• Beseda s mořeplavcem JIŘÍM DENKEM
   • Beseda s mořeplavcem JIŘÍM DENKEM

   • 22. 6. 2022
   • Nedávno zajistil Klub Maják pro žáky 4. – 7. tříd naší školy zajímavou motivační přednášku cestovatele a mořeplavce Jiřího Denka.

    Jak vypadá opravdický námořník, zda ještě existují piráti, jak působí z lodi Antarktida i jiná zajímavá místa na Zemi, že se dá cestovat po světě s rodinou a dokonce i s miminkem, to vše a mnoho dalšího se dozvěděly děti na této přednášce. Poselstvím byla i motivace k cestování, odvaze, překonání strachu a překážek, nebát se vydat za dobrodružstvím i svými sny nejen do světa, ale i v osobním životě. Dle zpětných vazeb byla přednáška pro děti přínosem a moc se jim líbila. Přejeme, ať jim zážitek i inspirace dlouho vydrží.

  • Habsburská Vídeň
   • Habsburská Vídeň

   • 16. 6. 2022
   • Ve čtvrtek 19. května se žáci 8. ročníku se svými vyučujícími zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavního města Rakouska. Byl to jeden ze dvou letos pořádaných zájezdů do Vídně.

    Po celou dobu programu s názvem Habsburská Vídeň nás provázel profesionální průvodce PhDr. Pavel Kočí ze vzdělávací agentury v Kroměříži. A tak jsme se kromě návštěvy památek dozvěděli ještě spoustu zajímavostí. Mimo jiné také například o tom, jakou dietu držela a kolik centimetrů v pase měla rakouská císařovna Alžběta Bavorská, jak Alžběta - slavná Sisi - spávala, kolik kadeřnic česalo její krásné vlasy, po kom jsou pojmenovány sisinky, z jakého masa se dělá pravý vídeňský řízek nebo jak vznikl proslulý Sachrův dort. Za tohoto poutavého vyprávění jsme navštívili věhlasný zámek a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu.

    V centru Vídně jsme šli kolem přírodovědného a historického muzea, Hofburgu, muzea císařovny Sisi, sídla rakouského prezidenta, jezdecké školy, zastavili jsme se u římských vykopávek. Ulicí Uhelný trh s luxusními obchody jsme se dostali až na Stephanplatz s gotickou katedrálou Stephansdom. Tam jsme měli čas na nákupy suvenýrů či malého občerstvení. V zahradě u památníku Alžběty Bavorské jsme si vyslechli další zajímavosti z jejího života a pak už jsme vyrazili užít si další a nejočekávanější část zájezdu v zábavním parku Pratru.

    Celý výlet se krásně vydařil, sluníčko nás opálilo, hodně nového jsme se dozvěděli a užili si plno zábavy. Velké poděkování patří panu průvodci PhDr. Pavlu Kočímu a také paní učitelce Petře Brůzlové, která letos zájezdy zorganizovala.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

   • 16. 6. 2022
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2022/2023, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

     

    1/2022  přijat/a           

     

    Tento seznam byl zveřejněn vyvěšením ve škole a umístěním na webové stránky školy (www.zsbojkovice.cz) dne 9. června 2022.

    Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

    O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

    Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

    Mgr. Zdeněk Ogrodník

    ředitel školy

  • Den dětí
   • Den dětí

   • 14. 6. 2022
   • Letošní Den dětí si užili žáci 1. stupně v příjemném a krásném prostředí na myslivecké chatě.

    Společně s myslivci a se svými učiteli, kteří pro děti připravili různá stanoviště, zde strávili celé dopoledne. Velký obdiv a zájem zejména chlapců sklidila ukázka loveckých zbraní nebo trofejí. Myslivci rovněž rádi zodpovídali na dotazy zvídavých dětí. 

    Každému přišel vhod i dozlatova opečený špekáček. A aby dětem chutnalo ještě více, o to se postarali páťáci za doprovodu kytary svým zpěvem.

  • Malí atleti řádí na okresních atletických mítincích!
   • Malí atleti řádí na okresních atletických mítincích!

