• Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

   • 29. 3. 2020
   • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

  • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

   • 22. 3. 2020
    • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

    Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

    • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

    Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

    • Na vypracování interaktivního domácího úkolu máš NĚKOLIK POKUSŮ (kromě testu, které postupně taky začneme používat).

    Když se ti nepodaří napoprvé, nevadí, můžeš to zkusit znovu. Všechny tvé odpovědi i pokusy učitel vidí a ocení, že ses snažil a nevzdal to.

    • Urči si pravidelný čas KAŽDÝ DEN, kdy budeš plnit úkoly v EduPage.

    Rozvrhni si čas, jak ti vyhovuje (dopoledne, odpoledne) – úkoly jsou zadávány vždy na další hodinu, nicméně učitelé budou čekat na vaše dotazy vždy ve vyhrazený čas.

    • KOMUNIKUJ se svými učiteli, pokud potřebuješ poradit, od 9.00 - 11.00 hodin.

    Nevíš-li si rady, můžeš psát svým učitelům do zpráv v EduPage, každý školní den od 9.00 – 11.00 hodin. Tví učitelé na tebe budou čekat, ty ale online být nemusíš.

    • Tvé výsledky budou učiteli normálně ZNÁMKOVÁNY.

    Za DOMÁCÍ ÚKOLY můžeš získat motivační známku s váhou 0,25 nebo 0,5.
    Časem přibydou i TESTY, kde budeš mít jen jeden pokus a váha známky může být až 1,0.

  • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

   • 21. 3. 2020
   • vydává škola dvojím způsobem:

    1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
    2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 221, nahlaste jméno a třídu dítěte, formulář vám vytiskneme a předáme osobně u vchodu do školy v době od 7.00 – 14.30 hodin.

    Více informací a podrobnosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

  • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

   • 2. 3. 2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015. Elektronickou žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2019/2020.

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2020 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tzv. motivační část).

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

   • Koronavirus - informace pro rodiče

   • 29. 2. 2020
   • AKTUÁLNĚ: škola je z nařízení vlády uzavřena pro všechny žáky včetně družiny, jídelny a sportovní haly

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    Vážení rodiče, aktuální informace, prosím, sledujte na http://www.khszlin.cz a https://www.mzcr.cz

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    V praxi to znamená, že základní škola je od zítřka pro žáky uzavřena do odvolání. Opatření platí i pro školní družinu a školní jídelnu, která nevaří. Přihlášené obědy budeme rušit v systému hromadně a postupně, dokud bude nařízení trvat tak, aby vám nepropadly finance.

    O dalším postupu vás budeme průběžně informovat – sledujte prosím EduPage. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké předjarní dny. Zdeněk Ogrodník, ředitel

   • Opatření, která činíme, proti šíření koronaviru ve škole

   • 9. 3. 2020
   • na doporučení Krajské hygienické stanice ZK a dalších orgánů státní správy

    Žáci a zaměstnanci, kteří v době jarních prázdnin pobývali v Itálii zůstávají doma v 14denní karanténě (aktuálně 2 žáci a jeden zaměstnanec).

    Žákům v karanténě bude poskytnuta domácí výuka s využitím EduPage – zápisy, úkoly, procvičování látky, ověřování znalostí.

    Škola nakoupila na všechna sociální zařízení desinfekční mýdla s vyvěšenými informacemi vyzývajícími k častému a správnému mytí rukou v době respiračních onemocnění.

    Všichni žáci byli poučeni svými třídními učiteli o dodržování hygienických zásad, základní pravidla byla vyvěšena na třídní nástěnky.

    Všichni zaměstnanci byli poučeni o svých povinnostech a informováni o krocích, které škola činí, aby zamezila šíření viru.

    V oblasti úklidu se řídíme doporučením Krajské hygienické stanice, kdy mimo běžný úklid čistíme a dezinfikujeme povrchy, kterých se často dotýkáme (například kliky u dveří, pracovní stoly a lavice ve škole), a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

    Průběžně informujeme rodiče o situaci prostřednictvím školního informačního systému EduPage a webových stránek školy.

