• Světluška
   • Světluška

   • 24. 9. 2021
   • První akcí v tomto školním roce byla Světluška, která se uskutečnila za příznivého teplého počasí 8. září na Tillichově náměstí. Vše pro nás připravily pracovnice DDM ve spolupráci se studenty a studentkami Církevní střední školy v Bojkovicích.

    Na projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým, se naši žáci velmi těšili. Děti si zkusily, jaké je to žít se zrakovým postižením, ale i roli průvodce nevidomých. Měly možnost si zakoupit předměty a tím přispět do sbírky, která pomůže potřebným dětem a dospělým.

  • Spustili jsme přihlašování ke STRAVOVÁNÍ, do DRUŽINY a NÁBOŽENSTVÍ.
   • Spustili jsme přihlašování ke STRAVOVÁNÍ, do DRUŽINY a NÁBOŽENSTVÍ.

   • 31. 8. 2021
   • Všichni rodiče a žáci, kterých se daná možnost týká, se již po přihlášení do EduPage mohou v modulu PŘIHLAŠOVÁNÍ elektronicky přihlašovat ke školnímu stravování, do školní družiny a do náboženství.

    Přihlášením stvrzujete, že jste se seznámili se Školním řádemVnitřním řádem školní jídelny, Vnitřním řádem školní družiny, který je zveřejněn na webových stránkách zsbojkovice.cz.

  • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022
   • Informace k zahájení nového školního roku 2021/ 2022

   • 30. 8. 2021
   • Vážení rodiče a milí žáci, Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice oznamuje, že školní rok 2021/ 2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

    Sraz všech žáků je před budovou školy před osmou hodinou, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starosty města. Žáci si přinesou přezůvky a tašky na učebnice a sešity.  

    Prvňáčci slavnostně zahájí s rodiči a třídními učiteli ve svých třídách.  

     

    Základní organizační pokyny a opatření:

    • Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů - MŠMT, MZ a KHS Zlín.
    • Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
    • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.
    • Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.
    • Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy 1., 6. a 9. září.
    • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

    Podrobné informace naleznete v Manuálu MŠMT - viz příloha.

    Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

    Těšíme se na vás.


    Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel školy.

   • Poděkování paní učitelce Bohumile Klimentové

   • 5. 7. 2021
   • Na slavnostním ukončením roku jsme se rozloučili s paní učitelkou Klimentovou, která po více jak čtyřiceti letech práce ve školství odchází do zaslouženého důchodu. Poděkování Vám přinášíme tak, jak zaznělo z úst ředitele školy.

    A nyní mi, vážení kolegové, chlapci a děvčata, dovolte obrátit se na paní učitelku Bohunku Klimentovou s upřímným poděkováním u příležitosti jejího odchodu do důchodu. Říká se, že čas je nestranným rozhodčím pro všechny lidské hodnoty a měří všem stejně. Po čtyřiceti létech odpovědné pedagogické a výchovné činnosti, kdy jste svým žákům předávala množinu vědomostí a poznatků, potvrzenou životní zkušeností, přichází chvíle, kdy si již o svém čase budete rozhodovat sama. Nastává doba pro záliby a koníčky, na které nezbýval čas, doba potěšení, pohody a klidu.

    V duších svých žáků zanecháváte vzpomínku na přátelskou a vlídnou paní učitelku, která měla své žáky vždy ráda.

    V srdcích svých kolegů zůstává trvalá stopa vaší učitelské profesionality, prostoupena vlídností, upřímným přátelstvím a klidným přístupem k řešení i vážných problémů. Byla jste oporou učitelského sboru, oblíbena všemi kolegy.

    Přijměte, prosím, na sklonku své profesionální kariéry za celý učitelský sbor z mých úst jediné, ale o to větší slovíčko: DĚKUJEME.

   • Proslov ředitele školy ke konci školního roku

   • 5. 7. 2021
   • Výjimečně zveřejňujeme proslov ředitele školy Zdeňka Ogrodníka, přednesený na slavnostním ukončením školního roku ve sportovní hale. Pozvání již tradičně přijal pan starosta Petr Viceník, který ocenil všechny šikovné a pracovité žáky. Taktéž naši deváťáci se dojemně rozloučili se svými učiteli a školou. 

    Vážený pane starosto, paní učitelky a páni učitelé, milí žáci. Letošní příhovor ke zhodnocení konce školního roku bude poněkud jiný než obvykle. Ostatně stejně jako byl jiný celý školní rok, poznamenaný covidem, strávený většinu času na vzdálené výuce. Nezazní zde obvyklá čísla o vyznamenáních, zameškaných hodinách, prospěchu. Neb toto vše covid do velké míry ovlivnil a přiznejme si to, známky na vysvědčení u spousty z vás letos realitě moc neodpovídají. Jsem si vědom toho, že byť probíhala vzdálená výuka, zvláště osobní kontakt s kamarády vám chyběl a zřejmě chybí dodnes. Přišli jste o rok školních akcí, společných zážitků, kamarádství a možná i prvních lásek a z těchto důvodu byla doba uzavření škol nejtěžší právě pro vás. Kéž by se to již nikdy neopakovalo.

    I přesto všechno jsem přesvědčený, že se vám, chlapci a děvčata, v naší bojkovské základní škole dostalo té nejlepší vzdálené výuky široko daleko. Nejen díky systému Edupage, ve kterém vám vaši učitele připravovali stovky úkolů a procvičování, kde jste se dozvídali nové informace, průběžně jste komunikovali a plnili zadání, ale hlavně díky profesionálnímu a modernímu přístupu vašich učitelů. Koncem října jsme pak pro vás zprovoznili systém na online hodiny přes MS Teams, kdy jste mohli být přítomni na živém vysílání vaší paní učitelky, pana učitele. I přesto, že kamery se nestaly povinnými, což je myslím chyba (nikoliv naše, ale ministerstva), se hlavně mladší žáci na 1. stupni velmi rádi paní učitelce ukázali, pozdravili se a třeba jen zamávali. Kdo chtěl, ten se poctivě připravoval a plnil úkoly dle zadání. Jedním z měřitelných důkazů kvality vzdálené výuky na naší škole jsou letošní excelentní výsledky přijímacího řízení na střední školy, kdy jste obsazovali v žebříčcích stejně starých spolužáků z jiných škol přední místa. A když už jsem se o přijímačkách zmínil, upřímně vám, milí deváťáci, přeju, abyste v září vykročili tou správnou nohou vstříc vašim novým životům, kamarádům a školám, ať patříte vždy mezi ty úspěšné. Pamatujte, že bojkovští absolventi mají na středních školách v okolí tu nejlepší pověst. Pověst dobře připravených žáků, tak nám, prosím, neudělejte ostudu. Ať se Vám daří, to vám ze srdce přeji já a všichni vaši učitelé.