   • 8. 6. 2022
   • V uplynulém období se uskutečnily dvě atletické soutěže pro děti prvního stupně a na obou na stupních vítězů zářily naše školní dresy.

    Oba závody proběhly na ligovém atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

    V okresním finále Štafetového poháru (štafetové běhy na 8 x 100 m a 8 x 200 m) náš tým vybojoval bronzové medaile a zajistil si postup do krajského kola. To se konalo v Holešově, bohužel v termínu, který kolidoval s naším školním výletem páťáků, takže jsme se ho nemohli zúčastnit. Porovnáním časů nám patří pro tento školní rok 8. místo ve Zlínském kraji.

    Reprezentovali nás:

    mladší

    Lukáš Sochor, Jan Jurásek, Filip Josefík, David Peprníček, Viktorie Hudáčková, Laura Michalcová, Justýna Šmídová, Bonnie Freya MacFarlane

    starší

    Matyáš Brhlík, Kryštof Vacula, Prokop Maštalíř, Dominik Krysten, Klaudie Turčinková, Eva Hanáková, Veronika Machů, Monika Svobodová

    Na Atletické olympiádě se soutěžilo v pěti disciplínách (50 m, 600 m, skok daleký, hod míčkem a štafeta 4 x 60 m) a náš tým stál hned 11x na stupních vítězů. V neoficiálním součtu umístění patří naší škole 2. místo hned za Sportovní ZŠ Uherské Hradiště.

    Zde si můžete prohlédnout krátké video ze závodu, které natočily naše páťačky.

    Reprezentovali nás:

    mladší

    Antonie Valterová, Laura Michalcová, Elena Zemánková, Viktorie Hudáčková, Denis Ondrůšek, Jan Jurásek, Lukáš Sochor, Zachariáš Bílek

    starší

    Klaudie Turčinková, Monika Svobodová, Markéta Majtnerová, Eva Hanáková, Jakub Stojaspal, Jakub Teplý, Viktor Michalčík, Kryštof Vacula

  • Máme okresní přebornici v Archimediádě!
   • Máme okresní přebornici v Archimediádě!

   • 7. 6. 2022
   • V úterý 10. 5. se uskutečnilo na Gymnáziu v Uherském Hradišti okresní kolo Archimediády.

    Jedná se o tradiční fyzikální soutěž pro žáky 7. ročníku, kteří musí nejprve v rámci domácího kola správně vyřešit čtyři příklady a experimentální úlohu, aby mohli postoupit do již zmíněného okresního kola.

    Zúčastnilo se šestnáct úspěšných řešitelů domácího kola. Soutěž byla rozdělena na část testovou, kdy žáci mohli vybírat správné odpovědi, a část početní, která obsahovala čtyři příklady. Z naší školy byly vybrány žákyně Daniela Tyroltová a Anna Stojaspalová. Je vidět, že děvčata fyzika baví, což jednoznačně potvrdila Daniela, která získala krásné 1. místo.

    Srdečně gratulujeme k vynikajícímu výsledku.

  • Exkurze deváťáků v koncentračním táboře Osvětim
   • Exkurze deváťáků v koncentračním táboře Osvětim

   • 6. 6. 2022
   • Návštěva Osvětimi je něco, na co v životě nezapomenu ani já, ani moji spolužáci.
    Když jsme přijeli, zasáhla mě úzkost. Úzkost z toho, že právě teď vstupuji tam, kde se odehrávaly tak strašné a hrůzné věci. Stát v místech, kde několik stovek tisíc lidí přijelo s tím, že jedou za prací. Neměli přitom vůbec ponětí, co všechno je zde čeká a co všechno si prožijí.

    Je to pocit, který opravdu nejde popsat a vysvětlit, protože to zcela jistě na každého působí jinak. Jsem ale ráda, že jsem měla tu možnost se do Osvětimi podívat, protože ne všichni ji mají a budou někdy mít.

    Myslím, že je důležité, aby to člověk viděl na vlastní oči a uvědomil si, jakými hrůzami museli muži, ženy a děti projít. Na tento „výlet” opravdu nikdy v životě nezapomenu.

