• Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
   • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

   • 6. 9. 2018
   • Tradiční zahájení školního roku se pro špatné počasí letos přesunulo z prostor před školou do kulturního domu.

    Po státní hymně si naplněný sál vyslechl slavnostní vítací řeč pana ředitele Mgr. Zdeňka Ogrodníka a také starosty města Mgr. Petra Viceníka. Oba žákům i učitelům popřáli úspěšný nový školní rok 2018/2019.

     

  • První den prvňáčků
   • První den prvňáčků

   • 6. 9. 2018
   • Asi každý si pamatuje na svůj první den ve škole. I naši prvňáčci si toto slavnostní dopoledne příjemně prožili. V krásně vyzdobených třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Iva Drgáčová a Mgr. Jitka Maštalířová.

    Na čtyřicet malých nedočkavých žáčků usedlo poprvé do školních lavic, kde je kromě paní učitelek přivítal i pan starosta Mgr. Petr Viceník, pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník a paní vychovatelky školní družiny.

    Všichni popřáli malým školáčkům hodně úspěchů a jedniček ve škole, do které vykročili správnou nohou. Stejné přání měli také jejich rodiče, prarodiče a další přítomní, kteří sledovali toto slavnostní zahájení.

  • Pěvecká soutěž
   • Pěvecká soutěž

   • 29. 6. 2018
   • 7.6.2018 proběhla na 1.stupni naší školy pěvecká soutěž "Superstar".

    Zúčastnilo se jí 35 zpěváčku od 1. tříd až po 5. třídu. Zpěváci si vybírali písničky, které zazpívali buď sólově nebo je doprovázeli učitelé i žáci na hudební nástroje, kterým byla kytara, flétna nebo klávesy. Ti starší si připravili doprovod pomocí karaoke. Každý vystupující byl odměněn potleskem a všem se vystoupení náramně povedlo. Proto měla porota velmi těžký úkol rozhodnout, kdo byl nejlepší a v letošním roce získá umístění. Hodnotilo se ve třech kategoriích a dopadlo to následovně:

    Kategorie 1.- 3. třídy - dívky

     1. místo: Veronika Machů

     2. místo: Tereza Súdková, Kateřina Kalivodová

     3. místo: Emily Špalková, Lucie Hustáková

    Kategorie 4. – 5. třídy - dívky

    1. místo: Natálie Ondrušková, Silvie Navrátilová

    2. místo: Sára Kovačíková, Ludmila Dolinová

    3. místo: Antonie Samiecová

    Kategorie 1. – 5. třídy - chlapci

    1. místo: Maxmilián Ondůšek

    2. místo: David Střižík, Matyáš Peřestý

    3. místo: Lukáš Bětík

    Všichni, kdo si přišli do pěvecké soutěže zazpívat, byli odměněni sladkostí, Ti nejlepší dostali diplom a závěr byl stručný:" Ten, kdo nevyhrál nevadí, ať si zpívá dál!"

  • Hasík ve druhých třídách
   • Hasík ve druhých třídách

   • 29. 6. 2018
   • Během školního roku nás dvakrát navštívili hasiči ze Stanice Hasičského záchranného sboru Slavičín.

    Seznámili žáky se svou činností prostřednictvím fotografií a naučili je zásadám chování při požáru a jiných živelných pohromách. V průběhu besedy byli žáci za své znalosti odměňováni drobnými cenami.

    21.června žáci druhých tříd přijeli do Slavičína, kde jim hasiči předvedli hasičskou techniku a žáci si ji mohli sami vyzkoušet. 

    Byl vyhlášen planý požární poplach a hasiči svou rychlostí dokázali během pár minut obléct výstroj, nasednout do auta a vyjet k zásahu. Žáci je odměnili potleskem. Největším zážitkem bylo pro děti to, že si mohly nasednout do hasičského auta a za zvuku sirény se v něm povozit. 

    Určitě se už teď těší na další spolupráci s hasiči.

  • Poznávací zájezd do Vídně
   • Poznávací zájezd do Vídně

   • 14. 6. 2018
   • V pátek 18. května se žáci 8. ročníku se svými vyučujícími zúčastnili dějepisného poznávacího zájezdu do hlavního města Rakouska s názvem Habsburská Vídeň.

    Exkurze byla rozdělena do tří částí. Nejdříve jsme navštívili věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu. Průvodce PhDr. Pavel Kočí ze vzdělávací agentury v Kroměříži nám vyprávěl zajímavosti o celém parku a pověsti o některých sochách. Kouzelnou atmosféru zahrady si žáci mohli vychutnat i ve skupinkách během individuálního rozchodu.