    Za malou chvíli zde, chlapci a děvčata, oceníme s panem starostou ty z vás, kteří se účastnili několika málo soutěží, které buď ještě na začátku roku proběhly, nebo probíhaly v průběhu roku online.  Všichni, kteří zde budete stát, jste se umístili nejhůř do 10. místa v okresních kolech, což je vzhledem ke konkurenci hezké umístění. Letos však jedno jméno rezonovalo častěji než ty ostatní… vítězství prestižní literární soutěže Spěchej pomalu a postup do republikového finále Olympiády českého jazyka s umístěním na krásném 11. místě se podařil Amálii Turčinkové, za což si myslím zaslouží váš potlesk.

    Chlapci a děvčata, i přes uzavření škol pro žáky, následnou rotační výuku a všechny komplikace musím konstatovat, že to byl rok plodný a že ani vedení školy a správní zaměstnanci nespali na vavřínech. V září jsme dokončili rekonstrukce odborných učeben a stěhování pomůcek do kabinetů, v nové budově vznikly díky panu školníkovi na každém patře relaxační místnosti pro žáky se specifickými učebními potřebami, ale taky pro učitele, kteří zde získali nové zázemí. Paní uklízečky dostaly nový čistící stroj na podlahy a škola tak díky nim vždy voní a září čistotou. Kolik práce měly s průběžnou anticovid dezinfekcí, jste si jistě všímali sami. Sportovcům jistě neunikl nový beachový kurt a v zahradě pak venkovní učebna, kterou v příštím roce budou využívat nejen naši nejmenší, ale třeba i vy u přírodovědných pokusů. Čeho jste si nemohli všimnout, je ve školní kuchyni nový konvektomat, který jsme si mohli dovolit pořídit díky podpoře města Bojkovice a zde přítomného pana starosty Petra Viceníka. Čeho jste si naopak všimnout mohli, bylo zakoupení speciálního stroje na balení obědů do misek s fólií – které vám vařily naše obětavé paní kuchařky. Ano, mělo by to tady zaznít, taková skvělá a kvalitní jídla, která vaříme v naší jídelně, na jiných školách nenajdete. Ostatně deváťáci na to již v září přijdou sami.

    Není možné v jednom krátkém příhovoru vzpomenout vše, co se za rok událo. Ale jak víte, každý rok si odnášíte s sebou domů školní časopis Školák, který letos vyšel již po 32. A v něm je vše popsáno a vzpomenuto včetně fotografií. Tak ho doma nezapomeňte společně s vysvědčením ukázat rodičům i prarodičům, pochlubte se, do jaké školy chodíte.

    Chlapci a děvčata, dovolte mi poděkovat všem slušným a pracovitým žákům, kteří přistupovali ke vzdálené výuce zodpovědně a samostatně a popřát vám hezké prázdniny strávené třeba na novém bojkovském koupališti.

    Vám, vážené paní učitelky a páni učitelé, asistentky i vychovatelky upřímně děkuji za vaši odpovědnost, trpělivost a přeji zasloužený odpočinek v kruhu svých blízkých. 

  • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
   • Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

   • 21. 6. 2021
   • Průběh přijímacího řízení na střední školy byl i v letošním roce ovlivněn koronavirovou epidemií. Podobně jako v loňském školním roce došlo ke změnám ve způsobu přípravy deváťáků na přijímací zkoušky a k úpravě organizace přijímání žáků ke středoškolskému vzdělávání.

    Uchazeči o studium měli možnost podat dvě přihlášky na dvě střední školy. Termín podání přihlášek byl stanoven na 1. března 2021. Zájemci o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou museli i letos složit přijímací zkoušku. Střední školy nemusely povinně využít jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou centrálně připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), ale mohly si samy přijímací testy připravit. Velkou změnou byla také možnost zrušení přijímacích zkoušek z důvodu nízkého počtu podaných přihlášek na střední školu.

    Původně plánované dva termíny zkoušek v dubnu byly přesunuty na 3. a 4. května. Účast uchazeče o studium na přijímacích zkouškách byla podmíněna potvrzením o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test podstoupili deváťáci v naší škole, která jim následně vystavila požadované potvrzení. Další novinkou bylo prodloužení času na vypracování jednotlivých testů z matematiky i českého jazyka. Po zpracování byly výsledky testů poslány na obě střední školy, které stanovily pořadí pro přijetí jednotlivých žáků ke studiu vybraného oboru. Do celkového hodnocení žáků v přijímacím řízení se zohledňoval pouze lepší výsledek příslušného testu z prvního či druhého termínu. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení museli žáci potvrdit svůj zájem o studium na vybraném oboru střední školy odevzdáním zápisového lístku. Ten obdrželi na základní škole.

    Žáci, kteří si podali přihlášku na tříletý studijní obor ukončený výučním listem, jednotnou přijímací zkoušku nekonali a byli přijati na základě studijních výsledků v základní škole.

    Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspěli již v prvním kole přijímacího řízení a byli přijati ke studiu na střední školu. Obavy žáků a jejich rodičů z výsledku přijímaček vzhledem k distanční výuce se ukázaly jako liché. Výuka pomocí připravených materiálů v prostředí systému EduPage, online hodiny realizované v platformě MS Teams, individuální a skupinové konzultace ve škole, důsledný a vstřícný přístup učitelů, dokázaly skvěle naše žáky na přijímací zkoušky připravit.

    Z celkového počtu 56 deváťáků bylo přijato na obory s maturitou 43 žáků, tj. 77 % z celkového počtu, na obory s výučním listem 13 žáků, tj. 23 %.

    Žáci se rozjedou k budoucímu studiu do více než dvou desítek různých škol, kromě jedné se všechny nacházejí ve Zlínském kraji. Nejvzdálenější školou, na kterou jeden z našich žáků od září nastoupí, je Střední škola stavebních řemesel v Brně.