    Takto popsala své dojmy žákyně devátého ročníku po návratu z exkurze v Muzeu Osvětim, v polském městě, které se nachází na místě, kde za 2. světové války existoval největší vyhlazovací tábor. V současnosti je to jediný tábor ponechaný v tak velké části v původním stavu. Žáci si ve čtvrtek 5. května 2022 prohlédli rozsáhlý areál bývalého tábora Auschwitz I s autentickými baráky, strážnicemi a budovami, ale také unikátní sbírku osobních předmětů, spjatých s utrpením obětí holocaustu. V táboře Auschwitz II – Birkenau viděli zříceniny plynových komor a krematorií nebo místa, kde se konaly selekce transportů.

    V závěru exkurze si všichni uvědomili, že historii holocaustu si musíme stále připomínat, aby se nemohla opakovat.

  • Mírový běh v Bojkovicích
   • Mírový běh v Bojkovicích

   • 2. 6. 2022
   • Co si představit pod slovem MÍR? Tato otázka se v měsíci květnu často objevovala na besedách ve školní družině.

    S dětmi jsme si povídali o možnostech, jak sdělovat lidem, co to mír je a jak se v míru chovat, abychom v něm stále žili. Každý dostal prostor toto slovo definovat a vyjádřit, co si pod ním představuje.

    Seznámily se s Mírovým během, jeho smyslem a záměrem.

    12. května jsme závodníky přivítali, když probíhali Bojkovicemi. Na atletickém hřišti si děti vyzkoušely nést pochodeň, dozvěděly se o jejím významu a o historii a smyslu závodu.

    V dalším týdnu si pak na toto téma nakreslily obrázky, které byly vyhodnoceny a vystaveny na nástěnné tabuli v prostorách školní družiny.

  • Vítězové krajského finále v Poháru rozhlasu
   • Vítězové krajského finále v Poháru rozhlasu

   • 31. 5. 2022
   • Pohár rozhlasu je tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování (www.poharrozhlasu.cz).

    Po dlouhých letech se nám podařilo v kategorii starších žáků zvítězit v nejprestižnější atletické soutěži, a to v Poháru rozhlasu. Po postupu z okresního kola se v Uherském Hradišti zúčastnila naše dvě družstva i krajského finále. Starší děvčata v těžké konkurenci obsadila velmi pěkné 5. místo a naši chlapci, k obrovskému údivu všech, dokonce porazili všechny atletické a sportovní školy z Uh. Hradiště, Zlína, Kroměříže a zvítězili!

    Hoši zaběhli i nový školní rekord ve štafetě 4 x 60 m, a to skvělým časem 29,01 s (29, 63 s).

    Moc gratulujeme!

    Školu reprezentovali:

    Chlapci – 1. místo: M. Chmela, M. Chovanec, A. Kalík, Š. Tyrolt, J. Ščuka, M. Šimoník, A. Šopík, T. Uchytil, B. Valíček, L. Zábojník, D. Toman

    Děvčata – 5. místo: E. Charvátová, D. Kundratová, E. Michalčíková, M. Michalčíková, N. Pokorná, L. Pospíšilová, I. Radová, A. Raždíková, V. Šenkeříková, V. Trnková

  • Volejbalový turnaj škol – Memoriál Zdeňka Ogrodníka
   • Volejbalový turnaj škol – Memoriál Zdeňka Ogrodníka

   • 30. 5. 2022
   • V pondělí 23. 5. proběhl ve sportovní hale 1. ročník Memoriálu Zdeňka Ogrodníka za účasti 9 volejbalových družstev, a to dvou chlapeckých a sedmi dívčích týmů.

    V kategorií dívek vyhrála děvčata ze ZŠ Bánov, v chlapecké kategorií zvítězili žáci ZŠ TGM Bojkovice. Vítězná družstva obdržela poháry a všechna družstva diplomy a drobné ceny.

