• Veselé zoubky
   • Veselé zoubky

   • 24. 3. 2023
   • Program Veselé zoubky je projekt preventivní péče o zuby dětí na 1. stupni ZŠ.

    Malí prvňáčci se 15. března prostřednictvím filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek seznámili s různými tématy. Dozvěděli se, k čemu zoubky máme, jak rostou, co je zubní kaz.

    Paní učitelky s dětmi dále probraly péči o zoubky, jak si je správně čistit, proč navštěvovat zubního lékaře, zdravé stravování nebo výběr zubního kartáčku.

    Společně si vyplnili pracovní list a na závěr děti dostaly samolepky a preventivní taštičky s produkty péče o zoubky.

    Celý program se prvňáčkům líbil a z dárečků měli všichni radost.

  • Pangea
   • Pangea

   • 22. 3. 2023
   • První dva týdny měsíce března byly na naší škole ve znamení matematické soutěže Pangea.

    Školního kola, které probíhalo online, se postupně zúčastnilo celkem 130 žáků školy. Do soutěže se zaregistrovaly všechny kolektivy 4. a 5. tříd prvního stupně. Na druhém stupni soutěžily kolektivy 6. C, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C a dále někteří jednotlivci z ostatních tříd. Pro letošních 15 soutěžních úloh různé náročnosti byla zvolena témata Dějiny a Zvířata.

    Od 3. 4. 2023 budou na webových stránkách soutěže zveřejněny správné odpovědi a od 10. 4. 2023 se soutěžící mohou na svých online účtech dozvědět výsledky svého zápolení v rámci školního kola. Mohou také porovnat svou úspěšnost s ostatními stejně starými žáky v kraji i v rámci celé republiky. Nejúspěšnější počtáře čeká pozvánka do finálového kola do Prahy. Bude to někdo z bojkovické školy? Uvidíme.

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

   • 3. 3. 2023
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023 v době od 15.00 do 17.00 v budově základní školy.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2018. Děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2022/2023, se dostaví k zápisu rovněž.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. U zápisu dále předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti (OP).
     
    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2023 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka do 1. třídy na naši školu je spádový obvod (Bojkovice, Krhov, Přečkovice, Bzová). Pro děti, které mají trvalý pobyt v obci, kde je zřízena škola (Záhorovice, Komňa, Pitín), je spádovou školou škola zřízena v místě jejich bydliště.

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

    zsbojkovice.cz – Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku

  • Víc hlav, víc rozumu
   • Víc hlav, víc rozumu

   • 13. 3. 2023
   • V měsíci únoru organizuje GJP a SOŠ Slavičín tradiční soutěž Víc hlav, víc rozumu.

    Jak už název napovídá, nesoutěží jednotlivci, ale dvojice, na které čeká během 150 minut 10 zapeklitých logických příkladů, šifer či hádanek. Soutěžní dvojice tvoří vždy jeden žák z devátého a jeden z osmého ročníku.

    Letos naši školu reprezentovali:

    Matěj Formánek (IX. C) a Štěpánka Polanská (VIII. C)

    Petr Gavenda (IX. C) a Anna Rašková (VIII. A)

    Marek Filip (IX. D) a Daniela Tyroltová (VIII. A)

    Štěpánka s Matějem i Anička s Petrem se letos umístili shodně na 5. místě z 18 zúčastněných týmů. Chválíme a gratulujeme!

  • Matematická soutěž třídních kolektivů
   • Matematická soutěž třídních kolektivů

   • 6. 3. 2023
   • V úterý 21. února 2023 se třídy VI. C a VII. B zúčastnily krajské matematické soutěže třídních kolektivů.

    Tuto online soutěž pořádá Univerzita Tomáše Bati Zlín, jejím cílem je podpora matematické gramotnosti. Žáci řešili v kolektivu celkem 50 příkladů během 60 minut.

    Zúčastněné třídy musíme pochválit za týmovou spolupráci a zápal při řešení nelehkých úkolů. Ve svých kategoriích obě třídy dosáhly skvělých výsledků a umístily se shodně na 3. místě. Třída VI. C získala 38 bodů a VII. B vyřešila správně 41 příkladů z 50. Nutno podotknout, že se do soutěže v každé kategorii, která odpovídá ročníku, zapojilo přibližně 25 třídních kolektivů z celého Zlínského kraje.

