• Preventivní program Hasík
   • Preventivní program Hasík

   • 22. 5. 2019
   • Profesionální hasiči pánové Gbelec a Juřík ze Slavičína navštívili naši školu v březnu a dubnu 2019 s programem Hasík.cz – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

    Žáky druhých a šestých tříd seznámili ve dvou blocích nejen s odpovědnou prací hasičů, ale také s první pomocí, řešením různých krizových situací a jejich prevencí.

    Výuka probíhala hravou a názornou formou. Děti se dozvěděly, jakou má hasič výzbroj, připomněly si čísla na tísňové linky a učily se, co říci do telefonu, když je potřeba přivolat pomoc hasičů, policistů nebo zdravotnické záchranné služby. Besedy žáky velmi zaujaly a obohatily je o spoustu nových informací potřebných v nouzových situacích.

  • Další sportovní úspěch na prvním stupni
   • Další sportovní úspěch na prvním stupni

   • 20. 5. 2019
   • Měsíc květen je nabitý sportovními událostmi a nás může jen těšit, že jsme na nich, v konkurenci škol okresu, vidět.

    Tradiční akcí v naší sportovní hale je okresní finále ve vybíjené. To patří mezi vůbec nejmasovější akce v regionu. Každoročně si v něm totiž zahraje na 200 dětí prvního stupně!

    Letošního ročníku se zúčastnilo 15 prvostupňpových školních týmů. Ve čtyřhodinovém maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří obhájili loňskou stříbrnou pozici. Stejně jako loni a předloni jim cestu do krajského finále překazili šikulové z hradišťské Sportovní ZŠ.

    Děvčata odehrála solidní turnaj a patří jim třetí místo v okrese.

    Nejlepšími hráči týmu byli vyhlášeni Tereza Štencelová a Matyáš Chovanec.

    Vybijena_bojkovice_2019_vysledkova_listina.pdf

  • Naši fotbalisté si v okresním finále McDonald´s Cupu vystříleli stříbro a bronz
   • Naši fotbalisté si v okresním finále McDonald´s Cupu vystříleli stříbro a bronz

   • 15. 5. 2019
   • Fotbalová soutěž pro děti prvního stupně se hraje už více než 20 let a tradičně patříme mezi školy úspěšné. Po loňském zisku stříbrných medailí v okresním finále jsme se staršími chlapci pozici uhájili i letos a mladší přidali parádní bronz.

    Cesta za úspěchem se rodí pomalu. Chlapci pravidelně trénují se svými trenéry v místním Sportovním klubu Slovácká Viktoria.

    okrskového kola v Uherském Brodě jsme postoupili v obou kategoriích z druhého místa, když lepší byli jen Broďané z Mariánského náměstí.

    V okresním finále na ligovém trávníku 1. FC Slovácko v Uherském Hradišti jsme na stejnou školu narazili zase, tentokrát mladší zvítězili už v základní skupině 3:1 a starší v semifinále nekompromisně 6:1.

    Mladší pak v semifinále prohráli se silným Stráním, aby potom jejich boj o medaile vyústil v penaltový rozstřel, ve kterém ZŠ Větrnou z Uherského Hradiště přestříleli 4:2. Starší ve finále nestačili na kvalitní tým ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, i když favorita "kousali" až do poslední minuty.

    Sestavy:

    Starší (5. třída)

    Koubek Antonín, Podškubka, Ridoško, Chmela, Chovanec, Šimoník, Valíček Bronislav, Koudela, Michalec, Ondrušek

    Mladší (2. - 4. třída)

    Brhlík, Neveselý, Michalčík, Urbánek, Maštalíř, Zemánek, Vacula, Bětík, Valíček David, Koubek Dominik

    Vysledky_McD_okresni_finale_UH_kat.A_B-2019.pdf

  • Pietní akt
   • Pietní akt

   • 2. 5. 2019
   • 12. dubna 2019 se u památníku obětem bombardování Bojkovic sešli občané a představitelé města, Muzejního spolku Aloise Jaška a žáci osmých a devátých tříd Základní školy T. G. Masaryka. Proběhla zde vzpomínková akce k 74. výročí tragického bombardování.