  • HASÍK
   • HASÍK

   • 30. 5. 2022
   • Dva profesionální hasiči ze stanice Slavičín, pan Gbelec a pan Tulpa, navštívili naši školu s programem Hasík – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

    Žáky druhých a šestých tříd seznámili s tím, co všechno je náplní jejich práce. Výuka probíhala hravou a názornou formou. Děti se dozvěděly, jakou má hasič výzbroj, a připomněly si telefonní čísla na tísňové linky. Hasiči předvedli, jak rychle jsou oblečeni v zásahové uniformě. Na obrázcích a fotkách byly dětem vysvětlovány různé situace, kdy je potřeba jejich zásahu. 

    Daná tematika žáky velmi zaujala a už teď se těší, až se s hasiči setkají v tomto školním roce ještě jednou.

  • Soutěž v SUDOKU na 2. stupni vyvrcholila školním finále
   • Soutěž v SUDOKU na 2. stupni vyvrcholila školním finále

   • 27. 5. 2022
   • Dne 12. 5. 2022 proběhlo školní kolo v luštění Sudoku. Do soutěže se nominovalo celkem 12 luštitelů ze 7. – 9. ročníku. Podmínkou nominace bylo vyřešení šesti křížovek ve třech barevných kolech.

    Všichni účastníci školního kola bojovali v luštění na čas, kdy během určeného časového limitu měli doplnit co nejvíce křížovek.

    Nejrychlejší luštitelkou se stala Tereza Štencelová z 8.B s bravurním výkonem a ziskem 389 bodů, na druhém místě skončil Martin Chmela z 8.A s 292 body a pěkný výkon podala na třetím místě i Eliška Michalčíková s výkonem 251 bod.

  • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  («лекс Україна» - освіта)
   • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

   • 26. 5. 2022
   • Ředitel základní školy / Директор початкової школи T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

    повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

    Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

    Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

    • kterým byla pskytnuta dčasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prkazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

    які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

    • kterým byl udělen vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se autmaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

    Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

    Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

    Termín zápisu / Дата та час запису: 6.6.2022 v 15.00 hodin

    Místo zápisu / Місце запису: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460

    Organizace zápisu / Порядок запису:

    1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

          Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

     

    2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

          У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

    3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

    Законні представники зобов’язані подати такі документи:

    a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

          заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

    b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

          документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

    c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

          документ, що дає право представляти дитину.

    4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

    Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

     

     

    V /м. Bojkovicích dne/дата 25.5. 2022                                                         

     

     

          Mgr. Zdeněk Ogrodník

    Ředitel základní školy / Директор початкової школи

     

     

     

     

     

     

  • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!
   • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!

   • 18. 5. 2022
   • Klasický fotbalový turnaj dětí prvního stupně má letos již 23. pokračování a zajímavostí jistě je, že naše škola nechyběla ani jednou. Díky kvalitní práci s mládeží v místní Viktorce v něm tradičně patříme mezi nejlepší v okrese.

    Letos jsme v kategorii B postoupili z okrskového kola v Uherském Brodě bez obdrženého gólu do okresního finále a v něm nás na Městském Stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti porazila jen místní výběrová Sportovní škola. Stříbrná medaile a pohár za druhé místo v okrese byly pro kluky zaslouženou odměnou.

    Sportu zdar, fotbalu zvlášť a fotbalu prcků obzvlášť :-)

    Sestava:

    Viktor Michalčík, Teodor Neveselý, Jakub Teplý, Kryštof Vacula, Prokop Maštalíř, David Valíček, Matyáš Brhlík, Martin Hodulík, Šimon Vavrečka, David Kubiš, Josef Jančařík

  • Zápis do první třídy
   • Zápis do první třídy

   • 17. 5. 2022
   • Ve čtvrtek 7. dubna k nám do školy zavítali budoucí prvňáčci. Po dvouleté odmlce, kdy zápis proběhl pouze elektronicky, jsme se s dětmi a jejich rodiči konečně mohli setkat ve škole.

    Malí školáci nám ukázali, jak krásně umí zpívat, vyprávět i recitovat. Nakreslili nám pěkné obrázky a při krmení plyšových pejsků předvedli své matematické dovednosti. Za svou snahu si odnesli i malý dáreček na památku.

    Jsme rádi, že se dětem ve škole líbilo, a v září se budeme těšit na 39 šikovných prvňáčků.