  • Zazpívej, slavíčku
   • Zazpívej, slavíčku

   • 2. 3. 2023
   • Ve středu 22. února se tři šesťačky (Terezie Formánková, Lucie Tyroltová a Veronika Machů) vypravily do Uherského Brodu na soutěž ve zpěvu lidových písní.

    Konal se tam 47. ročník přehlídky Zazpívej, slavíčku. Slyšet tolik pěkných písniček a moci si vyzkoušet sólový zpěv, bylo pro děvčata příjemnou a cennou zkušeností. Našim zpěvačkám patří pochvala za účast.

  • Deváťáci v Muzeu Bojkovska aneb dopady druhé světové války na místní obyvatele
   • Deváťáci v Muzeu Bojkovska aneb dopady druhé světové války na místní obyvatele

   • 27. 2. 2023
   • Válku je snadné začít, nesnadné však skončit. Vždy na jejím počátku stojí vysoce postavení představitelé státu a prostému člověku nezbývá nic jiného, než se smířit s nelehkým údělem a nekonečný čas prožitý v hrůzách konfliktu přežít.

    Abychom pochopili dějiny našeho malého městečka, je nezbytné o nich vědět co nejvíce. Proto se 21. a 23. února vydali naši deváťáci do místního muzea, aby si z úst pana ředitele Tomáše Hamrlíka vyslechli detaily o hrůzách, které postihly Bojkovice a okolí mezi lety 1939 a 1945. Během přednášky by se ticho dalo krájet a v očích již takřka dospělých žáků jako by se objevovaly záblesky toho opravdového poznání nesmyslnosti války. Protože jedna věc je slyšet o utrpení lidí ve všeobecném měřítku v rámci Evropy a světa, druhá dotýkat se takřka hmatatelně osudů lidí, kteří žili v našem sousedství a okolí. Díky panu řediteli a jeho manželce, kteří nám každý rok tuto přednášku připraví, jsou naši žáci zase o trochu blíže k poznání, jak krutá a nesmyslná je válka. Poznání, které v této době nabírá úplně jiný rozměr….

  • Gastronomie všemi smysly
   • Gastronomie všemi smysly

   • 21. 2. 2023
   • 27. ledna 2023 uspořádala SOŠ v Luhačovicích soutěž s názvem Gastronomie všemi smysly.

    Naši školu reprezentovaly tři čtyřčlenné týmy žáků ze tříd IX. A a IX. B.

     

    1. skupina:

    Cipár Šimon

    Chmela Martin

    Podškubka Martin

    Raždík Tomáš

     

    2. skupina:

    Berčík Matěj

    Kojecký Adam

    Mlček Ladislav

    Uchytil Tadeáš

     

    3. skupina:

    Michalčíková Eliška

    Ondrušková Natálie

    Surá Alžběta

    Ščučinská Vendula

     

    Týmy soutěžily v šesti disciplínách.

    Podle hmatu, čichu, zraku a chuti soutěžící poznávali různé potraviny či pochutiny, podle sluchu určovali, o jakou činnost při vaření se jedná. V poslední disciplíně museli co nejrychleji zvládnout překážkovou dráhu s tácem a láhvemi v ruce.

    Mimo soutěž si všichni vyzkoušeli flambování palačinek, na kterých si pak společně pochutnali.

    Dva z našich týmů obsadily 1. a 2. místo.

    Blahopřejeme.

  • Družina na besedě v muzeu
   • Družina na besedě v muzeu

   • 10. 2. 2023
   • „Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“  Eduard Bass

    Žáci ze školní družiny navštívili dne 30. ledna 2023 Muzeum Bojkovska, kde besedovali na téma Škola, základ života. Přenesli se do dob, kdy školu navštěvovali jejich prarodiče. Prohlédli si školní pomůcky a zařízení třídy z doby minulé. Beseda byla doplněna návštěvou výstavy policejních uniforem.

    Velké poděkování patří Mgr. Evě Hamrlíkové, která program připravila.

