., 4. 5. konání jednotné přijímací zkoušky (stanovuje CERMAT) do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou (každý uchazeč může zkoušku konat dvakrát).

    3. – 19. 5. konání školních přijímacích zkoušek (stanovuje střední škola) do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, výjimečně u nematuritních oborů.

    19. – 21. 5. zveřejnění výsledků přijímacího řízení v řádném termínu

    2., 3. 6. náhradní termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

    14. – 16. 6. zveřejnění výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

  • Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.
   • Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.

   • 2. 3. 2021
   • V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

    Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice,

    ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 222 nebo 773 460 221 (kacelář)

     

    Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště

    ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

     

    Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

    ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

     

    Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

    • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
    • zaměstnanci obecní policie,
    • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
    • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
    • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    

                 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

    • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

                 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

    • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

                 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

    • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
    • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
    • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
    • příslušníky ozbrojených sil,
    • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
    • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
    • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
    • zaměstnanci zařízení školního stravování,
    • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
    • zaměstnanci České pošty, s. p.,

    a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

    Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

   • Jak na přihlášky na střední školu

   • 9. 2. 2021
   • Pro správné vyplnění přihlášek použijte:

    • Tištěnou publikaci Atlas školství (žáci obdrželi ve škole)
    • Elektronickou publikaci Kam na školu (ke stažení)
    • Webové stránky vybrané střední školy

    V publikacích naleznete adresy středních škol, názvy a kódy nabízených oborů vzdělávání, informace o povinné lékařské prohlídce, kontaktní informace, aj.

    Důležité dokumenty pro vyplnění přihlášek:

    • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
    • Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče

    Dokumenty zveřejní všechny SŠ nejpozději do 31. 1. 2021 na svých webových stránkách. Obsahují informace o formě a datu přijímacích zkoušek, způsob hodnocení a stanovení pořadí uchazečů, popř. požadavky na lékařskou prohlídku, aj.

    Každý žák může podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole.

     

    Přední strana přihlášky

    Naleznete zde předvyplněné informace o uchazeči (nutno zkontrolovat).

    Prázdná pole doplníte podle zájmu žáka o studium.

    Možné varianty volby středních škol a vzdělávacích oborů na přihlášce:

    • dvě různé školy a dva různé obory
    • dvě různé školy a jeden obor
    • jedna škola a dva různé obory
    • podání pouze jedné přihlášky (jedna škola, jeden obor)

    Je zde potřeba vyplnit přesnou adresu školy, kód i název vzdělávacího oboru!

    Pořadí škol na přihláškách musí být stejné (obě přihlášky jsou vyplněné shodně).

     

    V případě že se uchazeč hlásí

    • na obor bez maturity (učební obor) - přijímací zkoušky se nekonají, na přihlášce se nevyplňují žádné termíny přijímacích zkoušek
    • na obor s maturitní zkouškou – přijímací zkoušky se konají formou:
     • Jednotné přijímací zkoušky – termíny se nevyplňují, jsu pevně dané 12. a 13. 4. (1. škola 12. 4., 2. škola 13. 4.)
     • Šklní přijímací zkoušky – uchazeč vyplní termíny přijímacích zkušek na základě jejich vyhlášení ředitelem příslušné střední školy.

    Přihlášku musí podepsat uchazeč o studium i jeho zákonný zástupce, který je na přihlášce uvedený, s doplněním data narození.

    Podle požadavku střední školy potvrdí dětský lékař zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání.

     

    Zadní strana přihlášky

    Naleznete zde naší školou vyplněné předměty a známky za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku potvrzené ředitelem školy. 

    Uchazeč podle požadavků střední školy uvedených v Kritériích pro přijetí doplní informace o svých zájmech, schopnost, vědomostech a talentu, které potvrdí ZŠ, ZUŠ, kroužek, popř. spolek.

    Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašle uchazeč poštou, resp. předá osobně na vybrané střední škole do 1. 3. 2021.

    V souborech naleznete ukázku vyplnění přihlášky na SŠ. Modře jsou uvedené údaje vyplněné školou, červeně údaje, které doplní uchazeč.

  • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.
   • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.

   • 22. 10. 2020
   • Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel

    Je to přesně 30 týdnů od prvního jarního zavření škol, kdy žáci zůstali doma. Dobu historicky nejvyššího blahobytu zasáhla doba „covidí“, která přináší leccos. Na první pohled jsou to samá negativa, kdy po první jarní vlně, kdy se zavřely školy, hranice, obchody, služby, sportoviště, lidé se semkli, šili roušky, dodržovali distanc a vůbec měli tak nějak ke covidu po zprávách z Itálie, Španělska, ale i zámořské USA respekt, přišlo bezstarostné léto, kdy jsme všichni najednou zapomněli. Zapomněli jsme na to, že covid nikam neodešel, že tady je stále s námi, jen mu tak nějak vadí sluníčko, a to jak venku na věcech, tak i vevnitř v těle – tedy konkrétně vitamín D, který se tvoří v kůži právě expozicí na slunci. Žáci se vrátili do škol bez roušek i bez karantén po zahraničních dovolených, vláda nechtěla před volbami „prudit“, a tak utíkaly týdny, tolik potřebný čas k přibrzdění chiméry zvané covid-19. Dnes máme na grafech před sebou scénář Itálie, kdy největší síla covidu je právě ve schopnosti zahltit a nakonec paralyzovat zdravotnický systém, který není schopný pomoct těm nejpotřebnějším. A tak z „chřipečky“ je opět reálná hrozba, která obchází mezi námi a nemusí se vyhnout nikomu. Stačí špatná manipulace s rouškou, být ve špatný čas na špatném místě, …

    Babička říkávala, že vše zlé je k něčemu dobré. Nabízí se otázka – co pozitivního nám covid přinesl a přinese? Obloha byla bez letadel a dálnice bez kamiónů a vzduch o hodně čistší, města bez tisíce turistů, lidé se zastavili a zjistili, že to jde i bez stresu, zjistili, že nemusí každý den do obchodu a že i chleba se dá jednoduše doma upéct z mouky a kvasnic. Stačilo se zastavit a chtít. Přes to všechno ale největší změnu k lepšímu zažívá obor, kterého jsme my učitelé přímo součástí, který je naším denním chlebem. Ano, je to školství. Školství, které u nás zamrzlo v době Rakouska – Uherska a ani přes opakované reformační snahy se léta nikomu nepodařilo nic zásadního změnit. A pak přišel covid! První pokusy o vzdálenou výuku, obětavé učitelky, které dopoledne kopírovaly úkoly pro žáky a odpoledne je rozvážely na kole po rodinách, ti lepší, co posílali úkoly žákům mailem až po hrstku škol, která vše uchopila za správný a do té doby zcela neznámý konec. Za těmito školami stojí v první řadě jejich ředitelé, kteří od začátku věděli, co chtějí, dokázali stavět na tom, co už jejich sbor umí, a určili ten správný směr. Obětovali řízení a vedení svých učitelů tisíce hodin, studování, zkoušení nových metod, učení se a hlavně koučování.  Ano, my patříme k takové škole, která od prvních březnových dnů rozjela online výuku a do konce června učitelé připravili pro své žáky více než 12 tisíc interaktivních cvičení, ke kterým poskytovali žákům denně zpětnou vazbu, komentovali a motivačně hodnotili. Za to, že se postupně podařilo do vzdálené výuky zapojit téměř všechny žáky, jsem na můj učitelský tým právem hrdý.

    Začátky se mohly zdát rozpačité. „Děláme to správně?“ se ptal snad každý. Největší hybnou silou změn, které centrálně přichází až s manuálem ke vzdálené výuce na konci srpna od Ministerstva školství, však byla veřejnost – rodičovská i ta odborná. Neb většina škol, těch, co to dělaly po „staru“, způsobila, že rodiče najednou viděli, kolik nesmyslů a balastu se jejich děti učí, protože se museli učit s nimi. Viděli, jak nesmyslně se hodnotí plnění či spíš neplnění úkolů, když například učitele nezajímalo, že se tři děti doma dělí o jeden počítač. Viděli, že nikoho už dál nezajímá, jestli si žák doma opsal zápis z učebnice do sešitu nebo spočítal příklady ze sbírky příkladů. Uvědomili si, že jsme skutečně zkameněli v minulosti, kdy pevné osnovy encyklopedických znalostí kosmeticky nahradil školní vzdělávací program, klasifikace známek 1 – 5, kde není nic mezi, kdy lidská stránka dětí byla zašlapána v duchu „drž pusu a krok, hlavně nevyčnívej“, kdy kázeňské tresty za neplnění školních povinností měly být motivací k jejich plnění, kdy tvrdý systém inspekční kontroly vyžadoval hlavně papír a byrokracii, ale skutečné fungování školy nikoho nezajímalo, uvědomili si, že je tady konečně čas a ta správná doba na změnu. Doba covidu, která vyhnala žáky ze škol ke stolům a počítačům do svých pokojů a kuchyní.

    A protože jsem optimista, tak věřím, že si to taky uvědomila většina z našich učitelů, že starým pořádkům definitivně odzvonilo a je třeba se posunout. Posunout dál, zapomenout konečně na zjevně nefunkční frontální vyučování, zapomenout na tresty a vynucování si plnění úkolů „silou“. Je konečně čas vrátit se ke kořenům, kdy Komenského škola hrou byla fenomén, který vždy u dětí fungoval. Protože pokud je něco baví a chtějí, tak se učí samy. „Samo sebou“ se nabízí. Víte, že nejefektivnější učení je učení druhých? Zkuste někomu vysvětlit saturaci dusíku v krvi při potápění, kterou si jen nastudujete v učebnici. Pokud to dokážete, tak tomu rozumíte a nikdy to nezapomenete.

    A právě změna našeho učitelského myšlení je pro dobrý výsledek to zásadní. Ať už výuka prezenční nebo distanční, náš přístup ukáže, jestli jsme se poučili, jdeme dál nebo se plíživě vracíme zpět k „rákosce.“

  • Výslovnost prvňáčků
   • Výslovnost prvňáčků

   • 5. 10. 2020
   • „Autobuš, tjáva, žežicha…“ I takto vyřčená slova lze bohužel zaslechnout za dveřmi našich 1. tříd.

    Dle logopedické depistáže zhruba polovinu prvňáčků stále trápí výslovnost sykavek a hlásek L, R, Ř, což by mělo později negativní odraz nejen v hodinách českého jazyka, ale i v každodenním životě. Proto je nejvyšší čas napravit to, co děti nezvládly v předškolním období, a úplně odstranit všechny výslovnostní nedostatky. Rodiče by měli pod vedením zkušených logopedů doma s dětmi každodenně trénovat, tzn. pořádně rozdýchat, rozhýbat jazýček a pomocí zrcadla, obrázků, tiskátek, pexesa apod. už jen mluvit, mluvit a mluvit. Jednou jim za to jejich děti poděkují…

    A jaké je velké přání nás učitelů? Aby všechny ty „autobuši“ naložily „tjávy a žežichy“ a odjely co nejrychleji pryč od naší školy…

    Mgr. Leona Turčinková, speciální pedagog, logoped

  • Dopravní výchova čtvrťáků
   • Dopravní výchova čtvrťáků

   • 1. 10. 2020
   • Na podzim absolvují žáci čtvrtých tříd první část výcviku na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Malí cyklisté zde procházejí třífázovou výukou pravidel chování na silnici. Rozhodně se zde ale nejedná o pouhé řádění na kolech.

    Desátý rok věku dítěte je z hlediska dopravní výchovy rokem mezním. Právě v deseti se mladý cyklista stává plnoprávným, i když zatím zcela křehkým, účastníkem silničního provozu. Bez dozoru dospělé osoby může využívat své jízdní kolo na všech vhodných cestách, a to nejen ke sportování. A protože deseti let se malý školák dožívá zpravidla ve čtvrtém ročníku základní školy, jsou to právě čtvrťáci, kteří dvoudílným seriálem dopravní výchovy procházejí.

    Cyklistický vývoj dítěte je složitý proces. Podle psychologů dítě mladší deseti let ještě není připraveno fyzicky ani psychicky na řešení složitých dopravních situací, které dnes a denně na cestách vznikají. Řada rodičů tedy chybuje a navíc vystavuje své dítě vážnému nebezpečí, pokud toleruje jeho ježdění po veřejných komunikacích, aniž by bylo pod kontrolou.

    Nesmírně důležité, a často bohužel podceňované, je používání cyklistických přileb. Vyhláška přikazuje jejich používání až do 18 let. Nestačí ovšem nasadit na hlavu "kakáč" a jet. Přilba musí odpovídat velikosti hlavy cyklisty a řemínky musí být seřízeny tak, aby přilba "necestovala" libovolně po hlavě. Jinak může v případě pádu naopak uškodit.

    Dobrá rada - pokud si dítko hned od prvních šlápnutí do pedálů zvykne užívat přilbu jako ochranu své vlastní hlavy, bude po ní v pozdějším věku sahat jako po naprosto přirozené samozřejmosti. A pokud ji navíc užíváte bez zbytečného studu i vy, coby rodiče, vyjadřujete tím určitě i úctu ke zdraví vlastnímu.

    Proto Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dotuje projekt Besip dopravní výchovy. Naši žáci tak absolvují dva výjezdy do Uherského Brodu. Nejprve na podzim a pak ještě na jaře procházejí třemi fázemi výuky - teoretickou, praktickou a testovací. Vše vyvrcholí zkušebními testy nabytých zkušeností. Jsou jakousi minipodobou zkoušek k získání řidičského oprávnění u dospělých. Ti úspěšní pak získávají Průkaz cyklisty.

    Velmi důležitým aspektem zvládnutí dopravních pravidel je motivující prostředí, ve kterém se mladý cyklista pohybuje. Dobře víme, že největším a nejdůležitějším vzorem našim dětem jsme my - jejich rodiče. Jezděme tedy sami tak, abychom byli dětem vzorem dobrým. Učme je předvídat a naučme je také respektovat základní společenská pravidla, tedy i ta silniční. Neboli, v obci jezdíme padesátkou ne ze strachu z pokuty, ale protože je to bezpečné.

  • Mladí umělci „Pod rouškou“
   • Mladí umělci „Pod rouškou“

   • 24. 9. 2020
   • Doba koronavirová přináší své proti ale i pro, jako například zvýšený respekt ke zdraví svému i ostatních dle vládních krizových opatření a také možnosti se kreativně realizovat.

    Více než 200 originálních ochranných pomůcek vytvořili žáci 2. stupně ZŠ TGM v rámci školní soutěže „Pod rouškou“ již v jarní vzdálené výtvarné výchově. Zároveň se tak zabavili i aktivně zapojili do ochrany zdraví v rámci boje proti pandemii.

    Děti tvořily, učily se šít, některé dokonce pokračovaly a pokračují dodnes v tvorbě roušek pro sebe, rodinu i kamarády.

    A protože nám poslední dny ukazují, že nás roušky jen tak neopustí, tak ať jsou alespoň vtipné, osobité, barevné, zkrátka originální.

    Zvedněme si tedy společně náladu ohlédnutím za těmi nejnápaditějšími výtvory našich mladých tvůrců.

    Další roušky budou vystaveny ve fotoalbu

  • První školní den prvňáčků
   • První školní den prvňáčků

   • 1. 10. 2020
   • Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, pro nové školáky – prváčky byl výjimečný.

    Letošek, poznamenaný epidemií koronaviru, ošidil tyto nové žáky o zápis a prohlídku prvních tříd. Pro mnohé z nich to byla úplně první návštěva základní školy.

    V úterý 1. září 2020 se 37 nedočkavých prvňáčků dočkalo slavnostního přivítání. Kromě paní učitelek je přišel přivítat pan ředitel, pan starosta a paní místostarostka. Děti obdržely dárečky, nové učebnice a pracovní sešity. Tento den zde ještě byly pod dohledem svých rodičů a prarodičů, ale příští den se z nich už stali opravdoví školáci.

     

  • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
   • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

   • 26. 8. 2020
   • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020

    • 1. třídy – přivítání prvňáčků třídními učiteli, ředitelem školy a starostou města. Přítomnost rodičů bude umožněna za dodržení stanovených pravidel pro minimalizaci přenosu coronaviru (roušky, desinfekce rukou před vstupem do budovy, ...).
    • 2. – 3. třídy – se svými třídními učiteli ve svých třídách.
    • 4. – 9. ročník – slavnostní zahájení ředitelem školy a starostou města před školou „u lípy“. Poté ve svých třídách se svými třídními učiteli. 

    Sraz všech žáků je před vstupním pavilonem na Štefánikově ulici v 7:45 hodin. Všichni žáci budou mít přezůvky a tašky na učebnice a sešity. Roušky pro žáky nejsou povinné.

    Oběd si můžete objednat jako obvykle na jidelna.zsbojkovice.cz 

    Vaši učitelé se na Vás již moc těší!

  • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).
   • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).

   • 9. 7. 2020
   • Rozhovor ředitele školy s ředitelem Muzea Bojkovska (vyšlo v Našem Bojkovsku)  

    Tomáš Hamrlík: Pane řediteli, v letošním roce došlo v souvislosti s koronavirovou pandemií k události, kterou nikdo z nás nepamatuje, a to uzavření všech škol na více než 3 měsíce. Pojďme se teď společně ohlédnout zpět, dokud máme vše v živé paměti. Souhlasíte?

    Zdeněk Ogrodník: Mile rád, pane řediteli, děkuji za oslovení. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo tzv. osobní přítomnost žákům a studentům ve všech školách a školských zařízeních od 11. 3. 2020 vyjma škol mateřských. Tam nechalo rozhodnutí na zřizovatelích, takže například Mateřská škola v Bojkovicích fungovala v omezené míře po celou dobu koronakrize. Za což si zaslouží nejen můj velký obdiv.

    H: Ano, máte pravdu, že to zvládli na jedničku s hvězdičkou. Kdy jste se o tom, že budou uzavřeny školy dozvěděl? Dostali ředitelé škol informaci včas, abyste se mohli připravit, udělat patřičné kroky a rozhodnutí? Přece zavřít školu uprostřed školního roku a týdne není jen tak lehký krok. Jak to tehdy bylo?

    O: Bohužel, informaci jsme dopředu nedostali. Premiér vlády Babiš to prohlásil na tiskové konferenci 10. 3. v dopoledních hodinách v přímém přenosu na ČT24. Kdo se ale v práci dívá na televizi, že? Takže například mně to volal tatínek a já zase třeba řediteli gymnázia. Osobní pocity byly tehdy velmi rozporuplné: Je to pravda? Co skutečně prohlásili? Vážně zavřeli všechny školy ze dne na den? Po ověření informace jsem okamžitě svolal poradu vedení, abychom rozhodli o krocích, které bylo třeba bezodkladně udělat.

    H: Vzpomenete si ve stručnosti, co všechno se muselo zajistit? Přece jen škola má 460 žáků, téměř 60 zaměstnanců, školní družinu, jídelnu a další. V březnu fungoval taky provoz sportovní haly.

    O: Tak na prvním místě bylo třeba informovat rodiče, samotné žáky a zaměstnance. Všem rodičům jsme poslali zprávu přes EduPage, žáci si vyslechli hlášení školního rozhlasu samozřejmě za bujaré radosti a veselí, které bylo slyšet, myslím, až na ulici. Zaměstnanci pak byli informováni na odpolední provozní poradě, kde se dohodli základní principy dalšího fungování. V zásadě jsme rozhodli o tom, že budeme dětem posílat úkoly přes EduPage. Což se taky v dalších třech dnech stalo.

    H: Říkáte „posílat úkoly přes EduPage“. Můžete našim čtenářům, kteří nemají děti školou povinné, přiblížit, co to EduPage vlastně je?

    O: EduPage je informační systém školy, který je přístupný všem žákům a rodičům přes internet a v mobilních telefonech. Zprovoznili jsme ho před třemi lety, kdy nahradil papírové třídní knihy a žákovské knížky. Dnes přes něho běží webové stránky školy, žákovské knížky s docházkou, třídní knihy s plány práce, omlouvání žáků, komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky, rozvrh hodin se suplováním, evidence žáků s tiskem vysvědčení, přihlášek a desítky potřebných formulářů, evidence plateb, přihlašování na akce a kurzy, ankety, přihlášky do první třídy a dnes už i modul Výuka.

    H: Ostatně, kdo by chtěl vědět víc, může si přečíst váš článek v minulém čísle Našeho Bojkovska. Ale jak to bylo dál, zadali jste tedy úkoly žákům přes EduPage. Když tak nad tím přemýšlím, i přestože děti zůstaly doma, tak jste s nimi byli v neustálém kontaktu díky EduPage. To je úžasné.

    O: Máte pravdu. Na začátku rozhodování, co a jak dál po uzavření škol, jsem si musel položit několik otázek: Co je naším cílem? Jak toho dosáhnout? Na čem můžeme stavět? A právě díky EduPage jsme měli obrovskou výhodu proti jiným školám, které se ze dne na den ocitli bez kontaktu s žáky. Na některých školách čekali týdny na první pokyny ministerstva, jinde obětavé paní učitelky sedly do aut a na kola a rozvážely nakopírované úkoly dětem po rodinách. Prostě dělaly, co bylo v jejích silách. Je nutné si uvědomit, že šlo o zcela výjimečnou situaci, na kterou nebyl nikdo připraven. Všechny kroky škol zůstaly na bedrech ředitelek a ředitelů, v začátcích neexistoval z „vyšších míst“ jediný pokyn, rada či doporučení. Vše se vařilo za pochodu a řekl bych, že ředitelé a učitelé dělali co mohli. Svým způsobem byli v první linii, ale někdo si dnes bohužel myslí, že učitelé měli prázdniny. Opak je ovšem pravdou.

    H: Také jsem učil, i když pouhé dva roky, takže vím, že i ty prázdniny jsou mnohdy iluzí a často se pracuje nonstop, když je třeba. Tato situace byla však velmi náročná a do této doby ve školství nevídaná. Prověřila jednotlivé školy, jejich vedení i učitele samotné. Jako rodič a zároveň bývalý učitel musím říct, že bojkovská škola patřila k těm, které udávaly tón. Přesto, školství má určitou setrvačnost a muselo být velmi náročné zcela "překopat" dosavadní systém výuky i zajeté zvyklosti. Jak jste se s tím tedy popasovali?

    O: Ke zcela zásadnímu rozhodnutí došlo hned první víkend. Po zadaných „tradičních“ úkolech jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede. Nemůžeme zadávat úkoly typu: vypočítej z učebnice, zapiš si do sešitu, nakresli si mapu Afriky. Takové úkoly by dřív nebo později žáci přestali plnit a navíc by je nebavily. V zásadě by jim chyběla zpětná vazba, pochvala, hodnocení paní učitelky, rada, jak příklad spočítat a podobně. A tak jsem víkend strávil pročítáním návodů modulu Výuka, co všechno lze, jak se to dělá, co z toho zvládne učitel z domu bez předchozího školení. Byly to desítky, možná stovky hodin studování, učení, zkoušení a testování, co a jak. Taky pročítání zahraničních webů škol, které mají zkušenosti s online výukou na dálku. Jak to dělají, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky a jaká pro učitele.

    H: To byl první víkend po uzavření škol. Co následovalo v pondělí?

    ZO: První pokyn směrem k učitelům zněl: zastavit zadávání klasických úkolů. Následovala schůzka vedení, určení pravidel pro žáky i učitele, které si zvídavý čtenář muže přečíst na webu školy zsbojkovice.cz. Například, že všechny úkoly musí být interaktivní, tedy něco jako test, kdy žáci doplňují, spojují správné dvojice, určují pořadí, popisují obrázky atd. Vždy po automatickém vyhodnocení vidí, co udělali správně a co ne, a mohou si to zkoušet, dokud nebudou 100% úspěšní. Všechny takové úkoly šlo splnit přes počítač, ale taky přes tablet nebo jen mobil. Učitelé kromě toho byli vždy dvě hodiny dopoledne online, kdy je mohli kontaktovat jak žáci, tak rodiče, pomáhali, radili.

    TH: Říkáte dvě hodiny online. Máte představu kolik času denně průměrně trávil učitel přípravou materiálů pro vzdálenou výuku?

    ZO: Myslím, že normální pracovní dobu, tedy 8 hodin denně + neděle, kdy si museli všechno připravit tak, aby hned v pondělí ráno zveřejnili cvičení žákům. Každý úkol, který žák plnil, vytvořil učitel jako originál. Plus samozřejmě vyhodnocení, oznámkování, komunikace s těmi, co úkol nesplnili, nedokázali, udělali ho špatně. Tzv. home-office (práce z domova) je velmi náročný pro všechny. Nastavit si s rodinou pravidla, že i když jsem doma, tak pracuji a nemohou mě rušit, správně si rozvrhnout čas - například část na dopoledne a část na večer. Důležitá jsou pravidla, pravidelnost a neodkládat úkoly na později. Ostatně podobný režim měly mít i děti při plnění úkolů z domova. Ráno vstát jako do školy, posnídat a zasednout ke stolu. Odborníci dokonce doporučují, že při práci z domova by se měl člověk chovat jako by šel normálně do práce, tedy vstát, umýt se, učesat a obléknout. Určitě nezůstávat v pyžamu nebo teplácích.

    H: Pane řediteli, logicky mě napadá otázka: Zapojili se ihned všichni žáci? A jak reagovali rodiče?

    O: Samozřejmě, že ne. První týden byl takový „zahřívací“. Všichni se učili, jak se systémem pracovat. Rodiče i žáci zjišťovali, co se po nich chce. Vedení školy chodilo každý den do školy a poskytovalo všem učitelům podporu, rady, školení na dálku a taky interně. S rouškami a štítem, z bezpečné vzdálenosti v odborné učebně s projektorem. Telefonát s učitelem trval běžně půl hodiny i víc. Následovalo sepisování pravidel a návodů pro učitele, desítky zpráv žákům a rodičům. Později ankety pro rodiče, abychom měli zpětnou vazbu, zda to děláme dobře. Postupně se třídním učitelům podařilo „aktivovat“ všechny žáky, nastavit správný režim práce, kdy úkoly musely být splněny na další hodinu jako ve škole. Vidíte, na to jsem zapomněl – naše vzdálená výuka probíhala podle normálního rozvrhu hodin vyjma pracovních činností, volitelných předmětů a tělocviků. Ten jsme doplňkově zařadili až od května.

    H: Tělocvik na dálku? To je možné?

    O: Jistě, existuje spoustu videí na internetu, které tělocvikáři vybrali a doporučili žákům podle nich cvičit. Mohli se dobrovolně natočit, nafotit, měřit výkony – například skoky přes švihadlo a posílat svým učitelům. Zní to možná legračně, ale zvláštní čas si občas žádá i zvláštní řešení.

    H: To je zajímavé. A jak probíhalo hodnocení vypracovaných úkolů? Dostávali žáci normální známky?

    O: Ne, ne, známky dostávali, ale pouze motivační, s váhou 0,25 – pro dříve narozené čtenáře takové malé jedničky a dvojky. Zvláště pro menší děti to mělo aktivizující efekt. Nikdo nedostal horší známku než dvojku, neb podmínky v rodinách byly velmi různé. Jak technické, tak časové. A zvláště menší děti byly odkázány na pomoc rodičů, takže žádné špatné známky padat neměly. A pokud se to ze začátku stalo, všechny pak byly smazány.

    H: Poznal nějak učitel, že úkol žák třeba opsal, že příklad nespočítal sám, nebo že ho za něho vypracoval třeba rodič?

    O: Děkuji za tento velmi zajímavý dotaz. Jeden by se až divil, co všechno elektronický systém zaznamená a ukáže. Bude to znít drsně, ale učitel vidí úplně všechno – kolik pokusů žák udělal, že třeba první pokus jen bez přemýšlení odklikal a druhý měl na 100 %, takže podváděl. Nebo třeba čas vypracování úkolu, kdy žáček druhé třídy vypracoval zadaní v 23.10, 23.15 a 23.20. Je pak zřejmé, že úkoly plnili rodiče a ne žák. Takže ano, učitel vidí všechno, co žák dělá, zkouší, kdy a jak. A taky vedení školy vidí všechna zadání, vypracování i hodnocení. Vzdálená výuka ukázala ledacos a dovedu si představit, že by se na základě přístupu žáků dalo normálně a bez omezení hodnotit na vysvědčení. To se však z důvodu nařízení ministerstva nestalo a známky zůstaly skutečně jen v rovině motivace. A taky se ukázalo, že přístup žáků v dálkové výuce je téměř shodný s přístupem k plnění úkolů ve škole. Což je logické.

    H: Pane řediteli, jak to bylo s postupným návratem žáků do škol?

    O: V tzv. „uvolňování“ proběhly tři vlny. Nejdříve to byli deváťáci, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, pak žáci prvního stupně a nakonec i druhý stupeň formou třídnických hodin a konzultací. K návratu dětí do škol vydalo Ministerstvo školství desetistránkový podrobný manuál, co všechno musí školy připravit, zajistit a dodržet. Od desinfekce při vstupu do školy, 15členné skupiny žáků, které se nesmí v rámci docházky míchat ani potkat o přestávkách, přes postupné samostatné příchody a odchody do školy, až po obědy po jednom žákovi u stolu, kdy všechno chystá personál jídelny. Tento manuál je stále ke stažení na webu Ministerstva školství, jistě to bude za pár let zajímavé čtení.

    H: To zní docela šíleně. Jak jste se poprali s takovým úkolem? Co vám dělalo největší problém nebo spíš, co bylo pro vás nejtěžší zajistit?

    O: Návrat dětí do školy byl dobrovolný. Kdo nechtěl, mohl zůstat doma a pokračovat ve vzdálené výuce, kdo chtěl do školy, mohl jít. Jenže tady si zřejmě ministerstvo nezodpovědělo základní otázku: Co chtějí děti, rodiče a učitelé?

    H: Ano, co tedy?

    O: Všichni chtěli po tak dlouhé době do školy, logicky. Všichni až na výjimky. Ale pokyny ministerstva byly postaveny přesně obráceně. Jako by do školy chtěl výjimečně jen někdo. Ředitelé stáli před velmi těžkým úkolem. Jak vybrat 15 žáků ze třídy, jak zajistit výuku ve škole i výuku vzdálenou? Představa, že učitel dopoledne učí ve škole a odpoledne do noci připravuje materiály na vzdálenou výuku, byla naprosto nereálná. Výsledkem nakonec bylo rozdělení dětí na dvě skupiny. Na ty, co zůstaly doma, a na ty, co šly do školy. A to bylo špatně. To se stát nemělo. Navíc ne všechny školy měly stejné podmínky. Ty malé, které nemají ani 15 žáků ve třídě, mohly normálně zajistit výuku. My velcí jsme se ocitli „v pasti“. Spousta rodičů to nechápala, noviny tiskly titulky „Žáci prvního stupně se vrací do školy“, ale to nebyla pravda.

    H: Jaký byl nakonec výsledek? Povedlo se vše, jak mělo?

    O: Na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky se přihlásilo 30 žáků, vznikly tedy tři samostatné skupiny po 10 na oddělených patrech, samostatné příchody, obědy i odchody. Tři týdny se učili matematiku a český jazyk, vždy 4 hodiny denně. Poslední týden jsme vypsali konzultace, aby ten, kdo si ještě nebyl jistý, si mohl individuálně probrat problém s učitelem. Některé školy vypsaly jen konzultace, jiné to vzaly intenzivně jako my. Ostatně i úkoly vzdálené výuky byly pro deváťáky cílené jako příprava na přijímací zkoušky. Kdo a jak se k tomu doma postavil, to už bylo na samotných žácích.

