• Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích
   • Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích

   • 18. 3. 2022
   • Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice přijímá ke vzdělávání ukrajinské děti ve věku 6–15 let s bydlištěm v Bojkovicích a okolí vždy v pondělí a středu od 7.30 hodin v kanceláři školy na Štefánikově ulici č. 460.

    Potřebné doklady:

    * doklad o totožnosti dítěte (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad o totožnosti zákonného zástupce (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad místa ubytování (stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě)

    Dítě si s sebou vezme přezůvky a tašku na školní pomůcky, pokud již zůstává ve škole. V případě dotazů volejte Riu Popelíkovou - 773 460 221.

  • I naše škola se zapojila do podpory válkou sužované Ukrajiny.
   • I naše škola se zapojila do podpory válkou sužované Ukrajiny.

   • 15. 3. 2022
   • Už v průběhu minulého týdne se žáci se svými učiteli zabývali tématem Ukrajina z různých pohledů (zeměpis, dějepis, občanská výchova, literatura), malovali vlajky a zdobili školu. Starší žáci diskutovali o svém vnímání současné situace.

    V pondělí 14.3.2022 pak proběhl Den pro Ukrajinu, kdy se naše škola zahalila do ukrajinských národních barev. Žáci i zaměstnanci tento den přišli v modrožlutém oblečení, aby tak vyjádřili svou solidaritu.  Místo obvyklé výuky strávili žáci první hodinu se svými třídními učiteli, se kterými shrnuli své dosavadní poznatky a vytvořili třídní plakát. V 9 hodin se pak všichni žáci i zaměstnanci školy setkali ve vstupním vestibulu, který se po krátkém proslovu pana ředitele s přáním brzkého ukončení válečného konfliktu rozezněl slovy písně Náměšť od Jaroslava Hutky: „Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře…“ Doufejme, že její závěr „… co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda…“ bude platit i pro Ukrajinu.

  • Páťáci v technologickém centru
   • Páťáci v technologickém centru

   • 15. 3. 2022
   • Žáci pátých tříd navštívili v březnu při exkurzi v rámci učiva informatiky inovační a technologické centrum ve Střední průmyslové škole v Uherském Brodě.

    Po prohlídce zajímavých technických exponátů si vyzkoušeli práci s elektronickou stavebnicí Boffin. Úkolem bylo sestavit elektrický obvod, který vystřeluje vrtuli. Pak si také zapojili elektrický obvod pro hudební poplach řízený světlem. Všichni své zadání zvládli a aktivita se stavebnicí se jim líbila.

    Kromě zhlédnutí krátkých videí ve 3D kině, si zde zasoutěžili ve hře prostřednictvím virtuální reality.

    Exkurze byla pro žáky atraktivní. Pochvalu si zaslouží všechny dívky, kterých je v letošních pátých třídách menšina, protože se s nadšením zapojily do nabízených činností.

    5.B v akci

    5.A v akci

  • Plavání se nebojíme!
   • Plavání se nebojíme!

   • 11. 3. 2022
   • V letošním školním roce absolvovali žáci naší školy plavecký výcvik v Uherském Brodě a v Luhačovicích.

    Dvouhodinová výuka v deseti cyklech byla vždy rozdělena do tří částí: děti nejdříve trénovaly správný plavecký styl s pomůckou nebo časem už i bez pomůcky, studenou vodu pak vystřídala velmi příjemně teplá voda ve vířivce a v závěru hodiny si děti zařádily jen tak v celém bazénu.

    Žáci 3. tříd začali s plaváním hned v září a s nadšením se učili nové plavecké styly včetně skoků do vody. Také druháci ukázali, že se vody nebojí, a začátky plavání zvládli na výbornou. A ani letošní čtvrťáci nebyli ošizeni o své hodiny plavání, které stopla covidová opatření, a stihli si i zazávodit.

    Všechny děti byly moc šikovné a měly radost z "Mokrého vysvědčení", které jim paní učitelky předaly ve škole.