    Po přejezdu do centra Vídně nás čekal další díl exkurze. Prošli jsme se starobylým centrem po stopách habsburských panovníků Marie Terezie a Františka Josefa II. Kolem přírodovědného a historického muzea jsme se dostali do Hofburgu, míjeli jsme muzeum císařovny Sisi, sídlo rakouského prezidenta, jezdeckou školu, zastavili jsme se u římských vykopávek. Ulicí Uhelný trh s luxusními obchody jsme se dostali až na Stephanplatz s gotickou katedrálou Stephansdom, kde jsme měli čas na nákupy suvenýrů či malého občerstvení. V zahradě se sochou Alžběty Bavorské jsme se vyfotili, vyslechli zajímavosti z jejího života a pak už jsme vyrazili užít si třetí a nejočekávanější část zájezdu v zábavním parku Pratru.

    Celý den se nám vydařil, počasí bylo jako na objednávku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a užili si hodně zábavy. Velké poděkování patří panu průvodci PhDr. Kočímu a také paní učitelce Petře Brůzlové, která zájezd zorganizovala.

  • POZVÁNKA
   • POZVÁNKA

   • 11. 6. 2018
   • Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

    zveme Vás ve středu 20. června 2018 v 16:00 hodin na informační schůzku, která se týká nástupu dětí do 1. ročníku. Schůzka se uskuteční v budově Základní školy T. G. Masaryka, ve třídě I. A.

    Program:

    • organizace školního roku 2018/19, školní pomůcky
    • informace k prvnímu školnímu dni 3. 9. 2018
    • prohlídka školy

    Těšíme se na Vás.

  • Úspěšné SUDOKU
   • Úspěšné SUDOKU

   • 11. 6. 2018
   • Výborných výsledků dosáhly naše čtyři nejlepší luštitelky Sudoku v krajském kole 9. ročníku této soutěže.

    Soutěž pořádala tradičně Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dne 16. 5. 2018. Děvčata bojovala ve dvou věkových kategoriích s ostatními luštiteli, kteří se sjeli z celkem 10 škol našeho regionu. Ve starší kategorii obhájila loňské vítězství a získala znovu 1. místo Natálie Fojtíková, na 4. místě se umístila Zuzana Bařáková. V mladší kategorii obsadila 5. místo Valérie Mikesková a 10. místo Kristýna Štencelová.

     

     

  • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné
   • Přeshraniční spolupráce se ZŠ v Trenčianske Turné

   • 8. 6. 2018
   • „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“

    Čeština, angličtina, ruština... a taky slovenština by měla patřit k jazykové vybavenosti obyvatel našeho moravsko – slovenského pomezí. Slovenština spadá svým původem mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština. Jejich vzájemná podobnost i oboustranné ovlivňování vychází zejména z historického kontextu, především z dob Československa. Dnešní mladá generace je však ochuzena o možnost nasávat slovenský jazyk z běžné mluvy tak, jak tomu bylo dřív.

    V rámci přeshraniční spolupráce a česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy měli žáci 5.B a 8.B možnost strávit dopoledne na ZŠ v Trenčianske Turné. Přivítaly nás usměvavé tváře tamějších pedagogů i dětí. Během skvěle zorganizované akce si naši žáci velmi rychle připadali jako doma. Po skupinách se zúčastnili výuky slovenštiny, kde zjistili, že největší rozdíly mezi oběma jazyky lze pozorovat zejména ve slovní zásobě. A tak slova jako tovar, mačka, teraz, bozkávať, čučoriedka či paradajka je už nemůžou zaskočit. A jak libozvučně a měkce zněla v jejich podání Shakespearova hra Romeo a Julie!

    Velmi poučná byla rovněž návštěva místního muzea, kde nás stylově obdarovali nejenom chlebem se solí, ale i spoustou historických česko-slovenských informací. Poté následovalo sportovní klání či rukodělné činnosti, chutný oběd a milé přijetí starostou obce Ing. Peterem Mikulou. Slíbili jsme si, že naše česko-slovenské vztahy budeme prohlubovat i nadále. Již nyní se těšíme, až budeme v roli hostitelů my!

    Ďakujem veľmi pekne a čo najskôr dovidenia!

     

  • Osobnosti Bojkovic čtou dětem
   • Osobnosti Bojkovic čtou dětem

   • 6. 6. 2018
   • Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem a šířením vzdělanosti se tato dovednost začala považovat ve vyspělých zemích za samozřejmou. Úkolem současného školství je zkvalitňovat čtenářskou gramotnost žáků tak, aby byli schopni porozumět obsahu textů v různých situacích, chápat text v souvislostech, vyvozovat z přečteného závěry a vše využít v praktickém životě. Dá se říci, že v dnešní přetechnizované době je to úkol nadlidský, neboť většina dětí nečte a číst ani nehodlá.