    Žákům se beseda i prohlídka výstavy moc líbila.

  • Lyžařský výcvikový kurz sedmáků 2023
   • Lyžařský výcvikový kurz sedmáků 2023

   • 30. 1. 2023
   • Lyžařský kurz je akce, na kterou se těší snad každý. V lednu se do hor vydali žáci sedmého ročníku.

    V pondělí ráno jsme za tmy a deště vyjížděli z Bojkovic.  Po dlouhé cestě jsme dorazili na chatu Sachova studánka v Horní Bečvě. Na svah jsme poprvé zamířili po obědě, a i když sněhové podmínky nebyly ideální, lyžovali jsme. Uteklo to jako voda a už jsme byli zpátky na chatě.

    Další dny probíhaly podobně. Snídaně, svah, oběd, svah, večeře a hry. V úterý ráno nám začalo sněžit. Všichni byli šťastní a s velkým nadšením vyrazili na svah. Přijela za námi i Česká televize, která natáčela reportáž o školních lyžařských kurzech.  Z dopoledního lyžování jsme se vrátili úplně mokří, ale to nás od odpoledního trénování neodradilo.

    Středa, den jako každý jiný, tedy až do večera. Všem nám bylo divné, že si nás učitelé nesvolali na přednášku. To se vysvětlilo večer, kdy nás navštívili profesionální hasiči, kteří nám ukázali základy první pomoci nebo jak se zachovat v různých situacích.

    Ve čtvrtek nás čekalo poslední odpolední lyžování a všichni si začali uvědomovat, že se blíží konec kurzu. Kvůli nedostatku sněhu jsme si bohužel nemohli porovnat své lyžařské dovednosti ve slalomu. Večer byla dlouhá diskotéka, kterou jsme si užili.

    V pátek nás čekalo poslední dopolední lyžování, pak už jsme seděli v autobuse a vraceli se domů.

    Myslím, že lyžařský kurz se všem líbil. Děkujeme moc učitelům, co tam s námi byli!

    Sára Helová, žákyně VII. B

  • Výchovný koncert Moravia Brass Bandu
   • Výchovný koncert Moravia Brass Bandu

   • 12. 1. 2023
   • Komorní soubor Moravia Brass Band popularizuje hru na žesťové nástroje mezi mladými posluchači a se svým interaktivním vystoupením zavítal i do sálu ZUŠ v Bojkovicích.

    Koncert představil nejen žesťové nástroje základní, jako trubku, lesní roh, trombon, tubu, ale i příbuzné – pikolo trubku, křídlovku, kornet, eufonium, tenorovou tubu a další.  Nástroje ukázal i v jejich přirozeném prostředí. Dětem tak přinesl multižánrový přesah těchto interesantních nástrojů pomocí unikátních aranží klasické, filmové, jazzové a folklórní hudby.
    Děti měly možnost pochopit souvislosti mezi českou dechovou hudbou a hudbou tzv. balkánskou, která k žesťovým nástrojům neodmyslitelně patří.

    Koncert byl doplněn mluveným slovem a zapojil také bicí sekci, která mu dodala ještě zajímavější atmosféru.

  • Výtvarná soutěž na 1. stupni
   • Výtvarná soutěž na 1. stupni

   • 11. 1. 2023
   • Mezi menšími žáčky naší školy proběhla výtvarná soutěž STÁLÍ PTÁCI se zimní tématikou, které se zúčastnilo 24 dětí z 3. až 5. ročníku.

    Žáci se zájmem malovali ptáky v zimní krajině. A jak to dopadlo?

     

    3. ročník:

    1. místo – Julie Špiritová                 

    2. místo – Daniela Šašinková                              

    3. místo – Vanesa Turzová                                    

     

    4. ročník:

    1. místo – Laila Michalčíková

    2. místo – Bonnie MacFariane

    3. místo – Elena Zemánková

     

    5. ročník:

    1. místo – Barbora Navrátilová

    2. místo – Karolína Jančářová

    3. místo – Eliška Lahutová

     

    Všem zúčastněným moc děkujeme a už se těšíme na příští soutěž.