  • Žáci na Střelecké lize
   • Žáci na Střelecké lize

   • 21. 2. 2020
   • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

    V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

    V kategorii chlapců se družstvo, které tvořili Tomáš Dolina, Martin Michalčík a David Ondrušek, umístilo na 3. místě. Mezi jednotlivci si David Ondrušek vystřílel zlatou medaili.

    Děvčata však také nezahálela. Jejich družstvo ve složení Radana Ondrušková, Emma Vrublová a Michaela Majtnerová získalo 1. místo. V jednotlivcích si Radana Ondrušková vybojovala stříbro a Michaela Majtnerová bronz.

    Přijeli jsme, stříleli jsme, vyhráli jsme!

    Michaela Majtnerová, Tomáš Dolina, 9. B

  • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

   • 5. 2. 2020
   • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

    Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

    Dále se děti mohou těšit na soutěž O nejlepšího skokana, takže už pomalu skáčeme přes švihadlo, čeká nás vybíjená, fotbal a řada atletických soutěží. Tak hurá do toho!

    splh_2019_20.pdf​​​​​​​

  • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

   • 6. 1. 2020
   • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

    Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

     

  • Vánoční volejbalový turnaj
   • Vánoční volejbalový turnaj

   • 6. 1. 2020
   • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

    Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

  • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!
   • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!

   • 17. 12. 2019
   • Ve čtvrtek 5.12. se ve třídách a po chodbách rozřinčely řetězy a Mikuláš, čert a anděl pozdravil všechny děti.

    Ty hodné Mikuláš jen chválil, těm zlobivým čert pohrozil. V prvních třídách i slzička ukápla, ale když Mikuláš všem dětem nadělil Slabikáře a drobné sladkosti, byly spokojené.

    Společně si všechny děti i s třídními učiteli zazpívaly u vánočního stromečku koledy.

  • BESEDA S POLICISTKOU
   • BESEDA S POLICISTKOU

   • 16. 12. 2019
   • Dne 13. 11. 2019 proběhla beseda s tiskovou mluvčí Policie České republiky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovořili o trestní odpovědnosti mladistvých a o problematice návykových látek, jako jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky.

    Nejprve nás mluvčí seznámila s přestupky a trestnými činy mladistvých. Zde jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty dětí a dospělých. Dále následovala přednáška s názvem „Děti a dospělí“, která zahrnovala týrání, zneužívání, pronásledování a podávání alkoholu dětem.

    Celou besedu policistka zakončila velmi zajímavým a poučným videem o tom, jak na nás působí různé druhy drog, návykových látek, jako třeba kokain, marihuana, alkohol, LSD, lysohlávky, lepidlo, heroin atd.

    Beseda se nesla v klidném duchu a příjemné atmosféře.

    Věříme, že se většině žáků líbila a určitě si z ní odnesli plno nových poznatků do života.

    Daniela Dubovská, Radana Ondrušková, Emma Vrublová, 9. C

  • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ
   • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ

   • 13. 12. 2019
   • Skok vysoký – školní soutěž ve sportovní hale 27. 11. 2019

    PK TV uspořádala pro nejlepší „skokany“ školy ve sportovní hale „Soutěž ve skoku vysokém“. Celkem se soutěže zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 54 závodníků. Celkovým vítězem se stal William Hřib výkonem 174 cm.

    Výsledky:

    ml. dívky   1. místo     Iveta Radová              137cm

                      2. místo     Emma Charvátová     133 cm

                      3. místo     Aneta Jálová               124 cm

    ml. hoši     1. místo     Štěpán Tyrolt              139 cm

                      2. místo     Adam Bětík                133 cm

                      3. místo     Adam Kalík                130cm

    st. dívky    1. místo     Zuzka Korpasová       143 cm

                      2. místo     Veronika Jančová       142 cm

                      3. místo     Emma Vrublová         136 cm

    st. hoši       1. místo     William Hřib              174 cm

                      2. místo     Miloslav Klimeš         164 cm

                      3. místo     Luděk Novák             161 cm

     

    Mikulášská laťka ve Slavičíně 3. 12. 2019

    Soutěž ve skoku vysokém, která se konala ve sportovní hale ve Slavičíně za účasti 5 škol a celkového počtu 93 závodníků. Naši školu reprezentovali v každé kategorii 2 závodníci a zejména starší chlapci dosáhli vynikajících výkonů. 