    Největší zájem projevili žáci o studium na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, zápisový lístek tam podalo jedenáct žáků. Po pěti žácích nastoupí na Obchodní akademii v Uherském Hradišti a na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě. Následují Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola ve Slavičíně, Střední odborné učiliště v Uherském Brodě a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti se 4 zapsanými žáky.  Ke studiu na Církevní střední odbornou školu v Bojkovicích se rozhodly nastoupit tři žákyně naší školy.

    Mgr. Jiří Šmíd

  • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“
   • ON-LINE PŘEDNÁŠKA (V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI) s názvem: „Proč se finančně vzdělávat?“

   • 31. 5. 2021
   • Přes 700 000 lidí u nás ročně upadá do exekucí, přes 25 % domácností má finanční potíže, obojí převážně v důsledku nesprávných kroků ve svých finančních rozhodnutích.

    Jak jsou na tom naši žáci? Mají představu o skutečné hodnotě peněz? Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku z něho odčerpají oni sami za jídlo, oblečení, pomůcky do školy, zájmové kroužky? Většina z nich má o této problematice velmi zkreslené představy.

    Vždyť peníze nejsou jejich starost, oni je sami nezískávají, takže proč by se o ně měli zajímat…

    Právě proto na naší škole probíhá výuka finanční gramotnosti v 8. ročníku. Jedná se o průřezový předmět, který do osnov zařadilo MŠMT v rámci své strategie dlouhodobého zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Tento důležitý předmět tedy propojuje jak výchovný, tak naučný obsah s využitím znalostí z matematiky, cíleného osobního rozvoje a orientace ve světě budoucích občanskoprávních vztahů.

    V rámci distanční výuky, skrze kterou se témata tohoto předmětu již celý rok snaží děti zvládnout, mnohdy za potřebné podpory rodičů, jsme využili možnosti přiblížit a ozvláštnit toto téma s pomocí odborníků z finanční praxe, a to v rámci projektu podpory finanční gramotnosti pro školy GLOBAL MONEY WEEK. Finanční poradci Magda a David si pro žáky připravili on-line přednášku o tématech rozpočtu, finančních produktech, hospodaření a úskalí ve světě financí, jako jsou dluhy a exekuce.

    Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili propojení učiva s reálným životem a věděli, jaké pro ně existují možnosti a na co si v budoucnu mají dát pozor.

    Reakce žáků:

    „Přednáška byla výživná. V některých částech byla sice trošku složitá, ale přinesla mi nové myšlení a náhled na okolní věci. Moc mě to bavilo a budu rád, když bude další taková hodina.
    Nikdy jsem netušil, že je finanční gramotnost tak důležitá.“

    „Přednáška pro mě byla zajímavá. Slyšeli jsme o různých možnostech, bankovních účtech, kreditních kartách a dalších možných věcech z téhle oblasti. I když to celé probíhalo online a osobní kontakt tam nebyl, tak hlasy obou přednášejících na mě působily příjemně.
    Jsem rád, že jsem si udělal nějakou osobní představu o těchto produktech a možnostech. Určitě to využiji v příštích letech, až si založím svůj vlastní účet a budu vlastnit svou kreditní kartu.
    Taky pro mě byla zajímavá negativní stránka, jako je pozdní splácení, které se může změnit na exekuci nebo až na zabavení majetku. Doufám, že v budoucnu se budu dobře rozmýšlet nad zvolenou půjčkou nebo úvěrem a nad jeho včasným splácením, abych se nikdy nedostal do tíživé finanční situace.“

     

  • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku
   • Jak žáci ze 4.B kreslili a tvořili i na dálku

   • 30. 5. 2021
   • Rádi se s vámi podělíme o originální výtvory žáků zadávané při distanční výuce.

    Jelikož nám nástěnky v opuštěných třídách kolem Vánoc zamrzly, chceme se pochlubit alespoň tímto způsobem. Úkolem bylo zabavit děti kreativním způsobem. Přestože žáci doma většinou neměli skoro žádné výtvarné pomůcky, úkoly mnozí zvládali s chutí a chybějící potřeby si dokázali nahradit a potom své dílo vyfotit na mobil.

    Třeba takto:

    1. Veselé ozdoby – domácí fotokoutek
    2. Sportovec z geometrických tvarů
    3. Stavby ze sněhu
    4. Domeček ze stavebnice podle přesně zadaných rozměrů
    5. Zvířátka z papírových roliček
    6. Kresba lidového ornamentu

    Do fotoalba byla přidána nová galerie Výtvarka a pracovka na dálku.

   • Vzdálená výuka tělocviku

   • 28. 4. 2021
   • Naše škola byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností.

    Již rok je vše jinak. Minulý rok v polovině března, kdy došlo k uzavření škol poprvé, jsme se všichni začali seznamovat s distanční výukou, tehdy prioritně ve hlavních předmětech. Ale postupně se do výuky na dálku zařadily i další předměty, včetně tělesné výchovy.

    Online výuka se stala běžnou součástí života školáků, kteří každé ráno místo do školy spěchají k obrazovce monitoru. Ale zatímco většina předmětů nějakou distanční podobu získala, tělesnou výchovu řada škol odsunula na druhou kolej.

    Naše škola ale byla jedna z prvních v kraji a širokém okolí, která pro žáky zavedla tělesnou výchovu přes EduPage. Všichni tělocvikáři se snaží vymýšlet aktivity, které by děti mohly bavit, a vybírají cvičení s postupnou návazností. Jedná se o různé sestavy nebo videa, jak správně cvičit či posilovat, různé hry, kvízy a teoretické znalosti o sportech, sportovní výzvy a další. S jarním počasím se chceme více zaměřovat na pohyb a cvičení dětí venku na čerstvém vzduchu. A jak to probíhá v praxi? Učitel žákům zadá, co mají konkrétně dělat, vysvětlí význam a důvod, ale je jen na dítěti, kdy a jak aktivitu splní. Všechno je spíše na bázi dobrovolnosti, přesto někteří žáci rádi zadané úkoly a aktivity plní.

    Základ je ale v rodině, kde by děti měly dodržovat především pravidelný režim. Měly by vstávat ve stejnou dobu, jako když chodí do školy, měly by si ráno odcvičit nějaké krátké cvičení, které by nahradilo pohyb při cestě do školy, například si zaskákat přes švihadlo, udělat pár kliků, výskoků nebo si vyběhnout schody. Potom, po klasické online výuce u PC, by se odpoledne měly aspoň hodinu věnovat nějakému cílenému pohybu či sportovní aktivitě. S tím vším souvisí i správně vyvážená strava a pravidelnost jídel. Dá se totiž předpokládat, že dnešní děti mohou být v budoucnu daleko více ohroženy nejenom rozvojem obezity, ale i jinými civilizačními nemocemi.