    Jedna z akcí naší školy, jež je zaměřena na podporu čtenářství, nese název Osobnosti Bojkovic čtou dětem. Letos naše pozvání besedovat se žáky 7. ročníku ochotně přijali Mgr. Jindřiška Cimbálková, kronikářka města, Mgr. Zdeněk Ogrodník st., bývalý ředitel naší školy, a Ing. Vlastimil Hela, bojkovský historik a spisovatel.

    Každý ze vzácných hostů nás nechal nahlédnout do svých čtenářských vzpomínek z dětství i ze studií, seznámil nás s rozsahem i obsahem domácích knihoven (a že ve všech případech praskají ve švech!), vyzvedli své nejoblíbenější autory a profesionálním přednesem nás vtáhli do děje své nejmilejší knihy. Velmi příjemné posezení bylo završeno dotazy žáků souvisejících i s profesním životem hostů. Těm bychom ještě jednou rádi poděkovali za přijetí našeho pozvání, velmi pečlivou přípravu na besedu, moudrá slova i zajímavosti jak ze světa četby, tak ze soukromí.

    Oscar Wilde řekl: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Přejme tedy zejména současné mladé generaci, aby i ona mohla prožít životy bohaté, pestré a inspirující.

  • Prohlášení o ochraně osobních údajů
   • Prohlášení o ochraně osobních údajů

   • 28. 5. 2018
   • Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

    V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice, nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu skola@zsbojkovice.cz.

    Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence Ing. Ladislav Hamřík, kontaktovat jej můžete na Městském úřadě Uherský Brod, Odbor kanceláře tajemníka, telefon: +420 572 805 005, email: ladislav.hamrik@ub.cz

    V prohlášení o ochraně osobních údajů je například vysvětleno:

    • Jaké informace (osobní údaje) shromažďujeme, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu
    • Jak tyto informace využíváme
    • Po jakou dobu budeme s těmito informacemi nakládat
    • Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci osobních údajů)
    • Jaká mají žáci a jejich zákonní zástupci práva vůči správci osobních údajů

    Snažíme se, aby tento dokument byl přehledný a srozumitelný. Pokud se však stane, že některé výrazy úplně neznáte, neboť se jedná o právní pojmy (jako například zpracovatel osobních údajů, pseudonymizace apod.), pak neváhejte a obraťte se na nás nebo na pověřence. Rádi vám podrobnosti vysvětlíme.

    Informace, se kterými nakládáme a doba jejich zpracování

    Správní řízení

    Pokud se hlásíte k nám do školy, pak nejprve vyplňujete přihlášku k vzdělávání, na jejímž základě se děti zúčastňují přijímacího řízení. Na konci všeho je pak rozhodnutí ředitele školy o (ne)přijetí žáka k vzdělávání. Celý tento proces je tzv. správním řízením, kdy ředitel školy (jako správní orgán) zde rozhoduje o právech a povinnostech jmenovitě určené osoby.[1]Abychom mohli takové správní řízení konat, potřebujeme znát následující základní identifikační nebo popisné osobní údaje:

    • žáka ZŠ: jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo, místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování písemností, státní příslušnost,
     • může se také stát, že se budeme doptávat na další informace, a to údaj o předchozím vzdělávání, zdravotní stav (např. alergie), zvláštní zájmy nebo problémy, zda má žák sourozence nebo zda je zájem o navštěvování školní družiny[2]- v případě nezbytných informací o zdravotním stavu se jedná o zvláštní kategorii údajů – tzv. citlivé údaje
     • u žáků dále shromažďujeme údaj o zdravotní pojišťovně[3]
    • zákonný zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování písemností, ID datové schránky (pokud byla zpřístupněna), telefonní číslo nebo e-mail

    Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právní povinnosti, a  to vedení správního řízení (řízení o rozhodnutí o přijetí k vzdělávání). Právním titulem pro zacházení s těmito informacemi je podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR[4]plnění právní povinnosti, a to podle ust. § 34, § 34a, § 34b a/nebo § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dále zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, jakož i prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům.

    Za účelem vedení správního řízení osobní údaje shromažďujeme (archivujeme) po dobu, která je stanovená ve spisovém a skartačním řádu školy. V případě žádostí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o této žádosti se jedná o dobu 10 let.