    V druhé vlně 25. května přišlo do školy dobrovolně asi 55 žáků prvního stupně, tedy čtvrtina. Vzniklo pět samostatných skupin, které byly třetí den sloučeny z personálních důvodů do čtyř. Všem žákům byly poskytnuty školní tablety a notebooky tak, aby mohly ve škole plnit úkoly vzdálené výuky, ve kterých pokračovali učitelé prvního stupně pro děti, které zůstaly doma. Zde musím říct, že kdyby bylo žáků třeba 2x víc, tak by nebylo v našich silách výuku zajistit tak, jak nařídilo ministerstvo. Například po obědě zůstaly tři skupiny, kde se každá z vychovatelek starala o 3 až 5 dětí, které se nesměly sloučit do jedné skupiny. Osobně jsem tajně doufal, že pustí do školy všechny děti bez omezení a bude se již normálně učit. To se ale nestalo. Jedna z nejpřísnějších metodik co do hygienicko-organizačních pravidel zůstala s drobnými změnami v platnosti i pro třetí vlnu.

    H: Ta se spustila pro druhý stupeň od 8. 6. Je to tak?

    O: Přesně tak, od tohoto data umožnilo Ministerstvo zdravotnictví přítomnost žáků ve škole (opět jen skupiny žáků do 15) za účelem dobrovolných třídnických hodin nebo konzultací. V praxi šlo o odevzdání a rozdání učebnic, vyzvednutí pomůcek. Z hlediska rizika případné karantény celé skupiny i s učitelem či personálem školní jídelny jsem to vnímal jako zcela zbytečný krok tři týdny před koncem školního roku.

    H: Rád bych se zeptal na organizaci rozdávání vysvědčení, fotografování žáků či slavnostního ukončení školního roku. Ale v době, kdy spolu děláme tento rozhovor, je vše ještě před vámi. Víte už něco bližšího?

    O: Bohužel, Ministerstvo školství se doposud k ukončení roku nijak nevyjádřilo. Nevíme tedy, jestli budeme rozdávat vysvědčení po skupinách 15 žáků, kdy se třídní kolektivy nepotkají, jak tomu bylo u třídnických hodin, nebo již bude umožněn normální provoz. Jak říkáte, vše je zatím před námi.

    H: Poslední otázka: Co koronavirová krize škole přinesla a co vzala?

    O: Poslední a zřejmě nejtěžší otázka, možná na samostatný článek. Vnímavým učitelům vzdálená výuka otevřela oči v oblasti významu známek, jak je známe z dob Rakouska – Uherska, v oblasti významu zadávání klasických domácích úkolů a celkově kladného přístupu žáků k úkolům, když jsou vytvořeny smysluplně a zajímavě. Věřím, že vše bude na pořadu dne bohatě diskutováno po návratu do škol. A co vzala? Zřejmě nejvíc vzala žákům. Vztahy a kamarády, kteří najednou zmizeli z jejich životů, ne každý měl to štěstí, že se mohl volně pohybovat, neb všichni ti, co měli doma starší a nemocné prarodiče, museli zůstat doma, aby je neohrozili. Možná o to víc si budou vážit reálných vztahů více než těch virtuálních, internetových.

    H: Vážený pane řediteli, někde jste již napsal, že vaším cílem v době koronakrize bylo žáky udržet u školních povinností, vyplnit jim smysluplně čas a to tak, že je to bude bavit. Jako rodič dvou dětí školou povinných musím upřímně říct, že se vám to povedlo. Přeji vám a všem vaším učitelům klidný a zasloužený čas dovolených. Děkuji Vám za rozhovor.  

    O: Taktéž děkuji, pane řediteli, a přeji vám pestrou letní sezónu bez omezení a Muzeum Bojkovska plné návštěvníků.   

  • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
   • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

   • 22. 5. 2020
   • Od 25. 5. zajišťujeme pro žáky 1. stupně organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

    Účast žáků 1. stupně ve škole NENÍ POVINNÁ. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a případně odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání na dálku bude pokračovat i nadále pro všechny žáky školy.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách do 15 žáků (tvořeny z různých tříd i ročníků) s jedním žákem v lavici.
    • Složení skupin je neměnné po celou dobu až do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
    • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (výuku nemusí zajišťovat jen třídní učitelé, ale například vychovatelé, asistenti).
    • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali (viz rozvrh hodin níž).
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.
    • Provoz ranní ani odpolední družiny nebude možný.
    • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
    • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka (možno podepsat na místě v den příchodu do školy).
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Hodnocení žáků:

    • Pro hodnocení práce žáků upřednostníme hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje pedagogický pracovník dle situace.
    • Dle informací KHS ZK se při prokázané nákaze jednoho člena skupiny aplikuje povinná karanténa na celou skupinu.

    Hygiena

    • Budou dodržovány předepsané hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce povrchů, lavic a klik před výukou, v době přestávek atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a samozřejmě svačinu a pití.

    Rozvrh hodin: 

    (skupiny žáků byly vytvořeny na základě výsledků přihlašování žáků a organizačních možností školy)

    • žáci 1. ročníku, od 8.00 do 11.45 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.00 do 16.00 hodin)
    • žáci 2. ročníku, od 8.15 do 12.00 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.15 do 16.00 hodin)
    • žáci 3. ročníku, od 8.30 do 12.15 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.30 do 16.00 hodin)
    • žáci 4. ročníku, od 8.45 do 12.30 hodin 
    • žáci 5. ročníku, od 9.00 do 12.45 hodin 
      

    Omlouvání žáků:

    • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin s využitím čipového systému (čipy na stravování). Rodič bude automaticky informován v EduPage o příchodu a odchodu svého dítěte do/ze školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce žáka povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

    Přihlašování:

    • Přihlášení k účasti žáka ve škole proběhlo elektronicky přes EduPage (modul Komunikace/Přihlašování) do 18. 5. 2020. Přihlášení bylo NEPOVINNÉ.

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky 1. stupně, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 21. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Pro toho, kdo se dočetl až sem - ORGANIZACE VÝUKY BYLA PODROBNĚ PŘIPRAVENA A BUDE DODRŽOVÁNA DLE MANUÁLU VYTVOŘENÉHO MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ - viz níž ke stažení. 

  • Přijímací zkoušky na střední školy 2020
   • Přijímací zkoušky na střední školy 2020

   • 12. 5. 2020
   • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

    Jednotná přijímací zkouška

    • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
    • Zkoušky se žák zúčastní na škole uvedené v přihlášce ke studiu na prvním místě.
    • Obsahem zkoušky bude didaktický test z českého jazyka v délce 70 minut a z matematiky v délce 85 minut.
    • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

    Termíny jednotné přijímací zkoušky

    • 8. 6. čtyřleté obory
    • 9. 6. víceletá gymnázia
    • 23. 6. náhradní termín

    Výsledek jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy, na které se žák původně hlásil.

    Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

    Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky.

    Přijatý uchazeč potvrdí zájem o studium na střední škole zasláním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

    Nepřijatý uchazeč

    • Obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
    • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
    • Uchazeč vyjádří svou vůli být přijat ke studiu na SŠ na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

    Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. V případě, že je přijat ke vzdělávání na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, může použít zápisový lístek i opakovaně.  

    V případě volných míst může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

    Podrobné Informace o přijímacím řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/.

    ---

    Školní přijímací zkoušky (v případě konání) - v našem případě převážně jen Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

    • První termín 3. 6. a 4. 6., resp. 25. 5. a 26. 5.
    • Druhý termín 5. 6. a 6. 6., resp. 27. 5. a 28. 5.
    • Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.
    • Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

     

   • Výuka od 11. 5. - nepovinná příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky s osobní účastí ve škole

   • 7. 5. 2020
   • Od 11. 5. začínáme s intenzivní přípravou žáků devátých ročníků ve škole na příjímací zkoušky na střední školy. Navazujeme tak na stálou a systematickou vzdálenou výuku přes EduPage. 

    Příprava na přijímací zkoušky s osobní účastí žáka ve škole NENÍ POVINNÁ a bude probíhat jednotně jak vzdáleně přes Edupage, tak s možností osobní přítomnosti žáka ve škole. Cvičení a úkoly budou tedy vždy zadány do EduPage a následně řešeny s vyučujícím ve škole tak, aby je i žáci, kteří zůstali doma, mohli plnit a vzdáleně konzultovat. Nepůjde tedy o klasickou výuku, ale pouze o výuku českého jazyka a matematiky.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách, které se nikde nepotkají, na samostatných patrech.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali.
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne učitel. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka.
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje učitel dle situace (žák jen poslouchá, mluví nebo pracuje u tabule).

    Hygiena

    • Budou dodržovány hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce lavic a klik před výukou, v době přestávky atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou své přezůvky, psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a sbírky úloh a samozřejmě svačinu a pití (automat na nápoje bude v provozu).

    Rozvrh hodin

    Výuka bude probíhat od 11. 5. v prvních 14 dnech intenzivně, a to každý den ve stanovených časech ve dvouhodinových blocích s půlhodinovou přestávkou. Po 25. 5. počítáme s pokračováním formou konzultačních hodin.

    1. skupina od 8.30 do 11.00
    2. skupina od 9.00 do 11.30
    3. skupina od 9.30 do 12.00

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky devátého ročníku, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 7. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Vzdálená výuka v ostatních předmětech:

    • Žákům devátých ročníků se od 11. 5. ruší vzdálená výuka hudební a občanské výchovy, jedna hodina anglického jazyka bude bez úkolu.
    • Všechny ostatní předměty pokračují beze změn a úkoly jsou si žáci povinni plnit.

     

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

   • 5. 5. 2020
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    prijati_zaci.pdf​​​​​​​

  • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

   • 29. 3. 2020
   • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

  • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

   • 22. 3. 2020
    • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

    Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

    • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

    Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

    • Na vypracování interaktivního domácího úkolu máš NĚKOLIK POKUSŮ (kromě testu, které postupně taky začneme používat).

    Když se ti nepodaří napoprvé, nevadí, můžeš to zkusit znovu. Všechny tvé odpovědi i pokusy učitel vidí a ocení, že ses snažil a nevzdal to.

    • Urči si pravidelný čas KAŽDÝ DEN, kdy budeš plnit úkoly v EduPage.

    Rozvrhni si čas, jak ti vyhovuje (dopoledne, odpoledne) – úkoly jsou zadávány vždy na další hodinu, nicméně učitelé budou čekat na vaše dotazy vždy ve vyhrazený čas.

    • KOMUNIKUJ se svými učiteli, pokud potřebuješ poradit, od 9.00 - 11.00 hodin.

    Nevíš-li si rady, můžeš psát svým učitelům do zpráv v EduPage, každý školní den od 9.00 – 11.00 hodin. Tví učitelé na tebe budou čekat, ty ale online být nemusíš.

    • Tvé výsledky budou učiteli normálně ZNÁMKOVÁNY.

    Za DOMÁCÍ ÚKOLY můžeš získat motivační známku s váhou 0,25 nebo 0,5.
    Časem přibydou i TESTY, kde budeš mít jen jeden pokus a váha známky může být až 1,0.

  • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

   • 21. 3. 2020
   • vydává škola dvojím způsobem:

    1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
    2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 221, nahlaste jméno a třídu dítěte, formulář vám vytiskneme a předáme osobně u vchodu do školy v době od 7.00 – 14.30 hodin.

    Více informací a podrobnosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

  • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

   • 2. 3. 2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015. Elektronickou žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2019/2020.

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2020 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tzv. motivační část).

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

   • Koronavirus - informace pro rodiče

   • 29. 2. 2020
   • AKTUÁLNĚ: škola je z nařízení vlády uzavřena pro všechny žáky včetně družiny, jídelny a sportovní haly

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    Vážení rodiče, aktuální informace, prosím, sledujte na http://www.khszlin.cz a https://www.mzcr.cz

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    V praxi to znamená, že základní škola je od zítřka pro žáky uzavřena do odvolání. Opatření platí i pro školní družinu a školní jídelnu, která nevaří. Přihlášené obědy budeme rušit v systému hromadně a postupně, dokud bude nařízení trvat tak, aby vám nepropadly finance.

    O dalším postupu vás budeme průběžně informovat – sledujte prosím EduPage. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké předjarní dny. Zdeněk Ogrodník, ředitel

   • Opatření, která činíme, proti šíření koronaviru ve škole

   • 9. 3. 2020
   • na doporučení Krajské hygienické stanice ZK a dalších orgánů státní správy

    Žáci a zaměstnanci, kteří v době jarních prázdnin pobývali v Itálii zůstávají doma v 14denní karanténě (aktuálně 2 žáci a jeden zaměstnanec).

    Žákům v karanténě bude poskytnuta domácí výuka s využitím EduPage – zápisy, úkoly, procvičování látky, ověřování znalostí.

    Škola nakoupila na všechna sociální zařízení desinfekční mýdla s vyvěšenými informacemi vyzývajícími k častému a správnému mytí rukou v době respiračních onemocnění.

    Všichni žáci byli poučeni svými třídními učiteli o dodržování hygienických zásad, základní pravidla byla vyvěšena na třídní nástěnky.

    Všichni zaměstnanci byli poučeni o svých povinnostech a informováni o krocích, které škola činí, aby zamezila šíření viru.

    V oblasti úklidu se řídíme doporučením Krajské hygienické stanice, kdy mimo běžný úklid čistíme a dezinfikujeme povrchy, kterých se často dotýkáme (například kliky u dveří, pracovní stoly a lavice ve škole), a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

    Průběžně informujeme rodiče o situaci prostřednictvím školního informačního systému EduPage a webových stránek školy.

  • Žáci na Střelecké lize
   • Žáci na Střelecké lize

   • 21. 2. 2020
   • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

    V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

    V kategorii chlapců se družstvo, které tvořili Tomáš Dolina, Martin Michalčík a David Ondrušek, umístilo na 3. místě. Mezi jednotlivci si David Ondrušek vystřílel zlatou medaili.

    Děvčata však také nezahálela. Jejich družstvo ve složení Radana Ondrušková, Emma Vrublová a Michaela Majtnerová získalo 1. místo. V jednotlivcích si Radana Ondrušková vybojovala stříbro a Michaela Majtnerová bronz.

    Přijeli jsme, stříleli jsme, vyhráli jsme!

    Michaela Majtnerová, Tomáš Dolina, 9. B

  • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

   • 5. 2. 2020
   • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

    Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

    Dále se děti mohou těšit na soutěž O nejlepšího skokana, takže už pomalu skáčeme přes švihadlo, čeká nás vybíjená, fotbal a řada atletických soutěží. Tak hurá do toho!

    splh_2019_20.pdf​​​​​​​

  • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

   • 6. 1. 2020
   • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

    Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

     

  • Vánoční volejbalový turnaj
   • Vánoční volejbalový turnaj

   • 6. 1. 2020
   • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

    Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

  • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!
   • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!

   • 17. 12. 2019
   • Ve čtvrtek 5.12. se ve třídách a po chodbách rozřinčely řetězy a Mikuláš, čert a anděl pozdravil všechny děti.

    Ty hodné Mikuláš jen chválil, těm zlobivým čert pohrozil. V prvních třídách i slzička ukápla, ale když Mikuláš všem dětem nadělil Slabikáře a drobné sladkosti, byly spokojené.

    Společně si všechny děti i s třídními učiteli zazpívaly u vánočního stromečku koledy.

  • BESEDA S POLICISTKOU
   • BESEDA S POLICISTKOU

   • 16. 12. 2019
   • Dne 13. 11. 2019 proběhla beseda s tiskovou mluvčí Policie České republiky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovořili o trestní odpovědnosti mladistvých a o problematice návykových látek, jako jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky.

    Nejprve nás mluvčí seznámila s přestupky a trestnými činy mladistvých. Zde jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty dětí a dospělých. Dále následovala přednáška s názvem „Děti a dospělí“, která zahrnovala týrání, zneužívání, pronásledování a podávání alkoholu dětem.

    Celou besedu policistka zakončila velmi zajímavým a poučným videem o tom, jak na nás působí různé druhy drog, návykových látek, jako třeba kokain, marihuana, alkohol, LSD, lysohlávky, lepidlo, heroin atd.

    Beseda se nesla v klidném duchu a příjemné atmosféře.

    Věříme, že se většině žáků líbila a určitě si z ní odnesli plno nových poznatků do života.

    Daniela Dubovská, Radana Ondrušková, Emma Vrublová, 9. C

  • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ
   • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ

   • 13. 12. 2019
   • Skok vysoký – školní soutěž ve sportovní hale 27. 11. 2019

    PK TV uspořádala pro nejlepší „skokany“ školy ve sportovní hale „Soutěž ve skoku vysokém“. Celkem se soutěže zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 54 závodníků. Celkovým vítězem se stal William Hřib výkonem 174 cm.

    Výsledky:

    ml. dívky   1. místo     Iveta Radová              137cm

                      2. místo     Emma Charvátová     133 cm

                      3. místo     Aneta Jálová               124 cm

    ml. hoši     1. místo     Štěpán Tyrolt              139 cm

                      2. místo     Adam Bětík                133 cm

                      3. místo     Adam Kalík                130cm

    st. dívky    1. místo     Zuzka Korpasová       143 cm

                      2. místo     Veronika Jančová       142 cm

                      3. místo     Emma Vrublová         136 cm

    st. hoši       1. místo     William Hřib              174 cm

                      2. místo     Miloslav Klimeš         164 cm

                      3. místo     Luděk Novák             161 cm

     

    Mikulášská laťka ve Slavičíně 3. 12. 2019

    Soutěž ve skoku vysokém, která se konala ve sportovní hale ve Slavičíně za účasti 5 škol a celkového počtu 93 závodníků. Naši školu reprezentovali v každé kategorii 2 závodníci a zejména starší chlapci dosáhli vynikajících výkonů. 

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       3. místo           141 cm

    Iveta Radová              4. místo           135 cm

    Štěpán Tyrolt              3. místo           138 cm

    Miloš Klimeš              3. místo           170 cm

    William Hřib              1. místo           175 cm

     

    Straňanská laťka ve Strání 5. 12. 2019

    Naše škola opět po roku zajížděla na soutěž ve skoku vysokém do Strání. V každé kategorii naši školu reprezentovali dva závodníci. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. Skokani Bojkovic si vedli velmi dobře. Odměnou jim byly krásné skleněné poháry z místních skláren.

    Jednotlivci a výsledky: 

    Mladší žákyně

    2. místo           Iveta Radová                                      125 cm

    5. místo           Valerie Šenkeříková                           120 cm

     

    Starší žáci

    1. místo           William Hřib                                      175 cm

    2. místo           Miloslav Klimeš                                165 cm

     

    Starší žákyně

    1. místo           Zuzana Korpasová                             147 cm

    4. místo           Veronika Jančová                              140 cm

     

    Mladší žáci

    2. místo           Štěpán Tyrolt                                     140 cm

    6. místo           Adam Bětík                                        125 cm

     

    Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně 11. 12. 2019 

    Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici (SOŠ) – letos už jejího XXV. ročníku. Přesto, že výkony nebyly úplně optimální, tak jsme ve všech čtyřech kategoriích dominovali a soupeřům ze Slavičínska a okolí jsme nedali šanci.   

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       2. místo           144 cm

    Zuzana Korpasová      3. místo           141 cm

    Štěpán Tyrolt              1. místo           135 cm

    Adam Kalík                4. místo           125 cm

    Emma Charvátová      2. místo           135 cm

    Iveta Radová              4. místo           130 cm

    Miloš Klimeš              2. místo           160 cm

    William Hřib              1. místo           165 cm

     

     

  • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu
   • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu

   • 4. 12. 2019
   • Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána pozoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo náměstí se chystá na nějakou velkou událost. Vánočně vyzdobené prodejní stánečky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově – přímo vedle mě – betlém se slaměnými figurkami v životní velikosti! A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – Adventní setkání!

    Začíná se stmívat, lidí přibývá, žesťový soubor svým vytrubováním koled zahajuje něco neobyčejného. Dozvídám se, že místní základní škola letos slaví stoleté výročí od svého založení a že dnešní Adventní setkání se ponese v duchu nejen vánočním, ale i oslavném. A poprvé na Tillichově náměstí! Pozorně poslouchám dialog dvou děvčat – Esterky žijící v roce 1919 a Amálky, dívky ze současnosti. A i když obě žijí v odlišné době, shodují se, že duch Vánoc by se nikdy neměl vytratit.

    Na pódiu se střídají starší děvčata, jež ohromila náměstí svým dechberoucím zpěvem, se čtvrťáky, kteří v rámci svého tanečního vystoupení zapalují svíčky vánoční.

    A teď nastává moje velká chvíle! Pan starosta Mgr. Petr Viceník a pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník společnými silami odpočítávají okamžik, kdy se honosně a pyšně rozzářím do dálky! Vánoční strom v Bojkovicích je rozsvícen! Počasí nám sice v tuto dobu úplně nepřeje, leje jako z konve, ale radost a rozzářená očička nejen dětí stojí za to!

    A bohatý program pokračuje. Na jevišti recitují a tančí sněhové vločky alias třeťáci, poté prváčci staví s nadšením sněhuláky, čtvrťáci z plných plic pějí anglickou píseň a … co to? Na pódium míří ti nejmenší! Děti z mateřské školy si připravily pásmo Šmoulí Vánoce a roztomile a bezprostředně se předvádějí před plným náměstím. I ta dešťová přeháňka už ustává…

    Celý podvečer se po náměstí i okolí line vůně nejen zabijačkových specialit, ale i svařáku, kávy, perníků atd. Moderátorská dvojice nás zve na tyto dobrůtky, které pro všechny přítomné připravila školní kuchyně. A jak všem chutná!

    Malí čertíci ze 2. tříd se před zraky přítomných snaží vyřešit čertovskou záhadu a, i když tuší, že žádné peklo není, přece jen se trošku bojí. A za chvilku má obavy téměř každý! Po mostě se za obrovského hluku ženou na náměstí strašidelní čerti, doprovázení anděly a Mikulášem. Mikulášská družina z DDM účtuje s malými hříšníky…

    Náměstí se zklidnilo a oči všech se opět upírají k pódiu, kde nás šesťáci svým vystoupením vrací do doby, kdy byla založena naše škola. Za velkého potlesku je střídají zpívající a recitující páťáci a poté dostává svůj prostor na pódiu DFS Světlovánek, který za doprovodu CM Koménka předvádí pásmo koledování.

    Tuším, že se program po dvou a půl hodinách chýlí ke konci. Už mám přehled, jak se Vánoce slavily před sto lety, jak je prožívají lidé dnes, ale co bude dál? Za dalších sto let? Tato otázka se opakuje v podání obrovského zpívajícího davu. Více než 150 žáků, za podpory svých vyučujících, z plna hrdla zpívá píseň Za sto let a přítomné obecenstvo se přidává. Je cítit dojetí, společné souznění, radost z krásné adventní akce…

  • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
   • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO

   • 3. 12. 2019
   • Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.

    Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě ukázala žákům, jak „učitel národů“ už ve své době pokrokově a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. Program se skládal z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.

    Pochvalné reakce žáků byly známkou toho, že podobné návštěvy mají smysl a doplní školní vědomosti tak, jak bychom si my učitelé přáli.

  • Halová kopaná v plném proudu
   • Halová kopaná v plném proudu

   • 29. 11. 2019
   • Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 6. 11. 2019

    Náš tým odehrál turnaj výborně a postoupil do okresního finále. Jelikož v den turnaje byla stávka škol, některé týmy se z turnaje na poslední chvíli odhlásily. Do OK postoupila vítězná ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Na Výsluní UB.

    Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V., Surý Š.

     

    Okresní kolo v halové kopané ve Starém Městě 19. 11. 2019

    Po jednoznačném vítězství v okrskovém kole jsme zajížděli na OK do St. Města. V silnější konkurenci týmů z Uherskohradišťska se nám již tak nedařilo a obsadili jsme celkové 3. místo. Vítězem se stala ZŠ Sportovní, která má v týmu hráče 1. FC Slovácko.  Finálového turnaje se zúčastnily celkem 4 školy

    Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V.

     

  • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ
   • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ

   • 29. 11. 2019
   • Exkurze do středních škol pokračovaly ve druhém listopadovém týdnu návštěvou OA v Uh. Brodě.

    V pátek 15. listopadu vybraní žáci devátého ročníku navštívili Obchodní akademii v Uherském Brodě. Absolvovali prohlídku celé školy a v odborných učebnách jim paní učitelka povyprávěla o oblastech, na které se tato střední škola zaměřuje. Sami byli zapojeni do různých aktivit a ve skupinových pracích pracovali na tématech, na která by v dnešní době měl být kladen důraz – téma drog a závislostí. Návštěva pro ně jistě byla přínosná, a zda už se pro tuto školu rozhodnou a příští rok se stanou jejími studenty, už je jen na nich.

  • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí
   • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí

   • 22. 11. 2019
   • Od páté hodiny odpolední se na náměstí scházejí lidé, aby si připomenuli třicet let od sametové revoluce.

    Dospělí i děti si krátí chvíli čekání prohlížením vystavených prací žáků základní školy s tématem před a polistopadových událostí. Vzhledem k náladě, která se poslední dny, týdny, či dokonce roky objevuje mezi lidmi, organizátoři nečekají velkou účast. Zástupci města Bojkovice i základní školy vlastně neví, co mají čekat. Prázdné náměstí? Protestní akce bojkovských zastánců starých pořádků? Či jen prostě bojkot této akce? „Přirozenou nevýhodou demokracie je to, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ Slova muže, jehož jméno je logicky se sametovou revolucí nejvíce spojováno, slova předního představitele Občanského fóra a našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Nervozita je proto znát.

    Přesto, když se na Tillichovo náměstí začne pomalu snášet tma, přicházejí desítky bojkovských občanů a centrum našeho malého městečka se začíná zaplňovat. Symbolicky přesně v 17 hodin a 11 minut se z pódia rozezní melodie české státní hymny v podání místního pěveckého sboru Notabene. Dav umlkne a ve vzduchu je cítit cosi z oněch listopadových dnů roku 1989.

    Následuje vystoupení žáků Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Pásmo, v němž všechny přítomné provedou dobou, která začala na balkoně Staroměstského náměstí 25. února 1948 a skončila díky statečnosti nejen mladých lidí v listopadové dny roku 1989. Žáci devátých tříd Veronika Jančová a Tomáš Dolina připomněli všem dobu totalitního režimu, který zde vládl tvrdou rukou nekonečných jedenačtyřicet let. Dobu nesvobody, strachu, zatýkání, mučení, vykonstruovaných politických procesů a poprav nevinných lidí. Ticho a vážnost situace je hmatatelná.

    Proslov pana radního Vlastimila Hely atmosféru jen umocňuje. Pro ty, kteří si nemohou pamatovat období totality, přibližuje, jak to za dob komunismu chodilo. Nejednoho z nás mrazí v zádech. Naději do budoucna, jak sám říká, nalézá v mladé generaci.

    Dvě studentky Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, absolventky naší základní školy, čtou své práce, svá zamyšlení nad tím, jak vidí naši zemi po 30 letech od revolučních dnů. Při jejich prezentaci se opět nelze ubránit dojetí. Není se co divit, že Adéla Zábojníková a Lucie Brůzlová se se svými úvahami dostaly až do Štrasburku, kde Adélka jako vítězka soutěže o nejlepší článek bude svou práci číst přímo v europarlamentu. Hlavou nejednoho přítomného jistě proběhne myšlenka, že když takto uvažují mladí lidé, není vše ztraceno a že proti „blbé náladě“, kterou se kolem nás snaží spousta lidí šířit, je i nastupující generace imunní.

    Pan starosta Petr Viceník naváže v duchu naděje, kterou přináší současní mladí lidé, ale zároveň nezapomene připomenout obavy z technologií, jež umožňují šíření nepravdivých zpráv. Jeho slova jsou pragmatická a pro všechny přítomné, kteří drží v rukou otěže výchovy svých potomků, velmi důležitá. Společně s organizátory tohoto podvečera – místostarostkou Dagmar Peřestou, ředitelem školy Zdeňkem Ogrodníkem, Vlastimilem Helou a v neposlední řadě zastupitelem Zlínského kraje Liborem Lukášem - zapálí svíčky a předají je symbolicky nástupcům demokracie – žákům a studentům.

    Nemálo lidí se k nim přidá a střed našeho malého náměstí se plní hořícími svíčkami. K uším přítomných doléhají písně Gaudeamus igitur či Jednou budem dál v podání sboru Notabene a ke svému vystoupení se chystá hudební skupina bývalých žáků základní školy, kteří dnešní podvečer uzavřou.

    Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Važme si proto všech, kteří se s tím nesmířili a nehodlají zavírat oči a být lhostejnými. Protože nebylo nic snazšího, než zavřít oči a stejně jako nemalé množství obcí v naší republice se s oslavami vypořádat mlčením. V Bojkovicích se nemlčelo. Cinkalo se klíči. Houkaly sirény, až se do očí draly slzy, vodní děla stříkající do Olšavy připomínala, co se před 30 lety dělo. A tak to má být. Protože těm, co zapomínají,  je třeba připomenout.

  • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN
   • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN

   • 22. 11. 2019
   • Ve druhém listopadovém týdnu pokračovaly exkurze žáků 9. tříd do středních škol v našem okolí. Tentokrát jejich cesta směřovala do Slavičína.

    V úterý 12. 11. čekal na naše deváťáky před školou autobus, který s nimi v 8:00 hod. vyrazil na cestu do Slavičína. Cílem byla prohlídka Gymnázia JP a SOŠ v tomto městě. Ještě předtím však měli žáci možnost podívat se do provozu slavičínské firmy NTS Prometal Machining, s. r. o., která dodává výrobcům strojů strojírenské díly a moduly vyrobené podle výkresové dokumentace zákazníků. Žáky uvítal obchodní ředitel a jednatel firmy Ing. Kašpárek, který je seznámil s historií společnosti a jejím zaměřením. Deváťáci se podívali do různých objektů firmy, poznali různé procesy a technologie výroby.

    Po prohlídce Prometalu se rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna navštívila Střední odbornou školu ve Slavičíně – Divnici, druhá se zúčastnila výuky na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně.

    Větší skupina žáků odjela do SOŠ, kde je přivítala zástupkyně ředitele Mgr. Strnková, která s nimi pohovořila o možnostech vzdělávání na této škole. S Ing. Horalíkem si prošli školní prostory, nahlédli do různých učeben a dílen. Po svačině, kterou ve škole dostali, je čekala asi nejzajímavější část exkurze. Byli rozděleni na dvě poloviny, které byly postupně seznámeny s moderními zařízeními a technologiemi. V jedné místnosti žáci viděli moderní laserovou techniku a robotiku, ve druhé shlédli práci na 3D tiskárně. Kromě zajímavých poznatků si odtud odnesli plastovou klíčenku a propisku popsanou pomocí laseru gravírovací technikou.

    Menší skupinka deváťáků se zapojila do výuky na místním gymnáziu. Žáci postupně navštívili hodinu chemie a dvě různé hodiny biologie. V chemii si mohli zopakovat chemické názvosloví, shlédnout různé pokusy, v biologii nejprve pozorovali pod mikroskopem preparát, který si sami připravili, poté jim byla zajímavou formou objasněna funkce lidského mozku, kdy se mohli přesvědčit o zrakových klamech a barevných iluzích.

    Exkurze na školách ve Slavičíně byla určitě pro některé žáky motivací, aby se pro některou z nich rozhodli a v příštím školním roce ji začali navštěvovat.

  • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod
   • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod

   • 13. 11. 2019
   • Tak, jako každý rok, jezdí žáci 9. ročníku na střední školy v našem okolí. První z nich byla SPŠ Uherský Brod, kterou ve čtvrtek 7. listopadu navštívili v počtu 38 naši deváťáci. A jak tato akce probíhala? To se dočtete v následujících řádcích.