    Věřme, že sluneční paprsky vyženou žáky ven. I přes zavřená sportoviště, haly, bazény apod. se lze přece hýbat – na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, či jen tak svižně ujít či uběhnout nějakou vzdálenost. Jarní počasí nás k tomu přímo vybízí!

    Vlastimil Ogrodník, učitel tělocviku a zeměpisu

  • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

   • 31. 3. 2021
   • Letošní zápis proběhne bezkontaktní formou k 23. dubnu 2021. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku na webových stránkách školy (www.zsbojkovice.cz – v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku). Přihlášku vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2020/2021.

    V případě odkladu školní docházky dodejte do 30.4.2021 žádost o odklad, doporučení ze školského poradenského zařízení a od lékaře.

    Pokud epidemiologická situace dovolí, uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči.

    V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, telefon 737 188 735.

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

   • Harmonogram přijímacího řízení na střední školu

   • 9. 2. 2021
   • aktualizováno 15. 3. 2021

    Do 1. 3. zaslání, předání přihlášek na střední školy (posílají uchazeči).

    Do 8. 3. může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje nebo je roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů)

    Do 19. 3. oznámí ředitel SŠ uchazečům rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

    Do 9. 4. vyhlásí ředitel SŠ změnu termínu školní přijímací zkoušky na internetových stránkách školy

    Do 30. 4. žáci obdrží zápisový lístek.

    3., 4. 5. konání jednotné přijímací zkoušky (stanovuje CERMAT) do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou (každý uchazeč může zkoušku konat dvakrát).

    3. – 19. 5. konání školních přijímacích zkoušek (stanovuje střední škola) do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, výjimečně u nematuritních oborů.

    19. – 21. 5. zveřejnění výsledků přijímacího řízení v řádném termínu

    2., 3. 6. náhradní termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

    14. – 16. 6. zveřejnění výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

  • Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.
   • Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.

   • 2. 3. 2021
   • V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

    Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice,

    ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 222 nebo 773 460 221 (kacelář)

     

    Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště

    ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

     

    Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

    ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

     

    Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

    • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
    • zaměstnanci obecní policie,
    • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
    • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
    • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    

                 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

    • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

                 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

    • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

                 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

    • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
    • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
    • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
    • příslušníky ozbrojených sil,
    • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
    • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
    • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
    • zaměstnanci zařízení školního stravování,
    • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
    • zaměstnanci České pošty, s. p.,

    a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

    Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

   • Jak na přihlášky na střední školu

   • 9. 2. 2021
   • Pro správné vyplnění přihlášek použijte:

    • Tištěnou publikaci Atlas školství (žáci obdrželi ve škole)
    • Elektronickou publikaci Kam na školu (ke stažení)
    • Webové stránky vybrané střední školy

    V publikacích naleznete adresy středních škol, názvy a kódy nabízených oborů vzdělávání, informace o povinné lékařské prohlídce, kontaktní informace, aj.

    Důležité dokumenty pro vyplnění přihlášek:

    • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
    • Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče

    Dokumenty zveřejní všechny SŠ nejpozději do 31. 1. 2021 na svých webových stránkách. Obsahují informace o formě a datu přijímacích zkoušek, způsob hodnocení a stanovení pořadí uchazečů, popř. požadavky na lékařskou prohlídku, aj.

    Každý žák může podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole.

     

    Přední strana přihlášky

    Naleznete zde předvyplněné informace o uchazeči (nutno zkontrolovat).

    Prázdná pole doplníte podle zájmu žáka o studium.

    Možné varianty volby středních škol a vzdělávacích oborů na přihlášce:

    • dvě různé školy a dva různé obory
    • dvě různé školy a jeden obor
    • jedna škola a dva různé obory
    • podání pouze jedné přihlášky (jedna škola, jeden obor)

    Je zde potřeba vyplnit přesnou adresu školy, kód i název vzdělávacího oboru!

    Pořadí škol na přihláškách musí být stejné (obě přihlášky jsou vyplněné shodně).

     

    V případě že se uchazeč hlásí

    • na obor bez maturity (učební obor) - přijímací zkoušky se nekonají, na přihlášce se nevyplňují žádné termíny přijímacích zkoušek
    • na obor s maturitní zkouškou – přijímací zkoušky se konají formou:
     • Jednotné přijímací zkoušky – termíny se nevyplňují, jsu pevně dané 12. a 13. 4. (1. škola 12. 4., 2. škola 13. 4.)
     • Šklní přijímací zkoušky – uchazeč vyplní termíny přijímacích zkušek na základě jejich vyhlášení ředitelem příslušné střední školy.

    Přihlášku musí podepsat uchazeč o studium i jeho zákonný zástupce, který je na přihlášce uvedený, s doplněním data narození.

    Podle požadavku střední školy potvrdí dětský lékař zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání.

     

    Zadní strana přihlášky

    Naleznete zde naší školou vyplněné předměty a známky za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku potvrzené ředitelem školy. 

    Uchazeč podle požadavků střední školy uvedených v Kritériích pro přijetí doplní informace o svých zájmech, schopnost, vědomostech a talentu, které potvrdí ZŠ, ZUŠ, kroužek, popř. spolek.

    Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašle uchazeč poštou, resp. předá osobně na vybrané střední škole do 1. 3. 2021.

    V souborech naleznete ukázku vyplnění přihlášky na SŠ. Modře jsou uvedené údaje vyplněné školou, červeně údaje, které doplní uchazeč.

  • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.
   • Zamyšlení k době „covidí“ a změnám, které nás čekají.