    Řízení o přijetí k vzdělávání není jediným správním řízením, které se při vzdělávání dětí může konat. Další řízení mohou být např. řízení o ukončení individuálního vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 5 školského zákona), řízení o odkladu povinné školní docházky (§ 37 školského zákona) apod. V rámci této činnosti se zpracovávají pouze údaje nezbytné pro vedení takového řízení, tj. údaje, které jsou vyjmenovány výše. U správních rozhodnutí o zahájení / ukončení individuálního vzdělávacího plánu je doba archivace 10 let, stejně tak jako u rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

    Matrika žáků a ostatní dokumentace školy

    Školský zákon ukládá všem školám povinnost, aby vedly určitou dokumentaci o své činnosti. Mezi povinnou dokumentaci patří i vedení tzv. evidence dětí, žáků nebo studentů podle § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona. Jedná se o tzv. školní matriku. Její náležitosti jsou stanoveny v § 28 odst. 2 školského zákona. Ve školní matrice proto musíme vést následující osobní údaje:

    • žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí nepobývá-li dítě, žák nebo student na území ČR, údaje o předchozím vzdělávánívč. dosaženého stupně vzdělání, obor vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních, závěry vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole,
    • zde se jedná převážně o základní identifikační nebo popisné osobní údaje, nicméně v určitém rozsahu se zpracovávají i informace o zdravotním stavu, které jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů – citlivé údaje
    • zákonného zástupce: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
    • zde se jedná o základní identifikační nebo popisné osobní údaje
    • Abychom mohli se zákonnými zástupci efektivně a rychle komunikovat, mohou nám zákonní zástupci dát dobrovolně svůj e-mail. Takový osobní údaj je poté zpracováván na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

    Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právní povinnosti – vedení evidence dětí, žáků nebo studentů – vedení školní matriky. Ve školní matrice jsou tak osobní údaje zpracovávány na základě plnění právní povinnosti, která naší škole vyplývá ze školského zákona. Zpracování takovýchto údajů je proto v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Školní matrika se uchovává po dobu, kterou stanovuje zákon o archivnictví a spisové službě[5], a to po dobu 50 let, ledaže se jedná archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona o archivnictví a spisové službě, které se vždy povinně předkládají státnímu archivu k výběru za archiválie.

    Školní matriky nejsou však jediným dokumentem, které má škola povinnost vypracovávat. Mezi další povinné dokumenty, kde se objevují osobní údaje žáků jsou např. třídní knihy a třídní výkazy žáků, katalogové listy, zápisy z porad, knihy úrazů aj. Účelem zpracování osobních údajů v takových dokumentech je poté řádné plnění pedagogické činnosti a plnění právních povinností při poskytování vzdělávání. Doba uchování těchto dokumentů je uvedena ve spisovém a skartačním řádu školy a různí se podle typu dokumentu. Evidence záznamů v třídní knize jsou ukládány po dobu 10 let, naopak žádosti o přestup, výsledky orientačního testování na přítomnost OPL nebo evidence některých úrazů jsou ukládány po dobu 5 let a zápisy z pedagogických rad 10 let. Takové zpracování je opět prováděno na základě plnění právních povinností, a tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

    Stravování

    Abychom mohli žákům řádně poskytovat stravovací služby, pak i za tímto účelem musíme zpracovávat informace, které jsou uváděny nejčastěji v přihláškách ke stravování. Jedná se o následující osobní údaje:

    • žáků, strávníků: jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu nebo adresa bydliště (kontaktní adresa), školní rok, třída, číslo bankovního účtu, datum zahájení a ukončení stravovacích služeb, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytované služby (např. alergie na lepek)
     • jedná se převážně o základní identifikační nebo popisné osobní údaje, nicméně informace o zdravotních obtížích jsou informace o zdravotním stavu, které jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů – citlivé údaje
    • zákonných zástupců: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo bydliště (kontaktní adresa), telefonické spojení nebo email, číslo bankovního účtu

    Poskytování stravovacích služeb je uskutečňováno na základě přihlášky ke stravování. Přihláška tak zakládá určitý (právní) vztah, kdy má provozovatel stravovacího zařízení povinnost poskytnout službu a na druhé straně příjemce takové služby má jiné závazky, typicky povinnost uhradit cenu takové služby. Přihláška ke stravování by se tak dala považovat za jakousi smlouvu. V takovém případě se zpracování výše uvedených osobních údajů za účelem poskytován stravovacích služeb děje na základě plnění smluvního vztahu podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

    Prezentace školy a bezpečnost

    Pro účely prezentace školy využíváme internetové stránky www.zsbojkovice.cz a naší facebookovou stránku www.facebook.com/zsbojkovice nebo zveřejňujeme některé důležité zprávy v běžných médiích (např. místní tisk nebo regionální tisk). Může se tedy stát, že za účelem informování veřejnosti o dění v naší škole a pro prezentaci školy zveřejníme jméno a příjmení žáka a případně i fotografii, audio a videozáznam nebo výtvarné dílo. Nemusíte se ale bát, k takovému zveřejnění vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů.