  • Kdo si maluje, nezlobí..
   • Kdo si maluje, nezlobí..

   • 10. 3. 2022
   • I v letošním školním roce proběhla na prvním stupni naší školy výtvarná soutěž, tentokrát na téma ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Žáci třetího až pátého ročníku kreslili v hodinách výtvarné výchovy sportovce, maskoty, olympijské kruhy.

    Porota složená z učitelek pak vybrala ty nejzdařilejší práce a odměnila je diplomem a nějakou drobností.

    A jak to dopadlo?

    3.ročník

    1.místo – Laila Michalčíková

    2.místo – Victoria Hrnčárová

    3.místo – Julie Valterová

    4.ročník

    1.místo – Barbora Navrátilová

    2.místo – Eliška Lahutová

    3.místo – David Kubiš

    5.ročník

    1.místo – Eliška Pokorná

    2.místo – Taťána Džavíková

    3.místo – Lucie Tyroltová

     

    Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a gratulujeme vítězům.

  • 48. ročník Olympiády v českém jazyce
   • 48. ročník Olympiády v českém jazyce

   • 9. 3. 2022
   • Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže Olympiáda v českém jazyce, jehož se letos zúčastnilo 13 žáků devátého ročníku.

    Soutěž se skládá ze dvou částí – jazykové a slohové. Žáci nejprve řešili zajímavé úkoly z různých oblastí české gramatiky – tvarosloví, skladby, zvukové stránky jazyka, tvoření i významu slov. Potom se věnovali slohové práci U nás na náměstí / návsi, kterou měli za úkol zpracovat formou prózy v maximální délce 300 slov.

    První místo v soutěži získala žákyně Emma Charvátová z IX. C a na druhém se umístila Markéta Slámečková z IX. C. Obě děvčata postupují do okresního kola, které se koná 29. března 2022 v Uherském Hradišti.

    Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!

  • Prezentace SOŠ Luhačovice
   • Prezentace SOŠ Luhačovice

   • 8. 3. 2022
   • Ve středu 19. ledna 2022 se uskutečnila na naší škole pro žáky 9. ročníku prezentace gastronomického oboru SOŠ Luhačovice.

    Této akce se zúčastnily třídy 9. A a 9. B, které měly tento den odpolední výuku. Z Luhačovic k nám přijeli mistři odborného výcviku a jejich žáci, kteří studují obory kuchař a číšník. Jednalo se o bývalé absolventy naší školy a bylo velice milé vidět, že je tato práce baví a s nadšením ji prezentují letošním deváťákům. Velmi zajímavé bylo také povídání mistra odborného výcviku oboru číšník, který jim vyprávěl své zážitky ze zahraničí. Žáci si následně vyzkoušeli zdobení chlebíčků (kanapek) a přípravu nealkoholické Piña Colady. Poté následovala očekávaná ochutnávka. Dětem jídlo i pití chutnalo, což bylo ostatně vidět na prázdných mísách a sklenicích.

    Jednalo se o velmi přínosné setkání a kdo ví, možná některé žáky i inspirovalo ke studiu na této škole.

  • Krajská matematická soutěž
   • Krajská matematická soutěž

   • 23. 2. 2022
   • Žáci 6.B se v úterý 15.2. zúčastnili KRAJSKÉ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE pořádané v rámci projektu IKAP II.

    Jedná se o týmovou soutěž třídních kolektivů, ve které žáci řešili v průběhu 90 minut padesát příkladů. Hlavním cílem je podpora matematické gramotnosti.

    Těsně před začátkem se žáci radovali z vstřeleného gólu české reprezentace, která bojovala proti týmu Švýcarska. Pak už ale počítali a průběh zápasu jen „tajně“ sledovali na mobilu. Pro Českou republiku tento zápas znamenal konec olympiády, ale šesťáci se druhý den mohli radovat. Získali totiž 2. místo z 19 zapojených tříd 6. ročníku v rámci Zlínského kraje. Podařilo se jim úspěšně vyřešit celkem 32 úkolů. 