    V 8:00 hodin vyjel autobus plný zvědavých žáků do Uherského Brodu. Hned po příjezdu je přivítal ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd. Po asi 20minutové společné besedě byli rozděleni do dvou skupin, kdy každá z nich viděla prezentaci o škole a procházela jejími budovami.  Deváťáci si prohlédli velmi dobře vybavené dílny pro učební obory strojní mechanik, elektrikář, autoelektrikář atd., ale i další moderně zařízené učebny pro výuku robotiky, CNC programování a jiných technologií. Nakonec navštívili místní středisko HI-TECH, které disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce…).

    Exkurze byla velmi zajímavá a určitě se některým žákům líbila natolik, že zde budou chtít studovat.

  • ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY – aneb JDEME SPOLEČNĚ
   • ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY – aneb JDEME SPOLEČNĚ

   • 8. 11. 2019
   • Již minulý rok jsme nastartovali unikátní projekt pro zlepšení vztahů mezi dětmi v kolektivu na naší škole, a to skrze celý druhý stupeň. V první polovině září proběhly adaptační kurzy pro letošní 4 třídy šesťáků a stmelovací kurzy pro 7. a 8. ročníky druhého stupně s jejich třídními učiteli. 9. třídy, pro které je kurz zaměřen již více na osobnostní rozvoj, hledání vlastních silných stránek a osobního potenciálu pro své další směrování, proběhl na začátku října.

    Náplň kurzů je vždy sestavena z her zážitkového vzdělávání, které jsou přímo určeny na prověření schopností komunikace, spolupráce, vzájemné pomoci a důvěry v týmu. A je plně na žácích, jak to pojmou, co si z toho dobrého vezmou pro sebe a jak se k celé akci postaví.

    To, co si zažijí, se pak učí zpracovat, uplatňovat a pamatovat při dalších aktivitách a na většině dětí je vždy hned vidět, jak si to užívají, zkouší nové cesty, přistupují aktivně k výzvám, zažívají osobní i společné úspěchy a ocenění kolektivem. Ale i neúspěch a konflikt posouvá vpřed - naučit se překonat překážku, strach, postavit se k prohře či zklamání, zamakat na sobě, přijmout odpovědnost, být trpělivý, namotivovat ostatní, zkrátka vypořádat se se vzniklou nepříjemnou situací - i tím si skoro každý prošel. I to je ale nedílnou součástí rozvoje vztahů a osobnosti v kolektivu a někdy možná cennější zkušenost pro život, než pohodlná cestička, kterou se jim mnohdy my, rodiče i učitelé, snažíme umetat, aby děti byly hlavně v klidu, pohodě a bezpečí.

    Letos jsme také posunuli hranice prostoru pro žáky tím, že jejich telefony zůstaly u učitelů v úschově pro případ nouze, aby měli možnost si opravdu užít staré dobré techniky osobní domluvy v přímém kontaktu a možnost si vyhledat i ve volných chvílích zábavu se spolužáky, a ne s technologií. Pro všechny to byl opravdu silný zážitek, zvláště pro ty, co se jinak do kontaktu s ostatními dětmi moc jinak nedostanou. Nejen při programu, ale i ve volných chvílích, si tedy děti hrály spolu, bavily se s ostatními, vymýšlely si společné aktivity a zábavu, domlouvaly se v přímém kontaktu. A šlo jim to opravdu skvěle!

    Dle hodnocení většiny našich žáků se i tento ročník kurzů velmi povedl, program je pobavil i splnil své poslání a můžeme se těšit na další společné akce.

    Samozřejmě se budeme snažit nabyté zkušenosti dětí celoročně úročit i v každodenním kontaktu ve škole tak, aby vynaložené úsilí a pozitivní zážitky z kurzů nezapadly a jak děti, tak učitelé si mohli tento školní rok společně užít a prožít ve vzájemné přátelské atmosféře, neboť dobrá nálada dělá dobré vztahy a jen ty přináší nejlepší výsledky.

     

  • Ročníkové běhy na 600 a 800 m
   • Ročníkové běhy na 600 a 800 m

   • 6. 11. 2019
   • V měsíci říjnu jsme atletické snažení na 1. stupni nasměrovali na vytrvalý běh. Jeho postupný trénink vyvrcholil závody na 600 a 800 m.

    Život je plný překážek a těžkých chvil a člověk se musí snažit je překonávat, aby mohl, silnější, jít dál. Proto děti na 1. stupni chápou význam tělesného cvičení a sportování, které nám přináší radost, ale mnohdy i dřinu a bolest. A právě překonáním takových okamžiků ve sportu simulujeme řešení obtížných situací v pozdějším věku.

    Mezi opravdu náročné disciplíny atletiky můžeme určitě zařadit vytrvalý běh. Trénujeme ho postupně formou her a soutěží, využíváme třeba fartlek (kombinace běhu pomalého i rychlého, u malých dětí i chůze), štafety na více kol, běh na 4 kola bez zastavení aj. Tréninkové období pak vrcholí nominačním třídním závodem, ze kterého 5 nejlepších chlapců a dívek reprezentuje třídu v závodě ročníkovém. A ten je opravdu přehlídkou výborných výkonů těch, kteří se nebojí sáhnout až na dno vlastních sil. Jinak, ono asi opravdu platí heslo jednoho skvělého sportovce: "Když nemůžeš, můžeš ještě dvakrát tolik".

    600_a_800_m_ZS_TGM_2019.pdf​​​​​​​

  • Po stopách minerálních pramenů
   • Po stopách minerálních pramenů

   • 18. 10. 2019
   • V pátečním říjnovém ránu se vydali žáci pátých tříd společně se svým doprovodem autobusem směr Nezdenice na tradiční přírodovědnou exkurzi. 

    Svižným krokem, který nás po ránu zahřál, jsme se vydali z nádraží do opuštěného lomu nad nezdenickým koupalištěm. Zde se žáci dozvěděli o složení hornin, způsobech a historii těžby.

    Poté jsme se přemístili k nezdenické kyselce a vyslechli si příspěvek o vzniku a účincích minerálních pramenů v regionu.

    Následovala procházka polní cestou směrem na Záhorovice, při které nás okukovalo stádo krav s telátky. Záhorovické dětské hřiště jsme využili k drobnému sportování.

    Na závěr jsme ještě ochutnali záhorovický minerální pramen a už nás čekal poslední, a to nejkrásnější, úsek naší výpravy po cyklostezce do Bojkovic.

    Procházka prospěla všem. Kromě nových přírodovědných  poznatků žáci utužili svá kamarádství, zasportovali si a udělali něco pro své zdraví.

  • 100. výročí založení Měšťanské školy v Bojkovicích
   • 100. výročí založení Měšťanské školy v Bojkovicích

   • 10. 10. 2019
   • 100 let. Je to jen číslo? Každý z nás si představí něco jiného. Někdo krátký čas v nekonečném vesmíru, jiný úctyhodné roky v životě lidském. Čas je relativní, ale události, které se během oněch dlouhých let dějí, jsou důležitými milníky a mezníky našich životů - někdy šťastné, jindy smutné, ale vždy obohacující a nezapomenutelné.

    Základní škola T. G. Masaryka oslavila v měsíci říjnu krásné stoleté výročí od svého založení. Tomáš Garrigue Masaryk, jehož jméno hrdě nese naše škola, kdysi řekl: „Život bez vzdělání je jako nerozvitý květ.“ Je tomu dlouhých sto let, kdy se naše malé městečko, anebo spíše vůle a ctižádost vzdělaných lidí v něm žijících, rozhodlo založit či postavit první měšťanskou školu. Položit základy vzdělanosti všem dětem, rozšiřovat jejich obzory a především ukázat jim, že učit se novým věcem nestojí nic, ale znamená to všechno. Roky ubíhaly a touha po vzdělání s přibývajícími generacemi rostla. A tak je k vidění nová budova a s ní nové prostory, které byly nadějí pro každé nově narozené dítě. Bohužel postupem času bojkovské školství neprochází jen změnami materiálními, ale především politickými. Do dění zasahuje nemilosrdně 2. světová válka a později 40 let režimu, v němž neměly své místo vzdělanost a profesionalita, ale pouze stranickost. Nic však netrvá věčně a každé bezpráví a příkoří má nejen svůj začátek, ale i konec. Porevoluční nadšení přineslo naší škole možnosti, jejichž ovoce sklízíme dodnes. Světlo světa spatřuje nový pavilon, sportovní hřiště, vstupní a stravovací pavilon, odpočinkové zóny, víceúčelové atletické hřiště… Velkou a nenahraditelnou zásluhu na všech těchto výstavbách má zřizovatel školy město Bojkovice, které je pilířem každé inovace a bez něhož by se základní škola nemohla pyšnit „nálepkou“ jedné z nejkrásnějších škol v republice. Malá měšťanská škola se rozrostla a stala se pýchou našeho města. Můžeme si říci, že jsme hrdi, a oslavovat kulaté výročí této krásné bojkovské dominanty.

    První říjnový den jsme započali své oslavy v Muzeu Bojkovska. Krásnou a bezpochybně pestrou výstavou, na jejíž realizaci se podíleli kromě pana ředitele Tomáše Hamrlíka a jeho manželky letití a věrní občané Bojkovic a představitelé kultury. Manželé Šimoníkovi, paní učitelka Jindřiška Cimbálková, paní Květoslava Ogrodníková  a především emeritní ředitel školy Zdeněk Ogrodník starší.

    Kulturní program zpříjemňují děvčata 1. stupně s pěveckým vystoupením, které si připravily pod vedením paní učitelky Jitky Maštalířové.

    Příchozí se mohli ve vzpomínkách vrátit o mnoho let zpět. Prohlédnout si s nostalgií a často i slzou v oku nejen černobílé fotografie, které zachytily jedinečnost okamžiků, jež se sice nevrátí, ale dávají nám možnost ohlédnout se ve vzpomínkách zpět. K lyžařským kurzům, závodům, jakými byl Partyzánský samopal, hromadným vystoupením na spartakiádách, pěveckým soutěžím a dalším chvílím, kdy i ti, kterým přibyly vrásky, byli dětmi a žáky základní školy.

    Místnosti muzea jsou přeplněny a dostat se k fotografiím se zpočátku zdá býti nemožné. I to dokazuje, že bojkovští občané jsou na svou školu hrdi. Otázkou zůstává, proč nejsou k vidění i ti mladší….  

    O tři dny později však zástupce všech generací zaplavují prostory sportovní haly, kde od osmnácté hodiny probíhají oslavy kulatého výročí. Hlavním bodem programu je ocenění bývalých kantorů, kteří ve škole v minulých letech či desetiletích zanechali nesmazatelnou stopu. A tak přes dvacet zkušených učitelů, užívajících si dnes už zasloužilý odpočinek, přebírá z rukou ředitele školy a jeho zástupce pamětní plaketu, děkovný list a kytičku. Ke každému příchozímu pronáší pár zajímavostí a pochvalných slov Zdeněk Ogrodník st. Nejedno oko nezůstane suché a důstojnost a dojetí těchto okamžiků jsou hmatatelné. Bohužel nemálo bylo těch, kteří se tohoto večera nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů. Samozřejmě nemohou chybět ani slova starosty města Petra Viceníka a ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, který ve svém projevu provede přítomné celou historií. V neposlední řadě přichází se svou přímluvou i emeritní ředitel Zdeněk Ogrodník starší.

    Vystoupení Světlovánku či dvojí vstup amatérského, ale o to odhodlanějšího pěveckého sboru, slavnostní atmosféru jen umocňují. Celým večerem provázel zkušený pan učitel „zušky“ Roman Švehlík. První část je u konce a všichni příchozí jsou zváni na „Večer otevřených dveří“. A tak se skutečně přede všemi otvírají dveře tříd naší krásné školy, rodiče, ale i ti dříve narození mohou nahlédnout do „hodin“ fyziky, chemie, vyzkoušet si pokusy, které jsou v současné době nezbytnou součástí vyučovacích hodin, mohou si zazpívat a zavzpomínat na hodiny hudební výchovy, vyrobit mandaly v učebně výtvarky atd. Zkrátka a dobře, základní škola se ten slavnostní 4. říjnový podvečer otevřela všem, kteří nezapomněli a pochopili, že bez vzdělání a učitelů by žádná z generací nemohla dozrávat v kvalitní občany tvořící slušnou společnost.

    Na velkých hodinách života je pouze jeden ukazatel: „Teď!“ Velké hodiny času odbíjí každou minutu, hodinu, každý den. Nikdy se nevrátí. Promarněné hodiny jsou ztraceny. A tak… Učíme dál naše žáky užívat si života na lyžařských kurzech, teambuildinzích, smát se v divadlech, prožívat se spolužáky chvíle, na které nikdy nezapomenou. Snažíme se o to, aby jednou, až bude naše krásná výjimečná škola slavit další, třeba půlkulaté výročí, stáli také se slzami v očích u fotografií a vzpomínali na vše, co prožili. Protože vzpomínky jsou něco, co nám nikdo nemůže vzít. Stejně jako vzdělání. Buďme hrdi na semínka, která zde před 100 lety byla zaseta stejně tak, jako jsme hrdi na všechny, kteří s láskou a úctou reprezentují jméno naší školy.

    Kéž by letošní oslavy byly začátkem návratu  do dob, kdy učitel byl člověk vážený a ctěný….

  • Základní škola běžela „jako“ o závod
   • Základní škola běžela „jako“ o závod

   • 9. 10. 2019
   • Dvacátý čtvrtý zářijový den stál na startu svého podzimního rozběhu a žáci naší školy se kolem osmé hodiny ranní začali rozcvičovat a připravovat na starty, které je čekaly v rámci sprinterského zápolení.

    Byl před námi jeden z vrcholů atletického podzimu – Sprinterský víceboj v Uherském Brodě. Mladí atleti přijeli do rodiště Jana Amose Komenského připraveni utkat se na krátké trati o co nejlepší umístění. Krátké běhy na 40 metrů střídaly delší, únava narůstala, ale sluníčko vykukující zpoza mraků dávalo tušit, že ten dnešní den bez medailí nezůstane.

    Nejmladší čtvrťáky na startovních blocích střídali nejzkušenější borci z devátých ročníků a dávali vzor a příklad těm menším. Ti je naopak nakazili svým nadšením a vírou, že vyhrát mezi trénovanými borci není nemožné. A tak cílovou metu protne hruď posledního závodníka, je dobojováno a čeká se na výsledky.

    Věřili jsme v úspěch, ale to, co doléhá k našim uším se zdá být jen krásným snem. Do SUPERFINÁLE postupuje hned pět žáků naší školy. Finále je strhující a fandící aplaus domácích je neklamným znamením, že to nebude snadné. První běh a první dvě místa přesto obsazují mezi nejmladšími závodnicemi děvčata z Bojkovic – Veronika Vystrčilová a Anna Stojaspalová. Iveta Radová se raduje z 1. místa v dalším rozběhu, Karolína Perďochová dobíhá na místě druhém a absolutním favoritem se stává Miloslav Klimeš, který v superfinále nechává ostatní hochy za svými zády.

    A tak, když se vyhlašují výsledky družstev, víme, že jsme uspěli. Na „bednu“ nakonec mohla vyskočit děvčata 4. a 5. tříd na stupínek nejvyšší, holky starší i ty nejzkušenější obsadily druhá místa a borci z devátého ročníku zaostali pouze za nejlepšími domácími sprintery.

    Odcházíme, sluneční paprsky se nám opírají do zad, ale to hlavní, co nás hřeje,  je pocit, že jsme opět nezklamali a že o úspěchu nerozhoduje velikost školy či města, ale odhodlání trénovat a věřit, že když poběžíme jako o závod, dokážeme urvat to nejlepší.

    Výsledková listina školního finále 4. a 5. ročníku:

    Sprinterak_2019.pdf

  • Atletický čtyřboj „O pohár starosty města Uherského Hradiště“
   • Atletický čtyřboj „O pohár starosty města Uherského Hradiště“

   • 27. 9. 2019
   • Soutěž družstev, která tvoří tři žáci, přičemž každý z nich absolvuje všechny čtyři atletické disciplíny (60 m, skok daleký, hod míčkem/vrh koulí, 600 m/800 m).

    Starší chlapci - 10. místo - Žak M., Hřib W.. – 3532 b. (pozn,: třetí nominovaný do týmu se z účasti na poslední chvíli omluvil)

    Starší dívky - 3. místo - Jančová V., Urbánková K., Korpasová Z. – 3934 b.

    Mladší chlapci - 4. místo   Hověžák J., Slámečka, Janůj J. – 3272 b.

    Mladší dívky - 4. místo   Belková M., Pospíšilová L., Jančová H.  – 3883 b.

    Celkem se atletického čtyřboje zúčastnilo 13 škol z celého okresu a naše škola obsadila celkové 6. místo (celkem 14621 bodů).

  • Světluška
   • Světluška

   • 27. 9. 2019
   • Ne každý má to štěstí pozorovat svými smysly krásy okolního světa. Jaké to je nevidět, si mohly na vlastní kůži vyzkoušet děti prvního stupně.

    Prostory Náměstí J. Tillicha ráno v 8 hodin ožívají. Parta nadšených pracovnic Domu dětí a mládeže ve spolupráci se studenty Církevní střední školy pedagogické a sociální si připravily v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška několik stanovišť, na kterých si děti postupně vyzkoušely některé z každodenních činností, ovšem tentokrát se šátkem na očích, nebo s brýlemi. Naplno si mohly uvědomit, že život ve tmě není vůbec jednoduchý a o to víc je třeba si daru vidění vážit a zrak si chránit.

    Děkujeme organizátorkám akce za prima dopoledne a rodičům našich žáků za nemalý finanční příspěvek na dobrou věc.

  • Sportovní den na Viktorce
   • Sportovní den na Viktorce

   • 27. 9. 2019
   • Tradiční sportovní dopoledne připravil Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice společně s Domem dětí a mládeže Bojkovice pro děti z mateřských a základních škol nejen Bojkovic..

    Dopoledního sportování se zúčastnilo cca 250 dětí, na které.čekaly pohybové aktivity ve sportovních disciplinách zajišťovaných Slováckou Viktorií a DDM Bojkovice. Opět byl největší zájem o fotbálek ve dvou arénkách a samozřejmě i o skákací hrad.

  • Prvňáčci na startovní čáře
   • Prvňáčci na startovní čáře

   • 27. 9. 2019
   • Asi každý si pamatuje na svůj první den ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně prožili. V krásně vyzdobených třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Jitka Josefíková a Mgr. Taťána Kapsová.

    Na čtyřicet malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do školních lavic, kde je kromě paní učitelek přivítal i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky školní družiny.

    Všichni popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a jedniček ve škole, do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní zahájení.

  • Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020
   • Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

   • 27. 9. 2019
   • Zahájení školního roku se už tradičně koná v prostoru před školou.

    Po státní hymně si žáci, učitelé a zčásti i rodiče vyslechli slavnostní vítací řeč pana ředitele Mgr. Zdeňka Ogrodníka a také starosty města Mgr. Petra Viceníka. Oba žákům i učitelům popřáli úspěšný nový školní rok 2019/2020.

  • Z Přeboru regionu v plavání o putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště jsme si přivezli 7 medailí
   • Z Přeboru regionu v plavání o putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště jsme si přivezli 7 medailí

   • 21. 6. 2019
   • Někteří žáci plavou v matice, jiní v zeměpisu:-) V úterý 4.6.2019 si naši malí šikulové zaplavali na plaveckém bazénu Delfín UB v tradiční plavecké soutěži žáků prvního stupně.

    Žáci druhých až pátých tříd měli určenou délku a způsob plavání podle věkové kategorie. Každý ročník tvořili čtyři zástupci. Závody probíhaly individuálně a v závěrečné štafetě bojovali  tři plavci z každého ročníku.

    V soutěži jednotlivců jsme získali 3 zlaté a 1 bronzovou medaili - zásluhou Elišky a Jindřišky Michalčíkových, Jana Ondruška  a Elišky Pokorné

    Ve štafetách jsme společně vybojovali 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile.

    Všem zúčastněným plavcům moc děkujeme za účast a medailistům blahopřejeme!

  • O krále pravopisu
   • O krále pravopisu

   • 18. 6. 2019
   • „Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc…“ I s touto legendární větou plnou pravopisných lahůdek by si účastníci tradiční školní soutěže nazvané O krále pravopisu lehce poradili (ne jako Hujer, který z ní obdržel dvojku).

    Celého soutěžního klání se zúčastnilo celkem 17 deváťáků, kteří v průběhu celého školního roku plnili několik pravopisných „disciplín“ – klasické diktáty, doplňovačky, „běhací“ diktát, dokonce i televizní diktát zprostředkovaný Zdeňkem Svěrákem. Kolo od kola ubývalo pravopisných chyb, zrychlovalo se tempo diktování, v závěru soutěže se zvyšovalo napětí při vyhodnocování dalších kol…

    A kdo nakonec usedl na pomyslný královský trůn a patří mu královská koruna? Královnou pravopisu se stala Lucie Brůzlová (9.A), 2. místo patří Denise Šopíkové (9.B) a na 3. stupínku se umístila Tereza Procházková (9.B). Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na vybraných středních školách! Faktem je, že na diktáty jsou skvěle připraveny…

    V podobném duchu, avšak s menší obtížností, se nesla soutěžní kola i v nižších ročnících s následujícími vítězkami:

    6. ročník – Emma Charvátová (6.C)

    7. ročník – Jana Synčáková (7.B)

    8. ročník – Beáta Matějíková (8.B)

  • Návštěva deváťáků v Městském divadle Zlín
   • Návštěva deváťáků v Městském divadle Zlín

   • 14. 6. 2019
   • Hra Naše třída polského autora Tadeusze Slobozianka  je jakýmsi průřezem dějinami dvacátého století.  Hlavními postavami jsou spolužáci z malotřídky na východě Polska Ústřední událostí dramatu je masakr v městečku Jedwabnem, při kterém bylo v roce 1941 zavražděno několik set židovských obyvatel. Až na začátku 21. století vyšlo najevo, že pachateli otřesného zločinu nebyli němečtí okupanti, ale místní obyvatelé, známí a spolužáci zavražděných. Tuto divácky náročnou hru měli žáci devátého ročníku možnost zhlédnout v polovině května v Městském divadle Zlín.

    Usazena na jednom z autobusových sedadel vyrážím se svými spolužáky vstříc kulturnímu zážitku. S pohledem upřeným na kapky deště poklepávajícími na okenní sklo přemýšlím o nadcházející události. S příchodem do divadla mě přepadlo teplo. Tolik lidí ve slavnostních šatech. Bylo to tady. Začátek představení. S menší nejistotou sedím v první řadě. Kde se ty myšlenky pořád berou? Během představení jsme pociťovala úzkost, mrazení v zádech i údiv, jak krutá historie opravdu byla. Neslušná mluva, mučení, lži. Období 2. světové války. Jak mohl být někdo tak bezcitný a krutý? Nejvíce mě zaujal fantastický herecký výkon. S pusou dokořán a obdivem opouštím divadlo ve Zlíně. Zážitek ve mně zanechal tolik smíšených pocitů. I teď po čase, když na to pomyslím, se cítím nejistě, ale zároveň jsem vděčná za to, že jsem se mohla na vlastní oči přesvědčit o krutosti doby.

    Tereza Procházková, 9. B

    Zdroj obrázku:   https://divadlopolarka.cz/inscenace/nase-trida/

  • BESEDA O USA
   • BESEDA O USA

   • 10. 6. 2019
   • V měsíci květnu žáci 4. – 9. ročníku absolvovali v rámci angličtiny přednášku o Spojených státech amerických.

    My osmáci a deváťáci jsme měli to štěstí, že na podobné téma už podruhé. Pan Kocůrek, cestovatel a učitel, na nás mluvil anglicky a vtipně máchal rukama na video, které sám natočil a sestříhal. Řekl nám o krásách amerických měst, zmínil se o cenách, vzdělání, pojištění a zdravotnictví, sdílel s námi své názory na Evropskou unii. Svůj proslov doplňoval motivačními a povzbuzujícími řečmi. Povzbuzoval nás k tomu, abychom cestovali, objevovali nové věci, a proto se pořádně učili anglicky. Všichni jsme měli napnuté uši, protože jsme hltali každé jeho slovo. Zároveň nám bylo líto, že na další přednášce, kterou nám pan Kocůrek slíbil, už jako vycházející žáci nebudeme.

    Justýna Sedláčková, 9. A

  • OSVĚTIM – „SVĚDOMÍ LIDSTVA“
   • OSVĚTIM – „SVĚDOMÍ LIDSTVA“

   • 6. 6. 2019
   • A je to tady. 9. května 2019. 3:00. Budík zvoní a já si uvědomuji, že jedeme. Na jedinou školní exkurzi, ze které jsem od začátku měla strach. Cíl: Polsko – Osvětim.

    Nasedám do autobusu a pomalu se připravuju na to, že za čtyři hodiny vstoupím na největší hřbitov světa. První zastávka muzeum Auschwitz. Všichni nás varovali, jaké to tam bude. Ale vidět na vlastní oči ty dvě tuny vlasů, hromadu bot a střevíčků malých dětí? Na to se můžete psychicky připravovat roky, ale stejně vás to dostane! Ta čísla obětí, která jsme viděli, zacházela do řádů statisíců. Pro nás nepředstavitelná cifra. Pro ně realita. Už jenom ten pocit, když jsme vstoupili do plynové komory. Stísněný prostor, ohořelé stěny, pach smrti a představa, že přesně tady umíraly denně tisíce lidí.

    Březinka. Naše druhá zastávka. „PLÁŇ NIČEHO A VŠEHO“. Stoupnu si tam, rozhlédnu se. Jen velká louka, jedny koleje a nějaké staré cihlové budovy a stodoly. Takový obyčejný statek, že? Na první pohled možná. Ale ostnaté dráty? Asi ne. Podél celého pozemku jen dráty. Žádný východ. Žádná možnost útěku. Jen tam a nikdy ven. My jsme měli to štěstí a pro nás možnost odejít byla. A i když se tam můžu vrátit. Už nikdy nechci!

    Lucie Brůzlová, 9. A

  • Sport na druhém stupni
   • Sport na druhém stupni

   • 5. 6. 2019
   •  

    Sport je jako počasí. Více proměnlivé, než stálé. Když si myslíme, že slunce nemůže překrýt mrak, ve vteřině připluje, když vše vypadá beznadějně, mraky se rozestoupí a vysvitnou sluneční paprsky.

    A bylo to právě počasí, které zamíchalo s rozdanými kartami na letošní jarní soutěže. Přesto základní škola zaznamenala nejeden úspěch ve výškařských soutěžích, v atletických zápoleních i ve sportech kolektivních. Za všechny jmenované zmiňme dvě stříbrná ocenění.

    2. a 4. dubna se ve sportovní hale základní školy uskutečnilo okresní kolo ve volejbale chlapců i dívek. Svěřenci z obou kategorií dokázali sílu a stabilitu bojkovského volejbalu a postoupili do krajského finále.  Zde už se střetli s těmi opravdu nejlepšími, často i kadety, kteří se tomuto sportu věnují každodenně na takřka profesionální úrovni. Přesto jsme se nenechali zaskočit a v často dramatických koncovkách si děvčata vybojovala krásné 4. místo a hoši podlehli pouze vítěznému týmu ze Zlína. Jejich houževnatost, zápal pro hru, bojovnost a výborná fyzická připravenost dokázaly, že tento druh sportu má v našem malém městečku na moravsko-slovenských hranicích neoddiskutovatelnou tradici.

    Ale nejen kolektivní sporty jsou naší doménou. Každoročně přivážíme cenné kovy i z atletických soutěží, ať už se jedná o atletický či sprinterský čtyřboj nebo nejprestižnější atletické klání O pohár rozhlasu. Na poslední zmiňované zápolení jsme se připravovali na jaře, v podmínkách, které nám matka příroda zrovna neulehčila. Déšť zkrápějící den co den tartan na sportovním hřišti, chladná rána střídající větrné dny způsobovaly na tvářích učitelů nemalé vrásky. Nezbylo však, než se nepříznivým podmínkám přizpůsobit, postavit a s myšlenkou, že všichni „stojíme na stejné startovní čáře“ se začít připravovat. Nejen počasí však může být jedinou překážkou, která se staví mezi naše představy a cíle. V letošním školním roce byli starší žáci oslabeni o zdatnost nejstarších a nejlépe připravených deváťáků, neboť ti ve stejný den vyráželi směr Polsko s cílem prohlédnout si bývalé koncentrační tábory v Osvětimi a poučit se o hrůzách druhé světové války.  Starší tým tedy nepostoupil, ale o to více nás těšil úspěch mladších svěřenců. V obou kategoriích si jasně vybojujeme postup do krajského finále. Zpráva určitě dobrá, jen musíme trénovat dál. Odpolední ruch ve sportovní hale neutichá, učitelé obětavě připravují mladé a nadějné atlety a doufají v lepší počasí. Jedna věc je bojovat o cenné kovy za krásného slunečného počasí, jiná strávit celý den v dešti, ve skoku vysokém dopadat na promáčené žíněnky a snažit se donutit svaly, aby nevychladly… 23. května naštěstí na rozdíl od okresního kola prší jen sporadicky, tak se můžeme soustředit jen na výkony. Děvčata nakonec obsazují z deseti postupujících krásné páté místo a chlapci si vystoupali opět na 2. stupínek těch nejzdatnějších. Jmenovitě: A. Sekér, O. Slámečka, J. Hověžák, W. Hřib, F. Hřib, J. Sommer, A. Kalík, V. Kovář, A. Bětík. Gratulujeme!

    Krásné bylo to sportovní jaro pro naše mladé volejbalisty a atlety. Kapky deště jsme proměnili v medaile a to sluníčko, které občas vykoukne zpod mraků je, jak pevně doufáme, příslibem dalších úspěchů v příštím školním roce 2019/2020.

  • Osobnosti Bojkovic čtou dětem
   • Osobnosti Bojkovic čtou dětem

   • 31. 5. 2019
   • Mezi současné palčivé problémy školství patří bezesporu i snižující se čtenářská gramotnost žáků. Pro dnešní děti čtení prostě není „in“, na plné čáře prohrává s tzv. „mobilní“ zábavou, tzn. s hraním her na počítači, surfováním na internetu či chatováním s virtuálními kamarády.

    S tím souvisí i skutečnost, že stále více školáků má problém nejen se slovní zásobou a výslovností, ale i se schopností kvalitně se vyjádřit jak v mluveném, tak psaném projevu. Neplatí to pochopitelně pro všechny žáky, dochází k rozevírání nůžek, kdy v jedné třídě najdeme několik skvělých a nadšených čtenářů, zároveň však sílí skupina naprostých nečtenářů.

    Již potřetí uspořádala naše škola besedu podporující čtenářství s názvem Osobnosti Bojkovic čtou dětem. Žáky 7. ročníku poctili svojí návštěvou ředitel muzea Mgr. Tomáš Hamrlík, ředitelka ZUŠ Bc. Eva Regináčová a paní Květoslava Ogrodníková, bývalá místostarostka i ředitelka MŠ. Svým poutavým vyprávěním nás seznámili se vztahem ke čtení v dětském i dospělém věku, s oblíbenými žánry i autory, s faktem, kdy a kolik času tráví s knihou při své pracovní vytíženosti. Prozradili nám rovněž, zda dávají přednost tištěné či elektronické knize, zda preferují koupi nebo půjčení knihy i to, jaké knížky mají momentálně rozečtené na svých nočních stolcích. Každý z nich završil své vyprávění přečtením krátkého úryvku z oblíbené knihy a zodpovězením dotazů.