    Rádi bychom vás upozornili, že pro některé zveřejňování fotografií nebo videozáznamů není souhlas se zpracováním údajů potřebný. Tak je tomu v případě, kdy na dané fotografii nebo videozáznamu není konkrétní osoba zcela identifikovatelná. Pokud i přesto budete žádat, aby taková fotografie nebo videozáznam nebyl zveřejněn, pak to chápeme a můžete se s žádostí o smazání obrátit na výše uvedené kontakty školy nebo pověřence.

    Hospodářská činnost a účetnictví

    Hlavní činností naší školy je poskytování vzdělávání. Abychom mohli plnit naší hlavní činnost řádně a svědomitě, potřebujeme zajistit běžný chod školy – např. zajištění účetnictví, provoz telefonů, IT sítě, ale i třeba běžná údržba budovy. Za tímto účelem uzavíráme různé soukromoprávní smlouvy s dodavateli služeb. I v těchto smlouvách se objevují osobní údaje smluvních partnerů.

    • nejčastěji se jedná o následující osobní údaje: jméno a příjmení, identifikační číslo podnikatele, adresa provozovny nebo sídla, adresa trvalého pobytu nebo bydliště (kontaktní adresa), daňové identifikační číslo, e-mail a telefon.

    S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy, tj. podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ale zároveň i pro plnění smluvních povinností, tj. podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Smlouvy se uchovávají nejdéle po dobu 10 let, protože mohou být předmětem kontroly ze strany zřizovatele a faktury po dobu 5 let.

     Poučení o právech subjektů osobních údajů

    Každý subjekt osobních údajů má následující práva[6]:

    • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
    • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
    • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
    • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,
    • vyžádat si přístup k údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
    • požadovat výmaz osobních údajů,
    • v případě pochybností o dodržování pravidel souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

     Příjemci osobních údajů

    Svěřeným osobním údajům věnujeme velikou opatrnost. To zahrnuje především starat se o to, aby k nim měly přístup jen osoby, které jsou oprávněny s takovými informacemi nakládat. Při výkonu naší činnosti se může stát, že k osobním údajům bude mít přístup i další osoba. Tak je tomu typicky v případech orgánu veřejné moci, které provádí kontrolní činnost, orgánů zřizovatele školy nebo osob, které zajišťují pro školu služby nebo jiné činnosti (např. pořadatel školních soutěží, organizátor akce jako je zájezd nebo škola v přírodě). Příjemci osobních údajů získávají pouze jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebují pro zajištění a výkon činnosti vůči škole.

     Zabezpečení osobních údajů

    Víme, že ochrana soukromí dětí, žáků a studentů, ale i ostatních kategorií subjektů osobních údajů je důležitou součástí naší činnosti a nepodceňujeme ji. Proto se vždy snažíme zajistit dostatečná opatření, abychom zpracovávaným informacím dopřály odpovídající úroveň důvěrnosti. Pro řádné dodržování ochrany osobních údajů proto využíváme například následující bezpečnostní prvky:

    • zaměstnanci školy jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce
    • osobní údaje jsou ukládány do uzamykatelných prostorů, kam má přístup pouze omezený počet zaměstnanců školy.
    • v případě uchovávání osobních údajů v digitálním prostředí jsou výpočetní prostředky náležitě zabezpečeny jak fyzicky (proti odcizení nebo zničení), tak i programově (proti škodlivým softwarům, nastavením elektronického zabezpečení přístupu jen oprávněným osobám nebo v neposlední řadě také využíváním bezpečných komunikačních kanálů, které využívají prvky šifrování
    • pokud předáváme osobní údaje některým příjemcům (viz výše), vždy se ujišťujeme
     • že se jedná o osoby, které jsou oprávněny s údaji nakládat
     • že nezískávají ty osobní údaje, které nezbytně nepotřebují pro výkon své činnosti
     • že taková osoba s osobními údaji zachází s náležitou péči a opatrností
     • že příjemce bude dodržovat stejnou mlčenlivost, jakou jsou vázáni zaměstnanci školy
    • při zveřejňování výsledků z přijímacího řízení využíváme tzv. pseudonymizaci, kdy výsledky dětí nejsou zveřejňovány pod jejich jménem, ale pod určitým identifikátorem (např. číslo přihlášky k vzdělávání)
    • k osobním údajům mají v rámci organizace přístup jen ti zaměstnanci, kteří jsou oprávněni s osobními údaji nakládat
    • zabezpečení údajů je průběžně kontrolováno a aktualizováno s ohledem na způsoby jakým se s osobními údaji zachází

