• Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!
   • Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!

   • 13. 12. 2022
   • Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo krajské kolo Zdravotnické olympiády ve Zlíně, do něhož se probojovaly ze 70 soutěžících naše žákyně z IX. A – Sofie Pollachová, Vendula Sčučinská a Martina Michalčíková.

    Nejprve napsaly teoretickou část, posléze následovala část praktická, kde si vyzkoušely první pomoc při zlomeninách, resuscitaci, environmentální výchovu či výživu člověka.  Při vyhlašování výsledků jsme měli všichni obrovskou radost, neboť děvčata přivezla stříbrnou a bronzovou medaili.

    Blahopřejeme!

  • Bezpečně na cestě i na internetu
   • Bezpečně na cestě i na internetu

   • 9. 12. 2022
   • V uplynulém období proběhlo v naší škole několik besed s tiskovou mluvčí a preventistkou Policie ČR – paní por. Milenou Šabatovou.

    Našim páťákům vysvětlila, čím může být nebezpečný internet a jak se mají při používání počítače a mobilního telefonu chovat, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. Žáci se také dozvěděli, jak se mají zachovat v případě, že k něčemu nepříjemnému dojde.

    Prvňáčkům a druháčkům paní policistka vysvětlila, jaké jsou složky Policie ČR, čím se zabývají a jak je můžeme rozeznat. Děti se dozvěděly, co všechno je náplní práce policistů, kdy se na policii mohou obrátit o pomoc a s jakými rizikovými situacemi se mohou setkat.

    Naučily se, jak správně jít po chodníku, jak bezpečně přejít vozovku nebo kde je možné se pohybovat na kole, koloběžce či bruslích. Od malých žáčků jsme se dozvěděli, co nesmí chybět na jízdním kole (například sedátko nebo řídítka…) i jaké oblečení je nejvhodnější na cestu do školy. Důležité reflexní prvky mohly děti získat za správné odpovědi nebo vyhrát v krátké soutěži.

    Z besedy si kromě důležitých znalostí všichni účastníci pyšně odnesli domů speciální „vzácné“ policejní razítko.

  • Mikuláš na nás nezapomněl
   • Mikuláš na nás nezapomněl

   • 8. 12. 2022
   • Naši školu navštívil Mikuláš se skupinou čertů a andělů.

    Tato družina obešla třídy 1. stupně. Někteří drobní hříšníci se vykoupili básničkou nebo písničkou.  Všichni si pak společně s čertíky zazpívali, zatancovali a byli odměněni sladkostmi. Děti si oddechly, že to letos zase dobře dopadlo a pytle zůstaly prázdné.

    Děkujeme studentkám z Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice, které připravily pro děti zábavný program.

  • Exkurze v Uherskohradišťské nemocnici
   • Exkurze v Uherskohradišťské nemocnici

   • 7. 12. 2022
   • Abychom deváťákům usnadnili volbu povolání, jsou jim umožněny exkurze ve firmách a na středních školách v okolí. Letos poprvé mohli navštívit Uherskohradišťskou nemocnici.

    24. listopadu 2022 měli zájemci o zdravotnické obory možnost podívat se do nemocnice v Uherském Hradišti. Po úvodních informacích v zasedací místnosti si účastníci prohlédli některá oddělení i laboratoře.

    Nejdříve navštívili dětské oddělení, kde je zajištěna komplexní péče o pacienty od narození do 19 let. Poté se přesunuli do strojovny, odkud je řízen systém potrubní pošty. Potrubí o celkové délce 1 300 m propojuje čtyři budovy a urychluje i zjednodušuje provoz nemocnice při transportu zásilek (např. vzorků biologického materiálu). Po krátkém občerstvení byli deváťáci seznámeni se zásadami hygieny rukou. Mohli si zkusit, jak zvládají mytí a dezinfekci. Po provedení dezinfekce fluorescenční testovací emulzí si každý zkontroloval ruce pod UV lampou. Místa, která byla potřena správně, se ukázala jako bílá, tmavá místa svědčila o špatném vydezinfikování. Nakonec žáci navštívili hematologicko-transfuzní oddělení, které zajišťuje standardní péči o pacienty s poruchami krve, provádí různá vyšetření a rozbory, probíhají zde dárcovské odběry krve, plazmy a krevních destiček i jejich zpracování na transfuzní přípravky.

    Exkurze byla zajímavá a věříme, že si deváťáci odnesli spoustu poznatků i zážitků, jež by mohly ovlivnit volbu jejich budoucího povolání. Dík za milé vystupování patří všem zaměstnancům nemocnice, kteří nás provázeli.