    Knihy celkově mohou člověku nabídnout jistou formu relaxace a uvolnění. A odpočinout si a dovolit mozku vypnout od všedních starostí přece potřebuje občas každý…    

  • 10. ročník krajského turnaje v SUDOKU
   • 10. ročník krajského turnaje v SUDOKU

   • 28. 5. 2019
   • Dne 16. května 2019 se na ZŠ Unesco v Uherském Hradišti konal 10. ročník turnaje v luštění SUDOKU. Tento jubilejní ročník byl provázen velkým napětím a bojem do posledních chvil. Při sčítání bodů došlo v kategorii A k výjimečné situaci, kdy tři nejlepší soutěžící měli shodný počet bodů. Mezi nimi byly i naše dvě reprezentantky Adéla Brumovská a Kristýna Štencelová. Musel následovat závěrečný rozstřel. Finalisté dostali každý právě jednu kartičku SUDOKU, rychlost jejího vyřešení určilo vítěze.

    Podobná situace nastala i v kategorii B. Opět došlo ke shodě počtu bodů, tentokrát však na druhém a třetím místě. I tady v dodatečném rozstřelu musela bojovat soutěžící z naší školy Zuzana Bařáková, která nakonec získala krásné 3. místo. Kategorii B s velkým bodovým ziskem suverénně vyhrála a loňské vítězství obhájila naše super luštitelka Natálie Fojtíková. Tento ročník byl tedy díky svému závěrečnému klání skutečně napínavý a pro reprezentantky naší školy velmi úspěšný.

    10. ročník krajského turnaje v SUDOKU

    Kategorie A (6. -7. ročník)

    1. místo - Brumovská Adéla - ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice

    2. místo - Štencelová Kristýna - ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice

    3. místo - Krčka Jakub - ZŠ Unesco

    Kategorie B (8. -9. ročník)

    1. místo – Fojtíková Natálie - ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice

    2. místo - Foltýnek Stanislav- ZŠ Staré Město

    3. místo – Bařáková Zuzana - ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice

    Krajskému kolu předcházelo školní kolo – tradiční Jarní soutěž v luštění Sudoku, kdy z celkového počtu 30 účastníků 19 nejlepších žáků soutěžilo v jedné kategorii. Soutěž zcela ovládly naše „deváťačky“ Fojtíková Natálie, Bařáková Zuzana a Svitáková Lenka, které získaly diplomy a malé sponzorské dárky.

    Už od malička mě vždy bavilo hrát si s čísly. Když jsem zjistila, že na naší škole je možnost zapojit se do soutěže v luštění japonských křížovek Sudoku, hned jsem se přihlásila. Dařilo se mi každý rok už od druhé třídy. Po školních kolech následovalo vždy kolo krajské v Uherském Hradišti. Tento rok byl ale nejvíce zajímavý. Všechny čtyři spolužačky, které jsme naši školu reprezentovaly, jsme stanuly na stupních vítězů. Ale všechno jednou končí.  A pro mě to tento rok bylo naposledy. Jsem ráda, že tato soutěž na naší škole probíhá a já jsem se jí mohla účastnit. Doufám, že ještě spoustu let tato soutěž bude a nezanikne.

    Natálie Fojtíková, 9.A

  • Čtenářský klub na 2. stupni
   • Čtenářský klub na 2. stupni

   • 28. 5. 2019
   • Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k rozvoji vlastních schopností a vědomostí.

    Od ledna do května 2019 se proto skupinka deseti žáků 6. a 7. ročníku pravidelně scházela při pátečních posezeních nad knihou. Svoji čtenářskou gramotnost žáci procvičovali četbou a plněním různých zábavných úkolů na interaktivní tabuli dokazovali, že textům porozuměli. Literární díla poté porovnávali s filmovými ukázkami. Formou čtenářských dílen se navzájem seznámili s mnoha novými knihami. Věnovali se různým žánrům, např. literatuře fantasy, pohádkám, povídkám i dramatu.

    Náplň kroužku obohatily také různé besedy. Děti navštívily městskou i muzejní knihovnu, Muzeum Bojkovska a zavítal mezi ně Ing. Vlastimil Hela s poutavým povídáním o své tvorbě.

    Všichni členové kroužku se přesvědčili o tom, že čtení je velmi důležité pro další rozvoj a vzdělání člověka i pro aktivní začlenění do života společnosti.

  • Naši malí atleti válí na okresních atletických oválech
   • Naši malí atleti válí na okresních atletických oválech

   • 24. 5. 2019
   • V uplynulém období se atletický tým prvního stupně zúčastnil řady soutěží a nejen díky novým dresům byl řádně vidět.

    Na Halové olympiádě v Uherském Hradišti jsme vybojovali 2. místo mez i 16 zúčastněnými školami okresu a mezi jednotlivci se blýskli druhými místy Michal ŠIMONÍK a Eliška MICHALČÍKOVÁ ve vytrvalostním závodě a Viktor MICHALEC ve skoku z místa, třetí skončili Jakub HANKE ve skoku a Veronika VYSTRČILOVÁ ve sprintu.

    Dalším týmovým závodem je tradiční Štafetový pohár. Ve Zlínském kraji se do něho zapojilo 40 škol a v jeho krajském finále si náš tým doběhl pro solidní 11. místo. Reprezentovali nás Vanesa Slavíčková, Jindřiška Michalčíková, Aneta Machalová, Adéla Turčeková, David Škoda, Jakub Hanke, Samuel Hejl, Miroslav Zemánek a Veronika Vystrčilová, Martina Michalčíková, Valentýna Trnková, Eliška Michalčíková, Matyáš Chovanec, Adam Koudela, Ondřej Šopík, Michal Šimoník.

    Zatím poslední dvě atletické soutěže pro první stupeň se uskutečnily opět na parádním stadionu v Uherském Hradišti. Ve 3boji nás reprezentovala čtyřka z pátého ročníku Matyáš CHOVANEC, Ondřej ŠOPÍK, Tereza ŠTENCELOVÁ a Valentýna TRNKOVÁ a skončila těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.

    Souběžně na stejném místě bojoval 16-ičlenný tým o medaile v Atletické olympiádě, a to úspěšně. Mezi 20-i školami okresu bere naše škola 3. místo o jediný bod za malými talenty ze ZŠ Polešovice. Mezi jednotlivci se blýskli prvními místy sprinteři Martin CHMELA a Veronika VYSTRČILOVÁ, druhými místy vytrvalci Michal ŠIMONÍK a Eliška MICHALČÍKOVÁ a bronzovou medaili si odvezl skokan Viktor MICHALEC.

    Posledními letošními atletickými akcemi bude tradiční brodská O pohár starosty a naše BAV se - Bojkovský Atletický Víceboj.

     

  • Preventivní program Hasík
   • Preventivní program Hasík

   • 22. 5. 2019
   • Profesionální hasiči pánové Gbelec a Juřík ze Slavičína navštívili naši školu v březnu a dubnu 2019 s programem Hasík.cz – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

    Žáky druhých a šestých tříd seznámili ve dvou blocích nejen s odpovědnou prací hasičů, ale také s první pomocí, řešením různých krizových situací a jejich prevencí.

    Výuka probíhala hravou a názornou formou. Děti se dozvěděly, jakou má hasič výzbroj, připomněly si čísla na tísňové linky a učily se, co říci do telefonu, když je potřeba přivolat pomoc hasičů, policistů nebo zdravotnické záchranné služby. Besedy žáky velmi zaujaly a obohatily je o spoustu nových informací potřebných v nouzových situacích.

  • Další sportovní úspěch na prvním stupni
   • Další sportovní úspěch na prvním stupni

   • 20. 5. 2019
   • Měsíc květen je nabitý sportovními událostmi a nás může jen těšit, že jsme na nich, v konkurenci škol okresu, vidět.

    Tradiční akcí v naší sportovní hale je okresní finále ve vybíjené. To patří mezi vůbec nejmasovější akce v regionu. Každoročně si v něm totiž zahraje na 200 dětí prvního stupně!

    Letošního ročníku se zúčastnilo 15 prvostupňpových školních týmů. Ve čtyřhodinovém maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří obhájili loňskou stříbrnou pozici. Stejně jako loni a předloni jim cestu do krajského finále překazili šikulové z hradišťské Sportovní ZŠ.

    Děvčata odehrála solidní turnaj a patří jim třetí místo v okrese.

    Nejlepšími hráči týmu byli vyhlášeni Tereza Štencelová a Matyáš Chovanec.

    Vybijena_bojkovice_2019_vysledkova_listina.pdf

  • Naši fotbalisté si v okresním finále McDonald´s Cupu vystříleli stříbro a bronz
   • Naši fotbalisté si v okresním finále McDonald´s Cupu vystříleli stříbro a bronz

   • 15. 5. 2019
   • Fotbalová soutěž pro děti prvního stupně se hraje už více než 20 let a tradičně patříme mezi školy úspěšné. Po loňském zisku stříbrných medailí v okresním finále jsme se staršími chlapci pozici uhájili i letos a mladší přidali parádní bronz.

    Cesta za úspěchem se rodí pomalu. Chlapci pravidelně trénují se svými trenéry v místním Sportovním klubu Slovácká Viktoria.

    okrskového kola v Uherském Brodě jsme postoupili v obou kategoriích z druhého místa, když lepší byli jen Broďané z Mariánského náměstí.

    V okresním finále na ligovém trávníku 1. FC Slovácko v Uherském Hradišti jsme na stejnou školu narazili zase, tentokrát mladší zvítězili už v základní skupině 3:1 a starší v semifinále nekompromisně 6:1.

    Mladší pak v semifinále prohráli se silným Stráním, aby potom jejich boj o medaile vyústil v penaltový rozstřel, ve kterém ZŠ Větrnou z Uherského Hradiště přestříleli 4:2. Starší ve finále nestačili na kvalitní tým ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, i když favorita "kousali" až do poslední minuty.

    Sestavy:

    Starší (5. třída)

    Koubek Antonín, Podškubka, Ridoško, Chmela, Chovanec, Šimoník, Valíček Bronislav, Koudela, Michalec, Ondrušek

    Mladší (2. - 4. třída)

    Brhlík, Neveselý, Michalčík, Urbánek, Maštalíř, Zemánek, Vacula, Bětík, Valíček David, Koubek Dominik

    Vysledky_McD_okresni_finale_UH_kat.A_B-2019.pdf

  • Pietní akt
   • Pietní akt

   • 2. 5. 2019
   • 12. dubna 2019 se u památníku obětem bombardování Bojkovic sešli občané a představitelé města, Muzejního spolku Aloise Jaška a žáci osmých a devátých tříd Základní školy T. G. Masaryka. Proběhla zde vzpomínková akce k 74. výročí tragického bombardování.

    Pan ředitel muzea Mgr. Tomáš Hamrlík a předseda muzejního spolku Ing. Vlastimil Hela připomněli tuto smutnou válečnou událost v Bojkovicích. Téměř tři týdny před koncem války letecký útok ukončil životy dvanácti místních občanů. Jejich jména jsou napsána na pamětní desce v Kostele sv. Vavřince a taky na památníku obětem bombardování v ulici Pod Světlovem.

    Všichni jsme si uvědomili, že je potřeba znát historii, nezapomínat na hrůzy a utrpení 2. světové války, aby se nic takového již nemohlo opakovat.

  • Výtvarná soutěž na 1. stupni
   • Výtvarná soutěž na 1. stupni

   • 26. 4. 2019
   • Počátkem března proběhla na naší škole výtvarná soutěž 3. – 5. ročníku, letos pod názvem SOVÍ HOUKÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo 26 výtvarníků. A kdo zvítězil?

     

    3. ročník   

    1. místo Aneta Machalová

    2. místo Lucie Hustáková

    3. místo Šarlota Kročilová

     

    4. ročník   

    1. místo Helena Pokorná

    2. místo Daniela Tyroltová

    3. místo Tereza Súdková

     

    5. ročník   

    1. místo Ema Vybíralová

    2. místo Natálie Mikesková

    3. místo Sára Kovačíková

     

    Všem výtvarníkům děkujeme za účast, gratulujeme vítězům a těšíme se příští školní rok.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020

   • 26. 4. 2019
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2019/2020, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    Prijate_deti_2019_20.pdf

  • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)
   • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)

   • 17. 4. 2019
   •  

    Prvním krokem  ve vzdělávání je zápis do školy, který znamená v životě dítěte velký předěl. Už si nebudou jen chodit hrát do školky, ale začnou se učit a mít povinnosti.

    Tato slavnostní událost proběhla na naší škole 4. dubna 2019. Již před třetí hodinou netrpělivě čekala první polovina dětí v doprovodu svých rodičů a rodinných příslušníků na chodbách naší školy. Někteří s úsměvem, někteří s očekáváním. Jejich obavy se rozplynuly, protože je ve čtyřech třídách čekali usměvaví učitelé a učitelky 1. stupně ZŠ. Hravou a nenásilnou formou si s nimi povídali o pohádkách, děti zpívaly, přednášely, počítaly a kreslily ve skupinách, pracovaly na dotykové interaktivní tabuli. Všechny úkoly byly propojeny s pojmem pes – náš kamarád a ochránce. Budoucí školáčci nakreslili svou maminku, která vše i s dalšími členy rodiny zápis pozorně sledovala. Za splněné úkoly děti obdržely odměnu.

    Po ukončení zápisu byla práce dětí zhodnocena a rodičům bylo doporučeno, aby své děti záměrně neučili, nepřetěžovali, nechali je rozvíjet se vlastním tempem ve vlastních hrách. Někteří se ještě musí zaměřit na logopedii. Je vhodné je  občas motivovat, aby splnily konkrétní úkol. 

    Na závěr bylo dětem popřáno, aby se jim dařilo ve škole a do školy se těšily.

  • Sprejerství jako umění
   • Sprejerství jako umění

   • 12. 4. 2019
   • Výtvarně nadaní žáci si měli možnost vyzkoušet populární Graffity na plátnech areálu SOU Uherský Brod.

    Na konci března se vybraný čtyřčlenný tým našich deváťáků (Denisa Šopíková, Viktorie Urbánková, Augustýn Farý a Michal Savara) rozhodl postavit výzvě a přijmout pozvání na soutěž ve sprejování – Graffity Art - v rámci doprovodného programu 11. ročníku mezinárodní soutěže oborů SOU Uherský Brod.

    Téma zadání „PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ …“ pojali originálně a ačkoliv s daným typem umění neměli velkých zkušeností, zhostili se úkolu perfektně a mezi dalšími 10-ti týmy mladých sprejerů bylo jejich dílo hodnoceno velmi dobře.

    Příští rok určitě opět rádi přijmeme pozvání a příležitost si zkusit umění i „mimo školní lavice“.

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

   • 27. 3. 2019
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2014. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2018/2019, se dostaví k zápisu rovněž.

    Zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (je možno poslat na adresu školy, případně přinést s sebou k zápisu), u zápisu dále předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

    (Žádost a dotazník jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.)

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2019 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.


    Dokumenty k zápisu:

    Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

    Dotaznik_pro_rodice_zaka_1._rocniku.pdf
  • Návštěva Seveřanů
   • Návštěva Seveřanů

   • 19. 3. 2019
   • Žáci základní školy se osmý únorový den mohli přenést do doby, kdy Evropu dobývali mocní a silní Vikingové.

    Bylo jim umožněno seznámit se s opravdovou výzbrojí těchto obávaných válečníků, poznat jejich zvyklosti, hierarchii, usednout do jejich lodí opředených mnoha legendami a dozvědět se pravdu o jejich středověkém životě. Pro jejich mladší spolužáky byla připravena Rytířská pohádka, která dokázala, že historie je vlastně jen jeden velký napínavý příběh, z něhož bychom se všichni měli poučit a pokusit se o to, aby vždy zvítězilo dobro nad zlem.

  • Lyžařský kurz čtvrťáků
   • Lyžařský kurz čtvrťáků

   • 15. 3. 2019
   • Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima, stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.

    Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu mrazivým počasím a dobrými sněhovými podmínkami. 38 dětí tedy mohlo naplno prožít standartní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

    Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích a domácí kuchyně horského hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili na vleku, žádná  nemoc ani zranění, slušné chování a vystupování.

    Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti po celý týden staral. Byli to instruktoři Jitka Josefíková, Monika Marková, Radim Koudela, Zdeněk Ogrodník ml. a Jan Baier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka Barbora Navrátilová.

    My jsme dobří kamarádi, my se máme také rádi,
    na sebe se usmějem, k dalšímu se posunem.

    Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima,
    stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu.

    Lyžování, to nás baví, utužíme svoje zdraví,
    lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já taky!

  • Šplhounek prvních a druhých tříd
   • Šplhounek prvních a druhých tříd

   • 13. 3. 2019
   • Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se uskutečnil šplhounek prvních a druhých tříd.

    Celá tělocvična hlasitě povzbuzovala všechny zúčastněné žáky a žákyně. Naši soutěžící předvedli slušné výkony, a tak všichni s napětím očekávali, kdo se nejlépe umístil. Prváčci tentokrát šplhali jen do poloviny tyče, ale již teď bylo vidět, kdo se za rok může zase soutěže zúčastnit.

     

    1. třídy

    Chlapci:

    1. místo           Jakub Teplý I. B

    2. místo           Marek Ondrůšek I. B

    3. místo           David Kubiš I. A

    Děvčata:

    1. místo           Karolína Krůželová I. B

    2. místo           Nathálie Stejskalová I. A

    3. místo           Alžběta Hamrlíková I. B

     

    2. třídy

    Chlapci:

    1. místo           Matyáš Brhlík II. A        7,98

    2. místo           Dominik Krysten II.A     8,44

    2. místo           Matěj Hamrlík II. B        8,44

    3. místo           Jaroslav Ševčík II. B     8,50

    Děvčata:

    1. místo           Markéta Majtnerová II. A   11,29

    2. místo           Veronika Machů II. A         11,66

    3. míso            Eva Hanáková II. A            12,01

                              

               

      

  • Recitační soutěž na 1. stupni
   • Recitační soutěž na 1. stupni

   • 11. 3. 2019
   • Školní kolo recitační soutěže proběhlo jako tradičně ve dvou částech. V první soupeřili žáci 1. a 2. ročníku a v druhé pak starší školáci ze 3.- 5. tříd.

    Dne 6. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v kategorii 3. a 5. tříd. Zúčastnilo se jí 40  recitátorů, kteří předvedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané.  Porota se proto rozhodla o přidělení některých míst dvěma soutěžícím.

    děvčata 1. ročník

    1. Eliška Lahutová  A

    2. Alžběta Kavková  1.A

    3. Barbora Navrátilová  1.A

    chlapci 1. ročník

    1. Nikola Jan Marunič  A

    2 Marek Ondrušek  1.B

    3. Bohumír Gottfried  1.A

    chlapci i děvčata 2. ročník

    1. Antonín Šitavanc 2.B

    2. Klaudie Turčinková 2.A

    2. Prokop Maštalíř 2:B

    3. Eva Hanáková 2.A

    3. Monika Zetíková 2.B

    děvčata 3. ročník

    1. Aneta Machalová  3.A

    2. Emily Špalková  3.B

    3. Lucie Hustáková  3.B

    3.Vanesa Slavíčková  3.A

    děvčata  4. - 5. ročník

    1. Anna Rašková  4.B

    1.  Kateřina Kalivodová 4.A

    2. Adéla Bartošíková 4.A

    3. Kateřina Šimoníková 5.A

    chlapci  3. – 5. ročník

    1. Maxmilián Ondrušek 3.A

    2. Jiří Kapsa 4.B

    3. Štěpán Liška 5.A

    3. Viktor Ogrodník 5.B

    Všem zúčastněným patří pochvala za pečlivou přípravu básní a vítězům velká gratulace.

  • Bruslení se nebojíme!
   • Bruslení se nebojíme!

   • 31. 1. 2019
   • Bruslení je výbornou zábavou i skvělým druhem pohybu na čerstvém mrazivém vzduchu.

    Své by o tom mohli vyprávět žáci ZŠ TGM Bojkovice, kteří v hodinách tělesné výchovy nazují brusle a v zimní výbavě se prohánějí po místním kluzišti. Někteří nesměle a opatrně, jiní s bezvadně koordinovanými pohyby, třeba i s hokejkou.

    Velké poděkování patří partě nadšených hokejistů AHC Bojkovice, kteří si celý provoz kluziště vzali na starost!

    Snad nám ten led co nejdéle vydrží!

  • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách
   • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách

   • 30. 1. 2019
   • Haló, haló, tady – opět po roce – aktuální zpravodajství ze Sachovy studánky!

    Je 2. lednový týden a již tradičně sem zavítala ZŠ TGM Bojkovice se svými 40 sedmáky a týmem lyžařských instruktorů. Všichni v plné lyžařské výbavě, natěšení, působící jako skvělá parta!

    Je zima, jak má být, sněhové podmínky excelentní. Jednou mrzne, až praští a sluneční paprsky se odrážejí do lyžařských brýlí, jindy vše zahalí mlha a okolní krajinu i pohybující se postavy zasypávají velké sněhové vločky. Avšak úsměvy a dobrá nálada přetrvávají.

    Žáci dle svých možností a schopností statečně zdolávají upravenou sjezdovku. Šestnáct úplných začátečníků časem snižuje počet pádů na minimum, zvyšuje svou rychlost a získává jistotu i ladnost při vytváření oblouků. Zdatní lyžaři zdokonalují svou techniku a vychutnávají si plnými doušky každou další jízdu.

    Po setmění se z horského penzionu ozývá hlasité povídání, smích, výskání a radostné výkřiky při herních aktivitách či soutěžích, zpěv doprovázený hrou na kytaru i taneční hudba. Postupem hodin budova utichá, jen skupina učitelů s radostí konstatuje nejen nulový počet úrazů a úplnou absenci nemocí, ale i férové a kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem.

    Sachova studánka ukončuje letošní hlášení a těší se opět za rok na viděnou!

  • Florbalová klání na 1. stupni
   • Florbalová klání na 1. stupni

   • 18. 1. 2019
   • Halová sezona je obdobím, kdy se žije, mimo jiné, i florbalem.

    Také na naší škole proběhlo jeho školní kolo, kde se utkalo asi 40 žáků čtvrtých a pátých tříd. Hrálo se v kategoriích dívky a chlapci. Titul Florbalový borec, jak také bylo pojmenováno školní kolo, obdrželi v obou kategoriích žáci z 5. A.

    Následně se vydalo deset děvčat 1. stupně naší školy na Okresní finále do Uherského Brodu. Zde, v silné konkurenci,  obsadily naše reprezentantky v základní skupině třetí místo, což bohužel nestačilo na postup do bojů o čelní pozice. V celkovém hodnocení 16 škol jsme se umístili na 7. místě.

    Pro hochy bylo Okresní finále v Uherském Brodě připraveno 14 dní po dívkách. Jedenáct chlapců tady usilovalo o úspěch naší školy. Ze druhého místa v základní skupině jsme postoupili do play off. Zde jsme byli bohužel vyřazeni týmem šumických žáků, kde jsme v dramatickém a vcelku vyrovnaném utkání prohráli.

    Všechny zúčastněné je nutné pochválit za snahu, skvělé sportovní výkony a za vzornou reprezentaci školy.

  • Vánoční akademie
   • Vánoční akademie

   • 16. 1. 2019
   • Doba adventní by pro nás všechny měla být časem odpočinku, rozjímání, klidu a pokoje. V dnešním uspěchaném čase se ale ne vždy dokážeme zastavit a vychutnat si tu nezapomenutelnou atmosféru největších svátků v roce.

    Základní škola na sklonku kalendářního roku otevřela dveře všem, kteří se rozhodli odpočinout si od vánočního shonu, a v podobě tradiční vánoční akademie přivítala nejen všechny rodinné příslušníky, kteří se přišli podívat na své děti.

    Přes 700 párů očí tak mohlo v předvánočním čase zhlédnout vystoupení žáků základní školy a dětí z Domu dětí a mládeže v tanečních, sportovních, nostalgických, úsměvných i dojemných číslech, kterým se svými učiteli obětovali spoustu času, úsilí i píle. Každé odříkání však přináší své ovoce, a tak 20. prosince v podvečerním čase odcházelo ze sportovní haly nemálo lidí, kteří si s sebou odnášeli nejen krásný kulturní zážitek, ale především víru v to, že síla Vánoc není v mamonu věcí materiálních, ale ve chvílích zastavení se, rozjímání a pochopení, že to pravé štěstí najdeme mnohdy blíž, než si myslíme. Třeba v srdcích našich dětí…

     

  • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně
   • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně

   • 18. 12. 2018
   • Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici, která má letitou tradici - letos to byl již XXIV. ročník.

    Přesto, že výkony nebyly úplně optimální, tak jsme ve všech čtyřech kategoriích jednoznačně dominovali a soupeřům ze Slavičínska a okolí jsme nedali šanci. 

    Výsledky: 

    Hana Jančová - 2. místo - 130 cm

    Michaela Belková - 1. místo - 133 cm

    Tomáš Malár - 2. místo - 136 cm

    Adam Sekér - 1. místo - 139 cm

    Aneta Hrubá - 2. místo - 133 cm

    Veronika Jančová - 1. místo - 136 cm

    Miloš Klimeš - 1. místo - 160 cm

    William Hřib - 2. místo - 160 cm

     

     

  • Mikulášská laťka ve Slavičíně
   • Mikulášská laťka ve Slavičíně

   • 14. 12. 2018
   • Tradiční soutěž ve skoku vysokém se konala ve Slavičíně za účasti pěti škol.

    Naši školu reprezentovali v každé kategorii dva závodníci a soupeřům jsme nedali téměř žádnou šanci. Obzvlášť výkony starších žáků (oba teprve 8. ročník) jsou velmi nadprůměrné.

    Výsledky

    Hana Jančová - 1. místo - 141 cm

    Michaela Belková - 2. místo - 141 cm

    Tomáš Malár - 1. místo - 145 cm

    Aneta Hrubá - 2. místo - 140 cm

    Miloš Klimeš - 1. místo - 176 cm

    William Hřib - 2. místo - 170 cm

  • Svatý Mikuláš se svou družinou na prvním stupni
   • Svatý Mikuláš se svou družinou na prvním stupni

   • 13. 12. 2018
   • "Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo", ale když procházeli 5. prosince anděl, čert a Mikuláš na 1. stupni naší školou, bylo pořádné teplo i některým naším žáčkům.

    Strach a obavy vystřídala malá nadílka od samotného Mikuláše, který pochválil hodné děti a těm zlobivým připomněl, že se mohou vždycky polepšit. Prvňáčky a druháky navštívila družina studentek ze CSŠPS a taky je obdarovala malou nadílkou. Společně si pak všichni u vánočního stromečku zazpívali koledy.  

  • Adventní setkání
   • Adventní setkání

   • 6. 12. 2018
   • V poslední listopadový den roku 2018 se prostory před Základní školou T. G. Masaryka rozzářily vánoční výzdobou a rozezněly svátečními melodiemi.

    Adventní program zahájila smíšená dechová skupina Komňané, na kterou navázali žáci III. B a studentky CSŠPS s pásmem Čas vánoční. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Zdeňka Ogrodníka vystoupili žáci III. A a zazpívali písničky o Eskymácích. Zajímavý pohled indiánů na vánoční zvyky představili žáci IX. B ve svém mluveném pásmu. 5. ročník připravil program s názvem Měsíce. A jaké by to byly Vánoce bez pohádek?  Druháčci proto předvedli Čertovskou školu, 6. a 7. ročník pásmo Anděl Páně a 6. ročník  zazpíval pohádkové písničky v programu Zlatovláska. Populárními skladbami podpořila vánoční atmosféru mladá začínající kapela The Ripples, kterou tvoří bývalí žáci naší školy. Celým večerem nás ve vtipných převlecích provázeli úžasní moderátoři Mgr. Táňa Kapsová a Mgr. Jan Baier. I přes mrazivé počasí si závěrečné koledy s učiteli rádi zazpívali i mnozí diváci.

    Prodejní stánky jarmarku nabízely návštěvníkům po celou dobu adventního setkání nejen výrobky našich žáků, ale i DD, ZUŠ a CSŠPS. Výborné zabijačkové speciality a další občerstvení připravily paní kuchařky.

    Poděkování patří žákům, učitelům, zaměstnancům školy, Městu Bojkovice, Radku Peřestému, Pavlu Sommerovi a všem, kteří se na přípravě této krásné tradiční akce podíleli.

  • Šesťáci v knihovně
   • Šesťáci v knihovně

   • 3. 12. 2018
   • V měsíci listopadu strávili žáci VI. A a VI. C hodinu literární výchovy v Městské knihovně v Bojkovicích.

    Vedoucí knihovny paní Šopíková pro ně připravila besedu, v níž se děti dozvěděly důležité a zajímavé informace o službách, které knihovna veřejnosti nabízí. Žákům se beseda líbila a těší se na další návštěvu.

  • Zátopkův běh pod Světlovem
   • Zátopkův běh pod Světlovem

   • 28. 11. 2018
   • Patnáctý říjnový den proběhl již tradiční Zátopkův běh pod Světlovem, jehož se v letošním školním roce zúčastnilo 94 žáků 2. stupně.

    Mladší žáci absolvovali trať, jejíž délka činila 1 200 m a starší žáci se popasovali s tratí o 300 metrů delší. Takřka všichni v chladném podzimním dopoledni vložili do vytrvalostního běhu všechny své síly, a tak se na jeho konci mohly radovat z 1. míst Soňa Kadlecová v kategorii mladších dívek a Tereza Vápeníková za starší žákyně.

    Mezi mladšími žáky byl nejlepší Adam Sekér a ze starších žáků vystoupal na nejvyšší stupínek Honza Gago. A, i když vítězem mohl být jen jeden, po doběhu do cíle mohli být všichni zúčastnění na sebe hrdi, že závod zvládli a zvítězili v mnoha případech sami nad sebou.

    Výjimku tvořilo pár chlapců osmého ročníku, kteří překvapili svým nesportovním chováním, kterým k celému závodu přistoupili. Doufáme, že se podobné chování nebude v příštích ročnících opakovat a že se můžeme těšit na další šikovné vytrvalce.

  • Beseda s kronikářkou
   • Beseda s kronikářkou

   • 16. 11. 2018
   • V měsíci říjnu naši školu navštívila bývalá kolegyně paní učitelka Jindřiška Cimbálková, která již několik let píše kroniku Bojkovic.

    Seznámila s tímto písemným pramenem žáky 6. tříd. Všichni si se zájmem prohlédli nejenom novou kroniku, ale taky tu nejstarší, psanou Karlem Dolinou. Poutavé vyprávění paní kronikářky se dětem moc líbilo.

  • Jdeme společně
   • Jdeme společně

   • 31. 10. 2018
   • "Dát se dohromady je začátek, zůstat spolu je úspěch a dobře spolupracovat je umění.“

    Toto motto se stalo odrazovým můstkem nového projektu Základní školy T. G. Masaryka v Bojkovicích. Nacházíme se v době, v níž mnohdy přestávají platit základní lidské hodnoty a jedinou metou a hodnotícím faktorem stává se oslnivý mamon z věcí materiálních. Z lidí se začíná vytrácet potřeba komunikace, potřeba sdílení, potřeba sdružování se. Pochopili jsme, že pokud to chceme změnit, je nejvyšší čas. A pokud dáme návod generaci, kterou se pokoušíme vzdělávat a vychovávat, změnit to lze. Na chodbách školy je každodenním výjevem žák s mobilním telefonem v ruce, ať už sdílí svůj prostor s někým jiným, sobě rovným, či ne. Naše mladší generace žije ve sférách digitální techniky, v níž cokoli vyjádřit není problém. Ten nastává v osobním kontaktu. Absence i minimální slovní zásoby, odvahy říct kamarádovi nepříjemné, ale paradoxně i milé sdělení z očí do očí. Vždyť mu to mohou napsat doma. O samotě, v klidu, mezi čtyřmi stěnami. Život a komunikace se pro ně stává vlastně jen takovými "amarouny". Mezi žáky panuje rivalita, základní hodnotou stává se značkové oblečení a mobilní telefon s nejdokonalejšími aplikacemi. Kdo tyto atributy postrádá, má atribut svůj vlastní. Stává se jím samota. Rozhodli jsme se to změnit.