    Závěr

    V naší škole se snažíme zacházet jen těmi osobními údaji, které nezbytně potřebujeme pro výkon svěřené činnosti, tj. poskytování vzdělávání. Ve většině případů s informacemi zacházíme proto, že plníme určitou zákonnou povinnost – v této oblasti jsou stěžejní zejm. předpisy upravující školství. Dalšími právními tituly pro zacházení s osobními údaji je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro oprávněné zájmy správce. Těchto osobních údajů však zpracováváme malý rozsah. Ve výjimečných případech se může stát, že pro určité zpracování nebo pro určité osobní údaje si musíme vyžádat souhlas se zpracováním. Takový souhlas máte právo například odvolat.

    V každém případě s osobními údaji zacházíme jen na nezbytně nutnou dobu, kterou nám nejčastěji ukládá některý právní předpis (typicky zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví atd.) nebo doba plyne z deklarovaného účelu, za jakým jsou údaje zpracovávány.

    Soukromí všech subjektů osobních údajů bereme vážně. Proto se staráme o to, aby veškeré informace byly ukládány na bezpečném místě a aby k nim měly přístup jen ty osoby, které jsou oprávněny s informacemi nakládat. Když předáváme osobní údaje příjemcům, pak je to jen pro výkon činností orgánů veřejné moci (zejm. provádění kontrol a inspekcí) nebo pro subjekty zajišťující služby nebo činnosti, které souvisí se vzděláváním. Vždy však dbáme na to, aby takové předání trvalo jen omezenou dobu, aby příjemce dodržoval stejné standardy ochrany osobních údajů jako škola a v neposlední řadě, aby zacházel pouze s osobními údaji, které opravdu nezbytně potřebuje.

    Transparentní zacházení s informacemi je v této oblasti důležitá, proto máte-li nějaké dotazy, napište nám třeba na náš mail skola@zsbojkovice.cz nebo využijte výše uvedených kontaktů.

     

    [1]viz § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

    [2]Tyto údaje shromažďujeme jen v nezbytném rozsahu, a to pro oprávněné zájmy školy, kdy za účelem co nejvyšší kvality vzdělávání potřebujeme znát historii vzdělávání žáka jakož i další informace, které slouží pro zajištění jeho vzdělávacích potřeb.

    [3]U zdravotní pojišťovny se jedná o údaj, který je shromažďován nikoli na základě právního předpisu, ale jako informace, kterou škola zpracovává z důvodu oprávněné potřeby – je tomu tak pro případy možné komunikace v rámci BOZP (např. při vzniku úrazu se komunikuje s lékařem, záchrannou službou nebo pojišťovnou).

    [4]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

    [5]Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

    [6]Práva jsou uvedená v článcích 12 až 23 GDPR.

  • Den matek 2018
   • Den matek 2018

   • 24. 5. 2018
   • Letošní oslavu svátku maminek jsme pojali netradičně a prostory místního kulturního domu jsme vyměnili za krásné přírodní scenérie našeho městečka.

    Na trase od starého dubu po mysliveckou chatu skupinky, které tvořily děti prvního stupně a jejich maminky, plnily, za vzájemné spolupráce, zábavné úkoly širokého spektra, při kterých si užily jak děti, tak i dospělí.

    V cíli si všichni opekli špekáček a nakonec děti překvapily maminky pěveckým vystoupením a drobným dárkem.

  • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.
   • Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků na KF Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti.

   • 24. 5. 2018
   • Ve středu 23.5. se konala v Uh. Hradišti nejmasovější atletická soutěž v republice - Pohár rozhlasu. Mezi 40 nejlepších družstev kraje postoupily i dva týmy z naší školy – mladší dívky a starší chlapci.

    Mladší děvčata ziskem 4 765 bodů skončila šestá. Velkým pozitivem je, že tým byl složen převážně ze žákyň šestého ročníku, která mohou školu reprezentovat v kategorii mladších žákyň i v příštím roce. Za zmínku stojí výkon Míši Belkové ve skoku vysokém (osobní rekord 136 cm a celkové druhé místo v disciplíně) a Hanky Jančové v dálce (os.r. 457 cm a celkové druhé místo). Sestava mladších dívek: Michaela Belková, Kristýna Urbánková (6.A), Zuzana Korpasová, Hana Jančová (6.B), Dita Zimčíková, Michaela Kalivodová (6.C), Aneta Hrubá, Renata Suchánková (7.A).