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       3. místo           141 cm

    Iveta Radová              4. místo           135 cm

    Štěpán Tyrolt              3. místo           138 cm

    Miloš Klimeš              3. místo           170 cm

    William Hřib              1. místo           175 cm

     

    Straňanská laťka ve Strání 5. 12. 2019

    Naše škola opět po roku zajížděla na soutěž ve skoku vysokém do Strání. V každé kategorii naši školu reprezentovali dva závodníci. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. Skokani Bojkovic si vedli velmi dobře. Odměnou jim byly krásné skleněné poháry z místních skláren.

    Jednotlivci a výsledky: 

    Mladší žákyně

    2. místo           Iveta Radová                                      125 cm

    5. místo           Valerie Šenkeříková                           120 cm

     

    Starší žáci

    1. místo           William Hřib                                      175 cm

    2. místo           Miloslav Klimeš                                165 cm

     

    Starší žákyně

    1. místo           Zuzana Korpasová                             147 cm

    4. místo           Veronika Jančová                              140 cm

     

    Mladší žáci

    2. místo           Štěpán Tyrolt                                     140 cm

    6. místo           Adam Bětík                                        125 cm

     

    Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně 11. 12. 2019 

    Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici (SOŠ) – letos už jejího XXV. ročníku. Přesto, že výkony nebyly úplně optimální, tak jsme ve všech čtyřech kategoriích dominovali a soupeřům ze Slavičínska a okolí jsme nedali šanci.   

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       2. místo           144 cm

    Zuzana Korpasová      3. místo           141 cm

    Štěpán Tyrolt              1. místo           135 cm

    Adam Kalík                4. místo           125 cm

    Emma Charvátová      2. místo           135 cm

    Iveta Radová              4. místo           130 cm

    Miloš Klimeš              2. místo           160 cm

    William Hřib              1. místo           165 cm

     

     

  • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu
   • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu

   • 4. 12. 2019
   • Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána pozoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo náměstí se chystá na nějakou velkou událost. Vánočně vyzdobené prodejní stánečky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově – přímo vedle mě – betlém se slaměnými figurkami v životní velikosti! A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – Adventní setkání!

    Začíná se stmívat, lidí přibývá, žesťový soubor svým vytrubováním koled zahajuje něco neobyčejného. Dozvídám se, že místní základní škola letos slaví stoleté výročí od svého založení a že dnešní Adventní setkání se ponese v duchu nejen vánočním, ale i oslavném. A poprvé na Tillichově náměstí! Pozorně poslouchám dialog dvou děvčat – Esterky žijící v roce 1919 a Amálky, dívky ze současnosti. A i když obě žijí v odlišné době, shodují se, že duch Vánoc by se nikdy neměl vytratit.

    Na pódiu se střídají starší děvčata, jež ohromila náměstí svým dechberoucím zpěvem, se čtvrťáky, kteří v rámci svého tanečního vystoupení zapalují svíčky vánoční.

    A teď nastává moje velká chvíle! Pan starosta Mgr. Petr Viceník a pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník společnými silami odpočítávají okamžik, kdy se honosně a pyšně rozzářím do dálky! Vánoční strom v Bojkovicích je rozsvícen! Počasí nám sice v tuto dobu úplně nepřeje, leje jako z konve, ale radost a rozzářená očička nejen dětí stojí za to!

    A bohatý program pokračuje. Na jevišti recitují a tančí sněhové vločky alias třeťáci, poté prváčci staví s nadšením sněhuláky, čtvrťáci z plných plic pějí anglickou píseň a … co to? Na pódium míří ti nejmenší! Děti z mateřské školy si připravily pásmo Šmoulí Vánoce a roztomile a bezprostředně se předvádějí před plným náměstím. I ta dešťová přeháňka už ustává…

    Celý podvečer se po náměstí i okolí line vůně nejen zabijačkových specialit, ale i svařáku, kávy, perníků atd. Moderátorská dvojice nás zve na tyto dobrůtky, které pro všechny přítomné připravila školní kuchyně. A jak všem chutná!