    Gratulujeme!

  • LYŽÁK – 7. ročník
   • LYŽÁK – 7. ročník

   • 21. 2. 2022
   • Druhý lednový týden se žáci sedmého ročníku vydali zdokonalit své lyžařské schopnosti. Místo již bylo tradiční – Sachova studánka v Horní Bečvě. A na lyžáku se žáci zlepšují nejen v lyžařských schopnostech, ale sbírají spoustu krásných zážitků i v třídním kolektivu.  

    A jak se jim na lyžáku líbilo?

    V neděli 9. ledna začalo naše dobrodružství na horách v Beskydech. Mám z lyžáku dost zážitků, na které budu ještě dlouho vzpomínat. (Liliana)

     

    Každý den jsme dopoledne i odpoledne lyžovali na svahu, který byl blízko chaty. Jídlo bylo taktéž výborné a společným hrám jsme se taky nevyhnuli.

    Měli jsme krásný pokoj a těch 5 dnů jsme si náramně užili, jak na svahu, tak na chatě. Určitě bych zase jela. DĚKUJEME😊 (Štěpánka)

     

    Sjezdovka byla krásně upravená a perfektně se na ní lyžovalo. Lyžák jsme si určitě moc užili. Bylo tam spousta zábavy a radosti, ať už na pokojích anebo při hraní her. Byla to dobrá zkušenost prožít týden s naší třídou. (Michaela)

     

    Sešli jsme se v neděli před školou, kde jsme čekali na autobus a plní zvědavosti jsme se těšili, až dojedeme na chatu Sachova studánka. Výcvik mě moc bavil, všichni jsme s radostí odpověděli na otázku, jestli jsme se zlepšili, ANO! Jsem ráda, že jsem tam byla a těším se na další lyžák. (Pavla)

     

    Celý lyžák se nám dost líbil. Jídlo bylo super a sjezdovka byla krásná a dobře se po ní jezdilo. (Tadeáš)

  • Třetí místo v celorepublikové soutěži
   • Třetí místo v celorepublikové soutěži

   • 18. 2. 2022
   • Letos proběhl 9. ročník literární soutěže Spěchej pomalu!, kterou vyhlašuje Střední odborná škola v Luhačovicích pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

    Porota vedená básníkem Jiřím Žáčkem vybírala nejlepší práce celkem ze 103 zaslaných prací z 23 základních škol. Krásné 3. místo získala žákyně Emma Charvátová z IX. C naší školy. Ocenění jí předala paní ředitelka SOŠ v Luhačovicích.

    Blahopřejeme!

   • Smuteční oznámení

   • 29. 1. 2022
   • Ve čtvrtek 27. 1. v dopoledních hodinách nás navždy opustil vzácný člověk – zemřel pan Zdeněk Ogrodník starší, bývalý dlouholetý učitel a emeritní ředitel naší školy. Bylo mu 75 let.

    Za svou pedagogickou éru mu prošlo rukama několik generací Bojkovjanů a na každém z nich tím, jak byl čestný, spravedlivý a s osobitým smyslem pro humor, zanechal celoživotní charakteristickou stopu.

    Jako ředitel školy za více než dvacet let ředitelování rozšířil areál školy o tři nové krásné budovy – o učebnový pavilon, o vstupní a stravovací trakt, o krásnou sportovní halu, kterou nám všichni mohou jenom závidět. Nechal též vybudovat moderní atletické hřiště, beachový kurt i minigolfový oddychový park.

    Jeho volejbaloví svěřenci opakovaně dosahovali nejvyšších mistrovských titulů, a to i v rámci republiky. Trénování volejbalových žáků ho nepřestalo bavit ani v pozdějším důchodovém věku. Volejbal trénoval i hrával a byl to jeho velký životní koníček.

    To vše, spolu se spoustou vzpomínek na to, jaký to byl kamarádský, usměvavý, schopný a obětavý člověk, nám bude pana emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka navždy připomínat.

