• Třídní schůzky

     • do 9. září - Rodičovské schůzky 1., 4., 6. a 8. tříd
     • čtvrtek 10. listopadu - Plenární schůze (školní jídelna), třídní schůzky (kmenové třídy)
     • čtvrtek 26. ledna - Den otevřených dveří, informace o prospěchu a chování žáků (kabinety vyučujících)
     • středa 1. února - Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k vyplňování přihlášek
     • čtvrtek 20. dubna - Třídní schůzky (kmenové třídy)
     • čtvrtek 25. května - Individuální podávání informací o prospěchu a chování žáků (kabinety vyučujících)

     Poznámka: Možná změna vyhrazena!

      

     Individuální schůzky

     Z hlediska informovanosti rodičů o činnosti žáků a školy nelze klást hlavní důraz pouze na třídní schůzky.

     Rodič může navštívit každého vyučujícího denně v době od 7:45 do 14:00 hodin. Je nutné si schůzku dohodnout předem, nejlépe v době před nebo po vyučování.