• Třídní schůzky

     • do 10. září - Rodičovské schůzky 1. a 6. tříd
     • čtvrtek 18. listopadu - Plenární schůze (školní jídelna), třídní schůzky (kmenové třídy)
     • úterý 25. ledna - Den otevřených dveří, informace o prospěchu a chování žáků (kabinety vyučujících)
      • z duvodu covidových opatření ZRUŠENO
     • úterý 1. února - Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k vyplňování přihlášek
      • z duvodu covidových opatření bude PŘESUNUTO na náhradní termín
     • čtvrtek 21. dubna - Třídní schůzky (kmenové třídy)
     • čtvrtek 26. května - Individuální podávání informací o prospěchu a chování žáků (kabinety vyučujících)

     Poznámka: Možná změna vyhrazena!

      

     Individuální schůzky

     Z hlediska informovanosti rodičů o činnosti žáků a školy nelze klást hlavní důraz pouze na třídní schůzky.

     Rodič může navštívit každého vyučujícího denně v době od 7:45 do 14:00 hodin. Je nutné si schůzku dohodnout předem, nejlépe v době před nebo po vyučování.