    Čest jeho památce! 

  • Okresní finále ve florbalu žáků prvního stupně Čeps Cup
   • Okresní finále ve florbalu žáků prvního stupně Čeps Cup

   • 26. 1. 2022
   • Halová sezona je vhodným obdobím pro rozvoj florbalových dovedností a i na našem prvním stupni se mu věnujeme.

    Florbal je mezi dětmi oblíbený - rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu i obratnost a vede děti k týmovému pojetí hry. Nejlepší pak reprezentují školu na okresních turnajích. Ten letošní se uskutečnil v Uherském Brodě a zúčastnilo se ho celkem šest družstev. Naši páťáci pak třikrát zvítězili, jednou remizovali a jednou prohráli (s exmistry ČR ze ZŠ Pod Vinohrady). Od druhého místa v turnaji a zároveň od postupu do krajského finále kluky dělil jediný gól, ale i tak se bronzová pozice v okrese cení.

    Velká pochvala směřuje k panu učiteli Staníkovi, který se chlapcům věnuje na florbalových trénincích.

    Sestava:

    David Valíček, Matyáš Brhlík, Viktor Michalčík, Daniel Paška, Martin Hodulík, Prokop Maštalíř, Kryštof Vacula

  • Lyžařský kurz páťáků
   • Lyžařský kurz páťáků

   • 20. 1. 2022
   • Kyčerka je super príma, i když není žádná zima, ani jarní počasí náladu nám nezkazí ... se neslo Velkými Karlovicemi během lyžáku páťáků na Kyčerce.

    Moderní skiareál v srdci Velkých Karlovic přivítal naši výpravu deštivým počasím, zároveň však dobrými sněhovými podmínkami na sjezdovkách – nejprve sníh mokrý, pak zmrzlý a v pátek, na sluníčku, čerstvý technický. 33 dětí tedy mohlo naplno prožít standardní prvostupňový lyžák, který není jen o lyžování, ale také o správné partě, dobré zábavě při hrách, o tanečních a hudebních večerech, přednáškách, soutěžích a třeba karnevalu.

    Slušné ubytování se sociálním zařízením na pokojích, domácí kuchyně horského hotelu Kyčerka i návštěva moderního aquaparku Vodní svět podtrhla letošní úspěšný kurz - po třech dnech i úplní začátečníci jezdili na vleku, žádná  nemoc ani zranění, slušné chování a vystupování.

    Za zdárný průběh kurzu patří poděkování realizačnímu týmu, který se o děti po celý týden staral. Byli to instruktoři Monika Marková, Jana Ševčíková, Tereza Zvoníčková, Zdeněk Ogrodník a Jan Baier, vychovatelka a zdravotník v jedné osobě Jitka Hanková.

     

    My jsme dobří kamarádi, my se máme také rádi,

    na sebe se usmějem, k dalšímu se posunem.

     

    Kyčerka je super príma, i když není žádná zima,

    ani jarní počasí náladu nám nezkazí.

    (Páteční verze sloky:

    Kyčerka je super príma, všude kolem krásná zima,

    stromy v bílém županu – já tu asi zůstanu!)

     

    Lyžování, to nás baví, utužíme svoje zdraví,

    lyže, hůlky, lyžáky, všichni jezdí - já taky!

  • HALLOWEEN odpoledne ve školní družině
   • HALLOWEEN odpoledne ve školní družině

   • 11. 11. 2021
   • Ve středu 3. listopadu proběhlo ve školní družině Halloween odpoledne.

    Děti si namalovaly dýně, netopýry a vytvořily z látky duchy a škrabošky. V prostorách atletického hřiště si zasportovaly a zasoutěžily v netradičních disciplínách. Odpoledne se ukončilo v prostorách družiny, kde jednotlivé ročníky měly možnost vyrobit si lampičku, účastnit se taneční soutěže.

    Děti byly odměněny diplomy a drobnými dárky.