    Starší žáci odjížděli na KF posíleni o Adama Kundratu, který v okresním kole nestartoval. Od prvních disciplín patřilo naše družstvo k nejlepším a i když jsme nebyli favorité závodu, kluci překvapili a po čtyřech disciplínách dokonce vedli. Nakonec z toho bylo krásné druhé místo ziskem 5 913 bodů a stříbrné medaile za vítěznou školou Sportovní UH.

    Výborných výkonů dosáhli: Adam Kundrata v běhu na 60m (7,66 s a celkové druhé místo), Michal Machala ve výšce (172 cm – vítěz disciplíny) a Erik Bulejko v osobním rekordu v dálce (585 cm) spolu s Renkem Hověžákem (553 cm), kteří obsadili první dvě místa. Navíc štafeta na 4x60m ve složení Bulejko, Štěpáník, Hověžák a Kundrata se jako jediná ze všech dostala pod hranici 30 vteřin a časem 29,68 s zvítězila. Sestava starších žáků: Erik Bulejko (8.B), Adam Kundrata, Michal Machala, Miroslav Koudelík, Matyáš Michalčík (9.A), Martin Štěpáník (9.B) a René Hověžák (9.C).

    Veškeré výsledky závodu jsou uvedeny na stránkách www.atletika.cz.

  • Fotbalový úspěch na 1. stupni
   • Fotbalový úspěch na 1. stupni

   • 21. 5. 2018
   • Letošní postup do okresního finále v McDonald´s Cupu byl korunovám ziskem bronzových medailí!

    Osm nejlepších týmů okresu (v kvalifikačních turnajích si zahrálo víc než 30 škol!) si to rozdalo na prvoligovém stadionu 1. FC Slovácko o titul okresního přeborníku a taky o postup do finále krajského. Za celodenního deště a v chladu se naši kluci 4. a 5. ročníku neztratili a parta kolem kapitána Sebastiana MARUŠÁKA si zaslouženě "vykopala" bronzové medaile.

    Výsledky:

    Bojkovice - Strání 2:1 (Bětík 2)

    Bojkovice - Sportovní UH 0:6

    Bojkovice - Nivnice 4:2 (Chovanec2, Bětík, Marušák,)

    semifinále: Bojkovice - Hluk 3:5 (Chovanec 3)

    o 3. místo: Bojkovice - Hradčovice 3:1 (Chovanec, Marušák, Bětík)

    Sestava: Matyáš Chovanec, Adam Koudela, Tomáš Raždík, Bronislav Valíček, Antonín Koubek, Jan Ondrušek, Michal Ridoško, Adam Bětík, Patrik Blaha, Sebastian Marušák, Štěpán Tyrolt

  • Pasování na čtenáře
   • Pasování na čtenáře

   • 11. 5. 2018
   • Úterý 17. dubna byl slavnostním dnem pro všechny prvňáčky naší školy. Po celoročním úsilí se zařadili mezi opravdové čtenáře, protože proběhlo pasování na čtenáře.

    Tato oblíbená tradice má za úkol přivést kluky a holky ke čtení hezkých knížek. Všichni naši žáčci zvládli všechna písmenka, slabiky a postupně už čtou jednoduché texty z knížek. Děti za přítomnosti paní knihovnice, paní místostarostky Zdeny Ondruškové, pana ředitele muzea Tomáše Hamrlíka a paní spisovatelky Aleny Bartošíkové dostaly zdarma první průkazku do knihovny, záložku do knihy a malou sladkost. Shlédly taky pohádku O kůzlátkách, kterou jim zahrály děti ze čtenářského kroužku.

    Od tohoto dne mohou využít bohatou nabídku knížek v dětském oddělení. Všichni dětem popřáli čtenářský optimismus a chuť ke čtení, která by jim vydržela co nejdéle.

  • Exkurze do Osvětimi
   • Exkurze do Osvětimi

   • 10. 5. 2018
   • I v letošním školním roce zorganizovala pro žáky 9. ročníku paní učitelka Mgr. Petra Brůzlová exkurzi do Státního muzea koncentračního tábora v polském městě Osvětimi.

    Deváťáci se svými třídními učitelkami Mgr. Olgou Rybnikářovou a Mgr. Ivanou Novákovou se vydali na cestu ve středu 2. května 2018 ve 4 hodiny ráno. Jejich průvodcem byl již tradičně PhDr. Pavel Kočí ze Vzdělávací cestovní agentury v Kroměříži.