     

    Na přelomu měsíce září a října jsme pro žáky II. stupně zorganizovali tzv. adaptační kurzy pro nejmladší šesťáky a teambuildingy pro ty starší - sedmáky až deváťáky. Místem konání se staly Kopánky, dříve lyžařské středisko s krásnou přírodou, která nabízela prostor pro čas zastavit se, vydechnout, odložit mobily a bavit se "tak trochu jinak". Tak, jak to znali jejich rodiče a generace před nimi. Společnými hrami, aktivitami, nutností domluvit se, ustoupit, ale v případě potřeby ukázat i to, kdo dokáže vést, organizovat a motivovat ostatní v týmu.  

    Žádná růže však není bez trní a žádná cesta není bez překážek. A tak i tato akce se zpočátku setkávala s nevolí a spoustou otázek. Bylo třeba nevzdat se, vysvětlit, objasnit a pak už jen vyrazit. Kdo ví, zda více bylo těch, kdo odjížděli s nejistotou, skepsí či nechutí, nebo těch, kdo se těšili. Po příjezdu jsme však první úspěch zaznamenali v podobě bezproblémové domluvy ohledně obsazenosti pokojů, dodržování řádů a mobilní telefony jakoby zmizely z povrchu zemského. Profesionální team naplnil čas všem zúčastněným tak, že neměli čas na nic jiného než na společné aktivity. Přes 200 dětí bylo účastníkem her, v nichž musely dokázat soudržnost a především důvěru. Důvěru při hrách jakou bylo "lano", při němž kdokoli by selhal, ostatní by se střetli s tvrdou zemí, což se ani jednou nestalo. "Pavučina", během níž museli prokázat absolutní jednotu, aby se přes síť dostali na druhou stranu - hra rozvahy, logiky, domluvy. Spouštění tyče na zem, kdy naopak hlavní roli hrála trpělivost a opět to, že jeden, byť ten nejsilnější, nedokáže nic, ale společně to zvládnou. A spoustu dalších a dalších her na prověření spolupráce a vzájemné domluvy, o nichž by mohla vydat svědectví příroda Bílých Karpat.

    Byla to náročná akce. Osm dnů, na které se těšil málokdo. Osm dnů, nad nimiž od začátku visel otazník, ale vedení školy věřilo ve zdárný a hlavně přínosný výsledek. Ten je vidět na závěr kurzu, kdy si každá třída vytváří svou vlastní vlajku a nad stolem vládne jednota, team, nápady, tolerance, soudržnost... Elektronika neexistuje a to jediné, na čem záleží, je team. V autobuse se povídá, směje a nikomu se nechce domů. A i ti, mezi nimiž byla řevnivost, si mezi sebou plácnou „high five“, protože pochopili, že jsou věci, které musíte prožít společně, abyste toho druhého začali mít rádi.

  • Školní finále sprinterského víceboje
   • Školní finále sprinterského víceboje

   • 19. 10. 2018
   • První z atletických soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila na našem školním hřišti a zazávodilo si v ní celkem 41 žáků 4. a 5. ročníku.

    Školnímu finále předcházely nominační třídní závody, ze kterých do školního finále postoupilo většinou 5 chlaců a 5 dívek. Za příznivého počasí děti absolvovaly postupně běhy na 40, 50 a 60 m. Součet časů pak určil pořadí.

    Nejrychlejším sprinterem na 1. stupni je pro letošek Matyáš CHOVANEC, sprinterkou pak Eliška MICHALČÍKOVÁ.

    Tým složený z těch nejlepších si ještě zazávodIl v okresním finále v Uherském Brodě. O něm se zmiňujeme jinde.

    Sprinterak_2018.pdf


  • Mám chytré Tělo
   • Mám chytré Tělo

   • 1. 10. 2018
   • Za žáky 4. – 7. ročníku přijela nevšední návštěva – pan Zezula se svým půvabným interaktivním projektem Mám chytré Tělo.

    Děti mohly názorně vidět, jak funguje náš celoživotní přítel - naše tělo. V akci byly velké pohyblivé mechanické pomůcky (každá cca 1x1,5 metru) – modely srdce, plic, trávicího ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, svaly a kosti, řízení organizmu - nervy a hormony. Všechny propojené v jeden fungující celek. 

    Děti pozorovaly, jak naše tělo funguje, když je v pohodě a jak, když je ve stresu – krátkodobém či dlouhodobém.

    Hlavní myšlenkou pořadu ovšem bylo, jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, kdo nám pomůže splnit naše (reálná) přání.

    Představení trvalo víc než hodinu a děti i učitelé odcházeli inspirovaní a nadšení.

  • Adaptační a stmelovací kurzy aneb vztahy nám nejsou lhostejné
   • Adaptační a stmelovací kurzy aneb vztahy nám nejsou lhostejné

   • 20. 9. 2018
   • Na začátku letošního školního roku škola uspořádá pro žáky druhého stupně adaptační a stmelovací kurzy. Protože se jedná u žáků 7. – 9. ročníku o novinku, pokusíme se v tomto článku odpovědět na všechny vyřčené i nevyřčené otázky, jak nejlépe umíme.

    Proč se škola rozhodla uspořádat adaptační a stmelovací kurzy pro žáky 6. – 9. tříd?

    Adaptační kurzy nových kolektivů si postupně v českých školách našly své místo. Slouží k seznámení se žáků navzájem, k poznání třídních učitelů, k nastavení pravidel a chování. Dvacet let stačilo k tomu, aby byly považovány za „normální“ a nikdo se dnes již neptá proč a k čemu. Ale k čemu jsou stmelovací (tzv. teambuildingové) kurzy?

    Rok od roku pozorujeme zhoršující se situaci v oblasti vztahů mezi žáky a tento stav nám nemůže být rozhodně lhostejný.  Nechceme nečinně přihlížet plíživému vyčleňování žáků z kolektivu, rozpadu sportovních týmů, nevraživosti a intrikám mezi dětmi, které mohou přerůstat v šikanu. Stejně tak Česká školní inspekce má ve svých kritériích hodnocení škol jeden z bodů věnovaný právě péči o vztahy žáků a rozvoji zdravého školního klimatu. A právě stmelovací kurzy s cíleným programem, který připravují odborníci, jsou jeden (ne však jediný) z kroků, který škola může pro zlepšení situace udělat.

    Připravit a zorganizovat takový kurz není vůbec jednoduché. Ať už organizačně, personálně, ale i po stránce ubytovacích kapacit (i v případě špatného počasí) apod. Zvláště když je všechno poprvé. Už dnes patří velké díky Domu dětí a mládeže v Bojkovicích, který nás nenechal na holičkách a přislíbil pomoc a spolupráci při tomto nelehkém úkolu.

    Proč jsou kurzy na začátku školního roku?

    U žáků šestých tříd, kdy vznikají nové kolektivy, protože do Bojkovic přicházejí žáci z okolních obcí, je termín září zcela logický. U ostatních tříd byla původní myšlenka spojena se zrušením školních výletů, které dnes již neplní původní poznávací význam, žáci se jich nechtějí účastnit a jsou dle našeho názoru na druhém stupni ZŠ přežité. Spousta městských škol školní výlety tak, jak si je všichni pamatujeme, dávno zrušila nebo postupně ruší. Smysluplnou náhradou by měly být právě stmelovací kurzy. Termín začátku školního roku se nám zdál být logický – začít pozitivně a vhodně navázat na dobrý základ v průběhu roku. Problémem však může být obsazenost střediska jinými školami, počasí a finanční náročnost na začátku školního roku.

    Za co platí rodiče 750 korun?

    Jako u všech školních akcí se cena skládá pouze z nákladů, v tomto případě ubytování s noclehem, plná penze + oběd, doprava a odborný program. Po skončení kurzů provedou třídní učitelé vyúčtování a případný přeplatek bude rodičům vrácen tak, jak je zvykem. Pro srovnání si dovolím uvést cenu, kterou hradí rodiče jedné z okolních středních škol za třídenní adaptační kurz ve stejném středisku – 1600 Kč. Protože jsme si vědomi finanční náročnosti na začátku školního roku, posunuli jsme splatnost platby až do poloviny listopadu.

    Vážení rodiče, málokdo ví, že naše základní škola uspořádá nebo se zúčastní téměř 90 akcí pro žáky za školní rok. Ano, jsou to sportovní a naukové soutěže (většinou v jiných městech, kam s vašimi dětmi naši učitelé vyjíždí), exkurze, semináře, přednášky, lyžařské kurzy, výlety a další. Máme za sebou i terapeutické sezení třídních kolektivů s psychologem, které, aby byly úspěšné, musí probíhat mimo prostředí školy. Každá taková aktivita má význam a smysl. Práce nás učitelů se neskládá z velkých činů, ale z drobných a vytrvalých každodenních střípků, které směřují k jednomu cíli. Předat vašim dětem to nejlepší. Všechno, co škola dělá, dělá pro vaše děti! Proto se neobejdeme bez vaší podpory, bez pozitivního pohledu, bez důvěry, kterou všichni tak potřebujeme.

  • Sprinterský víceboj
   • Sprinterský víceboj

   • 19. 9. 2018
   • V úterý 18. září se naše škola zúčastnila tradičního sprinterského víceboje v Uherském Brodě.

    Našim sprinterům se dařilo především v soutěži družstev. V pěti ze šesti kategorií jsme skončili na stupních vítězů. V nejmladší kategorii děvčat (4. a 5.třídy) jsme zvítězili, druhá místa jsme brali v kategoriích mladší dívky (6. a 7.třída) a nejmladší chlapci (4. a 5.třída). Třetí místo jsme obsadili v kategoriích mladších (6. a 7.třída) a starších (8. a 9.třída) chlapců.

    Za zmínku stojí také soutěž jednotlivců. Celkovou vítězkou v kategorii mladších dívek se stala Míša Belková a spolu s ní se radovala z druhého místa Iveta Radová. Stříbrnou medaili obdržel také Adam Sekér.a Martina Michalčíková, bronzem se může pochlubit Ondřej Šopík.

    Celkem se sprinterského víceboje zúčastnilo 9 škol a více než 150 závodníků.

  • Světluška
   • Světluška

   • 19. 9. 2018
   • Ne každý má to štěstí pozorovat svými smysly krásy okolního světa. Jaké to je nevidět, si mohly na vlastní kůži vyzkoušet děti prvního stupně.

    Prostory Náměstí J. Tillicha ráno v 8 hodin ožívají. Parta nadšených pracovnic Domu dětí a mládeže ve spolupráci se studenty Církevní střední školy pedagogické a sociální si připravily v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška několik stanovišť, na kterých si děti postupně vyzkoušely některé z každodenních činností, ovšem tentokrát se šátkem na očích, nebo s brýlemi. Naplno si mohly uvědomit, že život ve tmě není vůbec jednoduchý a o to víc je třeba si daru vidění vážit a zrak si chránit.

    Děkujeme organizátorkám akce za prima dopoledne a rodičům našich žáků za nemalý finanční příspěvek na dobrou věc.

  • Spolu hravě o dopravě
   • Spolu hravě o dopravě

   • 14. 9. 2018
   • Interaktivní pořad pro žáky prvního stupně, který přispívá ke zvýšení jejich dopravní gramotnosti, nám přivezli pánové Horváth a Patík.

    Šedesát minut povídání, praktických ukázek podbarvených tematickými živými hudebními vstupy a scénkami simulujícími nejčastější rizika v běžném silničním provozu i na stále více frekventovaných cyklostezkách, mapovalo a prohlubovalo obecné vědomosti žáků o silniční dopravě. Při jízdě zručnosti a řadě kvízů se děti pomocí speciálních brýlí například samy přesvědčily o vlivu alkoholu, drog a jiných omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace.

  • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
   • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

   • 6. 9. 2018
   • Tradiční zahájení školního roku se pro špatné počasí letos přesunulo z prostor před školou do kulturního domu.

    Po státní hymně si naplněný sál vyslechl slavnostní vítací řeč pana ředitele Mgr. Zdeňka Ogrodníka a také starosty města Mgr. Petra Viceníka. Oba žákům i učitelům popřáli úspěšný nový školní rok 2018/2019.

     

  • První den prvňáčků
   • První den prvňáčků

   • 6. 9. 2018
   • Asi každý si pamatuje na svůj první den ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně prožili. V krásně vyzdobených třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Iva Drgáčová a Mgr. Jitka Maštalířová.

    Na čtyřicet malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do školních lavic, kde je kromě paní učitelek přivítal i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky školní družiny.

    Všichni popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a jedniček ve škole, do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní zahájení.

  • Pěvecká soutěž
   • Pěvecká soutěž

   • 29. 6. 2018
   • 7.6.2018 proběhla na 1.stupni naší školy pěvecká soutěž "Superstar".

    Zúčastnilo se jí 35 zpěváčku od 1. tříd až po 5. třídu. Zpěváci si vybírali písničky, které zazpívali buď sólově nebo je doprovázeli učitelé i žáci na hudební nástroje, kterým byla kytara, flétna nebo klávesy. Ti starší si připravili doprovod pomocí karaoke. Každý vystupující byl odměněn potleskem a všem se vystoupení náramně povedlo. Proto měla porota velmi těžký úkol rozhodnout, kdo byl nejlepší a v letošním roce získá umístění. Hodnotilo se ve třech kategoriích a dopadlo to následovně:

    Kategorie 1.- 3. třídy - dívky

     1. místo: Veronika Machů

     2. místo: Tereza Súdková, Kateřina Kalivodová

     3. místo: Emily Špalková, Lucie Hustáková

    Kategorie 4. – 5. třídy - dívky

    1. místo: Natálie Ondrušková, Silvie Navrátilová

    2. místo: Sára Kovačíková, Ludmila Dolinová

    3. místo: Antonie Samiecová

    Kategorie 1. – 5. třídy - chlapci

    1. místo: Maxmilián Ondůšek

    2. místo: David Střižík, Matyáš Peřestý

    3. místo: Lukáš Bětík

    Všichni, kdo si přišli do pěvecké soutěže zazpívat, byli odměněni sladkostí, Ti nejlepší dostali diplom a závěr byl stručný:" Ten, kdo nevyhrál nevadí, ať si zpívá dál!"

  • Hasík ve druhých třídách
   • Hasík ve druhých třídách

   • 29. 6. 2018
   • Během školního roku nás dvakrát navštívili hasiči ze Stanice Hasičského záchranného sboru Slavičín.

    Seznámili žáky se svou činností prostřednictvím fotografií a naučili je zásadám chování při požáru a jiných živelných pohromách. V průběhu besedy byli žáci za své znalosti odměňováni drobnými cenami.

    21.června žáci druhých tříd přijeli do Slavičína, kde jim hasiči předvedli hasičskou techniku a žáci si ji mohli sami vyzkoušet. 

    Byl vyhlášen planý požární poplach a hasiči svou rychlostí dokázali během pár minut obléct výstroj, nasednout do auta a vyjet k zásahu. Žáci je odměnili potleskem. Největším zážitkem bylo pro děti to, že si mohly nasednout do hasičského auta a za zvuku sirény se v něm povozit. 

    Určitě se už teď těší na další spolupráci s hasiči.

  • Poznávací zájezd do Vídně
   • Poznávací zájezd do Vídně

   • 14. 6. 2018
   • V pátek 18. května se žáci 8. ročníku se svými vyučujícími zúčastnili dějepisného poznávacího zájezdu do hlavního města Rakouska s názvem Habsburská Vídeň.

    Exkurze byla rozdělena do tří částí. Nejdříve jsme navštívili věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu. Průvodce PhDr. Pavel Kočí ze vzdělávací agentury v Kroměříži nám vyprávěl zajímavosti o celém parku a pověsti o některých sochách. Kouzelnou atmosféru zahrady si žáci mohli vychutnat i ve skupinkách během individuálního rozchodu.

    Po přejezdu do centra Vídně nás čekal další díl exkurze. Prošli jsme se starobylým centrem po stopách habsburských panovníků Marie Terezie a Františka Josefa II. Kolem přírodovědného a historického muzea jsme se dostali do Hofburgu, míjeli jsme muzeum císařovny Sisi, sídlo rakouského prezidenta, jezdeckou školu, zastavili jsme se u římských vykopávek. Ulicí Uhelný trh s luxusními obchody jsme se dostali až na Stephanplatz s gotickou katedrálou Stephansdom, kde jsme měli čas na nákupy suvenýrů či malého občerstvení. V zahradě se sochou Alžběty Bavorské jsme se vyfotili, vyslechli zajímavosti z jejího života a pak už jsme vyrazili užít si třetí a nejočekávanější část zájezdu v zábavním parku Pratru.

    Celý den se nám vydařil, počasí bylo jako na objednávku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a užili si hodně zábavy. Velké poděkování patří panu průvodci PhDr. Kočímu a také paní učitelce Petře Brůzlové, která zájezd zorganizovala.

  • POZVÁNKA
   • POZVÁNKA

   • 11. 6. 2018
   • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

    zveme Vás ve středu 20. června 2018 v 16:00 hodin na informační schůzku, která se týká nástupu dětí do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově Základní školy T. G. Masaryka, ve třídě I. A.

    Program:

    • organizace školního roku 2018/19, školní pomůcky
    • informace k prvnímu školnímu dni 3. 9. 2018
    • prohlídka školy

    Těšíme se na Vás.

  • Úspěšné SUDOKU
   • Úspěšné SUDOKU

   • 11. 6. 2018
   • Výborných výsledků dosáhly naše čtyři nejlepší luštitelky Sudoku v krajském kole 9. ročníku této soutěže.

    Soutěž pořádala tradičně Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dne 16. 5. 2018. Děvčata bojovala ve dvou věkových kategoriích s ostatními luštiteli, kteří se sjeli z celkem 10 škol našeho regionu. Ve starší kategorii obhájila loňské vítězství a získala znovu 1. místo Natálie Fojtíková, na 4. místě se umístila Zuzana Bařáková. V mladší kategorii obsadila 5. místo Valérie Mikesková a 10. místo Kristýna Štencelová.

     

     

  • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné
   • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné

   • 8. 6. 2018
   • „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“

    Čeština, angličtina, ruština... a taky slovenština by měla patřit k jazykové vybavenosti obyvatel našeho moravsko – slovenského pomezí. Slovenština spadá svým původem mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština. Jejich vzájemná podobnost i oboustranné ovlivňování vychází zejména z historického kontextu, především z dob Československa. Dnešní mladá generace je však ochuzena o možnost nasávat slovenský jazyk z běžné mluvy tak, jak tomu bylo dřív.

    V rámci přeshraniční spolupráce a česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy měli žáci 5.B a 8.B možnost strávit dopoledne na ZŠ v Trenčianske Turné. Přivítaly nás usměvavé tváře tamějších pedagogů i dětí. Během skvěle zorganizované akce si naši žáci velmi rychle připadali jako doma. Po skupinách se zúčastnili výuky slovenštiny, kde zjistili, že největší rozdíly mezi oběma jazyky lze pozorovat zejména ve slovní zásobě. A tak slova jako tovar, mačka, teraz, bozkávať, čučoriedka či paradajka je už nemůžou zaskočit. A jak libozvučně a měkce zněla v jejich podání Shakespearova hra Romeo a Julie!

    Velmi poučná byla rovněž návštěva místního muzea, kde nás stylově obdarovali nejenom chlebem se solí, ale i spoustou historických česko-slovenských informací. Poté následovalo sportovní klání či rukodělné činnosti, chutný oběd a milé přijetí starostou obce Ing. Peterem Mikulou. Slíbili jsme si, že naše česko-slovenské vztahy budeme prohlubovat i nadále. Již nyní se těšíme, až budeme v roli hostitelů my!

    Ďakujem veľmi pekne a čo najskôr dovidenia!

     

  • Osobnosti Bojkovic čtou dětem
   • Osobnosti Bojkovic čtou dětem

   • 6. 6. 2018
   • Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem a šířením vzdělanosti se tato dovednost začala považovat ve vyspělých zemích za samozřejmou. Úkolem současného školství je zkvalitňovat čtenářskou gramotnost žáků tak, aby byli schopni porozumět obsahu textů v různých situacích, chápat text v souvislostech, vyvozovat z přečteného závěry a vše využít v praktickém životě. Dá se říci, že v dnešní přetechnizované době je to úkol nadlidský, neboť většina dětí nečte a číst ani nehodlá.

    Jedna z akcí naší školy, jež je zaměřena na podporu čtenářství, nese název Osobnosti Bojkovic čtou dětem. Letos naše pozvání besedovat se žáky 7. ročníku ochotně přijali Mgr. Jindřiška Cimbálková, kronikářka města, Mgr. Zdeněk Ogrodník st., bývalý ředitel naší školy, a Ing. Vlastimil Hela, bojkovský historik a spisovatel.

    Každý ze vzácných hostů nás nechal nahlédnout do svých čtenářských vzpomínek z dětství i ze studií, seznámil nás s rozsahem i obsahem domácích knihoven (a že ve všech případech praskají ve švech!), vyzvedli své nejoblíbenější autory a profesionálním přednesem nás vtáhli do děje své nejmilejší knihy. Velmi příjemné posezení bylo završeno dotazy žáků souvisejících i s profesním životem hostů. Těm bychom ještě jednou rádi poděkovali za přijetí našeho pozvání, velmi pečlivou přípravu na besedu, moudrá slova i zajímavosti jak ze světa četby, tak ze soukromí.

    Oscar Wilde řekl: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Přejme tedy zejména současné mladé generaci, aby i ona mohla prožít životy bohaté, pestré a inspirující.

  • Prohlášení o ochraně osobních údajů
   • Prohlášení o ochraně osobních údajů

   • 28. 5. 2018
   • Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

    V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice, nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu skola@zsbojkovice.cz.

    Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence Ing. Ladislav Hamřík, kontaktovat jej můžete na Městském úřadě Uherský Brod, Odbor kanceláře tajemníka, telefon: +420 572 805 005, email: ladislav.hamrik@ub.cz

    V prohlášení o ochraně osobních údajů je například vysvětleno:

    • Jaké informace (osobní údaje) shromažďujeme, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu
    • Jak tyto informace využíváme
    • Po jakou dobu budeme s těmito informacemi nakládat
    • Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci osobních údajů)
    • Jaká mají žáci a jejich zákonní zástupci práva vůči správci osobních údajů

    Snažíme se, aby tento dokument byl přehledný a srozumitelný. Pokud se však stane, že některé výrazy úplně neznáte, neboť se jedná o právní pojmy (jako například zpracovatel osobních údajů, pseudonymizace apod.), pak neváhejte a obraťte se na nás nebo na pověřence. Rádi vám podrobnosti vysvětlíme.

    Informace, se kterými nakládáme a doba jejich zpracování

    Správní řízení

    Pokud se hlásíte k nám do školy, pak nejprve vyplňujete přihlášku k vzdělávání, na jejímž základě se děti zúčastňují přijímacího řízení. Na konci všeho je pak rozhodnutí ředitele školy o (ne)přijetí žáka k vzdělávání. Celý tento proces je tzv. správním řízením, kdy ředitel školy (jako správní orgán) zde rozhoduje o právech a povinnostech jmenovitě určené osoby.[1]Abychom mohli takové správní řízení konat, potřebujeme znát následující základní identifikační nebo popisné osobní údaje:

    • žáka ZŠ: jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo, místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování písemností, státní příslušnost,
     • může se také stát, že se budeme doptávat na další informace, a to údaj o předchozím vzdělávání, zdravotní stav (např. alergie), zvláštní zájmy nebo problémy, zda má žák sourozence nebo zda je zájem o navštěvování školní družiny[2]- v případě nezbytných informací o zdravotním stavu se jedná o zvláštní kategorii údajů – tzv. citlivé údaje
     • u žáků dále shromažďujeme údaj o zdravotní pojišťovně[3]
    • zákonný zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování písemností, ID datové schránky (pokud byla zpřístupněna), telefonní číslo nebo e-mail

    Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právní povinnosti, a  to vedení správního řízení (řízení o rozhodnutí o přijetí k vzdělávání). Právním titulem pro zacházení s těmito informacemi je podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR[4]plnění právní povinnosti, a to podle ust. § 34, § 34a, § 34b a/nebo § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dále zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, jakož i prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům.

    Za účelem vedení správního řízení osobní údaje shromažďujeme (archivujeme) po dobu, která je stanovená ve spisovém a skartačním řádu školy. V případě žádostí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o této žádosti se jedná o dobu 10 let.

    Řízení o přijetí k vzdělávání není jediným správním řízením, které se při vzdělávání dětí může konat. Další řízení mohou být např. řízení o ukončení individuálního vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 5 školského zákona), řízení o odkladu povinné školní docházky (§ 37 školského zákona) apod. V rámci této činnosti se zpracovávají pouze údaje nezbytné pro vedení takového řízení, tj. údaje, které jsou vyjmenovány výše. U správních rozhodnutí o zahájení / ukončení individuálního vzdělávacího plánu je doba archivace 10 let, stejně tak jako u rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

    Matrika žáků a ostatní dokumentace školy

    Školský zákon ukládá všem školám povinnost, aby vedly určitou dokumentaci o své činnosti. Mezi povinnou dokumentaci patří i vedení tzv. evidence dětí, žáků nebo studentů podle § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona. Jedná se o tzv. školní matriku. Její náležitosti jsou stanoveny v § 28 odst. 2 školského zákona. Ve školní matrice proto musíme vést následující osobní údaje:

    • žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí nepobývá-li dítě, žák nebo student na území ČR, údaje o předchozím vzdělávánívč. dosaženého stupně vzdělání, obor vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních, závěry vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole,
    • zde se jedná převážně o základní identifikační nebo popisné osobní údaje, nicméně v určitém rozsahu se zpracovávají i informace o zdravotním stavu, které jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů – citlivé údaje
    • zákonného zástupce: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
    • zde se jedná o základní identifikační nebo popisné osobní údaje
    • Abychom mohli se zákonnými zástupci efektivně a rychle komunikovat, mohou nám zákonní zástupci dát dobrovolně svůj e-mail. Takový osobní údaj je poté zpracováván na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

    Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právní povinnosti – vedení evidence dětí, žáků nebo studentů – vedení školní matriky. Ve školní matrice jsou tak osobní údaje zpracovávány na základě plnění právní povinnosti, která naší škole vyplývá ze školského zákona. Zpracování takovýchto údajů je proto v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Školní matrika se uchovává po dobu, kterou stanovuje zákon o archivnictví a spisové službě[5], a to po dobu 50 let, ledaže se jedná archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona o archivnictví a spisové službě, které se vždy povinně předkládají státnímu archivu k výběru za archiválie.

    Školní matriky nejsou však jediným dokumentem, které má škola povinnost vypracovávat. Mezi další povinné dokumenty, kde se objevují osobní údaje žáků jsou např. třídní knihy a třídní výkazy žáků, katalogové listy, zápisy z porad, knihy úrazů aj. Účelem zpracování osobních údajů v takových dokumentech je poté řádné plnění pedagogické činnosti a plnění právních povinností při poskytování vzdělávání. Doba uchování těchto dokumentů je uvedena ve spisovém a skartačním řádu školy a různí se podle typu dokumentu. Evidence záznamů v třídní knize jsou ukládány po dobu 10 let, naopak žádosti o přestup, výsledky orientačního testování na přítomnost OPL nebo evidence některých úrazů jsou ukládány po dobu 5 let a zápisy z pedagogických rad 10 let. Takové zpracování je opět prováděno na základě plnění právních povinností, a tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

    Stravování

    Abychom mohli žákům řádně poskytovat stravovací služby, pak i za tímto účelem musíme zpracovávat informace, které jsou uváděny nejčastěji v přihláškách ke stravování. Jedná se o následující osobní údaje:

    • žáků, strávníků: jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu nebo adresa bydliště (kontaktní adresa), školní rok, třída, číslo bankovního účtu, datum zahájení a ukončení stravovacích služeb, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytované služby (např. alergie na lepek)
     • jedná se převážně o základní identifikační nebo popisné osobní údaje, nicméně informace o zdravotních obtížích jsou informace o zdravotním stavu, které jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů – citlivé údaje
    • zákonných zástupců: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo bydliště (kontaktní adresa), telefonické spojení nebo email, číslo bankovního účtu

    Poskytování stravovacích služeb je uskutečňováno na základě přihlášky ke stravování. Přihláška tak zakládá určitý (právní) vztah, kdy má provozovatel stravovacího zařízení povinnost poskytnout službu a na druhé straně příjemce takové služby má jiné závazky, typicky povinnost uhradit cenu takové služby. Přihláška ke stravování by se tak dala považovat za jakousi smlouvu. V takovém případě se zpracování výše uvedených osobních údajů za účelem poskytován stravovacích služeb děje na základě plnění smluvního vztahu podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

    Prezentace školy a bezpečnost

    Pro účely prezentace školy využíváme internetové stránky www.zsbojkovice.cz a naší facebookovou stránku www.facebook.com/zsbojkovice nebo zveřejňujeme některé důležité zprávy v běžných médiích (např. místní tisk nebo regionální tisk). Může se tedy stát, že za účelem informování veřejnosti o dění v naší škole a pro prezentaci školy zveřejníme jméno a příjmení žáka a případně i fotografii, audio a videozáznam nebo výtvarné dílo. Nemusíte se ale bát, k takovému zveřejnění vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů.

    Rádi bychom vás upozornili, že pro některé zveřejňování fotografií nebo videozáznamů není souhlas se zpracováním údajů potřebný. Tak je tomu v případě, kdy na dané fotografii nebo videozáznamu není konkrétní osoba zcela identifikovatelná. Pokud i přesto budete žádat, aby taková fotografie nebo videozáznam nebyl zveřejněn, pak to chápeme a můžete se s žádostí o smazání obrátit na výše uvedené kontakty školy nebo pověřence.

    Hospodářská činnost a účetnictví

    Hlavní činností naší školy je poskytování vzdělávání. Abychom mohli plnit naší hlavní činnost řádně a svědomitě, potřebujeme zajistit běžný chod školy – např. zajištění účetnictví, provoz telefonů, IT sítě, ale i třeba běžná údržba budovy. Za tímto účelem uzavíráme různé soukromoprávní smlouvy s dodavateli služeb. I v těchto smlouvách se objevují osobní údaje smluvních partnerů.

    • nejčastěji se jedná o následující osobní údaje: jméno a příjmení, identifikační číslo podnikatele, adresa provozovny nebo sídla, adresa trvalého pobytu nebo bydliště (kontaktní adresa), daňové identifikační číslo, e-mail a telefon.

    S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy, tj. podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ale zároveň i pro plnění smluvních povinností, tj. podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Smlouvy se uchovávají nejdéle po dobu 10 let, protože mohou být předmětem kontroly ze strany zřizovatele a faktury po dobu 5 let.