  • My tři králové jdeme k vám...
   • My tři králové jdeme k vám...

   • 10. 1. 2023
   • Na páteční tříkrálový oběd dorazili naši nejmladší žáčci s vlastnoručně vyrobenými královskými korunami na hlavě a paní kuchařkám, vychovatelkám a asistentkám zazpívali s radostí, jak se na svátek Tří králů sluší a patří.

  • Adventní čas ve školní družině
   • Adventní čas ve školní družině

   • 21. 12. 2022
   • „Sláva už je sníh, jedem na saních“ a spousta dalších písní a vánočních koled se neslo prostory družinky.

    Žáci si zpříjemňovali předvánoční čas tvořením přáníček, vánočních ozdob, andělíčků, věnečků, čertovských zápichů a zdobením vánočního stromečku.

    Besedovali o vánočních tradicích, v tělocvičně se zapojili do Čertovského pětiboje netradičních disciplín. Pokud počasí dovolilo, bavili se hrami na sněhu.

    Krásné a klidné vánoční svátky .

  • Autorské čtení prvňáčkům
   • Autorské čtení prvňáčkům

   • 20. 12. 2022
   • Pohádky k Vánocům neodmyslitelně patří. A dělat radost těm nejmenším taktéž. 

    Proto žáci 2. stupně v tomto předvánočním období vymýšleli své vlastní pohádky s vánoční tematikou, z nichž porota vybrala 4 nejlepší autory: Michaelu Hájkovou (8. C), Adélu Charvátovou (9. C), Adama Kojeckého (9. B) a Adama Zemka (9. C).  Tato vítězná čtveřice své pohádky přečetla u vánočního stromečku našim prvňáčkům. Odměnou pro ně byla nejen jednička z českého jazyka, ale i rozzářená dětská očka, zasloužený potlesk a pohlazení po duši.

  • Prvňáčci připravili zvířátkům hostinu
   • Prvňáčci připravili zvířátkům hostinu

   • 19. 12. 2022
   • Je tu opět zima a první sníh vylákal ven i prvňáčky.

    Kromě nezbytné koulovačky a andělíčků ve sněhu však nezapomněli ani na lesní zvířátka, kterým přinesli do krmelce a jeho okolí spoustu dobrot.

    Srnky a zajíci, dobrou chuť!

  • Laťka nejen straňanská
   • Laťka nejen straňanská

   • 15. 12. 2022
   • "Hon – za Ja – nůj, Hon – za Ja – nůj, E – liš – ka, E – liš – ka!“ znělo poslední listopadový den bojkovskou sportovní halou. Učitelé tělesné výchovy uspořádali již tradiční předvánoční soutěž ve skoku vysokém pro žáky 2. stupně. 31 nejlepších sportovců se zde utkalo o titul Nejlepší skokan/ka školy.

    Atmosféra provázející toto sportovní klání byla fantastická, hlediště freneticky povzbuzovalo nejstarší chlapce a vzduchem se šířila euforie z překonávání osobních rekordů. Nejen chlapci však předvedli bojovné výkony, ale i děvčata starší a mladší kategorie si v nejednom případě doskočila pro „osobáky“. Nepřekonatelnou se mezi mladšími skokankami stala Vanesa Slavíčková s výkonem 136 cm, za ní zaostala o pouhé 3 cm, nominovaná v takřka poslední minutě, Natálie Chytrá a na bronzový stupínek si s radostí a novým osobním rekordem 124 cm vyskočila Jindřiška Michalčíková. V kategorii mladších chlapců zvítězil s přehledem Jakub Hanke (138 cm) a 2. a 3. místo si rozdělili Samuel Hejl a Dominik Landori. V konkurenci starších žákyň splnila roli favoritky dlouhonožka Valentýna Trnková (135 cm), za níž se umístila Lucie Pospíšilová a Tereza Súdková. Obě děvčata pokořila laťku ve výšce 130 cm. Největší překvapení a drama přinesla soutěž mezi nejstaršími chlapci. Laťky ve výšce 164 cm se nakonec nezalekl Honza Janůj, který v drásajícím finále porazil své spolužáky Jakuba Ščuku a Michala Ridoška. Oba se snadno přehoupli přes výšku 159 cm a o Kubově druhém místě rozhodl až počet pokusů.