   • 22. 10. 2020
   • Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel

    Je to přesně 30 týdnů od prvního jarního zavření škol, kdy žáci zůstali doma. Dobu historicky nejvyššího blahobytu zasáhla doba „covidí“, která přináší leccos. Na první pohled jsou to samá negativa, kdy po první jarní vlně, kdy se zavřely školy, hranice, obchody, služby, sportoviště, lidé se semkli, šili roušky, dodržovali distanc a vůbec měli tak nějak ke covidu po zprávách z Itálie, Španělska, ale i zámořské USA respekt, přišlo bezstarostné léto, kdy jsme všichni najednou zapomněli. Zapomněli jsme na to, že covid nikam neodešel, že tady je stále s námi, jen mu tak nějak vadí sluníčko, a to jak venku na věcech, tak i vevnitř v těle – tedy konkrétně vitamín D, který se tvoří v kůži právě expozicí na slunci. Žáci se vrátili do škol bez roušek i bez karantén po zahraničních dovolených, vláda nechtěla před volbami „prudit“, a tak utíkaly týdny, tolik potřebný čas k přibrzdění chiméry zvané covid-19. Dnes máme na grafech před sebou scénář Itálie, kdy největší síla covidu je právě ve schopnosti zahltit a nakonec paralyzovat zdravotnický systém, který není schopný pomoct těm nejpotřebnějším. A tak z „chřipečky“ je opět reálná hrozba, která obchází mezi námi a nemusí se vyhnout nikomu. Stačí špatná manipulace s rouškou, být ve špatný čas na špatném místě, …

    Babička říkávala, že vše zlé je k něčemu dobré. Nabízí se otázka – co pozitivního nám covid přinesl a přinese? Obloha byla bez letadel a dálnice bez kamiónů a vzduch o hodně čistší, města bez tisíce turistů, lidé se zastavili a zjistili, že to jde i bez stresu, zjistili, že nemusí každý den do obchodu a že i chleba se dá jednoduše doma upéct z mouky a kvasnic. Stačilo se zastavit a chtít. Přes to všechno ale největší změnu k lepšímu zažívá obor, kterého jsme my učitelé přímo součástí, který je naším denním chlebem. Ano, je to školství. Školství, které u nás zamrzlo v době Rakouska – Uherska a ani přes opakované reformační snahy se léta nikomu nepodařilo nic zásadního změnit. A pak přišel covid! První pokusy o vzdálenou výuku, obětavé učitelky, které dopoledne kopírovaly úkoly pro žáky a odpoledne je rozvážely na kole po rodinách, ti lepší, co posílali úkoly žákům mailem až po hrstku škol, která vše uchopila za správný a do té doby zcela neznámý konec. Za těmito školami stojí v první řadě jejich ředitelé, kteří od začátku věděli, co chtějí, dokázali stavět na tom, co už jejich sbor umí, a určili ten správný směr. Obětovali řízení a vedení svých učitelů tisíce hodin, studování, zkoušení nových metod, učení se a hlavně koučování.  Ano, my patříme k takové škole, která od prvních březnových dnů rozjela online výuku a do konce června učitelé připravili pro své žáky více než 12 tisíc interaktivních cvičení, ke kterým poskytovali žákům denně zpětnou vazbu, komentovali a motivačně hodnotili. Za to, že se postupně podařilo do vzdálené výuky zapojit téměř všechny žáky, jsem na můj učitelský tým právem hrdý.

    Začátky se mohly zdát rozpačité. „Děláme to správně?“ se ptal snad každý. Největší hybnou silou změn, které centrálně přichází až s manuálem ke vzdálené výuce na konci srpna od Ministerstva školství, však byla veřejnost – rodičovská i ta odborná. Neb většina škol, těch, co to dělaly po „staru“, způsobila, že rodiče najednou viděli, kolik nesmyslů a balastu se jejich děti učí, protože se museli učit s nimi. Viděli, jak nesmyslně se hodnotí plnění či spíš neplnění úkolů, když například učitele nezajímalo, že se tři děti doma dělí o jeden počítač. Viděli, že nikoho už dál nezajímá, jestli si žák doma opsal zápis z učebnice do sešitu nebo spočítal příklady ze sbírky příkladů. Uvědomili si, že jsme skutečně zkameněli v minulosti, kdy pevné osnovy encyklopedických znalostí kosmeticky nahradil školní vzdělávací program, klasifikace známek 1 – 5, kde není nic mezi, kdy lidská stránka dětí byla zašlapána v duchu „drž pusu a krok, hlavně nevyčnívej“, kdy kázeňské tresty za neplnění školních povinností měly být motivací k jejich plnění, kdy tvrdý systém inspekční kontroly vyžadoval hlavně papír a byrokracii, ale skutečné fungování školy nikoho nezajímalo, uvědomili si, že je tady konečně čas a ta správná doba na změnu. Doba covidu, která vyhnala žáky ze škol ke stolům a počítačům do svých pokojů a kuchyní.

    A protože jsem optimista, tak věřím, že si to taky uvědomila většina z našich učitelů, že starým pořádkům definitivně odzvonilo a je třeba se posunout. Posunout dál, zapomenout konečně na zjevně nefunkční frontální vyučování, zapomenout na tresty a vynucování si plnění úkolů „silou“. Je konečně čas vrátit se ke kořenům, kdy Komenského škola hrou byla fenomén, který vždy u dětí fungoval. Protože pokud je něco baví a chtějí, tak se učí samy. „Samo sebou“ se nabízí. Víte, že nejefektivnější učení je učení druhých? Zkuste někomu vysvětlit saturaci dusíku v krvi při potápění, kterou si jen nastudujete v učebnici. Pokud to dokážete, tak tomu rozumíte a nikdy to nezapomenete.

    A právě změna našeho učitelského myšlení je pro dobrý výsledek to zásadní. Ať už výuka prezenční nebo distanční, náš přístup ukáže, jestli jsme se poučili, jdeme dál nebo se plíživě vracíme zpět k „rákosce.“

  • Výslovnost prvňáčků
   • Výslovnost prvňáčků

   • 5. 10. 2020
   • „Autobuš, tjáva, žežicha…“ I takto vyřčená slova lze bohužel zaslechnout za dveřmi našich 1. tříd.

    Dle logopedické depistáže zhruba polovinu prvňáčků stále trápí výslovnost sykavek a hlásek L, R, Ř, což by mělo později negativní odraz nejen v hodinách českého jazyka, ale i v každodenním životě. Proto je nejvyšší čas napravit to, co děti nezvládly v předškolním období, a úplně odstranit všechny výslovnostní nedostatky. Rodiče by měli pod vedením zkušených logopedů doma s dětmi každodenně trénovat, tzn. pořádně rozdýchat, rozhýbat jazýček a pomocí zrcadla, obrázků, tiskátek, pexesa apod. už jen mluvit, mluvit a mluvit. Jednou jim za to jejich děti poděkují…

    A jaké je velké přání nás učitelů? Aby všechny ty „autobuši“ naložily „tjávy a žežichy“ a odjely co nejrychleji pryč od naší školy…

    Mgr. Leona Turčinková, speciální pedagog, logoped

  • Dopravní výchova čtvrťáků
   • Dopravní výchova čtvrťáků

   • 1. 10. 2020
   • Na podzim absolvují žáci čtvrtých tříd první část výcviku na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Malí cyklisté zde procházejí třífázovou výukou pravidel chování na silnici. Rozhodně se zde ale nejedná o pouhé řádění na kolech.