     Poučení o právech subjektů osobních údajů

    Každý subjekt osobních údajů má následující práva[6]:

    • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
    • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
    • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
    • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,
    • vyžádat si přístup k údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
    • požadovat výmaz osobních údajů,
    • v případě pochybností o dodržování pravidel souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

     Příjemci osobních údajů

    Svěřeným osobním údajům věnujeme velikou opatrnost. To zahrnuje především starat se o to, aby k nim měly přístup jen osoby, které jsou oprávněny s takovými informacemi nakládat. Při výkonu naší činnosti se může stát, že k osobním údajům bude mít přístup i další osoba. Tak je tomu typicky v případech orgánu veřejné moci, které provádí kontrolní činnost, orgánů zřizovatele školy nebo osob, které zajišťují pro školu služby nebo jiné činnosti (např. pořadatel školních soutěží, organizátor akce jako je zájezd nebo škola v přírodě). Příjemci osobních údajů získávají pouze jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebují pro zajištění a výkon činnosti vůči škole.

     Zabezpečení osobních údajů

    Víme, že ochrana soukromí dětí, žáků a studentů, ale i ostatních kategorií subjektů osobních údajů je důležitou součástí naší činnosti a nepodceňujeme ji. Proto se vždy snažíme zajistit dostatečná opatření, abychom zpracovávaným informacím dopřály odpovídající úroveň důvěrnosti. Pro řádné dodržování ochrany osobních údajů proto využíváme například následující bezpečnostní prvky:

    • zaměstnanci školy jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce
    • osobní údaje jsou ukládány do uzamykatelných prostorů, kam má přístup pouze omezený počet zaměstnanců školy.
    • v případě uchovávání osobních údajů v digitálním prostředí jsou výpočetní prostředky náležitě zabezpečeny jak fyzicky (proti odcizení nebo zničení), tak i programově (proti škodlivým softwarům, nastavením elektronického zabezpečení přístupu jen oprávněným osobám nebo v neposlední řadě také využíváním bezpečných komunikačních kanálů, které využívají prvky šifrování
    • pokud předáváme osobní údaje některým příjemcům (viz výše), vždy se ujišťujeme
     • že se jedná o osoby, které jsou oprávněny s údaji nakládat
     • že nezískávají ty osobní údaje, které nezbytně nepotřebují pro výkon své činnosti
     • že taková osoba s osobními údaji zachází s náležitou péči a opatrností
     • že příjemce bude dodržovat stejnou mlčenlivost, jakou jsou vázáni zaměstnanci školy
    • při zveřejňování výsledků z přijímacího řízení využíváme tzv. pseudonymizaci, kdy výsledky dětí nejsou zveřejňovány pod jejich jménem, ale pod určitým identifikátorem (např. číslo přihlášky k vzdělávání)
    • k osobním údajům mají v rámci organizace přístup jen ti zaměstnanci, kteří jsou oprávněni s osobními údaji nakládat
    • zabezpečení údajů je průběžně kontrolováno a aktualizováno s ohledem na způsoby jakým se s osobními údaji zachází

    Závěr

    V naší škole se snažíme zacházet jen těmi osobními údaji, které nezbytně potřebujeme pro výkon svěřené činnosti, tj. poskytování vzdělávání. Ve většině případů s informacemi zacházíme proto, že plníme určitou zákonnou povinnost – v této oblasti jsou stěžejní zejm. předpisy upravující školství. Dalšími právními tituly pro zacházení s osobními údaji je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro oprávněné zájmy správce. Těchto osobních údajů však zpracováváme malý rozsah. Ve výjimečných případech se může stát, že pro určité zpracování nebo pro určité osobní údaje si musíme vyžádat souhlas se zpracováním. Takový souhlas máte právo například odvolat.

    V každém případě s osobními údaji zacházíme jen na nezbytně nutnou dobu, kterou nám nejčastěji ukládá některý právní předpis (typicky zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví atd.) nebo doba plyne z deklarovaného účelu, za jakým jsou údaje zpracovávány.

    Soukromí všech subjektů osobních údajů bereme vážně. Proto se staráme o to, aby veškeré informace byly ukládány na bezpečném místě a aby k nim měly přístup jen ty osoby, které jsou oprávněny s informacemi nakládat. Když předáváme osobní údaje příjemcům, pak je to jen pro výkon činností orgánů veřejné moci (zejm. provádění kontrol a inspekcí) nebo pro subjekty zajišťující služby nebo činnosti, které souvisí se vzděláváním. Vždy však dbáme na to, aby takové předání trvalo jen omezenou dobu, aby příjemce dodržoval stejné standardy ochrany osobních údajů jako škola a v neposlední řadě, aby zacházel pouze s osobními údaji, které opravdu nezbytně potřebuje.

    Transparentní zacházení s informacemi je v této oblasti důležitá, proto máte-li nějaké dotazy, napište nám třeba na náš mail skola@zsbojkovice.cz nebo využijte výše uvedených kontaktů.

     

    [1]viz § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

    [2]Tyto údaje shromažďujeme jen v nezbytném rozsahu, a to pro oprávněné zájmy školy, kdy za účelem co nejvyšší kvality vzdělávání potřebujeme znát historii vzdělávání žáka jakož i další informace, které slouží pro zajištění jeho vzdělávacích potřeb.

    [3]U zdravotní pojišťovny se jedná o údaj, který je shromažďován nikoli na základě právního předpisu, ale jako informace, kterou škola zpracovává z důvodu oprávněné potřeby – je tomu tak pro případy možné komunikace v rámci BOZP (např. při vzniku úrazu se komunikuje s lékařem, záchrannou službou nebo pojišťovnou).

    [4]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

    [5]Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

    [6]Práva jsou uvedená v článcích 12 až 23 GDPR.

  • Den matek 2018
   • Den matek 2018

   • 24. 5. 2018
   • Letošní oslavu svátku maminek jsme pojali netradičně a prostory místního kulturního domu jsme vyměnili za krásné přírodní scenérie našeho městečka.

    Na trase od starého dubu po mysliveckou chatu skupinky, které tvořily děti prvního stupně a jejich maminky, plnily, za vzájemné spolupráce, zábavné úkoly širokého spektra, při kterých si užily jak děti, tak i dospělí.

    V cíli si všichni opekli špekáček a nakonec děti překvapily maminky pěveckým vystoupením a drobným dárkem.

  • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.
   • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.

   • 24. 5. 2018
   • Ve středu 23.5. se konala v Uh. Hradišti nejmasovější atletická soutěž v republice - Pohár rozhlasu. Mezi 40 nejlepších družstev kraje postoupily i dva týmy z naší školy – mladší dívky a starší chlapci.

    Mladší děvčata ziskem 4 765 bodů skončila šestá. Velkým pozitivem je, že tým byl složen převážně ze žákyň šestého ročníku, která mohou školu reprezentovat v kategorii mladších žákyň i v příštím roce. Za zmínku stojí výkon Míši Belkové ve skoku vysokém (osobní rekord 136 cm a celkové druhé místo v disciplíně) a Hanky Jančové v dálce (os.r. 457 cm a celkové druhé místo). Sestava mladších dívek: Michaela Belková, Kristýna Urbánková (6.A), Zuzana Korpasová, Hana Jančová (6.B), Dita Zimčíková, Michaela Kalivodová (6.C), Aneta Hrubá, Renata Suchánková (7.A).

    Starší žáci odjížděli na KF posíleni o Adama Kundratu, který v okresním kole nestartoval. Od prvních disciplín patřilo naše družstvo k nejlepším a i když jsme nebyli favorité závodu, kluci překvapili a po čtyřech disciplínách dokonce vedli. Nakonec z toho bylo krásné druhé místo ziskem 5 913 bodů a stříbrné medaile za vítěznou školou Sportovní UH.

    Výborných výkonů dosáhli: Adam Kundrata v běhu na 60m (7,66 s a celkové druhé místo), Michal Machala ve výšce (172 cm – vítěz disciplíny) a Erik Bulejko v osobním rekordu v dálce (585 cm) spolu s Renkem Hověžákem (553 cm), kteří obsadili první dvě místa. Navíc štafeta na 4x60m ve složení Bulejko, Štěpáník, Hověžák a Kundrata se jako jediná ze všech dostala pod hranici 30 vteřin a časem 29,68 s zvítězila. Sestava starších žáků: Erik Bulejko (8.B), Adam Kundrata, Michal Machala, Miroslav Koudelík, Matyáš Michalčík (9.A), Martin Štěpáník (9.B) a René Hověžák (9.C).

    Veškeré výsledky závodu jsou uvedeny na stránkách www.atletika.cz.

  • Fotbalový úspěch na 1. stupni
   • Fotbalový úspěch na 1. stupni

   • 21. 5. 2018
   • Letošní postup do okresního finále v McDonald´s Cupu byl korunovám ziskem bronzových medailí!

    Osm nejlepších týmů okresu (v kvalifikačních turnajích si zahrálo víc než 30 škol!) si to rozdalo na prvoligovém stadionu 1. FC Slovácko o titul okresního přeborníku a taky o postup do finále krajského. Za celodenního deště a v chladu se naši kluci 4. a 5. ročníku neztratili a parta kolem kapitána Sebastiana MARUŠÁKA si zaslouženě "vykopala" bronzové medaile.

    Výsledky:

    Bojkovice - Strání 2:1 (Bětík 2)

    Bojkovice - Sportovní UH 0:6

    Bojkovice - Nivnice 4:2 (Chovanec2, Bětík, Marušák,)

    semifinále: Bojkovice - Hluk 3:5 (Chovanec 3)

    o 3. místo: Bojkovice - Hradčovice 3:1 (Chovanec, Marušák, Bětík)

    Sestava: Matyáš Chovanec, Adam Koudela, Tomáš Raždík, Bronislav Valíček, Antonín Koubek, Jan Ondrušek, Michal Ridoško, Adam Bětík, Patrik Blaha, Sebastian Marušák, Štěpán Tyrolt

  • Pasování na čtenáře
   • Pasování na čtenáře

   • 11. 5. 2018
   • Úterý 17. dubna byl slavnostním dnem pro všechny prvňáčky naší školy. Po celoročním úsilí se zařadili mezi opravdové čtenáře, protože proběhlo pasování na čtenáře.

    Tato oblíbená tradice má za úkol přivést kluky a holky ke čtení hezkých knížek. Všichni naši žáčci zvládli všechna písmenka, slabiky a postupně už čtou jednoduché texty z knížek. Děti za přítomnosti paní knihovnice, paní místostarostky Zdeny Ondruškové, pana ředitele muzea Tomáše Hamrlíka a paní spisovatelky Aleny Bartošíkové dostaly zdarma první průkazku do knihovny, záložku do knihy a malou sladkost. Shlédly taky pohádku O kůzlátkách, kterou jim zahrály děti ze čtenářského kroužku.

    Od tohoto dne mohou využít bohatou nabídku knížek v dětském oddělení. Všichni dětem popřáli čtenářský optimismus a chuť ke čtení, která by jim vydržela co nejdéle.

  • Exkurze do Osvětimi
   • Exkurze do Osvětimi

   • 10. 5. 2018
   • I v letošním školním roce zorganizovala pro žáky 9. ročníku paní učitelka Mgr. Petra Brůzlová exkurzi do Státního muzea koncentračního tábora v polském městě Osvětimi.

    Deváťáci se svými třídními učitelkami Mgr. Olgou Rybnikářovou a Mgr. Ivanou Novákovou se vydali na cestu ve středu 2. května 2018 ve 4 hodiny ráno. Jejich průvodcem byl již tradičně PhDr. Pavel Kočí ze Vzdělávací cestovní agentury v Kroměříži.

    Žáci si během 3 hodinové exkurze nejprve prohlédli starší část tábora Osvětim – Auschwitz, zřízenou v bývalých kasárnách polské armády. Potom 3 km vzdálený tábor Březinka – Birkenau, jenž byl největším vyhlazovacím táborem za 2. světové války. Česky hovořící průvodci seznámili deváťáky s otřesnými podmínkami, ve kterých žili, pracovali a umírali nevinní lidé, kteří nesplňovali německé rasové požadavky. Na výstavě věnované České republice si připomněli oběti holocaustu z naší země.

    Po návratu z exkurze jsme si všichni uvědomili, že i když od konce 2. světové války již uplynulo 73 let, téma holocaustu nesmí být nikdy zapomenuto!

  • McDonald´s Cup
   • McDonald´s Cup

   • 4. 5. 2018
   • Okrskové kolo 21. ročníku turnaje v minikopané žáků 1. stupně se uskutečnilo na umělé trávě Na Lapači v Uherském Brodě.

    Čtvrťáci a páťáci v týmu kolem kapitána Sebastiana Marušáka nezaváhali a v konkurenci 16 škol si bez porážky zajistili účast v okresním finále, které si zahrají na ligovém stadionu 1. FC Slovácko v UH. Hradišti!

    Mladší chlapci, především prváci a druháci, v čele s kapitánek Matyášem Urbánkem, odehráli kvalitní turnaj a při troše štěstí mohli své starší kamarády napodobit. Příslibem pro příští ročník je jejich nízký věkový rozdíl.

  • O nejlepšího skokana
   • O nejlepšího skokana

   • 3. 5. 2018
   • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

    Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků na 80 malých šikulů z 2. - 5. ročníku.

    Nejhodnotnější výkon předvedla čtvrťačka Eliška MICHALČÍKOVÁ, která tréninkovou pomůcku překonala 143x a čtvrťák Ondřej ŠOPÍK se 136 přeskoky! Za zmínku ještě stojí i průměrný výkon 10 žáků V.A - 139 přeskoků!

    Pozn.: Do soutěže tříd se započítaly výkony tří nejlepších hochů a dívek.

    skokan_2017_18_vysledkova_listina.pdf

  • Stříbrní v okresním finále ve vybíjené
   • Stříbrní v okresním finále ve vybíjené

   • 2. 5. 2018
   • Okresní finále ve vybíjené se tradičně hraje v naší sportovní hale a patří mezi největší sportovní akce Bojkovic.

    Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 19 prvostupňpových školních týmů se svými 228! hráči. Ve čtyřhodinovém maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří obhájili loňskou stříbrnou pozici. Stejně jako loni jim cestu do krajského finále překazili šikulové z hradišťské Sportovní ZŠ. Děvčatům se tolik nedařilo a berou páté místo v okrese.

    Vysledkova_listina_okresni_finale_ve_vybijene__Bojkovice_2018.pdf

  • Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti
   • Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti

   • 18. 4. 2018
   • Okresní kolo v minifotbale se hraje systémem 6 + 1 na polovině fotbalového hřiště. Kluci odehráli turnaj výborně a nepoznali hořkost porážky, a to i přesto, že jich bylo pouze sedm, což znamená bez možnosti se prostřídat.

    Výsledky:

    Bojkovice – Osvětimany 9:0, Bánov 4:1, Gymnázium UH 2:0.

    Kluci se tak stali okresními přeborníky a zahrají si krajské finále!.

     

  • Okrskové kolo recitační soutěže v Uherském Brodě
   • Okrskové kolo recitační soutěže v Uherském Brodě

   • 6. 4. 2018
   • Poslední únorový, ale přesto velmi mrazivý den vyrazila skupina jedenácti žáků naší školy na recitační soutěž do Kulturního domu v Uherském Brodě.

    V pěti věkových kategoriích soutěžili žáci z dvanácti škol a víceletého gymnázia. Těší nás, že  děti mají o recitaci stále zájem a odvážně se vrhly do učení poměrně dlouhých textů a to nejen básní, ale i próz.

    Porota měla nelehký úkol vyhodnotit mezi tak vyrovnanými výkony vždy jen tři nejlepší. Za naši školu si přivezl diplom za 2. místo Antonín Šitavanc, žák 1. třídy, který nadchl porotu svým přednesem úryvku z knihy Karla Čapka Dášeňka a postupuje proto do okresního kola.

    Na soutěži v Uherském Brodě dále reprezentovali naši školu vítězové školního kola::
    1.A  Táňa Džavíková, 1.B Antonín Šitavanc, 1.B Matěj Hamrlík
    2.A  Emily Špalková, 3.B Tereza Súdková, 3.A  Salome Kotlárová
    5.A  Silvie Navrátilová, 5.A Lukáš Škarpa, 5.A Sebastián Marušák
    7.B  Bohumil Navrátil a 8.B Tereza Procházková

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

   • 26. 3. 2018
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2013. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2017/2018, se dostaví k zápisu rovněž. 

    Zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (je možno poslat na adresu školy, případně přinést s sebou k zápisu), u zápisu dále předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

    (Žádost a dotazník jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.) 

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2018 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví. 

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

    Dokumenty k zápisu

    Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

    Dotaznik_pro_rodice_zaka_1._rocniku.pdf

    Desatero_pro_rodice_deti_predskolniho_veku.pdf


     

  • Lyžařský kurz čtvrťáků
   • Lyžařský kurz čtvrťáků

   • 7. 3. 2018
   • Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima, stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.

    Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu mrazivým počasím a dobrými sněhovými podmínkami. 42 dětí tedy mohlo naplno prožít standartní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

    Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích a domácí kuchyně horského hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili na vleku, žádná  nemoc ani zranění, docela slušné chování a vystupování.

    Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti staral po celý týden 24 hodin denně. Byli to instruktoři Jitka Josefíková, Jana Ševčíková, Radim Koudela, Zdeněk Ogrodník ml. a Jan Baier a vychovatelka Jitka Hanková.

    My jsme dobří kamarádi, my se máme také rádi,
    na sebe se usmějem, k dalšímu se posunem.

    Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima,
    stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu.

    Lyžování, to nás baví, utužíme svoje zdraví,
    lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já taky!

  • 44. ročník Olympiády v českém jazyce
   • 44. ročník Olympiády v českém jazyce

   • 7. 3. 2018
   • Soutěž v našem rodném jazyce je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a je jednotná pro celé území České republiky. Skládá se z části mluvnické a slohové. V první řeší soutěžící různé jazykové úkoly, které se týkají např. slovní zásoby nebo tvarosloví. V druhé zpracovávají zadané téma formou prózy v určeném rozsahu.

    Školní kolo proběhlo 22. listopadu 2017 a zúčastnilo se ho 14 deváťáků. Na 1. a 2. místě skončily žákyně Magdaléna Hřibová z IX. A a Andrea Tomanová z IX. C, které 29. ledna 2018 poměřily své síly s nejlepšími žáky z celého okresu v Uherském Hradišti. Z celkového počtu 57 soutěžících obsadila Magdaléna Hřibová krásné 5. místo. Gratulujeme!

  • O nejlepšího šplhounka
   • O nejlepšího šplhounka

   • 7. 3. 2018
   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!! Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 3. - 5. ročníku ve šplhu.

    Další ze sportovních soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

    Nejlepší šplhounek na 1. stupni je pro letošek páťák Adam BĚTÍK (5,02 s), nejlepší dívkou pak páťačka Tamara ŠMÍDOVÁ (5,56 s - rozhodl lepší druhý čas).

    Za zmínku stojí také týmový čas třídy V.B - 5,84 s! (průměrný čas tří nejrychlejších hochů a tří nejrychlejších dívek ve třídě).

    Ani naši prvňáčci a druháčci se nedali zahanbit, o čemž svědčí  jejich vítězné časy: Nejrychlejšími malými šplhounky jsou dva druháci Lukáš Bětík a Jakub Hanke s časem 7,61 s, z děvčat zvítězila Adriana Šopíková s časem 8,44 s. Nejrychlejším prvňáčkem se stal Jareček Ševčík 11,13 s.

    Vynaložená dřina v tréninku nebyla marná - děti jsou opět o kus silnější a odolnější.

    Vysledkova_listina_splh_2017_18.pdf

  • Hurá na lyže
   • Hurá na lyže

   • 6. 2. 2018
   • Stalo se již tradicí, že druhý lednový týden se žáci sedmého ročníku zúčastnili nepovinného lyžařského kurzu na Sachově studánce.

    7. ledna odjel již po dvacáté autobus s 36 nadšenci do Horní Bečvy, aby se zde týden zdokonalovali v lyžařském umění, stmelili kamarádské vztahy v kolektivu či se poprvé seznámili s tímto zimním sportem. Byť nám v letošním roce počasí moc nepřálo a teploty se pohybovaly spíše v horních mezích, lyžovali jsme každý den. Stejně jako každý rok, tak i letos všichni pokořili 600 m dlouhou sjezdovku a dvanáctý lednový den se vraceli domů unaveni, ale spokojeni a plni dojmů a zážitků.

  • Olympiáda v anglickém jazyce
   • Olympiáda v anglickém jazyce

   • 22. 12. 2017
   • V měsíci prosinci se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

    Olympiáda má dvě části – poslech a porozumění a konverzační část. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V okresním kole budou naši školu reprezentovat za mladší kategorii Jan Josefík ze 7. B a za starší kategorii Tomáš Kročil z 8. A.

    Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

  • Vánoční volejbalový turnaj
   • Vánoční volejbalový turnaj

   • 21. 12. 2017
   • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala v naší sportovní hale Vánoční volejbalový turnaj pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

    Celkem se turnaje zúčastnilo 33 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (3 družstva) a mladší chlapci hráli „trojkový turnaj“ (4 družstva). Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň.

    Ve starší kategorií zvítězili BULEJKOVI, v mladší GEORGÍNI. Všichni účastníci turnaje obdrželi sladkou cenu za účast a bojovnost v turnaji.

  • 4. místo v krajském finále ve florbale žáků
   • 4. místo v krajském finále ve florbale žáků

   • 19. 12. 2017
   • KF ve florbale žáků se konalo opět v Uh. Brodě za účasti nejlepších týmů Zlínského kraje. Naše družstvo odjíždělo na turnaj značně oslabeno, neboť dva hráči ze základní sestavy (brankář Petr Moštěk a obránce Martin Rapant) onemocněli.

    Přesto kluci odehráli velmi dobré zápasy. Navíc v posledním utkání celého turnaje dokázali držet nerozhodný stav 3:3, s do té doby nejlepším týmem a zároveň vítězem KF Valašským Meziříčím, až do posledních minut.

     

    Výsledky našeho týmu:

    ZŠ TGM Bojkovice  – ZŠ Pod Vinohrady UB                0:3           

    ZŠ TGM Bojkovice – ZŠ Komenského Zlín                  0:1    

    ZŠ TGM Bojkovice – ZŠ Oskol Kroměříž                     4:1              Gago 2, Klimeš, Seker

    ZŠ Štefánikova Val. Meziříčí – ZŠ TGM Bojkovice       4:3              Klimeš 2, Gago

     

    Školu reprezentovali: Jiří Prchlík, Vojtěch Kovář, František Matula, Miloslav Klimeš, Filip Kalík, Jan Gago a Adam Sekér.

  • Netradiční výuka tělesné výchovy
   • Netradiční výuka tělesné výchovy

   • 15. 12. 2017
   • Biatlon je fenoménem zimních sportů posledních let. Předmětová komise TV v rámci výuky připravila pro své žáky v tělesné výchově upravenou verzi BIATLONU ve sportovní hale.

    Žáci byli rozděleni do družstev a štafetovým způsobem soutěžili o nejlepší umístění. Vše bylo připraveno tak, aby žáci běhali, stříleli (hod na kužely), kroužili trestná kola za nepovedenou střelbu …

    Na konci vyučovací hodiny bylo provedeno vyhlášení výsledků jednotlivých družstev a zhodnocení závodu. Všichni závodníci byli hrou nadšeni a těší se na další „biatlonovou“ hodinu tělesné výchovy.

    podívejte se na video...

  • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně
   • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně

   • 7. 12. 2017
   • Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici (SOŠ). Letos se uskutečnil již její XXIII. ročník. V každé kategorií jsme měli 2 závodníky. Opět jsme potvrdili suverenitu a jako škola si vedli nejlépe.

     

    Výsledky:   

    Kadlecová Lucie              2. místo               135 cm

    Zbořilová Vendula           1. místo               135 cm

    Machala Michal               1. místo               170 cm

    Kočica Radovan              4. místo               155 cm

    Uchytil Matěj                    1. místo               157 cm

    Hřib William                     2. místo               155 cm

    Belková Michaela           2. místo               130 cm

    Jančová Veronika           6. místo               110 cm

  • ADVENTNÍ SETKÁNÍ
   • ADVENTNÍ SETKÁNÍ

   • 6. 12. 2017
   • S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. Také škola tyto tradice dětem připomíná a společně se svými učiteli některé i dodržuje. A jako každoročně připravila v období adventu pro rodiče i ostatní obyvatele Bojkovic a okolí milé setkání. A tak děti pekly perníky, sušily jablka, vyráběly adventní věnečky, zpívaly koledy a chystaly dárečky.

    A jaký dárek žáci naší školy ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky připravili bojkovické veřejnosti?

    Základní škola T. G. Masaryka pod záštitou Města Bojkovice pozvala všechny na Adventní setkání, které se konalo 1. prosince 2017. Po dlouhých přípravách se naše malé školní náměstí proměnilo v místo plné prodejních stánků, ve kterých se prodávaly výrobky žáků naší školy, ale i studentů církevní školy, dětí ZUŠ a Dětského domova, nabízeno bylo i dobré občerstvení. Vše bylo doprovázeno kulturním programem, kdy se vchod do budovy změnil v podium, na kterém žáci zpívali, recitovali a připomínali adventní tradice. Hezkou atmosféru doplnila i vánočně vyzdobená škola a celý školní areál. Akce se konala díky aktivitám učitelů, žáků, paní kuchařek, poděkování patří i Městu Bojkovice, také Radku Peřestému, Pavlu Sommerovi a všem, kteří účinkovali.

    Komňané pod vedením Vratislava Zochra svým vytrubováním zahájili celou akci a přinesli novinu o narození Ježíška. Koledy zněly a návštěvníci přicházeli. Vánoční stromeček se rozsvítil za zpěvu žáků pátých tříd a k příjemné předvánoční náladě přispěli také učitelé naší školy, kteří zazpívali v doprovodu cimbálové muziky Koménka. Po úvodním slovu pana ředitele se celý program rozběhl naplno. Čtvrťáci připravili pásmo plné povídání, recitace a písní se zimní i adventní tématikou, třeťáci se zase nejvíce těšili na pořádnou sněhovou nadílku a zpívali o zasněženém lese a zimní tajuplné krajině. Koledování, prastarý vánoční zvyk, dříve neodmyslitelně patřil k Vánocům. Lidé chodili po staveních, přáli si štěstí a zdraví. Také folklorní soubor Světlovánek, který tradice i zvyky dodržuje, přišel a vinšoval. A nejenom on. Také cimbálová muzika ZUŠ a cimbálová muzika Koménka.

    A jak letos dopadly zlobivé děti?

    Opět si je čerti do pekla neodnesli, ale musely slíbit, že se polepší. No a ty hodné za pěknou básničku nebo písničku dostaly malý dárek. Vše ve skvělém představení mikulášské družiny z DDM Bojkovice.

    V programu se představili také žáci 2. stupně, šesťáci zazpívali veselé anglické písně na téma Christmas a starší žáci si ve svém vystoupení přáli, aby se lidé naučili více dávat, než brát, a aby znali cestu, kterou se dát.

    K tomuto závěrečnému přání se připojil i kolektiv zaměstnanců ZŠ TGM Bojkovice.

    příchod svatého Mikuláše s andělskou družinou

  • Mikulášská laťka ve Slavičíně
   • Mikulášská laťka ve Slavičíně

   • 6. 12. 2017
   • Další soutěž ve skoku vysokém se konala ve sportovní hale ve Slavičíně za účasti 5 škol. Celkem soutěžilo 56 závodníků ve čtyřech kategoriích.

    Výsledky

    St. žákyně:

    Lucie Kadlecová                    2. místo           140 cm

    Zbořilová Vendula                  4. místo           140 cm

    St. žáci:

    Machala Michal                      1. místo           171 cm

    Kundrata Adam                      3. místo           163 cm

    Ml. žáci (r. 2004 a mladší)

    Uchytil Matěj                          1. místo           158 cm

    Hřib William                            2. místo           155 cm

    Ml. žákyně (r. 2004 a mladší)

    Belková Michaela                  3. místo           130 cm

    Jančová Veronika                  7. místo           120cm

  • Umělecká řemesla
   • Umělecká řemesla

   • 1. 12. 2017
   • Již tradiční akcí pořádanou naší školou pro žáky devátého ročníku je předvádění uměleckých řemesel.

    Tak jako v předchozích letech i v tomto školním roce k nám ze Střední odborné školy v Luhačovicích zavítali umělečtí kováři, truhláři a keramikové. V prostorách školního dvora a dílen předvedli studenti maturitních oborů pod taktovkou svých učitelů jak se opracovává dřevo, kuje železo a vyrábí keramické nádoby.

    Naši žáci mohli předváděná řemesla nejenom sledovat, ale ti odvážnější z nich si mohli i vyzkoušet, jak se točí keramika na hrnčířském kruhu, jak se pracuje s dlátem a co obnáší práce s rozžhaveným železem, kladivem a kovadlinou.

  • Robotika s Legem
   • Robotika s Legem

   • 1. 12. 2017
   • Ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí se i v letošním školním roce uskutečnil krátký kurz Automatizace a robotiky určený žákům 9. ročníku.

    Ve dvou odpoledních blocích v rámci povinně volitelného předmětu Práce s počítačem byli žáci seznámeni se základy algoritmizace a programování robotických stavebnic. Žáci byli rozděleni do skupin, každá měla k dispozici sestaveného robota ze stavebnice Lego Mindstorm, notebook a ostatní potřebné pomůcky. Robot obsahuje vlastní minipočítač, pohonné jednotky a sadu senzorů pro orientaci v prostoru. Pod dohledem odborného lektora z valašskomeziříčské hvězdárny se žáci naučili základní kroky v grafickém programu firmy Lego a společně vytvořili jednoduchý program pro pohyb robota.

    Navzájem si pak mohli předvést, co všechno jejich robot umí. Kromě jízdy dopředu i dozadu dokáže také reagovat na překážky ve směru jízdy, orientovat se podle barevných signálů, vysílat zvukové signály, zatáčet, ale také zatvrzele vzdorovat jakékoliv snaze o zprovoznění, pokud se správně nepodaří vytvořit a nahrát potřebný algoritmus. Při vlastní práci žáci většinou ani nepostřehnou, že se učí základům algoritmizace a programování.

  • Divadelní setkání bojkovských páťáků s Karlem IV.
   • Divadelní setkání bojkovských páťáků s Karlem IV.

   • 29. 11. 2017
   • „Hoja hoj, hoja hoj, v králi máme zastání, hoja hoj, hoja hoj, bůh nás ochrání.“

    Kdo by neznal známý text písně z ještě známějšího muzikálu Noc na Karlštejně?

    Žáci naší školy znají nejenom tyto populární melodie, ale taky dobře vědí, který významný český panovník nechal vybudoval Karlštejn a o kterém králi je tedy řeč.

    Měli jsme štěstí, že zlínský herecký soubor zpracoval tento královský příběh a umožnil dětem doplnit si informace z hodin Vlastivědy a přidat hezký umělecký zážitek.

    Každoročně žáci pátých tříd v rámci učiva o Zlínském kraji navštěvují naše krajské město a využijí možnosti, které jsou jim, převážně v oblasti kultury, nabízeny.

    A tak jsme se svátečně oblékli, navštívili Městské divadlo Zlín a zhlédli oblíbený muzikál Noc na Karlštejně. A nejenom to. Po skončení představení jsme se mohli vžít do rolí herců, postavit se na jeviště a zahrát si Karla IV., jeho ženu Elišku, případně královského šenka Peška. Díky ochotě zaměstnanců divadla jsme se také podívali do maskérny, kulisárny a zákulisí divadla. Byl to prostě zážitek, jak se patří.

    A co bylo třešničkou na dortu?

    Zlínský zámek v tomto období nabízel unikátní výstavu replik Českých korunovačních klenotů, které jsou tak mistrovsky vytvořeny, že jsou od originálu k nerozeznání. A tak jsme se zase ocitli v době Karla IV., podívali se na oděvy, obuv a zbraně středověku, poslechli si zajímavý výklad a hlavně jsme obdivovali krásu korunovačních klenotů, které, samozřejmě v originále, patří k největšímu českému historickému bohatství. Celou výstavu pečlivě hlídala socha Karla IV. v nadživotní velikosti a také všechny čtyři jeho manželky, milovaná Blanka z Valois, nenápadná Anna Falcká, mladičká a krásná Anna Svídnická a mimořádně zdatná a energická Alžběta(též Eliška) Pomořanská.