    Malí čertíci ze 2. tříd se před zraky přítomných snaží vyřešit čertovskou záhadu a, i když tuší, že žádné peklo není, přece jen se trošku bojí. A za chvilku má obavy téměř každý! Po mostě se za obrovského hluku ženou na náměstí strašidelní čerti, doprovázení anděly a Mikulášem. Mikulášská družina z DDM účtuje s malými hříšníky…

    Náměstí se zklidnilo a oči všech se opět upírají k pódiu, kde nás šesťáci svým vystoupením vrací do doby, kdy byla založena naše škola. Za velkého potlesku je střídají zpívající a recitující páťáci a poté dostává svůj prostor na pódiu DFS Světlovánek, který za doprovodu CM Koménka předvádí pásmo koledování.

    Tuším, že se program po dvou a půl hodinách chýlí ke konci. Už mám přehled, jak se Vánoce slavily před sto lety, jak je prožívají lidé dnes, ale co bude dál? Za dalších sto let? Tato otázka se opakuje v podání obrovského zpívajícího davu. Více než 150 žáků, za podpory svých vyučujících, z plna hrdla zpívá píseň Za sto let a přítomné obecenstvo se přidává. Je cítit dojetí, společné souznění, radost z krásné adventní akce…

  • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
   • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO

   • 3. 12. 2019
   • Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.

    Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě ukázala žákům, jak „učitel národů“ už ve své době pokrokově a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. Program se skládal z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.

    Pochvalné reakce žáků byly známkou toho, že podobné návštěvy mají smysl a doplní školní vědomosti tak, jak bychom si my učitelé přáli.

  • Halová kopaná v plném proudu
   • Halová kopaná v plném proudu

   • 29. 11. 2019
   • Okrskové kolo v halové kopané v Bojkovicích 6. 11. 2019

    Náš tým odehrál turnaj výborně a postoupil do okresního finále. Jelikož v den turnaje byla stávka škol, některé týmy se z turnaje na poslední chvíli odhlásily. Do OK postoupila vítězná ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Na Výsluní UB.

    Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V., Surý Š.

     

    Okresní kolo v halové kopané ve Starém Městě 19. 11. 2019

    Po jednoznačném vítězství v okrskovém kole jsme zajížděli na OK do St. Města. V silnější konkurenci týmů z Uherskohradišťska se nám již tak nedařilo a obsadili jsme celkové 3. místo. Vítězem se stala ZŠ Sportovní, která má v týmu hráče 1. FC Slovácko.  Finálového turnaje se zúčastnily celkem 4 školy

    Tým hráčů: Klimeš M., Sommer J., Svoboda E., Malár T., Žak M., Kusín P., Sekér A., Kalík F., Kovář V.

     

  • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ
   • EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII V UHERSKÉM BRODĚ

   • 29. 11. 2019
   • Exkurze do středních škol pokračovaly ve druhém listopadovém týdnu návštěvou OA v Uh. Brodě.

    V pátek 15. listopadu vybraní žáci devátého ročníku navštívili Obchodní akademii v Uherském Brodě. Absolvovali prohlídku celé školy a v odborných učebnách jim paní učitelka povyprávěla o oblastech, na které se tato střední škola zaměřuje. Sami byli zapojeni do různých aktivit a ve skupinových pracích pracovali na tématech, na která by v dnešní době měl být kladen důraz – téma drog a závislostí. Návštěva pro ně jistě byla přínosná, a zda už se pro tuto školu rozhodnou a příští rok se stanou jejími studenty, už je jen na nich.

  • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí
   • Neděle, 17. listopad 2019, 17. 11 hodin, Tillichovo náměstí

   • 22. 11. 2019
   • Od páté hodiny odpolední se na náměstí scházejí lidé, aby si připomenuli třicet let od sametové revoluce.