  • Easter egg hunt
   • Easter egg hunt

   • 16. 5. 2022
   • V poslední angličtině před velikonočními prázdninami si naši třeťáci vyzkoušeli velikonoční tradice po anglicku.

    Při tradičním Easter egg hunt si děti našly schovaná velikonoční vajíčka, která si samy vyzdobily. Po proběhnutí v jarně vyzdobeném okolí školy vyrobily pro rodiče velikonoční přání a už se těšily na Velikonoce české – pěkně s koledou a tatarem.

  • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!
   • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!

   • 13. 5. 2022
   • V pátek 6. 5. se v Uherském Hradišti konal tradiční Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – 53. ročník atletické soutěže školních družstev.

    Jedná se o tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování - webové stránky.

    Naši školu reprezentovalo 39 žáků druhého stupně. A za to, že to zvládli perfektně, hovoří výsledky.

    Do krajského kola shodně z 2. místa postoupila družstva starších žákyň i starších žáků. Mladší žákyně se umístily na krásném 3. místě a mladší žáci na 5. místě.

    Za zmínku stojí některé individuální výkony. Nejvíce se dařilo ve vrhu koulí, kde jsme nenašli přemožitele. Také ve vytrvalostních bězích jsme obsazovali první pozice.

    Martin Chmela – 60 m (7,64 – druhé místo)

    Jindřiška Michalčíková – 600 m (1:58.49 – třetí místo)

    Eliška Michalčíková – 800 m (2:44.11 – druhé místo)

    Michal Šimoník – 1 500 m (4:40.95 – druhé místo)

    Valentýna Trnková a Denisa Kundratová – skok vysoký (obě 130 cm – druhé místo)

    Adéla Bartošíková – skok daleký (4,06 m – třetí místo)

    Aneta Raždíková – vrh koulí (9,50 m – první místo) a Lukáš Zábojník (11,10 m – první místo)

    J. Ščuka, M. Chmela, A. Kalík, M. Šimoník – 4 x 60 m (30,72 – třetí místo)

    I. Radová, L. Pospíšilová, D. Kundratová, M. Michalčíková – 4 x 60 m (33,92 – druhé místo)

    Gratulujeme k výsledkům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

    (Veškeré výsledky závodu jsou uvedeny na stránkách https://online.atletika.cz/vysledky/63980 )

  • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA
   • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA

   • 11. 5. 2022
   • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

    Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků 100 malých šikulů z 1. - 5. ročníku.

    Nejhodnotnější výkon předvedla páťačka Noemi KRAMÁROVÁ, která tréninkovou pomůcku překonala 168x, a druhák Matěj LUPTÁK se stejným výkonem! Za zmínku ještě stojí i průměrný výkon nejlepší třídy (10 žáků V.A) - 121 přeskoků!

    Máme potrénováno a hurá na hřiště!

  • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!
   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!

   • 10. 5. 2022
   • Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 1. stupně ve šplhu.

    Další ze sportovních soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

    Nejlepší šplhounek na 1. stupni je pro letošek páťák Viktor MICHALČÍK (5,02 s), nejlepší dívkou pak páťačka Veronika MACHŮ (5,52 s)

    Vynaložená dřina v tréninku nebyla marná - děti jsou opět o kus silnější a odolnější.

  • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
   • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

   • 6. 5. 2022
   • Všechny děti ve školní družině se podílely na tradičním vítání jara. Proběhl den věnovaný svátkům jara – Velikonocům, kde si děti povídaly o Pašijovém týdnu, o postní době, která vychází na 6 týdnů, v níž každá neděle má svůj název. Na toto téma proběhl zábavný kviz a nejlepší byli odměněni.

    Následovaly závodivé hry a nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. Děti si vyrobily velikonoční zápichy, kraslice nebo velikonoční dekorace.

    Povelikonoční čas byl zpestřen pečením pizzy. V každém oddělení probíhala výtvarná soutěž na téma Jaro. Nejlepší práce pak byly zaslány do městské knihovny k vystavení.

    Předmájový čas byl pojat v duchu čarodějnic. Mladší ročníky si čarodějnice vyrobily, starší děti závodily v hodu na čarodějnici (hod medicinbalem).