    Samozřejmě zde nechyběla ani legenda o kouzelném meči, který při dotyku mohl přinést návštěvníkům štěstí. Nebo useknout palec?

    A nám všem tento výlet do Zlína přinesl skvělé kulturní zážitky, mnoho nových poznatků a příjemně strávený den mimo školní lavice.

     

                                                                                                                                

     

  • Florbalová klání na prvním stupni
   • Florbalová klání na prvním stupni

   • 6. 12. 2017
   • Počasí venku je stále více sychravější, a proto i nás sportovce to nutí změnit místo pro naše pohybové aktivity. Přesunujeme se z hřišť do tělocvičen a hal. Jednou z indoorových aktivit, která děti velmi baví, je florbal.

    Jako každý rok, i tento listopad, proběhlo školní kolo florbalového turnaje dívek a chlapců 4. a 5. tříd O florbalové borce. Tohoto klání se zúčastnily celkem tři dívčí týmy a 5 týmů chlapeckých. Mezi děvčaty si nejlépe vedla třída 5. A, která ve své kategorii vyhrála. V kategorii chlapců nejlépe obstáli chlapci třídy 5. B a s přehledem turnaj vyhráli. Nutno pochválit také hochy 4. ročníku, kteří v turnaji obsadili 2. místo (4. B) a 3. místo (4. A).

    Z takto široké základny jsme měli možnost vybrat kvalitní reprezentaci pro okresní kola, která proběhla v Uherském Brodě. V úterý 21. 11.  se vydaly do Uherského Brodu zkusit štěstí a reprezentovat naši školu vybraná děvčata. Ta se snažila v konkurenci třinácti škol probojovat do finále, ale to se nám, bohužel, nepodařilo. Se ctí ale dívky odehrály svoji základní skupinu a z turnaje odjížděly s pocitem, že do toho daly všechno a ostudu rozhodně neudělaly.

    Hned druhý den, ve středu 22. 11.,  vyrazili na okresní finále naši chlapci. Po rozlosování 14 týmů do čtyř základních skupin jsme hráli ve skupině početnější, tedy čtyřčlenné, a sehráli zde se svými soupeři tři zápasy. Systém byl přísný a postoupit z každé základní skupiny mohl do semifinále pouze jeden tým. V naší základní skupině to bylo drama až do konce. Dva zápasy jsme vyhráli a jeden rozdílem jedné branky prohráli. Vznikla tak zajímavá situace, kdy měly tři týmy stejný počet dosažených bodů a vzájemný zápas taky nic neřešil. Přistoupilo se tedy k sestavení minitabulky těchto tří družstev a až skóre rozhodlo. Bohužel pro nás, chlapci z Hradčovic měli o tři vstřelené góly více než my a do semifinále postoupili oni. Chvilku nás to mrzelo, ale brzy jsme si uvědomili, že jsme odvedli skvělou práci a reprezentace naší školy byla výborná. 

    Nezbývá než všem účastníkům zmíněných florbalových turnajů poděkovat za skvělé výkony a hezké sportovní zážitky. Reprezentačním týmům se sluší také poděkovat za vynikající reprezentaci naší školy. Do budoucna přejeme všem hodně sportovních úspěchů a radosti z pohybu!

  • Straňanská laťka ve Strání
   • Straňanská laťka ve Strání

   • 29. 11. 2017
   • Naše škola opět po roku zajížděla na soutěž ve skoku vysokém do Strání. V každé kategorii naši školu reprezentovali dva závodníci. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. Skokani Bojkovic si vedli výborně a soupeře převálcovali. Odměnou jim byly krásné skleněné poháry z místních skláren.

    Jednotlivci a výsledky:

    Mladší žákyně

    1. místo           Veronika Jančová (7.A)                     133 cm

    3. místo           Michaela Belková (6.A)                     130 cm

    Mladší žáci

    1. místo           William Hřib     (7.C)                         160 cm

    2. místo           Miloslav Klimeš (7.A)                        150 cm

    Starší žákyně

    1. místo           Lucie Kadlecová (9.A)                      136 cm

    2. místo           Vendula Zbořilová (9.A)                    136 cm

    Starší žáci

    2. místo           Michal Machala (9.A)                        163 cm

    4. místo           Radovan Kočica (8.A)                       155 cm

  • Okresní kolo v halové kopané ve St. Městě
   • Okresní kolo v halové kopané ve St. Městě

   • 24. 11. 2017
   • Po vítězství v okrskovém kole, které se uskutečnilo v naší sportovní hale, jsme vyjeli na okresní finále do Starého Města.

    Náš tým odehrál turnaj výborně, a přestože neprohrál, obsadil 2. místo. Vítězem se stala ZŠ Sportovní UH (hráči 1. FC Slovácko) pouze o lepší počet vstřelených branek v turnaji. Celkem se turnaje zúčastnilo 5 škol.

    Výsledky:

    Bojkovice – ZŠ St. Město 3:0, Bojkovice – ZŠ Sportovní 2:2, Bojkovice – ZŠ Kunovice 1:0,

    Bojkovice – Uh. Brod, Mariánské nám. 2:0 

     

    Náš tým: : Koudelík M., Machala M., Michalčík M., Bulejko E., Kundrata A., Králík M., Kusín P., Klimeš M.,

  • Skokanská soutěž
   • Skokanská soutěž

   • 16. 11. 2017
   • Ve středu 22. listopadu se ve sportovní hale ZŠ uskutečnila soutěž ve skoku vysokém. Nejlepší výškaři jednotlivých tříd (celkem 39 žáků) soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích. A protože zimní měsíce bývají tradičně proloženy výškařskými mítinky ve Strání a Slavičíně, budou nejlepší výškaři ze školního klání nominováni do těchto soutěží.

    Výsledky jednotlivých kategorií

    Mladší žákyně

    1. místo               Veronika Jančová (7.A)                136 cm

    2. místo               Michaela Belková (6.A)                130 cm

    3. místo               Emma Vrublová (7.C)                   130 cm

    Mladší žáci

    1. místo               William Hřib (7.C)                          159 cm

    2. místo               Miloslav Klimeš (7.A)                     154 cm

    3. místo               Marek Žak (7.A)                            145 cm

    Starší žákyně

    1. místo               Lucie Kadlecová (9.A)                   137 cm

    2. místo               Vendula Zbořilová (9.A)                134 cm

    3. místo               Pavla Tvarůžková (8.B)                 134 cm

    Starší žáci

    1. místo               Michal Machala (9.A)                    165 cm

    2. místo               Radovan Kočica (8.A)                   160 cm

    3. místo               Erik Bulejko (8.B)                           155 cm

     

  • Florbalisté postupují dál
   • Florbalisté postupují dál

   • 13. 11. 2017
   • V úterý 14.listopadu 2017 se čtyři nejlepší týmy okresu Uh. Hradiště utkaly v Uherském Brodě o postup do krajského finále ve florbale.

    Naši chlapci sehráli 3 utkání hracím systémem "každý s každým". Prvním soupeřem byl největší favorit turnaje UB Pod Vinohrady a vstup do turnaje se nám vůbec nevydařil. Kluci podali nejhorší výkon na všech postech a prohráli 1:11! Dalším soupeřem byla hradišťská sportovní škola. Pokud bychom nebodovali, znamenalo by to ztrátu nadějí na postup. Ještě 4 minuty před koncem byl stav utkání 2:4 v náš neprospěch. V hektickém závěru se však prosadili Honza Gago a Miloš Klimeš a po bodu braly oba týmy za remízu 4:4. V posledním zápase, s do té doby výborně hrající ZŠ Uh. Ostroh, předvedli hoši svůj nejlepší výkon a zaslouženě vyhráli 6:1. A protože škola Pod Vinohrady vyhrála všechny svá utkání, mohli jsme se radovat z postupu do krajského finále.

    O postup se zasloužili: Petr Moštěk, Martin Rapant, Filip Kalík, Franta Matula, Miloš Klimeš, Honza Gago, Lukáš Prchlík, Vojta Kovář a Adam Sekér.

  • Záložka do knihy spojuje školy. Tajuplný svět knižních příběhů.
   • Záložka do knihy spojuje školy. Tajuplný svět knižních příběhů.

   • 13. 11. 2017
   • Do projektu jsme se zapojili, abychom aktivovali co největší počet žáků, motivovali je k přečtení zajímavé knihy a k práci s tématem tak, aby se dokázali o své zážitky v rámci čtenářských besed podělit se spolužáky a následně díky vyhotoveným záložkám i s žáky slovenské školy.

    Hodiny literární výchovy byly propojeny s výtvarnou činností, kde žáci 1. i 2. stupně vyráběli záložky, které tvarem, obrázkem, citátem nebo úryvkem přiblížily čtenou knihu. Na druhou stranu záložky byla použita různá technika a bylo tedy vytvořeno malé výtvarné dílko, při jehož tvoření žáci rozvíjeli svoji kreativitu a nápaditost.

    V rámci projektu se také mohou těšit na následnou spolupráci a kontakt se slovenskou školou, její návštěvu, bližší poznání slovenského jazyka a stylu výuky.

  • Badatelsky orientovaná výuka v 5. ročníku
   • Badatelsky orientovaná výuka v 5. ročníku

   • 10. 11. 2017
   • Jak nejlépe přiblížit učivo Přírodovědy žákům? Touto otázkou se zabývaly paní učitelky žáků pátých tříd a při pokusu na téma „Skleníkový efekt“ využily možnosti tzv. badatelsky orientované výuky.

    A co to tedy znamená?

    V rámci učiva o atmosféře a její funkci pro Zemi byl proveden pokus skleníkového efektu pod skleněnou miskou a k zaznamenávání rozdílu teplot byl použit vernier, teploměr, který při propojení s notebookem výsledky graficky zaznamenává a žáci je mohou sledovat na interaktivní tabuli.

    Tím jsou aktivněji zapojeny do pokusu, více se nad tématem zamýšlí, kladou otázky a sami hledají odpovědi.

    A tak snad lépe pochopili, že atmosféra vlastně funguje jako skleník a část odraženého slunečního záření zadržuje.

  • Keramická dílna na DDM
   • Keramická dílna na DDM

   • 10. 11. 2017
   • Zaměstnankyně DDM Bojkovice připravily pro děti nižšího stupně keramickou dílnu. Půvabné hliněné výrobky udělají radost nejednomu rodiči, a že se jenom nehnětlo, si můžete přečíst v našem článku.

    Zaměstnankyně DDM Bojkovice paní Kramářová si pro děti připravila keramickou dílnu, ve které si na 200 našich žáčků vyzkouší práci s keramickou hlínou.

    Pracuje se na dvě etapy. V té první se tvarují z hlíny předměty zdobené různými vánočními motivy. V té druhé pak dětské ruce zkrášlují vypálenou keramiku glazováním. Nakonec bude mít každý z žáků připraven úhledný dárkový balíček, kterým udělá radost někomu ze svých blízkých.

    Děkujeme partě bojkovského DDM a těšíme se na další spolupráci.

  • Den otevřených dveří v CPA Delfín
   • Den otevřených dveří v CPA Delfín

   • 8. 11. 2017
   • V pátek 24. listopadu 2017 od 8.30 do 9.15 h se mohou rodiče podívat na své plavající ratolesti na Dnu otevřených dveří v CPA Delfín Uherský Brod. Děti jim rády předvedou, co už se pod vedením paní učitelek Plavecké školy Uherské Hradiště naučily.

    Vstup na bazénovou halu bude přes prosklené dveře. Zde si rodiče vyzvedne paní učitelka plavání. Doporučujeme lehký oděv (např. tričko a krátkým rukávem) a popř. čistou obuv vhodnou do tohoto typu zařízení.

  • Exkurze šesťáků v Brně
   • Exkurze šesťáků v Brně

   • 7. 11. 2017
   • Dne 2. 11. 2017 vyjeli z Bojkovic šesťáci se svými třídními učiteli Janem Staníkem, Janou Ševčíkovou, Riou Popelíkovou a paní učitelkou Dianou Jančářovou na exkurzi do Brna. Počasí bylo dobré a program nabitý.

    První zastávkou byl Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea v Brně. Žáci se zde seznámili s příběhem lidského rodu a nejstaršími dějinami osídlení Moravy a Evropy. Nejvíc se jim líbil exponát mamuta s mládětem.

    Po troše dějepisu a svačině následovala návštěva Hvězdárny a planetária Brno, kde jsme měli možnost zhlédnout pořad s názvem Rychleji než světlo – Sen o mezihvězdných výpravách, jehož součástí byla i „prohlídka“ hvězdné oblohy s ukázkou několika jasných hvězd, nejznámějších souhvězdí a některých objektů vzdáleného vesmíru.

    Naší poslední zastávkou pak byla Vida! science centrum, zábavní vědecký park, kde si žáci vyzkoušeli různé pokusy a aktivity ve čtyřech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

    A pak už nás čekala zpáteční cesta do Bojkovic, kam jsme dorazili sice unaveni, ale plni zážitků.

  • Pivečkův lesopark – místo, kde si páťáci užili dostatek pohybu a rozvíjeli svou fantazii.
   • Pivečkův lesopark – místo, kde si páťáci užili dostatek pohybu a rozvíjeli svou fantazii.

   • 31. 10. 2017
   • Jeden z mála krásných podzimních dnů nalákal paťáky, aby učení ve školních lavicích vyměnili za pohyb v přírodě.

    Navštívili Pivečkův lesopark, který skrývá mnohá překvapení a slouží jako odpočinková zóna. Především děti si zde užijí dostatek zábavy bez zábran a mohou popustit uzdu své fantazii. Kouzlo parku dotváří dřevěné plastiky, které tady tak trochu patří do společenství zdejšího lesa stejně jako zvířata, stromy, rostliny a houby.

    Děti se pohybovaly na čerstvém vzduchu, zopakovaly si zábavnou formou poznatky o přírodě a také se dozvěděly nové informace o historii i současnosti města Slavičín. Na závěr odpovídaly na kvízové otázky a za pomocí dostupných přírodnin vytvořily skupinovou práci s přírodní tématikou. Akce se vydařila a žáci si zaslouží pochvalu za nápaditost.

  • Miniburza středních škol
   • Miniburza středních škol

   • 31. 10. 2017
   • Setkání žáků devátého ročníku a jejich rodičů se zástupci středních škol proběhlo ve školní jídelně naší školy v úterý 24. října.

    Tradiční „Miniburzy“ se zúčastnila více než desítka středních škol z našeho kraje. Vycházející žáci a jejich rodiče měli možnost získat informace o nabídce studia na jednotlivých školách, o podmínkách přijímacího řízení a uplatnění na trhu práce po ukončení studia.

  • Okresní finále ve stolním tenisu
   • Okresní finále ve stolním tenisu

   • 30. 10. 2017
   • V okresním kole ve stolním tenise v Dolním Němčí se nám moc nedařilo a v těžké konkurenci 13 škol naši starší chlapci těsně nepostoupili do finálové skupiny, a tak obsadili celkové 5. místo.

    Školu reprezentovali: Matyáš Michalčík, Michal Machala a Luděk Novák.

  • Okrskové finále ve florbale žáků
   • Okrskové finále ve florbale žáků

   • 21. 10. 2017
   • Výborného výsledku dosáhli mladší žáci na okrskovém finále ve florbale. V konkurenci sedmi škol skončili nakonec druzí a vybojovali si tak postup do okresního kola, které se bude konat 14.11. opět v Uherském Brodě.

    Chlapci postupně porazili ZŠ Prakšice 4:0, ZŠ Bánov 3:1 a v semifinále ZŠ Šumice 4:2. Ve finále narazili na největšího favorita a zároveň úřadující mistry republiky ZŠ Uh. Brod Pod Vinohrady. I když měli častěji míček na svých hokejkách chlapci z Brodu, byl zápas napínavý až do konce a šance se přelévaly z jedné strany na druhou. Po nešťastné brance v poslední vteřině zápasu!!! se za zvuku sirény radovali florbalisté z Brodu s konečným výsledkem 4:3.

    Gratulace patří sestavě: Petr Moštěk, Martin Rapant, Vojtěch Kovář, Filip Kalík, Miloš Klimeš, František Matula a Lukáš Prchlík.

  • Sprinterský víceboj
   • Sprinterský víceboj

   • 12. 10. 2017
   • První z atletických soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila na našem školním hřišti a zazávodilo si v ní celkem 41 žáků 4. a 5. ročníku.

    Školnímu finále předcházely nominační třídní závody, ze kterých do školního finále postoupilo většinou 5 chlaců a 5 dívek. Program byl pro sychravé počasí zkrácen, a tak místo tří běhů děti absolvovaly jen dva - na 40 a 50 m. Součet časů obou běhů pak určil pořadí. Do třídní soutěže se započítali tři nejrychlejší běžci a běžkyně třídy.

    Nejrychlejším sprinterem na 1. stupni je pro letošek Matyáš CHOVANEC, sprinterkou pak Iveta RADOVÁ.

    Tým složený z těch nejlepších si ještě zazávodí v okresním finále v Uherském Brodě.

    Vysledkova_listina_Sprinterak_2017.pdf

     

  • Projektové vyučování páťáků
   • Projektové vyučování páťáků

   • 12. 10. 2017
   • V rámci přírodovědného učiva o podnebných pásech byli žáci pátých tříd zapojeni do projektové výuky na dané téma.

    Spojili tak hodiny Přírodovědy, Čtení, Výtvarné výchovy a Pracovních činností a na základě získaných informací a připraveného materiálu vytvořili práci (koláž) na téma Podnebné pásy. Žáci ve skupinách třídili informace, vyhledávali v encyklopediích, pracovali s internetem a následně vše společně zpracovali a představili spolužákům. Nechybělo také zhodnocení a pochvala za nápaditost.

    Snad jim tento styl výuky pomůže lépe si dané učivo zapamatovat.

  • Krajské finále v přespolním běhu
   • Krajské finále v přespolním běhu

   • 6. 10. 2017
   • Krajské finále v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem se letos neslo ve znamení velmi chladného a deštivého počasí. I přesto družstvo našich starších děvčat vybojovalo v silné konkurenci osmi nejlepších škol Zlínského kraje 4. místo.

    Velkého úspěchu dosáhla Štěpánka Michalčíková, která se stala suverénní vítězkou závodu a zároveň i krajskou přebornicí Zlínského kraje. Blahopřejeme!

    Školu reprezentovaly: Kateřina Bařáková, Lucie Kadlecová, Aneta Králíková, Štěpánka Michalčíková, Zuzana Michalčíková, Tereza Vápeníková.

  • O pohár starosty města Uh. Hradiště
   • O pohár starosty města Uh. Hradiště

   • 13. 10. 2017
   • Již tradičně jsme se zúčastnili  Atletického čtyřboje žáků druhého stupně v Uherském Hradišti, kde jsme ve velké konkurenci 15 škol z celého okresu a v dosti nevlídném pořasí obsadili v součtu bodů všech kategorií celkové 3. místo.

  • Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
   • Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

   • 13. 10. 2017
   • Společně strávený čas plný her, aktivit, sportování, seznamování se a všeho, co ke správnému teambuildingu patří, jsme prožili s letošními šesťáky ve dnech 25. a 26. září na Sidonii.

    Bohatý program pro 58 dětí zajistila Mgr. Šárka Pokorná a třídní učitelé (Mgr. Jan Staník, Mgr. Ria Popelíková, Mgr. Jana Ševčíková). Žáci si mohli vyzkoušet, jak funguje práce v kolektivu a vzájemná soudržnost a komunikace. O pohodu na Pohodě (název rekreačního centra) se postaralo hezké počasí, příjemné prostředí a chutné jídlo. Věříme, že náš „adapťák“ bude dobrým vkladem do dalších společných let.

  • Sportovní dopoledne třeťáků v Pitíně
   • Sportovní dopoledne třeťáků v Pitíně

   • 2. 10. 2017
   • Není nad to, udělat si příjemnou vycházku. A když se doplní dopolednem plným sportování, nemůže jít o nic jiného, než o zdařilou akci třeťáků.

    Třetí zářijový pátek vyrazili třeťáci autobusem do Pitína, aby tam strávili dopoledne plné zábavných sportovních her. Místní moderní sportovní areál Niva byl svědkem velkých bojů mezi oběma třetími třídami. Zápolilo se ve fotbale, štafetách a přehazované, skákalo se také přes švihadlo a vše doprovázelo skandované fandění v duchu fair play.

    Během procházky po cyklostezce zpět do školy si všichni libovali, jak příjemně strávené to páteční dopoledne bylo.

  • Sportovní den na Viktorce
   • Sportovní den na Viktorce

   • 2. 10. 2017
   • Tradiční sportovní dopoledne připravil Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice společně s Domem dětí a mládeže Bojkovice pro děti z MŠ a ZŠ Bojkovice a Komňa.

    Dopoledního sportování se zúčastnilo celkem 214 dětí z Bojkovic a z Komně. Na děti čekaly pohybové aktivity v osmi disciplinách, zajišťovaných Slováckou Viktorií, a čtyřech disciplinách, které zajišťoval DDM Bojkovice. Opět byl největší zájem o fotbálek ve dvou arenkách a samozřejmě skákací hrad.

  • První den prvňáčků
   • První den prvňáčků

   • 21. 10. 2017
   • Asi každý si pamatuje na svůj první den ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně prožili. V krásně vyzdobených třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Iva Drgáčová a Mgr. Jitka Maštalířová.

    Na čtyřicet malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do školních lavic, kde je kromě paní učitelek přivítal i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky školní družiny.

    Všichni popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a jedniček ve škole, do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní zahájení.

  • Sportovní dění na 1. stupni ve školním roce 2016/17
   • Sportovní dění na 1. stupni ve školním roce 2016/17

   • 21. 10. 2017
   • Nabízíme k nahlédnutí souhrn sportovních aktivit na prvním stupni naší školy.

    V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Hodina pohybu navíc, ve kterém jsme se s šedesáti dětmi 1. – 3. ročníku postupně věnovali základům šesti minisportů (volejbal, basketbal, kopaná, bruslení, házená a ragby). Díky našim aktivitám jsme získali z tohoto projektu sportovní vybavení, především míče, za cca 10 000 Kč.

    Přímo spolupracujeme s Českým atletickým svazem. Jsme jednou ze 40 vybraných škol v republice, které atletí pod jeho přímou patronací, kdy se 40 dětmi 4. a 5. tříd využíváme zdarma kvalitní pomůcky a metodiku v hodnotě cca 30 000 Kč, vyjíždíme na závody apod.

    Od začátku školního roku jsme na 1. stupni zorganizovali řadu sportovních soutěží a za některými jsme vyrazili i mimo naši školu.

    Hned v září jsme uspořádali školní kolo Sprinterského víceboje (40 dětí). V okresním finále v Uherském Brodě nás potom reprezentovala osmička žáků 4. a 5. ročníku.

    Po sprintech jsme v říjnu atletické snažení na 1. stupni přesměrovali na vytrvalý běh. Jeho postupný trénink vyvrcholil školními Ročníkovými závody na 600 a 800 m (40 dětí).

    Po školním kole O florbalové borce (60 dětí) vyjel náš florbalový výběr na okresní finále celostátní soutěže Pohár základních škol. Za účast jsme získali florbalové vybavení v hodnotě 3 000 Kč.

    V prosinci, těsně před Vánocemi, jsme pro atlety připravili školní kolo Vánočního víceboje (40 dětí) a nejlepší si zasoutěžili v jeho krajském finále v Uh. Hradišti.

    Zimní období je vhodné k posilování celého těla, na 1. stupni není třeba činek, stačí překonávat váhu vlastního těla. Vyvrcholením snažení byla lednová školní soutěž O nejlepšího šplhounka (100 dětí).

    Lyžařského výcviku na Kyčerce se letos na přelomu února a března zúčastnilo 37 žáků 4. ročníku.

    Začátkem března jsme s malou výpravou vyjeli na atletický Krajský přebor přípravek do Uh. Hradiště (10 dětí).

    Žáci 2. – 5. tříd si dále zasoutěžili ve školním kole soutěže O nejlepšího skokana – tedy v počtu přeskoků přes švihadlo za 1 minutu, ve kterém si ve sportovní hale zazávodilo na 80 dětí.

    Vybíjená je naším tradičním sportem. Nejlepší borci ze školního finále O nejlepší ranaře si zahráli v Okresním finále v naší hale. Přijelo k nám rekordních 18 týmů s 216 soutěžícími.

    Dále nás čekal minifotbalový McDonald´s CUP, ve kterém si v Uh. Brodě během dvou dní zahráli malí i větší fotbalisté (20 dětí).

    Jarní atletická sezona začala okresním finále ve Štafetovém poháru a díky solidnímu výkonu jsme vybojovali postup i do jeho krajského finále v Uh. Hradišti (16 dětí).

    Náš atletický tým si přivezl medaile také z Atletické olympiády v Uh. Hradišti (16 dětí).

    Páťáci v květnu absolvovali tradiční Bojkovský atletický víceboj BAV (55 dětí).

    Na atletické soutěži družstev O pohár starosty města Uh. Brod jsme obhájili mezi 17 týmy loňské 3. místo (16 dětí).

    Čtvrťáci a páťáci si zahráli turnaje v minivolejbalu (30 dětí).

    Pomineme-li SKD – Sportovně kulturní odpoledne (120 dětí), pak poslední sportovní akcí na 1. stupni byl turnaj O pingpongového krále (20 dětí).

    Celkem jsme, díky našim sportovním aktivitám, rozpohybovali na 900 dětí!

  • Sport je rájem pro všechny děti
   • Sport je rájem pro všechny děti

   • 21. 10. 2017
   • Říká se, že pravidelný pohyb je zdrojem endorfinů a dobrého zdraví. Proto jsou děti, které pravidelně sportují, veselé a spokojené. Bohužel v dnešní přetechnizované době je velmi nesnadné přesvědčit mládež, ba dokonce i mnohé rodiče, že tomu tak skutečně je. A tak místo toho, aby sportujících dětí přibývalo, tak jich ubývá.

    Dlouhodobé úsilí kolektivu renomovaných tělocvikářů, aby se všichni žáci alespoň trochu hýbali, začíná ztrácet na finálním výsledku. Ne jejich vinou. I přesto předmětová komise tělesné výchovy připravila a zorganizovala v tomto školním roce více než 20 soutěží a turnajů a se svými svěřenci se zúčastnila všech soutěží vyhlášených MŠMT. Letos to nebyl bůhvíjaký úspěšný rok. Zranění, nemoci, několik školních akcí v kritických jednodenních termínech a buďme upřímní, také pohodlnost některých talentovaných jedinců nepřinesly takové výsledky jako v minulých létech.

    Nejlépe si vedli volejbalisté, kteří se stali okresními přeborníky a rezervní družstvo bylo druhé. V krajském finále se chlapci stali vícemistry Zlínského kraje a hráči Šopík a Šebesta byli nominováni do krajského týmu, které reprezentovalo náš kraj na pětidenních Hrách VIII. dětské olympiády v Brně. Děvčata obsadila v okresním kole 2. místo a v krajském finále vybojovala ve velmi silné konkurenci bronzové medaile.

    Na testování pohybových schopností pro vrcholový sport v Hradci Králové se starší žáci umístili na krásném 7. místě z 23 sportovních středisek z celé republiky.

    V lehké atletice, královně sportů, jsme se zúčastnili celé řady významných soutěží, tak pro pořádek jenom pár výsledků.

    Okresní kolo v přespolním běhu – Uh. Ostroh: 2. místo ml. žáci – postup do krajského kola v Bystřici pod Hostýnem, 4. místo st. žáci a ml. žákyně. 1. místo Štěpánka Michalčíková, 3. místo Jakub Klimeš.

    Sprinterský víceboj – Uh. Brod: 2. místo ml. žáci, 3. místo ml. i st. žákyně, 6. místo st. žáci – 2. místo Kundrata, 3. místo Svitáková, 4. místo E. Bulejko

    Atletický čtyřboj „O pohár starosty města Uherského Hradiště:4. místo ml. žáci, 5. místo st. žáci, 6. místo st. žačky

    Pohár rozhlasu – Uherské Hradiště: 3. místo ml. žáci a ml. žákyně, 4. místo st. žáci, 5. místo st. žákyně, (nezúčastnili se nejlepší atleti 9. tříd – poznávací zájezd do Osvětimi)

    Mezinárodní atletický čtyřboj ve Zlíně – krajské kolo:

    VV AŠSK zřejmě z ekonomických důvodů zrušil republikové finále, takže naši závodníci, v minulosti velmi úspěšní, ztratili motivaci. Do krajského finále se probojovala všechna čtyři družstva, což je úspěchem závodníků i trenérů.

    Výškařské soutěže - Slavičín:

    1. místo Zbořilová, 2. místo Vyhnálek, Kadlecová, Tvarůšková, Kundrata, 3. místo Uchytil, E. Bulejko a další

    Sportovalo se i v dalších sportech.

    Okresní kolo v halové kopané – Staré Město:  2. místo

    Krajské kolo v minifotbale - Kroměříž:  3. místo – pro nás velké zklamání, poněvadž republikové finále uniklo chlapcům zásluhou nebývalé smůly, když 25 vteřin před koncem obdrželi nešťastnou branku a ta nám dala stopku v postupu na mistrovství republiky, které bylo vysíláno v přímém přenosu v ČTV

    Okresní kolo ve florbale – Uh. Brod: 2. místo ml. žáků

    Učitelé tělocviku společně s vedením školy uspořádali 3 lyžařské kurzy pro své žáky: 4. ročník Kyčerka – Beskydy, 7. ročník – Sachova studánka – Beskydy, 7. – 9. ročník Kaprun – Rakousko. Dále byla uspořádána tradiční Vánoční sportovně – kulturní akademie ve sportovní hale, kterou zhlédlo cca 500 diváků.

    Nejlepší sportovkyní školy byla vyhlášena Lucie Koželuhová a sportovcem školy Marek Svoboda. Oba byli přijati v obřadní síní našeho města starostou Mgr. Petrem Viceníkem. 

    Poděkování patří nejen úspěšným sportovním reprezentantům školy, ale především těm, kteří je trénoval a vedli k pravidelné sportovní činnosti. Jsou to vyučující tělesné výchovy Vlastimil Ogrodník, Jan Staník, Petra Brůzlová a na 1. stupni obětavý Jan Baier.

  • Besedy s policistkou
   • Besedy s policistkou

   • 29. 8. 2017
   • Bezpečnost v silničním provozu a při cestě do školy jsou témata, kterými se zabývala s dětmi paní por. Milena Šabatová - tisková mluvčí - preventistka policie ČR.

    Zopakovala si s námi, jak správně přejít komunikaci, jak bezpečně můžeme jezdit na kole. Většina dětí předvedla výborné znalosti o vybavenosti kola a cyklistické přilby. Paní policistka zdůraznila rizikové situace, se kterými se můžeme setkat. Popsala nám svou uniformu a dověděli jsme se, jaký je rozdíl mezi pořádkovou, dopravní a kriminální policií. Důležitost reflexních prvků jsme si ukázali i na školních aktovkách. Nejtěžší hádankou pro děti bylo uhodnout název tzv. směrovky. Na závěr jsme položili paní Šabatové několik otázek a mohli si vyzkoušet některé části policejního oblečení.