    Všem se odpoledne líbilo a těšíme se na další HALLOWEEN.

  • TEAMBUILDING PRO 7. ROČNÍK
   • TEAMBUILDING PRO 7. ROČNÍK

   • 9. 11. 2021
   • Jak si pěstovat kamarádství, postupně se poznávat a hledat na ostatních spíše to dobré než zlé, když jsme se díky distanční výuce skoro celý první společný rok ani neviděli?

    I tak by mohla znít základní otázka žáků 7. ročníku. To, že jsou vazby narušeny, se projevilo již v prvních dnech letošní školní docházky. Také se během roku ve třídách objevilo pár nových tváří, a protože nové situace si žádají nová řešení, rozhodli jsme se dětem pomoci a zpříjemnit jim start ve staronovém kolektivu stmelovacími kurzy.

    Konaly se vždy jeden den pro každou třídu v areálu školy v termínech 27. 9. a 1. 10. 2021. Program byl sestaven tak, aby si žáci hravou formou oprášili zkušenosti a zažili nové situace na základě principů respektu, spolupráce a domluvy, bez kterých se žádné společenství neobejde. Aby pochopili, že v jednotě je síla a kolektiv funguje dle svého nejslabšího článku, kterým může být v každé situaci někdo jiný, a jen vzájemná podpora a pomoc vede k celkovému dobrému výsledku.

    Třídní učitelé, vedoucí kurzu, programové lektorky z DDM a zázemí školy poskytli nejlepší podmínky pro to, aby byl kurz, i když na tak krátkou dobu, zábavný, příjemný a hlavně přínosný.

    Dle jejich společných výstupů si každý svůj potenciál uvědomil. A jak svá společná léta v jedné třídě prožijí, je již nyní jen na nich samotných.

     

    TEAMBUILDING OČIMA ŽÁKŮ

    Měli jsme teambuilding, protože se v naší třídě řešily i nějaké problémy.

    Nejvíc se mi líbila aktivita, kdy nás rozdělili do týmů po šesti a sedmi. Dostali jsme šátky a každá skupinka si vymyslela svůj název. Byla různá stanoviště, v každém úkol na 15 minut. Nejdůležitější bylo spolupracovat a moc nám to všem šlo a bavilo nás to.

    Poté jsme napsali pravidla – „desatero pravidel“, aby si někteří uvědomili, jak se mají chovat.

    Mně se to moc líbilo. Byl to slunečný a krásný den.

    ŠTĚPÁNKA POLANSKÁ

    Zřejmě byl teambuilding proto, abychom se více stmelili a drželi při sobě a možná i proto, že po začátku školního roku se naše třída nechovala úplně nejlépe.

    Začali jsme představováním, měli jsme vymyslet přívlastek k našemu jménu – třeba „milá Míša“, pak následovala „papírová válka“. Podle mě byla nejlepší aktivita olympiáda, vytvořili jsme 4 týmy, my jsme byly žluté letušky.

    Moc se mi ten den líbil, a dokonce jsme olympiádu i vyhráli.

    Moc bych si přála, aby se tato akce konala i příští rok.

    MICHAELA HÁJKOVÁ

  • Sprinterský víceboj na 2. stupni
   • Sprinterský víceboj na 2. stupni

   • 8. 11. 2021
   • V pondělí 18. října proběhl na školním hřišti Sprinterský víceboj žáků 2. stupně.