  • Testování tělesné zdatnosti
   • Testování tělesné zdatnosti

   • 5. 12. 2022
   • Naše škola byla Českou školní inspekcí vybrána k testování tělesné zdatnosti žáků, které proběhlo v měsíci listopadu.

    Testování se zúčastnili žáci 3. a 7. ročníku a bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů – skok daleký z místa, leh-sed, běh na 4 x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

    Testy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Vysokoškolské centrum VICTORIA ve spolupráci se sportovními fakultami univerzit v Praze, Brně a Olomouci. Téma hodnocení podpory pohybových zdatností vnímá Česká školní inspekce dlouhodobě jako naléhavé. Jeho význam ještě umocnil dopad pandemie, která negativně zasáhla i tuto část školního vzdělávání.

  • Adventní setkání 2022
   • Adventní setkání 2022

   • 29. 11. 2022
   • Pátek 25. listopadu 2022. Den s velkým D pro naši Základní školu T. G. Masaryka. Den, kdy jsme se po dvouleté covidové odluce opět dočkali na Tillichově náměstí nádherné adventní akce, která se koná pod záštitou Města Bojkovice, Adventního setkání 2022.

     

    Před…

          Během několika posledních dnů se náměstí převléklo do svátečního, děti ze základní i mateřské školy dopilovávaly svá vystoupení, dechová hudba Horalenka při ZUŠ ladila poslední tóny koled, čertovská družina z DDM kula pikle a ze školní kuchyně se linula vůně zabijačkových specialit. U dospělých rostla nervozita, přece jen každý z nás měl nejeden úkol, kdy naším společným cílem bylo, aby vše klaplo na jedničku. Nejlépe i s hvězdičkou! Tváře dětí naopak zdobily úsměvy, nadšení a těšení se, že brzy přijde jejich velká chvíle na pódiu.

     

    Během…

          A už je to tady! V 16 hodin je vše připraveno a náměstí praská ve švech. Tým ze školní kuchyně zahajuje prodej nejen zabijačkových dobrot, stejně tak ožívají stánky plné dětských výrobků - vánočních dekorací, perníčků či sušeného ovoce. Startujeme více než dvou a půl hodinový program, který se nese v duchu čísla dvě, dvojek či dvojic, které svou přítomností zdobí kalendář celý rok – rok 2022 – vždyť jak se říká: „VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE“ nebo chcete-li „SAMOTNÍ NEJSME NIC, VE DVOU DOKÁŽEME VÍC“. Na pódiu se střídají pásma recitační, hudební, taneční i dramatická v podání nejmenších dětí z mateřské školy a 1. stupně až po nejstarší žáky, pokaždé zakončena zaslouženým bujarým potleskem.

    Po setmění přerušuje sled dětských pásem kouzelný okamžik – rozsvícení vánočního stromu, které společně odpočítávají starosta města Petr Viceník a ředitel školy Zdeněk Ogrodník. Oči nás všech se upínají na tu krásu, vždyť bez rozzářeného vánočního stromu na náměstí si Vánoce v Bojkovicích už neumíme představit!

          A pokračujeme dál… Ale co to? Další přerušení, tentokrát velmi hlučné a pekelné! Pódium obsazuje čertovská návštěva, naštěstí i s Mikulášem a anděly. Někteří malí nezbedové nemají čisté svědomí, a tak se trochu bojí, ale nakonec se vykoupí básničkou či písničkou a vše dobře dopadá.

                Pomalu, ale jistě jedeme do finále. Svůj aplaus si užilo už téměř 300 účinkujících a další ještě čekají na poslední tečku dnešního večera. Plné náměstí rozeznívá obrovský zpívající dav se slovy Marka Ztraceného: „Stojím tu na náměstí mezi lidma, od pusy jde mi kouř, jak je mi zima, stojím a zpívám ty písně, co zná celý svět…“ Více než 250 žáků, za podpory svých vyučujících, z plna hrdla zpívá píseň Stačí věřit a přítomné obecenstvo se přidává. Až z toho běhá mráz po zádech! Je cítit dojetí, společné souznění, radost.

    Poté…

                Ani se nám nechce věřit, že je to za námi. Povedlo se! Naše škola umí! Unaveni, ale adventně naladěni a s hřejivým pocitem v srdcích se můžeme rozejít do svých domovů. „… óóóóó, stačí věřit tomu, že na Vánoce vedou všechny cesty domů…“

      Krásný advent 2022 všem!

  • Republikové finále ve volejbale chlapců
   • Republikové finále ve volejbale chlapců

   • 30. 11. 2022
   • Ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 se konalo v Chomutově Mistrovství České republiky ve volejbale starších žáků.