    Desátý rok věku dítěte je z hlediska dopravní výchovy rokem mezním. Právě v deseti se mladý cyklista stává plnoprávným, i když zatím zcela křehkým, účastníkem silničního provozu. Bez dozoru dospělé osoby může využívat své jízdní kolo na všech vhodných cestách, a to nejen ke sportování. A protože deseti let se malý školák dožívá zpravidla ve čtvrtém ročníku základní školy, jsou to právě čtvrťáci, kteří dvoudílným seriálem dopravní výchovy procházejí.

    Cyklistický vývoj dítěte je složitý proces. Podle psychologů dítě mladší deseti let ještě není připraveno fyzicky ani psychicky na řešení složitých dopravních situací, které dnes a denně na cestách vznikají. Řada rodičů tedy chybuje a navíc vystavuje své dítě vážnému nebezpečí, pokud toleruje jeho ježdění po veřejných komunikacích, aniž by bylo pod kontrolou.

    Nesmírně důležité, a často bohužel podceňované, je používání cyklistických přileb. Vyhláška přikazuje jejich používání až do 18 let. Nestačí ovšem nasadit na hlavu "kakáč" a jet. Přilba musí odpovídat velikosti hlavy cyklisty a řemínky musí být seřízeny tak, aby přilba "necestovala" libovolně po hlavě. Jinak může v případě pádu naopak uškodit.

    Dobrá rada - pokud si dítko hned od prvních šlápnutí do pedálů zvykne užívat přilbu jako ochranu své vlastní hlavy, bude po ní v pozdějším věku sahat jako po naprosto přirozené samozřejmosti. A pokud ji navíc užíváte bez zbytečného studu i vy, coby rodiče, vyjadřujete tím určitě i úctu ke zdraví vlastnímu.

    Proto Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dotuje projekt Besip dopravní výchovy. Naši žáci tak absolvují dva výjezdy do Uherského Brodu. Nejprve na podzim a pak ještě na jaře procházejí třemi fázemi výuky - teoretickou, praktickou a testovací. Vše vyvrcholí zkušebními testy nabytých zkušeností. Jsou jakousi minipodobou zkoušek k získání řidičského oprávnění u dospělých. Ti úspěšní pak získávají Průkaz cyklisty.

    Velmi důležitým aspektem zvládnutí dopravních pravidel je motivující prostředí, ve kterém se mladý cyklista pohybuje. Dobře víme, že největším a nejdůležitějším vzorem našim dětem jsme my - jejich rodiče. Jezděme tedy sami tak, abychom byli dětem vzorem dobrým. Učme je předvídat a naučme je také respektovat základní společenská pravidla, tedy i ta silniční. Neboli, v obci jezdíme padesátkou ne ze strachu z pokuty, ale protože je to bezpečné.

  • Mladí umělci „Pod rouškou“
   • Mladí umělci „Pod rouškou“

   • 24. 9. 2020
   • Doba koronavirová přináší své proti ale i pro, jako například zvýšený respekt ke zdraví svému i ostatních dle vládních krizových opatření a také možnosti se kreativně realizovat.

    Více než 200 originálních ochranných pomůcek vytvořili žáci 2. stupně ZŠ TGM v rámci školní soutěže „Pod rouškou“ již v jarní vzdálené výtvarné výchově. Zároveň se tak zabavili i aktivně zapojili do ochrany zdraví v rámci boje proti pandemii.

    Děti tvořily, učily se šít, některé dokonce pokračovaly a pokračují dodnes v tvorbě roušek pro sebe, rodinu i kamarády.

    A protože nám poslední dny ukazují, že nás roušky jen tak neopustí, tak ať jsou alespoň vtipné, osobité, barevné, zkrátka originální.

    Zvedněme si tedy společně náladu ohlédnutím za těmi nejnápaditějšími výtvory našich mladých tvůrců.

    Další roušky budou vystaveny ve fotoalbu

  • První školní den prvňáčků
   • První školní den prvňáčků

   • 1. 10. 2020
   • Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, pro nové školáky – prváčky byl výjimečný.

    Letošek, poznamenaný epidemií koronaviru, ošidil tyto nové žáky o zápis a prohlídku prvních tříd. Pro mnohé z nich to byla úplně první návštěva základní školy.

    V úterý 1. září 2020 se 37 nedočkavých prvňáčků dočkalo slavnostního přivítání. Kromě paní učitelek je přišel přivítat pan ředitel, pan starosta a paní místostarostka. Děti obdržely dárečky, nové učebnice a pracovní sešity. Tento den zde ještě byly pod dohledem svých rodičů a prarodičů, ale příští den se z nich už stali opravdoví školáci.

     

  • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
   • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

   • 26. 8. 2020
   • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020

    • 1. třídy – přivítání prvňáčků třídními učiteli, ředitelem školy a starostou města. Přítomnost rodičů bude umožněna za dodržení stanovených pravidel pro minimalizaci přenosu coronaviru (roušky, desinfekce rukou před vstupem do budovy, ...).
    • 2. – 3. třídy – se svými třídními učiteli ve svých třídách.
    • 4. – 9. ročník – slavnostní zahájení ředitelem školy a starostou města před školou „u lípy“. Poté ve svých třídách se svými třídními učiteli. 

    Sraz všech žáků je před vstupním pavilonem na Štefánikově ulici v 7:45 hodin. Všichni žáci budou mít přezůvky a tašky na učebnice a sešity. Roušky pro žáky nejsou povinné.

    Oběd si můžete objednat jako obvykle na jidelna.zsbojkovice.cz 

    Vaši učitelé se na Vás již moc těší!

  • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).
   • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).

   • 9. 7. 2020
   • Rozhovor ředitele školy s ředitelem Muzea Bojkovska (vyšlo v Našem Bojkovsku)  

    Tomáš Hamrlík: Pane řediteli, v letošním roce došlo v souvislosti s koronavirovou pandemií k události, kterou nikdo z nás nepamatuje, a to uzavření všech škol na více než 3 měsíce. Pojďme se teď společně ohlédnout zpět, dokud máme vše v živé paměti. Souhlasíte?