    Dospělí i děti si krátí chvíli čekání prohlížením vystavených prací žáků základní školy s tématem před a polistopadových událostí. Vzhledem k náladě, která se poslední dny, týdny, či dokonce roky objevuje mezi lidmi, organizátoři nečekají velkou účast. Zástupci města Bojkovice i základní školy vlastně neví, co mají čekat. Prázdné náměstí? Protestní akce bojkovských zastánců starých pořádků? Či jen prostě bojkot této akce? „Přirozenou nevýhodou demokracie je to, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ Slova muže, jehož jméno je logicky se sametovou revolucí nejvíce spojováno, slova předního představitele Občanského fóra a našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Nervozita je proto znát.

    Přesto, když se na Tillichovo náměstí začne pomalu snášet tma, přicházejí desítky bojkovských občanů a centrum našeho malého městečka se začíná zaplňovat. Symbolicky přesně v 17 hodin a 11 minut se z pódia rozezní melodie české státní hymny v podání místního pěveckého sboru Notabene. Dav umlkne a ve vzduchu je cítit cosi z oněch listopadových dnů roku 1989.

    Následuje vystoupení žáků Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Pásmo, v němž všechny přítomné provedou dobou, která začala na balkoně Staroměstského náměstí 25. února 1948 a skončila díky statečnosti nejen mladých lidí v listopadové dny roku 1989. Žáci devátých tříd Veronika Jančová a Tomáš Dolina připomněli všem dobu totalitního režimu, který zde vládl tvrdou rukou nekonečných jedenačtyřicet let. Dobu nesvobody, strachu, zatýkání, mučení, vykonstruovaných politických procesů a poprav nevinných lidí. Ticho a vážnost situace je hmatatelná.

    Proslov pana radního Vlastimila Hely atmosféru jen umocňuje. Pro ty, kteří si nemohou pamatovat období totality, přibližuje, jak to za dob komunismu chodilo. Nejednoho z nás mrazí v zádech. Naději do budoucna, jak sám říká, nalézá v mladé generaci.

    Dvě studentky Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, absolventky naší základní školy, čtou své práce, svá zamyšlení nad tím, jak vidí naši zemi po 30 letech od revolučních dnů. Při jejich prezentaci se opět nelze ubránit dojetí. Není se co divit, že Adéla Zábojníková a Lucie Brůzlová se se svými úvahami dostaly až do Štrasburku, kde Adélka jako vítězka soutěže o nejlepší článek bude svou práci číst přímo v europarlamentu. Hlavou nejednoho přítomného jistě proběhne myšlenka, že když takto uvažují mladí lidé, není vše ztraceno a že proti „blbé náladě“, kterou se kolem nás snaží spousta lidí šířit, je i nastupující generace imunní.

    Pan starosta Petr Viceník naváže v duchu naděje, kterou přináší současní mladí lidé, ale zároveň nezapomene připomenout obavy z technologií, jež umožňují šíření nepravdivých zpráv. Jeho slova jsou pragmatická a pro všechny přítomné, kteří drží v rukou otěže výchovy svých potomků, velmi důležitá. Společně s organizátory tohoto podvečera – místostarostkou Dagmar Peřestou, ředitelem školy Zdeňkem Ogrodníkem, Vlastimilem Helou a v neposlední řadě zastupitelem Zlínského kraje Liborem Lukášem - zapálí svíčky a předají je symbolicky nástupcům demokracie – žákům a studentům.

    Nemálo lidí se k nim přidá a střed našeho malého náměstí se plní hořícími svíčkami. K uším přítomných doléhají písně Gaudeamus igitur či Jednou budem dál v podání sboru Notabene a ke svému vystoupení se chystá hudební skupina bývalých žáků základní školy, kteří dnešní podvečer uzavřou.

    Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Važme si proto všech, kteří se s tím nesmířili a nehodlají zavírat oči a být lhostejnými. Protože nebylo nic snazšího, než zavřít oči a stejně jako nemalé množství obcí v naší republice se s oslavami vypořádat mlčením. V Bojkovicích se nemlčelo. Cinkalo se klíči. Houkaly sirény, až se do očí draly slzy, vodní děla stříkající do Olšavy připomínala, co se před 30 lety dělo. A tak to má být. Protože těm, co zapomínají,  je třeba připomenout.

  • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN
   • EXKURZE DO GJP A SOŠ SLAVIČÍN

   • 22. 11. 2019
   • Ve druhém listopadovém týdnu pokračovaly exkurze žáků 9. tříd do středních škol v našem okolí. Tentokrát jejich cesta směřovala do Slavičína.

    V úterý 12. 11. čekal na naše deváťáky před školou autobus, který s nimi v 8:00 hod. vyrazil na cestu do Slavičína. Cílem byla prohlídka Gymnázia JP a SOŠ v tomto městě. Ještě předtím však měli žáci možnost podívat se do provozu slavičínské firmy NTS Prometal Machining, s. r. o., která dodává výrobcům strojů strojírenské díly a moduly vyrobené podle výkresové dokumentace zákazníků. Žáky uvítal obchodní ředitel a jednatel firmy Ing. Kašpárek, který je seznámil s historií společnosti a jejím zaměřením. Deváťáci se podívali do různých objektů firmy, poznali různé procesy a technologie výroby.

    Po prohlídce Prometalu se rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna navštívila Střední odbornou školu ve Slavičíně – Divnici, druhá se zúčastnila výuky na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně.

    Větší skupina žáků odjela do SOŠ, kde je přivítala zástupkyně ředitele Mgr. Strnková, která s nimi pohovořila o možnostech vzdělávání na této škole. S Ing. Horalíkem si prošli školní prostory, nahlédli do různých učeben a dílen. Po svačině, kterou ve škole dostali, je čekala asi nejzajímavější část exkurze. Byli rozděleni na dvě poloviny, které byly postupně seznámeny s moderními zařízeními a technologiemi. V jedné místnosti žáci viděli moderní laserovou techniku a robotiku, ve druhé shlédli práci na 3D tiskárně. Kromě zajímavých poznatků si odtud odnesli plastovou klíčenku a propisku popsanou pomocí laseru gravírovací technikou.

    Menší skupinka deváťáků se zapojila do výuky na místním gymnáziu. Žáci postupně navštívili hodinu chemie a dvě různé hodiny biologie. V chemii si mohli zopakovat chemické názvosloví, shlédnout různé pokusy, v biologii nejprve pozorovali pod mikroskopem preparát, který si sami připravili, poté jim byla zajímavou formou objasněna funkce lidského mozku, kdy se mohli přesvědčit o zrakových klamech a barevných iluzích.

    Exkurze na školách ve Slavičíně byla určitě pro některé žáky motivací, aby se pro některou z nich rozhodli a v příštím školním roce ji začali navštěvovat.

  • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod
   • Exkurze deváťáků v SPŠ Uherský Brod

   • 13. 11. 2019
   • Tak, jako každý rok, jezdí žáci 9. ročníku na střední školy v našem okolí. První z nich byla SPŠ Uherský Brod, kterou ve čtvrtek 7. listopadu navštívili v počtu 38 naši deváťáci. A jak tato akce probíhala? To se dočtete v následujících řádcích.

    V 8:00 hodin vyjel autobus plný zvědavých žáků do Uherského Brodu. Hned po příjezdu je přivítal ředitel školy PaedDr. Rostislav Šmíd. Po asi 20minutové společné besedě byli rozděleni do dvou skupin, kdy každá z nich viděla prezentaci o škole a procházela jejími budovami.  Deváťáci si prohlédli velmi dobře vybavené dílny pro učební obory strojní mechanik, elektrikář, autoelektrikář atd., ale i další moderně zařízené učebny pro výuku robotiky, CNC programování a jiných technologií. Nakonec navštívili místní středisko HI-TECH, které disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce…).

    Exkurze byla velmi zajímavá a určitě se některým žákům líbila natolik, že zde budou chtít studovat.