    Volejbalisté si postupem z krajského finále do republikového (mimochodem po dvaceti letech) splnili sen. I přes kladnou bilanci vyhraných a prohraných zápasů v turnaji (4 výhry a 2 porážky) jsme skončili na sedmém místě, které bylo pro nás mírným zklamáním.

    Chlapci doplatili na systém turnaje, jenž byl zvolen na základě účasti 9 týmů. V první fázi došlo k rozdělení do tří skupin. Jednoznačně jsme vyhráli skupinu A, v níž jsme soupeřili s týmy Základních škol Hrotovic u Dukovan a Mostu. Do další fáze jsme postoupili z nasazeného 1. místa. Bohužel ve druhé části jsme po výborném začátku se školou z Prahy-Troje nepochopitelně ztratili koncovku prvního setu a prohráli také druhý set. Tenhle okamžik měl vliv i na další zápas a kluci prohráli i s Gymnáziem Aš. Tyto dva zápasy rozhodly o tom, že budeme hrát ve skupině o 7. až 9. místo. Přes velké zklamání z předešlého dne kluci vyhráli obě utkání a zakončili turnaj na 7. místě.

    Školu reprezentovali následující žáci: Jan Ondrušek, Tadeáš Uchytil, Viktor Ogrodník, Antonín Koubek, Tomáš Raždík, Adam Bětík, Matěj Berčík, Šimon Chmela a Ladislav Mlček.

  • Předvádění uměleckých řemesel
   • Předvádění uměleckých řemesel

   • 16. 11. 2022
   • Již tradiční akcí pořádanou naší školou pro žáky devátého ročníku je předvádění uměleckých řemesel.

    Tak jako v předchozích letech i v tomto školním roce k nám ze Střední odborné školy v Luhačovicích přijeli umělečtí kováři, truhláři a keramici. V prostorách školního dvora, dílen a učebny výtvarné výchovy mohli naši žáci předváděná řemesla nejenom sledovat, ale ti odvážnější si mohli i vyzkoušet, jak se točí keramika na hrnčířském kruhu, jak se pracuje s pilou a jak se opracovává rozžhavené železo.

  • Projektový den
   • Projektový den

   • 15. 11. 2022
   • Ve čtvrtek 20. října jsme se s naší třídou zúčastnili projektového dne.

    Měli jsme krásné počasí, sluníčko svítilo. A moc jsme si to užili! Pro nás, jako velmi akční třídu, to byl ten nejlepší program! A jaký? Po druhé vyučovací hodině jsme vyrazili na mysliveckou chatu, kde na nás už čekali páni myslivci. Rozdělili jsme se do skupin a na čtyřech stanovištích jsme se postupně dozvěděli o kynologii, co obsahuje práce myslivce, poznávali jsme stromy, houby, stopy a parohy zvířat. Nakonec nás čekal pracovní list, kde jsme si získané informace upevnili.

    A byla tady i možnost vystřelit si ze zbraní. Zpět jsme se naštěstí vrátili v plném počtu 🙂

    Žáci VII. B

  • Přírodovědný klokan
   • Přírodovědný klokan

   • 11. 11. 2022
   • Žáci 8. a 9. ročníku si mohli již tradičně ověřit své znalosti z přírodovědných předmětů v celostátní soutěži Přírodovědný klokan.

    Během 40 minut na ně čekalo 24 úkolů z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Úkoly jsou rozděleny podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů a z pěti nabízených možností je právě jedna správná.

    Nejlépe si vedli:

    1. Bronislav Valíček (IX. A)
    2. Martina Vavrušová (IX. C) a Šimon Chmela (IX. D)
    3. Matyáš Urbánek (VIII. C)

    Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do řešení náročných úkolů, a vítězům gratulujeme!

  • HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
   • HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

   • 8. 11. 2022
   • Školní družina ožila dobrou náladou a smíchem.

    Žáci si přinesli strašidelné kostýmy, vyrobili si strašidla, pavouky a netopýry z papíru. Na školním hřišti si zasoutěžili v netradičních disciplínách. Celá halloweenská oslava byla zakončena sladkou tečkou v podobě muffinů, které si žáci sami „strašidelně“ vyzdobili.

  • Návštěva Střední průmyslové školy v Uherském Brodě
   • Návštěva Střední průmyslové školy v Uherském Brodě

   • 7. 11. 2022
   • Čím chci být? Je to povolání, které by mě bavilo? Budu mít po vystudování uplatnění? Tohle je jen pár otázek, které si v těchto měsících kladou žáci devátých ročníků.