    Za slunečného, leč chladného počasí se 66 žáků popasovalo mezi sebou na třech tratích. Nejdříve poměřili své síly na trati dlouhé 40 metrů, poté byl jejich doběh o 10 metrů delší a poslední cílová rovinka je čekala ve vzdálenosti šedesáti metrů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladších žáků 6. a 7. ročníku a starších 8. a 9. ročníku. Zvlášť startovali chlapci a zvlášť děvčata. Po zdařilém sportovním dopoledni byly výsledky následující:

    Soutěž tříd:

    Mladší kategorie:

    1. místo:  7.B
    2. místo:  7.A
    3. místo:  6.B

    Starší kategorie:

    1. místo:  8.A
    2. místo:  8.B
    3. místo:  9.A

    Mladší dívky:

    1. místo: Adéla Bartošíková
    2. místo: Anna Stojaspalová
    3. místo: Štěpánka Polanská

    Mladší chlapci:

    1. místo: Nicolas Dirda
    2. místo: Adam Langweil
    3. místo: Daniel Marek

    Starší dívky:

    1. místo: Iveta Radová
    2. místo: Lucie Pospíšilová
    3. místo: Denisa Kundratová

    Starší chlapci:

    1. místo: Martin Chmela
    2. místo: Dalibor Toman
    3. místo: Jakub Ščuka
  • NAŠE ŽÁKYNĚ VÝTVARNICE NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
   • NAŠE ŽÁKYNĚ VÝTVARNICE NEJLEPŠÍ V REPUBLICE

   • 5. 11. 2021
   • Letos na jaře vyhlásila ministerstva vnitra a školství výtvarné soutěže pro všechny studenty na distanční výuce, aby měli možnost tvůrčím způsobem vyjádřit své pocity z pandemie a svého života.

    Žáci zpracovávali téma z různých úhlů pohledu: Kdo je pro tebe člověk v první linii? Jak vnímáš situaci ty? Co se pro tebe změnilo v rámci pandemie? Práce děti mohly zpracovat libovolnou technikou, a to malovat, kreslit, animovat na počítači nebo vytvářet sochy či plastiky.

    Ze zúčastněných 334 školských zařízení a 1277 přihlášených prací naše žákyně Alžběta Slavíčková a Emma Charvátová vyhrály hned ve dvou kategoriích obrazové a prostorové tvorby krásná druhá místa a 11. září 2021 si jely osobně vyzvednout ocenění do Prahy z rukou Miloše Navrátila, tajemníka Krizového štábu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, v rámci Dětského dne, pořádaném Ministerstvem vnitra pod záštitou ministra Hamáčka v centru OLYMP, za podpory jejich rodin, přátel a paní učitelky výtvarné výchovy.

    V soutěži pod stejným titulem pořádaným ministerstvem školství se pak výše jmenovaná Emma a Agáta Urbánková dostaly se svými obrázky do TOP 100 nejlepších děl výtvarníků z České a Slovenské republiky a jejich práce byly vystaveny v pražském Karolinu.

    Všem třem děvčatům gratulujeme ke skvělému výsledku a děkujeme za jejich reprezentaci!

    Výherní díla žákyň, stejně jako zdařilé práce ostatních spolužáků, kteří téma zpracovávali v rámci distanční výuky, hostilo také přes prázdniny až do konce září Muzeum Bojkovska a nyní se všechny výtvory přestěhovaly do naší školy, kde si je můžete prohlédnout.

     

    OBDOBÍ PANDEMIE OČIMA DĚTÍ

    Přestože celou zeměkouli zasáhla světová pandemie, naše škola zůstala aktivní. Díky distanční výuce jsme se mohli učit, a také se zapojovat do nejrůznějších soutěží.

    Hrdinové pandemie je název výtvarné soutěže, ve které jsme mohli pomocí umění vyjádřit naše pocity z pandemie, jež nás zastihla. Na obrázcích se objevují hrdinové, kteří tu pro nás byli v téhle těžké době, a to třeba lékaři a sestřičky.

    Mezi hrdiny patří ale i naši učitelé. Dostávali jsme spoustu zajímavých úkolů ať už do matematiky či do výtvarné výchovy.

    I my žáci jsme museli být hrdinové, tato doba nás naučila se osamostatnit a poradit si s moderními technologiemi. Jsem ráda, že jsem díky naší škole distanční výuku výborně zvládla. 