    Zdeněk Ogrodník: Mile rád, pane řediteli, děkuji za oslovení. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo tzv. osobní přítomnost žákům a studentům ve všech školách a školských zařízeních od 11. 3. 2020 vyjma škol mateřských. Tam nechalo rozhodnutí na zřizovatelích, takže například Mateřská škola v Bojkovicích fungovala v omezené míře po celou dobu koronakrize. Za což si zaslouží nejen můj velký obdiv.

    H: Ano, máte pravdu, že to zvládli na jedničku s hvězdičkou. Kdy jste se o tom, že budou uzavřeny školy dozvěděl? Dostali ředitelé škol informaci včas, abyste se mohli připravit, udělat patřičné kroky a rozhodnutí? Přece zavřít školu uprostřed školního roku a týdne není jen tak lehký krok. Jak to tehdy bylo?

    O: Bohužel, informaci jsme dopředu nedostali. Premiér vlády Babiš to prohlásil na tiskové konferenci 10. 3. v dopoledních hodinách v přímém přenosu na ČT24. Kdo se ale v práci dívá na televizi, že? Takže například mně to volal tatínek a já zase třeba řediteli gymnázia. Osobní pocity byly tehdy velmi rozporuplné: Je to pravda? Co skutečně prohlásili? Vážně zavřeli všechny školy ze dne na den? Po ověření informace jsem okamžitě svolal poradu vedení, abychom rozhodli o krocích, které bylo třeba bezodkladně udělat.

    H: Vzpomenete si ve stručnosti, co všechno se muselo zajistit? Přece jen škola má 460 žáků, téměř 60 zaměstnanců, školní družinu, jídelnu a další. V březnu fungoval taky provoz sportovní haly.

    O: Tak na prvním místě bylo třeba informovat rodiče, samotné žáky a zaměstnance. Všem rodičům jsme poslali zprávu přes EduPage, žáci si vyslechli hlášení školního rozhlasu samozřejmě za bujaré radosti a veselí, které bylo slyšet, myslím, až na ulici. Zaměstnanci pak byli informováni na odpolední provozní poradě, kde se dohodli základní principy dalšího fungování. V zásadě jsme rozhodli o tom, že budeme dětem posílat úkoly přes EduPage. Což se taky v dalších třech dnech stalo.

    H: Říkáte „posílat úkoly přes EduPage“. Můžete našim čtenářům, kteří nemají děti školou povinné, přiblížit, co to EduPage vlastně je?

    O: EduPage je informační systém školy, který je přístupný všem žákům a rodičům přes internet a v mobilních telefonech. Zprovoznili jsme ho před třemi lety, kdy nahradil papírové třídní knihy a žákovské knížky. Dnes přes něho běží webové stránky školy, žákovské knížky s docházkou, třídní knihy s plány práce, omlouvání žáků, komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky, rozvrh hodin se suplováním, evidence žáků s tiskem vysvědčení, přihlášek a desítky potřebných formulářů, evidence plateb, přihlašování na akce a kurzy, ankety, přihlášky do první třídy a dnes už i modul Výuka.

    H: Ostatně, kdo by chtěl vědět víc, může si přečíst váš článek v minulém čísle Našeho Bojkovska. Ale jak to bylo dál, zadali jste tedy úkoly žákům přes EduPage. Když tak nad tím přemýšlím, i přestože děti zůstaly doma, tak jste s nimi byli v neustálém kontaktu díky EduPage. To je úžasné.

    O: Máte pravdu. Na začátku rozhodování, co a jak dál po uzavření škol, jsem si musel položit několik otázek: Co je naším cílem? Jak toho dosáhnout? Na čem můžeme stavět? A právě díky EduPage jsme měli obrovskou výhodu proti jiným školám, které se ze dne na den ocitli bez kontaktu s žáky. Na některých školách čekali týdny na první pokyny ministerstva, jinde obětavé paní učitelky sedly do aut a na kola a rozvážely nakopírované úkoly dětem po rodinách. Prostě dělaly, co bylo v jejích silách. Je nutné si uvědomit, že šlo o zcela výjimečnou situaci, na kterou nebyl nikdo připraven. Všechny kroky škol zůstaly na bedrech ředitelek a ředitelů, v začátcích neexistoval z „vyšších míst“ jediný pokyn, rada či doporučení. Vše se vařilo za pochodu a řekl bych, že ředitelé a učitelé dělali co mohli. Svým způsobem byli v první linii, ale někdo si dnes bohužel myslí, že učitelé měli prázdniny. Opak je ovšem pravdou.

    H: Také jsem učil, i když pouhé dva roky, takže vím, že i ty prázdniny jsou mnohdy iluzí a často se pracuje nonstop, když je třeba. Tato situace byla však velmi náročná a do této doby ve školství nevídaná. Prověřila jednotlivé školy, jejich vedení i učitele samotné. Jako rodič a zároveň bývalý učitel musím říct, že bojkovská škola patřila k těm, které udávaly tón. Přesto, školství má určitou setrvačnost a muselo být velmi náročné zcela "překopat" dosavadní systém výuky i zajeté zvyklosti. Jak jste se s tím tedy popasovali?

    O: Ke zcela zásadnímu rozhodnutí došlo hned první víkend. Po zadaných „tradičních“ úkolech jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede. Nemůžeme zadávat úkoly typu: vypočítej z učebnice, zapiš si do sešitu, nakresli si mapu Afriky. Takové úkoly by dřív nebo později žáci přestali plnit a navíc by je nebavily. V zásadě by jim chyběla zpětná vazba, pochvala, hodnocení paní učitelky, rada, jak příklad spočítat a podobně. A tak jsem víkend strávil pročítáním návodů modulu Výuka, co všechno lze, jak se to dělá, co z toho zvládne učitel z domu bez předchozího školení. Byly to desítky, možná stovky hodin studování, učení, zkoušení a testování, co a jak. Taky pročítání zahraničních webů škol, které mají zkušenosti s online výukou na dálku. Jak to dělají, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky a jaká pro učitele.

    H: To byl první víkend po uzavření škol. Co následovalo v pondělí?