    Abychom našim deváťákům jejich volbu usnadnili, měli možnost navštívit Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě. Po úvodním milém přivítání a povídání pana ředitele si žáci prošli jednotlivé části školy, které se lišily podle oborového zaměření. Na konci prohlídky následovala návštěva Hi-tech centra, v němž byl žákům puštěn krátký 3D film. Dozvěděli se základní informace o robotice a 3D tiskárnách. Avšak největší atrakcí této poslední části prohlídky byl elektromobil. Všichni si den užili a my doufáme, že jsme jim v jejich volbě alespoň trochu pomohli.

  • Exkurze Brno
   • Exkurze Brno

   • 4. 11. 2022
   • Dne 18. 10. 2022 se žáci 6. ročníku, jejich třídní učitelé a dvě paní asistentky vydali ne exkurzi do Brna.

    Vyjeli jsme ještě za tmy, protože jsme měli opravdu nabitý program. Nejdříve nás ohromilo velké planetárium se sluneční soustavou a pochopili jsme zákony gravitace – fyzika nás přece provází na každém kroku. Poté jsme se přesunuli na výstavu Tutanchamona a do tajů starověku. Bylo zde k vidění odhalení hrobky, posmrtné masky, sarkofágy, zbraně, předměty denní potřeby, šperky, různé truhlice… Vše zahaleno tajemstvím dávných časů. Do třetice jsme se přesunuli do centra VIDA. A tady jsme si to opravdu užili. Vyzkoušeli jsme si plno zajímavých věcí, experimentů a technických vychytávek. Skvělá zábava!

    Byl to zdařilý výlet, který přinesl spoustu zážitků a prohloubil i naše dosavadní znalosti.

  • Návštěva Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy ve Slavičíně
   • Návštěva Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy ve Slavičíně

   • 3. 11. 2022
   • Měsíc říjen se přehoupl do posledních barvami zalitých dnů a naši deváťáci v něm měli možnost navštívit Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu ve Slavičíně.

    Kromě prohlídek obou škol, jejich odborných dílen a učeben se žáci aktivně zapojili do vzdělávacího procesu. Nouze tak nebyla o fyzikální, chemické nebo biologické pokusy. Jako příjemnou upomínku na tento den si žáci mohli vytvořit propisku se svým jménem. Exkurze se vydařila, čímž je potřeba poděkovat všem organizátorům akce.

  • Republika volá!
   • Republika volá!

   • 2. 11. 2022
   • V minulosti nebývalo výjimkou, že se žáci ze Základní školy T. G. Masaryka probojovali na Mistrovství republiky ve volejbale. Ve většině případech jsme si odváželi na krku cenné kovy a nezapomenutelné pocity štěstí z vítězství.

    Covid však tuto éru mladých bojkovských volejbalistů ukončil a na postup do republikového finále jsme si museli pár let počkat. Čekání se však vyplatilo a na pomyslný volejbalový trůn v rámci krajů České republiky se vrací chlapci, kteří v krajském finále, jež se odehrálo 20. října v místní sportovní hale, obsadili 1. místo a zajistili si tak postup na „republiku“.

    Bohužel podobný výkon se nepodařil děvčatům, která skončila na 4. místě za hráčkami z Kroměříže Zlína a Vidče. Přesto i jim patří uznání za bojovnost a pěknou volejbalovou podívanou.

    9. – 10. listopadu držme tedy klukům pěsti a přejme jim, ať to v Jirkově u Chomutova opět „cinkne“ a bojkovská základní škola, v níž má volejbal dlouholetou tradici, se může opět pyšnit dalším skvělým umístěním.

  • Logická olympiáda
   • Logická olympiáda

   • 1. 11. 2022
   • V průběhu měsíce září bylo žákům 1. i 2. stupně nabídnuto, že se mohou zapojit do logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky.

    Jak už název napovídá, olympiáda je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Okresní kola probíhala online formou ve dvou týdnech v říjnu a během 30 minut museli žáci vyluštit celkem 25 úloh. 

    Z prvního stupně se zapojilo 7 žáků a nejlépe se umístila děvčata Jana Fialová (III. A) a Adéla Polanská (IV. B), obě nasbírala stejný počet bodů.

    Z druhého stupně se zúčastnilo 8 žáků. Žáci Adam Langweil (VIII.A), Tadeáš Pokorný (VIII. C) a Matěj Formánek (IX.C) si vybojovali účast v krajském kole, které se uskuteční v pátek 4. listopadu na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

    Chlapcům držíme palce k co nejlepšímu úspěchu!