    Žáci si během 3 hodinové exkurze nejprve prohlédli starší část tábora Osvětim – Auschwitz, zřízenou v bývalých kasárnách polské armády. Potom 3 km vzdálený tábor Březinka – Birkenau, jenž byl největším vyhlazovacím táborem za 2. světové války. Česky hovořící průvodci seznámili deváťáky s otřesnými podmínkami, ve kterých žili, pracovali a umírali nevinní lidé, kteří nesplňovali německé rasové požadavky. Na výstavě věnované České republice si připomněli oběti holocaustu z naší země.

    Po návratu z exkurze jsme si všichni uvědomili, že i když od konce 2. světové války již uplynulo 73 let, téma holocaustu nesmí být nikdy zapomenuto!

  • McDonald´s Cup
   • McDonald´s Cup

   • 4. 5. 2018
   • Okrskové kolo 21. ročníku turnaje v minikopané žáků 1. stupně se uskutečnilo na umělé trávě Na Lapači v Uherském Brodě.

    Čtvrťáci a páťáci v týmu kolem kapitána Sebastiana Marušáka nezaváhali a v konkurenci 16 škol si bez porážky zajistili účast v okresním finále, které si zahrají na ligovém stadionu 1. FC Slovácko v UH. Hradišti!

    Mladší chlapci, především prváci a druháci, v čele s kapitánek Matyášem Urbánkem, odehráli kvalitní turnaj a při troše štěstí mohli své starší kamarády napodobit. Příslibem pro příští ročník je jejich nízký věkový rozdíl.

  • Stříbrní v okresním finále ve vybíjené
   • Stříbrní v okresním finále ve vybíjené

   • 2. 5. 2018
   • Okresní finále ve vybíjené se tradičně hraje v naší sportovní hale a patří mezi největší sportovní akce Bojkovic.

    Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 19 prvostupňpových školních týmů se svými 228! hráči. Ve čtyřhodinovém maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří obhájili loňskou stříbrnou pozici. Stejně jako loni jim cestu do krajského finále překazili šikulové z hradišťské Sportovní ZŠ. Děvčatům se tolik nedařilo a berou páté místo v okrese.

    Vysledkova_listina_okresni_finale_ve_vybijene__Bojkovice_2018.pdf

  • Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti
   • Okresní kolo v minifotbale v Uh. Hradišti

   • 18. 4. 2018
   • Okresní kolo v minifotbale se hraje systémem 6 + 1 na polovině fotbalového hřiště. Kluci odehráli turnaj výborně a nepoznali hořkost porážky, a to i přesto, že jich bylo pouze sedm, což znamená bez možnosti se prostřídat.

    Výsledky:

    Bojkovice – Osvětimany 9:0, Bánov 4:1, Gymnázium UH 2:0.

    Kluci se tak stali okresními přeborníky a zahrají si krajské finále!.

     

  • Okrskové kolo recitační soutěže v Uherském Brodě
   • Okrskové kolo recitační soutěže v Uherském Brodě

   • 6. 4. 2018
   • Poslední únorový, ale přesto velmi mrazivý den vyrazila skupina jedenácti žáků naší školy na recitační soutěž do Kulturního domu v Uherském Brodě.

    V pěti věkových kategoriích soutěžili žáci z dvanácti škol a víceletého gymnázia. Těší nás, že  děti mají o recitaci stále zájem a odvážně se vrhly do učení poměrně dlouhých textů a to nejen básní, ale i próz.

    Porota měla nelehký úkol vyhodnotit mezi tak vyrovnanými výkony vždy jen tři nejlepší. Za naši školu si přivezl diplom za 2. místo Antonín Šitavanc, žák 1. třídy, který nadchl porotu svým přednesem úryvku z knihy Karla Čapka Dášeňka a postupuje proto do okresního kola.

    Na soutěži v Uherském Brodě dále reprezentovali naši školu vítězové školního kola::
    1.A  Táňa Džavíková, 1.B Antonín Šitavanc, 1.B Matěj Hamrlík
    2.A  Emily Špalková, 3.B Tereza Súdková, 3.A  Salome Kotlárová
    5.A  Silvie Navrátilová, 5.A Lukáš Škarpa, 5.A Sebastián Marušák
    7.B  Bohumil Navrátil a 8.B Tereza Procházková

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

   • 26. 3. 2018
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2013. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2017/2018, se dostaví k zápisu rovněž. 

    Zákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (je možno poslat na adresu školy, případně přinést s sebou k zápisu), u zápisu dále předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).

    (Žádost a dotazník jsou k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy.) 

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2018 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví. 

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

    Dokumenty k zápisu

    Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani.pdf

    Dotaznik_pro_rodice_zaka_1._rocniku.pdf

    Desatero_pro_rodice_deti_predskolniho_veku.pdf