    Pan ředitel muzea Mgr. Tomáš Hamrlík a předseda muzejního spolku Ing. Vlastimil Hela připomněli tuto smutnou válečnou událost v Bojkovicích. Téměř tři týdny před koncem války letecký útok ukončil životy dvanácti místních občanů. Jejich jména jsou napsána na pamětní desce v Kostele sv. Vavřince a taky na památníku obětem bombardování v ulici Pod Světlovem.

    Všichni jsme si uvědomili, že je potřeba znát historii, nezapomínat na hrůzy a utrpení 2. světové války, aby se nic takového již nemohlo opakovat.

  • Výtvarná soutěž na 1. stupni
   • Výtvarná soutěž na 1. stupni

   • 26. 4. 2019
   • Počátkem března proběhla na naší škole výtvarná soutěž 3. – 5. ročníku, letos pod názvem SOVÍ HOUKÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo 26 výtvarníků. A kdo zvítězil?

     

    3. ročník   

    1. místo Aneta Machalová

    2. místo Lucie Hustáková

    3. místo Šarlota Kročilová

     

    4. ročník   

    1. místo Helena Pokorná

    2. místo Daniela Tyroltová

    3. místo Tereza Súdková

     

    5. ročník   

    1. místo Ema Vybíralová

    2. místo Natálie Mikesková

    3. místo Sára Kovačíková

     

    Všem výtvarníkům děkujeme za účast, gratulujeme vítězům a těšíme se příští školní rok.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020

   • 26. 4. 2019
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2019/2020, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    Prijate_deti_2019_20.pdf

  • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)
   • „Má – li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  (J. A. Komenský)

   • 17. 4. 2019
   •  

    Prvním krokem  ve vzdělávání je zápis do školy, který znamená v životě dítěte velký předěl. Už si nebudou jen chodit hrát do školky, ale začnou se učit a mít povinnosti.

    Tato slavnostní událost proběhla na naší škole 4. dubna 2019. Již před třetí hodinou netrpělivě čekala první polovina dětí v doprovodu svých rodičů a rodinných příslušníků na chodbách naší školy. Někteří s úsměvem, někteří s očekáváním. Jejich obavy se rozplynuly, protože je ve čtyřech třídách čekali usměvaví učitelé a učitelky 1. stupně ZŠ. Hravou a nenásilnou formou si s nimi povídali o pohádkách, děti zpívaly, přednášely, počítaly a kreslily ve skupinách, pracovaly na dotykové interaktivní tabuli. Všechny úkoly byly propojeny s pojmem pes – náš kamarád a ochránce. Budoucí školáčci nakreslili svou maminku, která vše i s dalšími členy rodiny zápis pozorně sledovala. Za splněné úkoly děti obdržely odměnu.

    Po ukončení zápisu byla práce dětí zhodnocena a rodičům bylo doporučeno, aby své děti záměrně neučili, nepřetěžovali, nechali je rozvíjet se vlastním tempem ve vlastních hrách. Někteří se ještě musí zaměřit na logopedii. Je vhodné je  občas motivovat, aby splnily konkrétní úkol. 

    Na závěr bylo dětem popřáno, aby se jim dařilo ve škole a do školy se těšily.

  • Sprejerství jako umění
   • Sprejerství jako umění

   • 12. 4. 2019
   • Výtvarně nadaní žáci si měli možnost vyzkoušet populární Graffity na plátnech areálu SOU Uherský Brod.

    Na konci března se vybraný čtyřčlenný tým našich deváťáků (Denisa Šopíková, Viktorie Urbánková, Augustýn Farý a Michal Savara) rozhodl postavit výzvě a přijmout pozvání na soutěž ve sprejování – Graffity Art - v rámci doprovodného programu 11. ročníku mezinárodní soutěže oborů SOU Uherský Brod.

    Téma zadání „PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ …“ pojali originálně a ačkoliv s daným typem umění neměli velkých zkušeností, zhostili se úkolu perfektně a mezi dalšími 10-ti týmy mladých sprejerů bylo jejich dílo hodnoceno velmi dobře.

    Příští rok určitě opět rádi přijmeme pozvání a příležitost si zkusit umění i „mimo školní lavice“.

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

   • 27. 3. 2019
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2014. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2018/2019, se dostaví k zápisu rovněž.

    Zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (je možno poslat na adresu školy, případně přinést s sebou k zápisu), u zápisu dále předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

    (Žádost a dotazník jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.)

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2019 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.


    Dokumenty k zápisu:

    Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

    Dotaznik_pro_rodice_zaka_1._rocniku.pdf
  • Návštěva Seveřanů
   • Návštěva Seveřanů

   • 19. 3. 2019
   • Žáci základní školy se osmý únorový den mohli přenést do doby, kdy Evropu dobývali mocní a silní Vikingové.

    Bylo jim umožněno seznámit se s opravdovou výzbrojí těchto obávaných válečníků, poznat jejich zvyklosti, hierarchii, usednout do jejich lodí opředených mnoha legendami a dozvědět se pravdu o jejich středověkém životě. Pro jejich mladší spolužáky byla připravena Rytířská pohádka, která dokázala, že historie je vlastně jen jeden velký napínavý příběh, z něhož bychom se všichni měli poučit a pokusit se o to, aby vždy zvítězilo dobro nad zlem.

  • Lyžařský kurz čtvrťáků
   • Lyžařský kurz čtvrťáků

   • 15. 3. 2019
   • Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima, stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku čtvrťáků na Kyčerce.

    Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu mrazivým počasím a dobrými sněhovými podmínkami. 38 dětí tedy mohlo naplno prožít standartní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

    Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích a domácí kuchyně horského hotelu Kyčerka podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili na vleku, žádná  nemoc ani zranění, slušné chování a vystupování.

    Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti po celý týden staral. Byli to instruktoři Jitka Josefíková, Monika Marková, Radim Koudela, Zdeněk Ogrodník ml. a Jan Baier, vychovatelka Jitka Hanková a lékařka Barbora Navrátilová.

    My jsme dobří kamarádi, my se máme také rádi,
    na sebe se usmějem, k dalšímu se posunem.

    Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima,
    stromy v bílém županu, já tu asi zůstanu.

    Lyžování, to nás baví, utužíme svoje zdraví,
    lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já taky!

  • Šplhounek prvních a druhých tříd
   • Šplhounek prvních a druhých tříd

   • 13. 3. 2019
   • Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se uskutečnil šplhounek prvních a druhých tříd.

    Celá tělocvična hlasitě povzbuzovala všechny zúčastněné žáky a žákyně. Naši soutěžící předvedli slušné výkony, a tak všichni s napětím očekávali, kdo se nejlépe umístil. Prváčci tentokrát šplhali jen do poloviny tyče, ale již teď bylo vidět, kdo se za rok může zase soutěže zúčastnit.

     

    1. třídy

    Chlapci:

    1. místo           Jakub Teplý I. B

    2. místo           Marek Ondrůšek I. B

    3. místo           David Kubiš I. A

    Děvčata:

    1. místo           Karolína Krůželová I. B

    2. místo           Nathálie Stejskalová I. A

    3. místo           Alžběta Hamrlíková I. B

     

    2. třídy

    Chlapci:

    1. místo           Matyáš Brhlík II. A        7,98

    2. místo           Dominik Krysten II.A     8,44

    2. místo           Matěj Hamrlík II. B        8,44

    3. místo           Jaroslav Ševčík II. B     8,50

    Děvčata:

    1. místo           Markéta Majtnerová II. A   11,29

    2. místo           Veronika Machů II. A         11,66

    3. míso            Eva Hanáková II. A            12,01

                              

               

      

  • Recitační soutěž na 1. stupni
   • Recitační soutěž na 1. stupni

   • 11. 3. 2019
   • Školní kolo recitační soutěže proběhlo jako tradičně ve dvou částech. V první soupeřili žáci 1. a 2. ročníku a v druhé pak starší školáci ze 3.- 5. tříd.