     

    Bětka Slavíčková 9.A., vítězka výtvarné soutěže

  • Adaptační kurz
   • Adaptační kurz

   • 4. 11. 2021
   • První zářijový den otevřela Základní škola T. G. Masaryka svou náruč nejen stávajícím, ale i novým příchozím z okolních vesnic, a to zejména žákům 6. ročníku.

    Start po distanční výuce minulého roku, ale i přechod na 2. stupeň školy způsobil, že se šesťáci první dny stydlivě okoukávali a na nás bylo, abychom jim to seznamování a oťukávání usnadnili a zpříjemnili.

    Proto se ve dnech 13. a 14. září přes 40 dětí zúčastnilo adaptačního kurzu s názvem Jedeme v tom společně. A protože nás stále obklopuje hrozba pandemie, útočiště nám tentokrát nabídl školní areál a o hladký průběh včetně stravy se postaralo provozní zázemí naší školy.

    Na úvod přišel pozdravit a podpořit děti i realizační tým pan ředitel, stejně jako na konci kurzu pak pochválit žáky za úspěšné zvládnutí jejich první společné akce.

    A jak to tedy probíhalo? V pondělí jsme stáli před skupinou dětí, které se obávaly odpovědět na jednoduchou otázku, stáli jsme před jednotlivci, pro které hlavním a nejdůležitějším cílem byla individuální výhra, a stáli jsme také před osamocenými bázlivými žáky, kteří by nejraději zůstali ve své komfortní zóně a v bezpečí svého vlastního světa či domova.

    Po hrách, při nichž se nejdříve pořádně seznámili, museli postupně všichni prokázat schopnost spolupráce, vzájemné domluvy i pomoci v různých disciplínách. Na závěr prvního dne si soudržnost a to, že jsou všichni na stejné notě, potvrdili zážitkem ze společného bubnování, kterým je provedli skvělí profesionální bubeníci. Rachot bubnů a čišící radost dětí se ten podvečer line Bojkovicemi jako ta nejkrásnější hudební symfonie. Vše završilo opékání špekáčků a děti s plnými žaludky a usmívajícími se ústy, ještě mastnými od táborákové večeře, odchází unavené, ale šťastné a plné dojmů ke svým domovům.

    Program dalšího dne potvrdil, že děti pochopily princip společného fungování v rámci „Olympiády“ zaměřené opět nikoli na soupeření, ale především na vzájemnou dohodu a respekt k jednotlivcům v rámci svého týmu.

    Obraz malých nováčků se najednou před očima nás dospělých rychle mění. Jsou ukáznění, vyjádřit se k jakémukoli problému před spolužáky jim již nečiní takový problém, individuality zvyklé na vítězství jsou najednou pokornější a i ti, kteří se na začátku báli, po dvou dnech nešetří výrazy typu: nejlepší adapťák, škoda, že to netrvalo dýl, učitelé díky …

    A naopak, i my chválíme je. Třídní učitelky a programová vedoucí s lektorkami z Domu dětí a mládeže, které nám ochotně a obětavě každý rok na kurzech pomáhají, si skoro se slzami dojetí v očích sdělujeme postřehy kladných posunů v chování našich svěřenců, hrdinských momentů a nasazení žáků u aktivit a upřímně oceňujeme kadety 2. stupně za pokroky, které za ty pouhé dva dny udělali.

    Byly to hezké dva dny, během nichž děti získaly osobní povědomí, jak se chovat, přemýšlet a řešit problémy jako team, a nakonec se samozřejmě jako TEAM i radovat. Přejme jim, aby jim tento zážitek a společná zkušenost, nová kamarádství a soudržnost vydržely co nejdéle, a to nejen ve školních lavicích celého druhého stupně.