    Další vyučovací hodinu si paní policistka povyprávěla s páťáky na téma "Nebezpečný internet". Beseda nám měla dát odpověď na otázku, jaký je internet. Internet je dobrý sluha, ale špatný pán. Žáci se dověděli, v čem může být nebezpečný.

    eseda se povedla, bylo to poučné a moc se to všem  líbilo.

  • O florbalové borce
   • O florbalové borce

   • 29. 8. 2017
   • V naší sportovní hale se uskutečnila úspěšná zkouška statiky. To si to totiž mezi sebou rozdali kluci a holky 3., 4. a 5. tříd ve florbalovém turnaji. V bouřlivém prostředí bylo k vidění nejen 36 gólů.

    Florbal je mezi dětmi značně populární. Rozvíjí rychlost, obratnost, sílu i vytrvalost. A i když se mu na naší škole, v porovnání třeba s atletikou nebo volejbalem, tolik nevěnujeme, dosahujeme na okresních turnajích solidních výsledků.

    Nejprve je ale nutné absolvovat tradiční školní turnaj "O florbalové borce". Letos se ho zúčastnilo pět týmů 4. - 5. ročníku a 4 týmy třeťáků. Mezi staršími zvítězilo družstvo třídy IV. A, které neztratilo ani bod, mezi třeťáky pak tým Honzy Ondruška.
    Nejlepší borci nás budou reprezentovat v okresním finále Poháru základních škol v Uh. Brodě dne 14. prosince 2016.

  • Adventní setkání
   • Adventní setkání

   • 29. 8. 2017
   • Stalo se již příjemnou tradicí, že se na začátku adventu sejde bojkovská veřejnost před budovou školy a naladí svou mysl tím správným, tedy vánočním, směrem.

    Letošní Adventní setkání se neslo v podobném duchu jako ty předešlé. Kulturní vystoupení žáků nejen naší školy příjemně doplňovaly dobře zásobené jarmareční stánky plné dobrot a zdařilých dětských výrobků. Chladné počasí oteplily hřejivé hlásky malých účinkujících, popř. voňavý punč či svařené víno. Vše s citem propojili moderátoři akce - Jana Ševčíková a Matěj Kročil.
    Pod taktovkou režisérky celého programu, paní učitelky Jitky Maštalířové, a za významného přispění pana učitele Jiřího Šmída, který měl na starosti veškeré technické zabezpečení, se vše zdárně podařilo.

    Poděkování za spolupráci patří Městu Bojkovice, panu Sommerovi a panu Peřestému.

  • Mikuláš na prvním stupni
   • Mikuláš na prvním stupni

   • 29. 8. 2017
   • Ťuky, ťuky ťuk, už jsou tady, ani muk! Zvonek zvoní, metla sviští, žáci v naší škole piští.

    A tak tomu bylo i v den, kdy má svátek Mikuláš. Družina čertů, Mikuláše a anděla přišla mezi děti, aby  ty hodné pochválila a ty zlobivé trochu postrašila pomocí řinčení řetězů a čertovským hudrování. Malým prvňáčkům Mikuláš dokonce nadělil Slabikáře, ze kterých měli obrovskou radost a těm ostatním dětem rozdal sladkosti. Žáci za odměnu celé družině zazpívali písničky u vánočního stromečku. I když byly vidět i slzičky, strach a obavy, většina dětí si odnesla z tohoto dne krásný zážitek.

  • Vánoční víceboj
   • Vánoční víceboj

   • 29. 8. 2017
   • Předvánoční čas jsme na prvním stupni využili k uspořádání zajímavé atletické soutěže.

    Více než dvě desítky dětí, které jsou v týmu školní atletické přípravky, se v naší sportovní hale zúčastnilo předvánočního atletického klání Vánoční víceboj. Absolvovaly čtyři disciplíny - sprint na 30 m, sprint na 30 m s překážkami, hod míčkem a skok z místa.

    Přehled nejlepších:

    dívky 4. ročník

    1. Pokorná Nela
    2. Viceníková Eliška
    3. Josefíková Lucie

    dívky 5. ročník

    1. Kuchařová Ester
    2. Kalivodová Michaela
    3. Koželuhová Julie

    hoši 4. ročník

    1. Šopík Adam
    2. Trnka Tadeáš
    3. Bětík Adam

    hoši 5. ročník

    1. Uchytil Marek
    2. Eduard Paduraru
    3. Hela Ondřej

    Nejúspěšnější malí atleti si potom ještě zasoutěžili na okresním finále v Uherském Hradišti, odkud si přivezli dvě stříbrné medaile Nela Pokorná a Adam Bětík.

    Gratulujeme!

  • O nejlepšího šplhounka
   • O nejlepšího šplhounka

   • 29. 8. 2017
   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!! Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 3. - 5. ročníku ve šplhu.

    Další ze sportovních soutěží pro děti nižšího stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

    Nejlepší šplhounek na 1. stupni je pro letošek páťačka Julie KOŽELUHOVÁ s časem 5,53 s, nejlepším chlapcem pak třeťák Viktor MICHALEC (5,71 s!).

    Vynaložená dřina v tréninku nebyla marná - děti jsou opět o kus silnější a odolnější.

    Vysledkova_listina_splh_2016_17.pdf

  • Víc hlav, víc rozumu
   • Víc hlav, víc rozumu

   • 29. 8. 2017
   • Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Ve Slavičíně uspořádala dne 2. února 2017 již sedmý ročník týmové soutěže v řešení netradičních logických úloh.

    Nelehkého klání se účastnilo celkem 19 soutěžních dvojic (1 žák z 8.ročníku a 1 žák z 9. ročníku).
    Týmy řešily během 150 minut celkem 10 zapeklitých hlavolamů s využitím šikovnosti, logického myšlení, dobrého úsudku, vzájemné spolupráce a připravených pomůcek.

    Naši školu reprezentovaly tři soutěžní dvojice, které v silné konkurenci obstály a vybojovaly:

    2. místo: Magda Hřibová (8.A) a Michael Zábojník (9.C),
    7. místo: Mirek Koudelík (8.A) a Katka Páralová (9.C) a
    9. místo: Pavel Lukáš (8.B) a Míša Hradská (9.C)

    Blahopřání patří všem soutěžícím a poděkování hlavně organizátorce soutěže Mgr. Šárce Černíčkové z GJP Slavičín, která pro děti všechny úlohy připravuje.

  • Lyžařský kurz čtvrťáků
   • Lyžařský kurz čtvrťáků

   • 29. 8. 2017
   • Kyčerka je super príma, i když není bílá zima, ani jarní počasí náladu nám nezkazí ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.

    Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu jarním počasím a solidními sněhovými podmínkami. 37 dětí tedy mohlo naplno prožít standartní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

    Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích a domácí kuchyně horského hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili na vleku, žádná větší nemoc ani zranění, docela slušné chování a vystupování.

    Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti staral po celý týden 24 hodin denně. Byli to instruktoři Jitka Maštalířová, Jitka Josefíková, Radim Koudela, Zdeněk Ogrodník ml. a Jan Baier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka Barbora Navrátilová.

    My jsme dobří kamarádi, my se máme také rádi,
    na sebe se usmějem, k dalšímu se posunem.

    Kyčerka je super príma, i když není bílá zima,
    ani jarní počasí náladu nám nezkazí.

    Lyžování, to nás baví, utužíme svoje zdraví,
    lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já taky!

  • Osmáci v divadle
   • Osmáci v divadle

   • 29. 8. 2017
   • Na 27. březen 2017 budou žáci 8. ročníku dlouho vzpomínat. Čekalo je netradiční, divadelní, dopoledne.

    Hned po první vyučovací hodině se se svými třídními učitelkami vydali do Zlína na divadelní představení Charleyova teta od Brandona Thomase. Přenesli se do viktoriánské Anglie a zažili spoustu legrace se zamilovanými oxfordskými studenty, kteří chtějí získat své milé. Z Brazílie má zrovna přijet milionářská teta, jejíž přítomnost je nezbytná, aby mohli studenti své dívky požádat o ruku. V časové nouzi se za tetičku převlékne spolužák, a tak není o humorné situace nouze.

    Komedie měla velký úspěch a naši osmáci prožili malou společenskou událost. A všem to moc slušelo.

  • O nejlepšího skokana
   • O nejlepšího skokana

   • 29. 8. 2017
   • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

    Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků 73 malých šikulů z 2. - 5. ročníku.

    Nejhodnotnější výkon předvedla páťačka Julie KOŽELUHOVÁ, která tréninkovou pomůcku překonala 248x ! Za zmínku ještě stojí i průměrný výkon 10 žáků V.A - 139 přeskoků!

    Vysledkova_listina_skokan_2017.pdf

  • Zápis do školy
   • Zápis do školy

   • 29. 8. 2017
   • Letos poprvé se zápisy do 1. tříd konají až v dubnu. Ministerstvo školství si od posunutí zápisů na jaro slibuje, že ubude počet žádostí o odklad povinné školní docházky.

    Na naší škole proběhl zápis do 1. tříd dne 5. dubna 2017. Každý rok se snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s krásným prostředím školy i s učiteli. Budoucí prvňáčci během zápisu zvládli základní představení, poznávali barvy, tvary, číslice, kreslili obrázek, stříhali a také se pokoušeli o opis. Vše probíhalo v příjemné atmosféře. Za svou snahu byly všechny děti odměněny malým dárečkem, ze kterého měly velkou radost.

    Čas plyne velmi rychle. A tak nebude dlouho trvat a znovu se spolu shledáme. Tentokrát se budeme vídat denně. Už dnes se všichni z naší školy těšíme.

  • Štafetový pohár
   • Štafetový pohár

   • 29. 8. 2017
   • Tradiční atletická soutěž probíhá pod patronací Lídy Formanové a je určena dětem prvního stupně.

    Po úspěchu v okresním kole si zasoutěžilo 16 dětí 3. - 5. tříd v kole krajském. Závodilo se na atletickém stadionu Slovácké Slavie Uh. Hradiště, a to v úmorném vedru. Celkové 8. místo v kraji pak jistě není žádnou ostudou.

    Výsledkový servis

  • Atletická olympiáda
   • Atletická olympiáda

   • 29. 8. 2017
   • Z atletického mítinku v Uherském Hradišti si naše výprava žáků 3. - 5. tříd přivezla pět medailových umístění.

    V úmorném vedru se nejvíc dařilo Matryáši Chovancovi, vítězi v běhu na 50 m, dále vytrvalcům Elišce Michalčíkové a Martinu Podškubkovi, kteří v běhu na 600 m brali stříbrné medaile (i přes Eliščin pád v úvodu závodu!) a bronzovým medailistům Eduardu Paduraru (hod míčkem), Ditě Zimčíkové (skok daleký) a štafetě na 4x60 m mladších dívek (Eliška Michalčíková, Martina Michalčíková, Valentýna Trnková a Sára Kovačíková).

  • SUDOKU na prvním stupni
   • SUDOKU na prvním stupni

   • 29. 8. 2017
   • Sudoku je logická hra, která vznikla v sedmdesátých letech 20.století v Japonsku. V celém světě se hra v posledních letech proslavila, stala se oblíbeným doplňkem některých novin stejně jako křížovky. S chutí ho luští dospělí i děti a my jsme rádi, že zaujala také žáky a žákyně naší školy.

    Proto jsme v letošním školním roce, stejně jako v minulých letech, uspořádali pro děti v měsících březnu a dubnu školní kolo soutěže v SUDOKU. Již tradičně byl o tuto soutěž mezi dětmi velký zájem. Prvního kola soutěže se zúčastnilo 58 dětí.
    Po čtyřech kolech základní části soutěže se 23 nejvytrvalejších a nejúspěšnějších řešitelů probojovalo do školního finále.
    To se uskutečnilo ve čtvrtek 27. dubna odpoledne, kdy se třída 2.A proměnila v jedno velké kolbiště. V průběhu šedesáti minut řešili soutěžící děti křížovky, a to ve třech rozdílných obtížnostech. Za kompletní a správné vyluštění křížovky získali  tři, pět nebo sedm bodů.

    Nejúspěšnějšími řešiteli školního finále SUDOKU jsou:

    2. - 3. třída

    1. Tereza Štencelová, III.B - 33 b.
    2. Martin Chmela, III.A - 28 b.
    3. Petr Gavenda, III.A - 22 b.

    4. - 5. třída

    1. Kristýna Štencelová, V.B - 44 b.
    2. Kristýna Urbánková, V.A - 25 b.
    3. Adéla Brumovská, V.A - 19 b.

    Následně dva nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie (tj. Terezka Štencelová, Martin Chmela, Kristýnka Štencelová a Kristýnka Urbánková) reprezentovali naši školu v regionálním finále v SUDOKU, které se uskutečnilo 11.5.2017 v Uherském Hradišti.
    Naši žáci prokázali obrovskou bojovnost a tomu následně odpovídalo i krásné umístění. V kategorii A (žáci 2. a 3. tříd) mezi 18 soutěžícími zvítězil Martin Chmela a Tereza Štencelová se podělila o 5. -9. místo. V kategorii B (žáci 4. a 5. tříd) se mezi dvaceti řešiteli neztratily naše dvě soutěžící. Kristýna Štencelová obsadila 7. místo a Kristýna Urbánková se umístila na 11. - 13. místě.

    Všem soutěžícím patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a gratulace k výbornému výsledku!

  • SUDOKU na druhém stupni
   • SUDOKU na druhém stupni

   • 29. 8. 2017
   • Dne 15. 5. 2017 proběhl již 8. ročník krajského kola v turnaji SUDOKU. Turnaj tradičně uspořádala ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.

    Do soutěže se přihlásilo celkem 51 žáků ze 14 škol Zlínského kraje. Žáci zápolili ve dvou kategoriích:

    Kategorii A (6. a 7. třídy) - celkem 28 žáků
    Kategorie B (8. a 9. třídy) - celkem 23 žáků

    Do krajského kola se probojovaly 4 nejlepší luštitelky z naší školy. Byly vybrány na základě výsledků Jarní soutěže, která se uskutečnila na konci dubna. Děvčata nezklamala ani v krajském kole.

    Kategorii A ovládla a zaslouženě zvítězila Natálie Fojtíková ze třídy 7. A, 4.-5. místo obsadila Zuzana Bařáková ze třídy 7.B.
    V kategorii B obsadila 6. místo Natálie Michalčíková a 20. místo Kateřina Hustáková, obě žákyně třídy 9.B.

    Gratulujeme.

  • O pohár starosty města Uh. Brod
   • O pohár starosty města Uh. Brod

   • 29. 8. 2017
   • Na poslední atletické soutěži žáků prvního stupně jsme ziskem 6 medailí obhájili loňské 3. místo mezi 17 zúčastněnými týmy.

    Naší nejúspěšnější závodnicí se stala talentovaná páťačka Dita Zimčíková, která si domů odvezla čtyři medaile. Dobře si vedl i tým B, který skončil na solidním 6. místě!

    Medailová umístění:

    1. místo - Dita Zimčíková, 60 m, 9,06 s
    2. místo - Valerie Pippalová, 60 m, 9,54 s
    2. místo - Dita Zimčíková, skok daleký, 381 cm
    3. místo - Anna Stojaspalová, skok z místa, 167 cm
    3. místo - štafeta na 4 x 1 kolo - Marek Uchytil, Adam Šopík, Iveta Radová, Dita Zimčíková

    Gratulujeme!

  • Superstar
   • Superstar

   • 29. 8. 2017
   • Poslouchejte děti, písnička k nám letí, který pěkný dětský hlásek zní nám jako konipásek?

    Zpěvačky i zpěváci 1. stupně si prověřili své pěvecké dovednosti v  soutěži "Superstar". A jak porota ohodnotila jejich pěvecké výkony?


    Kategorie 1. - 2. tříd:

    1. Maxmilián Ondrušek
    2. Kamila Hanáčková
    3. Emily Špalková, Tereza Sudková


    Kategorie 3. tříd:

    1. Klára Urbánková
    2. Matyáš Peřestý
    3. Kateřina Šimoníková


    Kategorie 4. - 5. tříd:

    1. Barbora Pokorná
    2. Alžběta Slavíčková
    3. Antonie Samiecová

  • O pingpongové krále
   • O pingpongové krále

   • 29. 8. 2017
   • Právě tento název nese tradiční pingpongové klání dětí prvního stupně. V malé tělocvičně naší školy se ho zúčastnilo celkem 20 žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd a bylo na co se dívat.

    Malá tělocvična slouží, mimo jiné, i ke sportovním soutěžím prcků. Tentokrát se na dvou stolech bojovalo o pomyslnou korunu pingpongového krále. Chlapci 3. - 5. ročníku byli rozlosováni do tří skupin,  aby odehráli celkem 20 utkání.

    Sítem pavouků prošli do finále tři šikulové - Štěpán Tyrolt, Matyáš Chovanec a David Rak - aby si to rozdali systémem každý s každým. Dvěma vítězstvími získal pomyslnou korunu krále pingpongu na naší škole třeťák Matyáš Chovanec. Je fajn, že kromě solidních fotbalových a atletických dovedností ovládá i hru s malou pálkou a míčkem.

    V boji o druhé místo pak porazil čtvrťák Štěpán třeťáka Davida 2 : 0, z čehož měl nesmírnou radost.

    Konečné pořadí:

    1. Matyáš CHOVANEC
    2. Štěpán TYROLT
    3. David RAK

  • Minulý školní rok v číslech
   • Minulý školní rok v číslech

   • 21. 10. 2017
   • Ve školním roce 2016/17 jsme měli 442 žáků, což je méně než v roce předchozím. Tento klesající trend pokračuje již několik let a má samozřejmě vliv na počet tříd, ale i zaměstnanců. Všichni žáci, tedy až na jednoho, letos prospěli. Žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích, převzali čestná uznání na pódiu kulturního domu z rukou starosty města Petra Viceníka a ředitele školy Zdeňka Ogrodníka.

    Paní učitelky Študentová a Polanská odešly na zasloužený odpočinek a naše řady rozšířili zkušený učitel Radim Koudela ze Záhorovic a paní učitelka Leona Turčinková z Bojkovic.

    V oblasti přijímání deváťáků na střední školy se každý rok mění pravidla. Jednou jsou to dvě možné přihlášky, jindy tři, letos to pro změnu byla dvě kola přijímacích testů, ze kterých se vybíraly ty lepší výsledky. Skutečnou podstatu však nikdo neřeší. Nadbytek volných míst na středních školách znamená, že přijati jsou všichni nehledě na znalosti, že z existenčních důvodů jsou na osmiletá gymnázia přijímáni žáci, kteří tam lidově řečeno nemají co dělat. O reálné výsledky se rodič mnohdy nezajímá – vždyť jeho dítě bylo přijato na gymnázium. Že po osmi letech to může skončit ztroskotáním - neúspěchem u státní maturity, mu už nikdo neřekne. Zrovna tak dubnový termín přijímacích zkoušek, jenž je dlouhodobě kritizován odbornou veřejností, „nahoře“ nikoho nezajímá. Proč tedy chodí deváťák po přijetí na střední školu ještě do školy, neví dnes vlastně nikdo – rodič, učitel ani on sám. Korunu tomu všemu nasazuje inspekce, která tyto přijaté deváťáky testuje ze znalostí matematiky, češtiny a podobně. O to víc mě těší, že v komerčním i státním srovnání znalostí si dlouhodobě stojíme nad průměrem. Dokazují to ostatně i úspěchy našich žáků v naukových soutěžích a olympiádách, kdy nejednou porážejí vrstevníky z již zmiňovaných osmiletých gymnázií.

    V oblasti oprav a modernizace jsme v letošním roce museli řešit izolaci základů v nejnovějším stravovacím pavilonu za více jak 150 tisíc korun, ve výběrovém řízení se pořídil do školní kuchyně nový konvektomat a na konci roku jsme z uspořených financí opravili dva kabinety. Díky zřizovateli Městu Bojkovice, kterému patří velký dík, nás čeká generální rekonstrukce kotelny a výhledově snad i oprava střechy na staré budově, která drží z posledních sil. Vše má ale svůj čas a nejde všechno naráz.

    Školní rok 2016/ 17 byl pestrý a rozmanitý, prosycen nejen povinnostmi, ale i různorodými aktivitami, exkurzemi, lyžařskými kurzy v Beskydech a Rakousku, kurzy plavání, ale i školními výlety. Dobré výsledky se rodí v dobrých kolektivech, a tak všichni, kteří se na nich podílejí – učitelé, správní zaměstnanci i pracovití žáci, si zaslouží velký dík a klidnou dovolenou. Vždyť 4. září se kolotoč zvaný školní rok 2017/18 roztáčí nanovo.

  • Uplynulý školní rok 2016/17 – konec papírových žákovských knížek a třídních knih
   • Uplynulý školní rok 2016/17 – konec papírových žákovských knížek a třídních knih

   • 21. 10. 2017
   • Že nevěříte? Ano je to tak. Papírovým žákovským knížkám a třídním knihám na bojkovské škole definitivně odzvonilo. Škola se tak přidala k dnes již nemalému počtu škol v ČR i ve světě, kde komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím internetu – tzv. elektronických žákovských knížek.

    A co nás k tomuto zásadnímu kroku vedlo? V roce 2015 byla ukončena podpora a vývoj počítačových programů pro evidenci žáků a tisk vysvědčení, které do té doby škola používala. Vedení školy tak bylo postaveno před nelehký krok – vybrat nového dodavatele školního informačního systému, který bude splňovat současné legislativní požadavky na vedení školní matriky, bude možné bezproblémově přenést všechna původní data a v neposlední řadě bude uživatelsky přívětivý. Volba nakonec padla na slovenského výrobce ASC, jehož program pro tvorbu rozvrhů a suplování škola využívá více jak 15 let.

    S přechodem na nový systém bylo učiněno další zásadní rozhodnutí – ukončení používání papírových třídních knih a žákovských knížek (nejdříve jen na 2. stupni) tak, jak je všichni znali po staletí. Nový informační systém se jmenuje EduPage a škola již první rok využívala tyto moduly:

    • Školní matriku (evidence žáků)
    • Elektronickou třídní knihu včetně docházky žáků
    • Elektronickou žákovskou knížku včetně známek a hodnocení
    • Oznamování domácích úkolů a písemek žákům a rodičům
    • Rozvrh hodin se suplováním
    • Zprávy – komunikace s rodiči, žáky
    • Učební plány všech předmětů provázané do třídních knih
    • Pracovní výkazy učitelů i nepedagogů
    • Hodnotící zprávy na pedagogických radách
    • Tisk vysvědčení s QR kódem
    • Katalogové listy, třídní výkazy a další písemnosti
    • Přístup z mobilních telefonů, kdy žáci, rodiče i učitelé mají vše vždy při ruce

     

    EduPage je systém, který předbíhá dobu. Kromě toho, co škola již první rok začala využívat, skýtá další možnosti jakým je například e-learning, kdy učitel může žákům zveřejnit testy, procvičování nebo i zápis z hodiny. Zvažujeme též čipované příchody a odchody ze školy, kdy rodiče vidí na svém telefonu, že dítě přišlo v pořádku do školy. Technicky je vše připraveno. Od září spatří světlo světa nové školní webovky – taktéž v systému EduPage. O tom, že se systém líbí žákům i rodičům svědčí fakt, že i čtvrté a páté třídy samy požádaly o zrušení papírových žákovských knížek, což se taky od druhého pololetí stalo. A jako u každé novinky – i zde se prvotní větší zátěž všech zúčastněných (učitelů a vedení) zúročila a nyní již přináší jen výhody. Pravda, oblíbená věta některých žáků „já jsem žákovskou zapomněl doma“, už v letošním roce nezazněla.

  • Šplhounek 1. a 2. tříd
   • Šplhounek 1. a 2. tříd

   • 29. 8. 2017
   • V malé tělocvičně se konala naše tradiční soutěž ve šplhu na tyči.

    Již na začátku 3. vyučovací hodiny se v tělocvičně školy netrpělivě shromáždili všichni žáci 1. a 2. tříd. Ve cvičebním úboru však byli pouze jen vybraní soutěžící. Za mohutného povzbuzování se fandilo celou hodinu.  A jak to dopadlo?

    1. ročník:    
    1.místo: Adriana Šopíková a Monika Vaculíková - obě 11,20
    2. místo: Jindřiška Michalčíková - 11,39
    3. místo: Aneta Machalová - 13,91

    1. místo: Lukáš Bětík -  9,20
    2. místo: Jakub Hanke - 11,26
    3. místo: Daniel Hanáček a David Lahuta  - oba 11,91

    2.ročník:
    1. místo: Tereza Bařáková - 8,10
    2. místo: Kateřina Kalivodová - 8,85
    3. místo: Tereza Súdková - 8,95

    1. místo: Rostislav Major - 9,98
    2. místo: Alexandr Zaoral - 10,25
    3. místo: Adam Langweil - 10,78

  • Z okresního finále ve vybíjené máme dvě stříbra!
   • Z okresního finále ve vybíjené máme dvě stříbra!

   • 29. 8. 2017
   • Po školním finále O největší ranaře jsme tentokrát na našich sportovištích uspořádali okresní finále ve vybíjené. V něm si rekordně 216 dětí zahrálo v 35-i utkáních.

    Spanilou jízdu našich chlapců v kat. A přerušila jen hradišťská sportovka a lepší než naše šikulky byla pouze děvčata z Újezdce. Gratulujeme!

    vybijena_bojkovice_2017_vysledkova_listina.pdf

  • Zdokonalovací lyžařský kurz nebo splněný sen?
   • Zdokonalovací lyžařský kurz nebo splněný sen?

   • 29. 8. 2017
   • "Nesněte svůj život, žijte svůj sen." Příležitost naplnit slova významného rakouského hudebního skladatele měli i letos naši žáci.

    Devatenáctý březnový den odjíždí zkušení lyžaři s týmem svých učitelů, trenérů do rakouských Alp na zdokonalovací lyžařský kurz, který základní škola pořádá již několik let.

    Cesta ubíhá jako voda, čas se vyplňuje povídáním, posloucháním hudby či dospáváním z předchozí noci, kdy nedočkavost, představy a možná i obavy vítězily nad vytouženým spánkem. Odpoledne je tady a autobus míří do rodiště W. A. Mozarta - Salzburgu. Zastavení před jeho rodným domem, koupení nezbytných sladkostí - Mozartových koulí a už rychle k cíli, k lyžařskému středisku Zell am See.

    První dva dny přináší slunečné počasí i nadstandardní sněhové podmínky. Lyžaři se svými instruktory se lanovkou nechávají vyvézt na ledovec Kitzsteinhorn, do výšky 3000 metrů. Sluníčko a přírodní "prašan" nabízí ve vzácné symbióze to nejdokonalejší, co jen náročný lyžař může očekávat. Po dvou dnech však musí přijít povinný odpočinkový den, který vyplní procházka kolem jezera v Zell am See a pro všechny vyvrcholí v odpoledních hodinách návštěvou v "termálech" se slanou vodou, tobogánem, vířivkami, koupáním venku v horké vodě. Není pochyb o tom, že většina žáků prožívá svůj opravdový sen.

    Zbytek kurzu přináší opět sluníčko, velké množství sjezdovek, které všichni bez problémů zvládají zdolat, příjemné ubytování, kde je i po návratu možnost věnovat se aktivní činnosti. Velká herna s pingpongovým stolem stává se až do večerky okupovaným místem nadšených sportovců.

    Týden uběhne jako voda a pokud je nějaký rozdíl mezi žáky, kteří nastupovali v neděli 19. března u základní školy do autobusu, a těmi, co se nyní vracejí, je viditelný i skrytý. Vrací se několik usměvavých opálených tváří s radostí nejen v očích, ale především v srdci. Splnili si s pomocí svých učitelů svůj sen a mnozí z nich doufají, že do míst vrcholů, širokých sjezdovek a slunného počasí se snad jednou vrátí. I ty nejkrásnější sny přece mohou pokračovat...

    Nesněte svůj život. Žijte svůj sen. Příští rok otvírá svou náruč opět Zell am See - místo splněných lyžařských snů.

  • Osobnosti Bojkovic čtou dětem
   • Osobnosti Bojkovic čtou dětem

   • 29. 8. 2017
   • Čtenářem se člověk nerodí, čtenářem se stává postupně v průběhu života. Avšak v dnešní přetechnizované době, kdy většina dětí pospíchá ze školy rovnou k počítači, je cesta ke čtenářství čím dál těžší a trnitější.

    A právě pro podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti vůbec jsme v březnu - měsíci knihy - připravili pro žáky 7. ročníku novou akci s názvem Osobnosti Bojkovic čtou dětem.

    Naše pozvání ochotně přijali pan starosta Petr Viceník, paní doktorka Barbora Navrátilová a pan farář Jiří Změlík, kteří nám poutavě vyprávěli o tom, jakou roli sehrála kniha v jejich dětství, jak utvářela jejich osobnost, jaký je jejich vztah ke knihám dnes a zdali si při svém pracovním vytížení ještě vůbec najdou chvilku na čtení. Každý ze vzácných hostů nám také představil svoji oblíbenou knihu a přečetl z ní výstižný úryvek.

    Příjemné posezení bylo završeno dotazy žáků, které se týkaly nejen četby, ale i profesního života pozvaných.

    Velmi děkujeme panu starostovi, paní doktorce i panu faráři za to, že nám dovolili nahlédnout do své čtenářské duše, a již nyní se těšíme na další ročník této besedy, kdy z pestrého seznamu jmen vybereme a oslovíme další osobnosti. A že jich máme v Bojkovicích nespočet!

  • Našli jste chybu – napište nám!
   • Našli jste chybu – napište nám!

   • 15. 9. 2016
   • Vzhledem k rozsahu dat, které byly do systému sázeny a kontrolovány, mohlo dojít k překlepu, nebo chybnému přiřazení dítěte. Pokud na takovou chybu narazíte (chybné jméno, nepřiřazené dítě k rodiči apod.), napište nám na email edupage@zsbojkovice.cz , uveďte, prosím, vaše jméno, jméno a třídu dítěte a chybu, kterou jste našli. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

  • Které moduly škola používá
   • Které moduly škola používá

   • 14. 9. 2016
   • Jak jste jistě po přihlášení do EŽK zjistili, najdete zde nejen přehled o známkách a docházce, ale spousty jiných věcí. Vzhledem k rozsáhlosti a možnostem systému budeme zpočátku využívat jen těchto modulů:

    • Známky
    • Domácí úkoly (vidíte zadaný domácí úkol „co a ze kdy na kdy“)
    • Docházka žáka (+ omluvenky)
    • Třídní kniha (uvidíte, co se probírá)
    • Suplování (který učitel chybí a kdo supluje)
    • Rozvrh hodin vašeho dítěte

     

    Další moduly mohou používat jen někteří učitelé k testování, není to však pravidlem. Děkujeme za pochopení a věříme, že se vám naše nová EŽK zalíbí.

    Zdeněk Ogrodník, ředitel

  • Elektronická žákovská knížka
   • Elektronická žákovská knížka

   • 21. 10. 2017
   • Vážení rodiče, k přihlášení využijte tlačítko „přihlášení“ v pravém horním rohu. Po přihlášení si můžete na stejném místě (Profil) změnit heslo. Nastavte si prosím heslo, které uchováte v tajnosti a nebudete ho sdělovat vašim dětem. V systému totiž máte funkci PODEPISOVÁNÍ známek a poznámek.

    Pokud máte ve škole více dětí, musíte se přepnout na zobrazení každého zvlášť - taktéž vpravo nahoře kliknutím na vaše jméno a následným výběrem žáka. Budete-li mít jakýkoliv problém, obracejte se s důvěrou na třídního učitele vašeho dítěte. Pokud jste zapomněli heslo, využijte tlačítko Neznám přihlašovací jméno nebo heslo na přihlašovací obrazovace. Po zadání emailu vám bude zasláno nové.