    Dne 6. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v kategorii 3. a 5. tříd. Zúčastnilo se jí 40  recitátorů, kteří předvedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané.  Porota se proto rozhodla o přidělení některých míst dvěma soutěžícím.

    děvčata 1. ročník

    1. Eliška Lahutová  A

    2. Alžběta Kavková  1.A

    3. Barbora Navrátilová  1.A

    chlapci 1. ročník

    1. Nikola Jan Marunič  A

    2 Marek Ondrušek  1.B

    3. Bohumír Gottfried  1.A

    chlapci i děvčata 2. ročník

    1. Antonín Šitavanc 2.B

    2. Klaudie Turčinková 2.A

    2. Prokop Maštalíř 2:B

    3. Eva Hanáková 2.A

    3. Monika Zetíková 2.B

    děvčata 3. ročník

    1. Aneta Machalová  3.A

    2. Emily Špalková  3.B

    3. Lucie Hustáková  3.B

    3.Vanesa Slavíčková  3.A

    děvčata  4. - 5. ročník

    1. Anna Rašková  4.B

    1.  Kateřina Kalivodová 4.A

    2. Adéla Bartošíková 4.A

    3. Kateřina Šimoníková 5.A

    chlapci  3. – 5. ročník

    1. Maxmilián Ondrušek 3.A

    2. Jiří Kapsa 4.B

    3. Štěpán Liška 5.A

    3. Viktor Ogrodník 5.B

    Všem zúčastněným patří pochvala za pečlivou přípravu básní a vítězům velká gratulace.

  • Bruslení se nebojíme!
   • Bruslení se nebojíme!

   • 31. 1. 2019
   • Bruslení je výbornou zábavou i skvělým druhem pohybu na čerstvém mrazivém vzduchu.

    Své by o tom mohli vyprávět žáci ZŠ TGM Bojkovice, kteří v hodinách tělesné výchovy nazují brusle a v zimní výbavě se prohánějí po místním kluzišti. Někteří nesměle a opatrně, jiní s bezvadně koordinovanými pohyby, třeba i s hokejkou.

    Velké poděkování patří partě nadšených hokejistů AHC Bojkovice, kteří si celý provoz kluziště vzali na starost!

    Snad nám ten led co nejdéle vydrží!

  • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách
   • Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách

   • 30. 1. 2019
   • Haló, haló, tady – opět po roce – aktuální zpravodajství ze Sachovy studánky!

    Je 2. lednový týden a již tradičně sem zavítala ZŠ TGM Bojkovice se svými 40 sedmáky a týmem lyžařských instruktorů. Všichni v plné lyžařské výbavě, natěšení, působící jako skvělá parta!

    Je zima, jak má být, sněhové podmínky excelentní. Jednou mrzne, až praští a sluneční paprsky se odrážejí do lyžařských brýlí, jindy vše zahalí mlha a okolní krajinu i pohybující se postavy zasypávají velké sněhové vločky. Avšak úsměvy a dobrá nálada přetrvávají.

    Žáci dle svých možností a schopností statečně zdolávají upravenou sjezdovku. Šestnáct úplných začátečníků časem snižuje počet pádů na minimum, zvyšuje svou rychlost a získává jistotu i ladnost při vytváření oblouků. Zdatní lyžaři zdokonalují svou techniku a vychutnávají si plnými doušky každou další jízdu.

    Po setmění se z horského penzionu ozývá hlasité povídání, smích, výskání a radostné výkřiky při herních aktivitách či soutěžích, zpěv doprovázený hrou na kytaru i taneční hudba. Postupem hodin budova utichá, jen skupina učitelů s radostí konstatuje nejen nulový počet úrazů a úplnou absenci nemocí, ale i férové a kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem.

    Sachova studánka ukončuje letošní hlášení a těší se opět za rok na viděnou!

  • Florbalová klání na 1. stupni
   • Florbalová klání na 1. stupni

   • 18. 1. 2019
   • Halová sezona je obdobím, kdy se žije, mimo jiné, i florbalem.

    Také na naší škole proběhlo jeho školní kolo, kde se utkalo asi 40 žáků čtvrtých a pátých tříd. Hrálo se v kategoriích dívky a chlapci. Titul Florbalový borec, jak také bylo pojmenováno školní kolo, obdrželi v obou kategoriích žáci z 5. A.

    Následně se vydalo deset děvčat 1. stupně naší školy na Okresní finále do Uherského Brodu. Zde, v silné konkurenci,  obsadily naše reprezentantky v základní skupině třetí místo, což bohužel nestačilo na postup do bojů o čelní pozice. V celkovém hodnocení 16 škol jsme se umístili na 7. místě.