    Měli jsme skvěle našlápnuto na Straňanskou laťku, která se konala hned další den, a očekávání jsme splnili. Po vydařeném sportovním dopoledni svítila na výsledkové listině i jména našich svěřenců. Vanesa Slavíčková skvělým výkonem 130 cm obsadila 2. místo mezi mladšími děvčaty, 140 cm přeskočila s lehkostí Valentýna Trnková a zvítězila tak v kategorii starších děvčat a Honza Janůj pokořenými 160 cm obsadil bronzovou příčku.

    Medailové výškařské žně pokračovaly i čtrnáctý prosincový den ve Slavičíně. Dařilo se zejména starším chlapcům, z nichž Michal Ridoško získal nejcennější kov a Honza Janůj krásné 2. místo. V kategorii mladších žákyň bodovala Eva Hanáková, která skončila na bronzové příčce. Zásluhou Valentýny Trnkové a Jakuba Hankeho jsme nebyli ochuzeni ani o bramborové medaile.

    Za krásný výškařský podzim všem sportovcům děkujeme a medailistům gratulujeme!

  • Čtyřnásobná účast prvostupňových týmů v okresních finále
   • Čtyřnásobná účast prvostupňových týmů v okresních finále

   • 14. 12. 2022
   • Sportovní podzim na 1. stupni byl pestrý. Naše týmy se předvedly hned ve čtyřech turnajích okresního formátu.

    Nejprve vyjelo smíšené florbalové družstvo do Uherského Brodu na okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně, odkud přivezlo celkově páté místo. Poté jsme v naší sportovní hale vybojovali dvě čtvrtá místa, a to v přehazované a ve vybíjené. Další „bramborové“ umístění jsme si přivezli opět z Uherského Brodu, tentokrát z florbalového Čeps Cupu.

    Všem, kteří naši školu dobře reprezentovali, děkujeme.

  • Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!
   • Medaile dokážeme získat i v naukových soutěžích!

   • 13. 12. 2022
   • Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo krajské kolo Zdravotnické olympiády ve Zlíně, do něhož se probojovaly ze 70 soutěžících naše žákyně z IX. A – Sofie Pollachová, Vendula Sčučinská a Martina Michalčíková.

    Nejprve napsaly teoretickou část, posléze následovala část praktická, kde si vyzkoušely první pomoc při zlomeninách, resuscitaci, environmentální výchovu či výživu člověka.  Při vyhlašování výsledků jsme měli všichni obrovskou radost, neboť děvčata přivezla stříbrnou a bronzovou medaili.

    Blahopřejeme!

  • Bezpečně na cestě i na internetu
   • Bezpečně na cestě i na internetu

   • 9. 12. 2022
   • V uplynulém období proběhlo v naší škole několik besed s tiskovou mluvčí a preventistkou Policie ČR – paní por. Milenou Šabatovou.

    Našim páťákům vysvětlila, čím může být nebezpečný internet a jak se mají při používání počítače a mobilního telefonu chovat, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. Žáci se také dozvěděli, jak se mají zachovat v případě, že k něčemu nepříjemnému dojde.

    Prvňáčkům a druháčkům paní policistka vysvětlila, jaké jsou složky Policie ČR, čím se zabývají a jak je můžeme rozeznat. Děti se dozvěděly, co všechno je náplní práce policistů, kdy se na policii mohou obrátit o pomoc a s jakými rizikovými situacemi se mohou setkat.

    Naučily se, jak správně jít po chodníku, jak bezpečně přejít vozovku nebo kde je možné se pohybovat na kole, koloběžce či bruslích. Od malých žáčků jsme se dozvěděli, co nesmí chybět na jízdním kole (například sedátko nebo řídítka…) i jaké oblečení je nejvhodnější na cestu do školy. Důležité reflexní prvky mohly děti získat za správné odpovědi nebo vyhrát v krátké soutěži.

    Z besedy si kromě důležitých znalostí všichni účastníci pyšně odnesli domů speciální „vzácné“ policejní razítko.