     

    Adaptační kurz pohledem žáků

    Na adaptační kurz jsme se jako jiné ročníky těšili, že se bude konat mimo školu a mimo město Bojkovice. To ovšem kvůli covidovým opatřením nešlo. A tak se letošní adapťák šesťáků konal v prostorách naší školy. Celým kurzem nás prováděla skupina agentů v složení paní učitelek Hany Lukášové, Petry Brůzlové, Šárky Pokorné, paní asistentky Zdeny Viceníkové a lektorek z DDM. Díky nim jsme se postupně stmelovali a učili se vzájemné spolupráci a komunikaci. Tyto věci jsme poté použili hlavně při týmových hrách. V druhé polovině kurzu jsme trávili společný čas se spolužáky například u nějakého vystoupení nebo také při tvoření vlajky a pokřiku našeho týmu. Jeden večer jsme u ohně opékali špekáčky. Povídali jsme si s kamarády naše historky a zážitky z prázdnin. Poslední den byl plný her. Pocity, že jsme to všichni spolu dokázali dotáhnout až do konce, byly nejlepší. Poté už jen zbývalo vyhlásit vítěze, rozdat ceny a rozloučit se. Škoda, že adapťák byl tak krátký. Ale doufám, že stmelení, které se mezi námi vytvořilo, bude pokračovat i do budoucnosti.

    Sára Helová, 6. B

     

  • Kvízování JUNIOR
   • Kvízování JUNIOR

   • 3. 11. 2021
   • 24. září 2021 se 26 žáků 2. stupně především z naší základní školy utkalo v prvním kole soutěže na motivy celosvětově populární zábavné znalostní hry pro dospělé KVÍZOVÁNÍ JUNIOR, které pro ně uspořádal klub Maják.

    6 týmů originálních názvů zvládlo úspěšně projít otázkami z různorodých oblastí – logické úlohy, hudební ukázky, místopis, dopravní předpisy, znalosti ze zvířecí říše, pohádek a další. Po napínavém a zábavném "zápolení" skončily všechny týmy s poměrně vyrovnanými výsledky.

    Prvenství získal tříčlenný dívčí DREAM TEAM, na 2. a 3. místě se umístily týmy WINX CLUB a SUS a byly náležitě oceněny. Další 3 týmy si odnesly alespoň cenu útěchy za vysoké nasazení a snahu.

    Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast, dle slov pořadatelů je potřeba především pochválit ukázněnost, skvělou týmovou i mezitýmovou spolupráci i vynikající orientaci v širokém spektru vědomostí a poznatků žáků, a tím i skvělou reprezentaci své školy.

    Věříme, že žáci, kteří se kvízování zúčastnili, mohou po této zkušenosti inspirovat další spolužáky i kamarády a rozšíří tak okruh soutěžících týmů, se kterými změří své síly i příště a to 20. listopadu 2021.

  • Exkurze žáků 9. ročníku
   • Exkurze žáků 9. ročníku

   • 1. 11. 2021
   • V úterý 12. října nám naše škola zajistila exkurzi do SPŠOA v Uherském Brodě, aby nám pomohla s výběrem střední školy a seznámila nás s možnostmi dalšího studia.

    Byla jsem překvapená, jak je tato škola velká a moderně vybavená. Ani jsem netušila, kolik oborů se zde dá studovat. Ale není se čemu divit. Tato škola patří k největším odborným školám v celém regionu.

    Škola je zaměřená především na strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Dají se zde studovat různé obory. Od autoelektrikáře, karosáře, obráběče kovů, operátora logistiky až po strojírenského mechanika.

    Prošli jsme si celý školní areál. Mají zde sportovní halu, hřiště, pracovní dílny s novými stroji a moderní učebny. Autoelektrikáři mají nejedno auto, dokonce i úplně nové. Je tu i spousta počítačů, protože moderní doba si vyžaduje moderní technologii.

    Také hi-tech centrum tady najdete. Centrum pro výuku ICT, zaměřenou na již zmiňované srojírenství. Hi-tech centrum poskytuje žákům technologii 3D tisku, 3D scanování, 3D projekci. A v neposlední řadě také 3D kino.

    Jedním slovem super. Škola je pěkná, moderní a vybavená, mohou na ní studovat nejenom chlapci, ale i děvčata.

    Agáta Urbánková, žákyně IX. B