  • Setkání žáků devátého ročníku a jejich rodičů se zástupci středních škol proběhlo ve školní jídelně ve čtvrtek 20. října.
   • Setkání žáků devátého ročníku a jejich rodičů se zástupci středních škol proběhlo ve školní jídelně ve čtvrtek 20. října.

   • 24. 10. 2022
   • Tradiční „Miniburzy“ středních škol, pořádané naší školou každoročně v měsíci říjnu, se zúčastnila více než desítka středních škol nejenom z našeho kraje.

    Vycházející žáci a jejich rodiče měli možnost získat informace o studiu na jednotlivých školách, o podmínkách přijímacího řízení a uplatnění na trhu práce po ukončení studia, případně si naplánovat návštěvu ve střední škole.

  • Zátopkův běh pod Světlovem
   • Zátopkův běh pod Světlovem

   • 19. 10. 2022
   • Jaké je nejhezčí vyčerpání, které cítíte? Emil Zátopek v tom měl jasno. Jeho odpověď zněla: „Po vítězství maratonského běhu."

    Žáci 2. stupně sice neběželi přímo maraton, ale jistě si po vítězství tradičního Zátopkova běhu pod Světlovem připadali podobně jako náš nejslavnější vytrvalec, který by letos oslavil 100. narozeniny. Za krásného babího léta, kdy se slunce opíralo běžcům do zad a všechny obklopovala scenérie těch nejrozmanitějších podzimních barev, se v pondělí 10. října zúčastnilo 55 žáků naší školy přespolního běhu. Bojovalo se ve 4 kategoriích.

    Očekávaným vítězstvím skončila kategorie mladších děvčat, kde si prvenství uhájila Jindřiška Michalčíková. Za ní se mohly radovat z 2. a 3. místa Adéla Berčíková a Eva Hanáková.

    Jan Ridoško potvrdil vynikající formu mezi mladšími chlapci, a urval tak nejcennější kov v této kategorii. Na bednu si pro 2. příčku mohl vyskočit Michal Šašinka a 3. umístění čekalo na Jakuba Stojaspala.

    Zklamáním byla slabá účast starších děvčat. Těmi, které se nezalekly trati dlouhé 1200 m, a mohly proto přebírat diplomy z rukou učitelů, byly: Liliana Prchlíková – 1. místo, Pavla Křivdová – 2. místo a Amálie Paulinová – 3. místo.

    Sílu nejrychlejších nohou ukázal za podzimního dopoledne Matyáš Chovanec, který si doběhl pro
    1. místo v kategorii starších chlapců. Z 2. místa se radoval Michal Ridoško a bronz bral na patnáctisetmetrové trati Bronislav Valíček.

    Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme a věříme, že to vyčerpání bylo pro ně stejně příjemné jako pro Emila Zátopka, jmenovce našeho vytrvalostního běhu.

  • V okresním finále chlapců a dívek ve volejbale jsme vybojovali zlato a stříbro!
   • V okresním finále chlapců a dívek ve volejbale jsme vybojovali zlato a stříbro!

   • 10. 10. 2022
   • V pátek 7. října proběhlo ve sportovní hale okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek. V kategorii chlapců hostila místní sportovní hala tři týmy, v kategorii dívek se mezi sebou utkala družstva čtyři.

    Po dopoledním zápolení si postup do krajského kola vybojovali domácí chlapci.

    Děvčatům unikl postup takříkajíc o fous. Úspěšnějšími byly pouze hráčky z Nivnice, které si vítězstvím zajistily postup do krajského kola. Na třetí příčce se umístila děvčata ze Základní školy Pod Vinohrady Uherský Brod a za nimi skončily místní hráčky Bojkovice B.

    Celý turnaj proběhl v duchu fair-play, bez protestů, bez zranění. Díky patří všem účastníkům a vítězům přejeme úspěch v krajském kole.

  • Z krajského finále v Atletickém čtyřboji vezeme stříbrnou pozici.
   • Z krajského finále v Atletickém čtyřboji vezeme stříbrnou pozici.

   • 7. 10. 2022
   • Starší chlapci si vybojovali postup do KF atletického čtyřboje, které se konalo v Uh. Hradišti 5. října 2022.

    Jedná se o soutěž družstev, které tvoří 5 závodníků, přičemž každý z nich absolvuje všechny 4 atletické disciplíny (60 m, skok daleký/vysoký, hod míčkem/vrh koulí a běh na 1000 m). Kluci si vedli výborně a obsadili celkové 2. místo za vítěznou ZŠ Sportovní UH. Získali celkem 6547 bodů

    Školu reprezentovali: Martin Chmela, Dalibor Toman, Michal Šimoník, Matyáš Chovanec, Jakub Ščuka.