    Pro hochy bylo Okresní finále v Uherském Brodě připraveno 14 dní po dívkách. Jedenáct chlapců tady usilovalo o úspěch naší školy. Ze druhého místa v základní skupině jsme postoupili do play off. Zde jsme byli bohužel vyřazeni týmem šumických žáků, kde jsme v dramatickém a vcelku vyrovnaném utkání prohráli.

    Všechny zúčastněné je nutné pochválit za snahu, skvělé sportovní výkony a za vzornou reprezentaci školy.

  • Vánoční akademie
   • Vánoční akademie

   • 16. 1. 2019
   • Doba adventní by pro nás všechny měla být časem odpočinku, rozjímání, klidu a pokoje. V dnešním uspěchaném čase se ale ne vždy dokážeme zastavit a vychutnat si tu nezapomenutelnou atmosféru největších svátků v roce.

    Základní škola na sklonku kalendářního roku otevřela dveře všem, kteří se rozhodli odpočinout si od vánočního shonu, a v podobě tradiční vánoční akademie přivítala nejen všechny rodinné příslušníky, kteří se přišli podívat na své děti.

    Přes 700 párů očí tak mohlo v předvánočním čase zhlédnout vystoupení žáků základní školy a dětí z Domu dětí a mládeže v tanečních, sportovních, nostalgických, úsměvných i dojemných číslech, kterým se svými učiteli obětovali spoustu času, úsilí i píle. Každé odříkání však přináší své ovoce, a tak 20. prosince v podvečerním čase odcházelo ze sportovní haly nemálo lidí, kteří si s sebou odnášeli nejen krásný kulturní zážitek, ale především víru v to, že síla Vánoc není v mamonu věcí materiálních, ale ve chvílích zastavení se, rozjímání a pochopení, že to pravé štěstí najdeme mnohdy blíž, než si myslíme. Třeba v srdcích našich dětí…

     

  • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně
   • Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně

   • 18. 12. 2018
   • Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici, která má letitou tradici - letos to byl již XXIV. ročník.

    Přesto, že výkony nebyly úplně optimální, tak jsme ve všech čtyřech kategoriích jednoznačně dominovali a soupeřům ze Slavičínska a okolí jsme nedali šanci. 

    Výsledky: 

    Hana Jančová - 2. místo - 130 cm

    Michaela Belková - 1. místo - 133 cm

    Tomáš Malár - 2. místo - 136 cm

    Adam Sekér - 1. místo - 139 cm

    Aneta Hrubá - 2. místo - 133 cm

    Veronika Jančová - 1. místo - 136 cm

    Miloš Klimeš - 1. místo - 160 cm

    William Hřib - 2. místo - 160 cm

     

     

  • Mikulášská laťka ve Slavičíně
   • Mikulášská laťka ve Slavičíně

   • 14. 12. 2018
   • Tradiční soutěž ve skoku vysokém se konala ve Slavičíně za účasti pěti škol.

    Naši školu reprezentovali v každé kategorii dva závodníci a soupeřům jsme nedali téměř žádnou šanci. Obzvlášť výkony starších žáků (oba teprve 8. ročník) jsou velmi nadprůměrné.

    Výsledky

    Hana Jančová - 1. místo - 141 cm

    Michaela Belková - 2. místo - 141 cm

    Tomáš Malár - 1. místo - 145 cm

    Aneta Hrubá - 2. místo - 140 cm

    Miloš Klimeš - 1. místo - 176 cm

    William Hřib - 2. místo - 170 cm

  • Svatý Mikuláš se svou družinou na prvním stupni
   • Svatý Mikuláš se svou družinou na prvním stupni

   • 13. 12. 2018
   • "Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo", ale když procházeli 5. prosince anděl, čert a Mikuláš na 1. stupni naší školou, bylo pořádné teplo i některým naším žáčkům.

    Strach a obavy vystřídala malá nadílka od samotného Mikuláše, který pochválil hodné děti a těm zlobivým připomněl, že se mohou vždycky polepšit. Prvňáčky a druháky navštívila družina studentek ze CSŠPS a taky je obdarovala malou nadílkou. Společně si pak všichni u vánočního stromečku zazpívali koledy.