    ZO: První pokyn směrem k učitelům zněl: zastavit zadávání klasických úkolů. Následovala schůzka vedení, určení pravidel pro žáky i učitele, které si zvídavý čtenář muže přečíst na webu školy zsbojkovice.cz. Například, že všechny úkoly musí být interaktivní, tedy něco jako test, kdy žáci doplňují, spojují správné dvojice, určují pořadí, popisují obrázky atd. Vždy po automatickém vyhodnocení vidí, co udělali správně a co ne, a mohou si to zkoušet, dokud nebudou 100% úspěšní. Všechny takové úkoly šlo splnit přes počítač, ale taky přes tablet nebo jen mobil. Učitelé kromě toho byli vždy dvě hodiny dopoledne online, kdy je mohli kontaktovat jak žáci, tak rodiče, pomáhali, radili.

    TH: Říkáte dvě hodiny online. Máte představu kolik času denně průměrně trávil učitel přípravou materiálů pro vzdálenou výuku?

    ZO: Myslím, že normální pracovní dobu, tedy 8 hodin denně + neděle, kdy si museli všechno připravit tak, aby hned v pondělí ráno zveřejnili cvičení žákům. Každý úkol, který žák plnil, vytvořil učitel jako originál. Plus samozřejmě vyhodnocení, oznámkování, komunikace s těmi, co úkol nesplnili, nedokázali, udělali ho špatně. Tzv. home-office (práce z domova) je velmi náročný pro všechny. Nastavit si s rodinou pravidla, že i když jsem doma, tak pracuji a nemohou mě rušit, správně si rozvrhnout čas - například část na dopoledne a část na večer. Důležitá jsou pravidla, pravidelnost a neodkládat úkoly na později. Ostatně podobný režim měly mít i děti při plnění úkolů z domova. Ráno vstát jako do školy, posnídat a zasednout ke stolu. Odborníci dokonce doporučují, že při práci z domova by se měl člověk chovat jako by šel normálně do práce, tedy vstát, umýt se, učesat a obléknout. Určitě nezůstávat v pyžamu nebo teplácích.

    H: Pane řediteli, logicky mě napadá otázka: Zapojili se ihned všichni žáci? A jak reagovali rodiče?

    O: Samozřejmě, že ne. První týden byl takový „zahřívací“. Všichni se učili, jak se systémem pracovat. Rodiče i žáci zjišťovali, co se po nich chce. Vedení školy chodilo každý den do školy a poskytovalo všem učitelům podporu, rady, školení na dálku a taky interně. S rouškami a štítem, z bezpečné vzdálenosti v odborné učebně s projektorem. Telefonát s učitelem trval běžně půl hodiny i víc. Následovalo sepisování pravidel a návodů pro učitele, desítky zpráv žákům a rodičům. Později ankety pro rodiče, abychom měli zpětnou vazbu, zda to děláme dobře. Postupně se třídním učitelům podařilo „aktivovat“ všechny žáky, nastavit správný režim práce, kdy úkoly musely být splněny na další hodinu jako ve škole. Vidíte, na to jsem zapomněl – naše vzdálená výuka probíhala podle normálního rozvrhu hodin vyjma pracovních činností, volitelných předmětů a tělocviků. Ten jsme doplňkově zařadili až od května.

    H: Tělocvik na dálku? To je možné?

    O: Jistě, existuje spoustu videí na internetu, které tělocvikáři vybrali a doporučili žákům podle nich cvičit. Mohli se dobrovolně natočit, nafotit, měřit výkony – například skoky přes švihadlo a posílat svým učitelům. Zní to možná legračně, ale zvláštní čas si občas žádá i zvláštní řešení.

    H: To je zajímavé. A jak probíhalo hodnocení vypracovaných úkolů? Dostávali žáci normální známky?

    O: Ne, ne, známky dostávali, ale pouze motivační, s váhou 0,25 – pro dříve narozené čtenáře takové malé jedničky a dvojky. Zvláště pro menší děti to mělo aktivizující efekt. Nikdo nedostal horší známku než dvojku, neb podmínky v rodinách byly velmi různé. Jak technické, tak časové. A zvláště menší děti byly odkázány na pomoc rodičů, takže žádné špatné známky padat neměly. A pokud se to ze začátku stalo, všechny pak byly smazány.

    H: Poznal nějak učitel, že úkol žák třeba opsal, že příklad nespočítal sám, nebo že ho za něho vypracoval třeba rodič?

    O: Děkuji za tento velmi zajímavý dotaz. Jeden by se až divil, co všechno elektronický systém zaznamená a ukáže. Bude to znít drsně, ale učitel vidí úplně všechno – kolik pokusů žák udělal, že třeba první pokus jen bez přemýšlení odklikal a druhý měl na 100 %, takže podváděl. Nebo třeba čas vypracování úkolu, kdy žáček druhé třídy vypracoval zadaní v 23.10, 23.15 a 23.20. Je pak zřejmé, že úkoly plnili rodiče a ne žák. Takže ano, učitel vidí všechno, co žák dělá, zkouší, kdy a jak. A taky vedení školy vidí všechna zadání, vypracování i hodnocení. Vzdálená výuka ukázala ledacos a dovedu si představit, že by se na základě přístupu žáků dalo normálně a bez omezení hodnotit na vysvědčení. To se však z důvodu nařízení ministerstva nestalo a známky zůstaly skutečně jen v rovině motivace. A taky se ukázalo, že přístup žáků v dálkové výuce je téměř shodný s přístupem k plnění úkolů ve škole. Což je logické.

    H: Pane řediteli, jak to bylo s postupným návratem žáků do škol?

    O: V tzv. „uvolňování“ proběhly tři vlny. Nejdříve to byli deváťáci, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, pak žáci prvního stupně a nakonec i druhý stupeň formou třídnických hodin a konzultací. K návratu dětí do škol vydalo Ministerstvo školství desetistránkový podrobný manuál, co všechno musí školy připravit, zajistit a dodržet. Od desinfekce při vstupu do školy, 15členné skupiny žáků, které se nesmí v rámci docházky míchat ani potkat o přestávkách, přes postupné samostatné příchody a odchody do školy, až po obědy po jednom žákovi u stolu, kdy všechno chystá personál jídelny. Tento manuál je stále ke stažení na webu Ministerstva školství, jistě to bude za pár let zajímavé čtení.

    H: To zní docela šíleně. Jak jste se poprali s takovým úkolem? Co vám dělalo největší problém nebo spíš, co bylo pro vás nejtěžší zajistit?

    O: Návrat dětí do školy byl dobrovolný. Kdo nechtěl, mohl zůstat doma a pokračovat ve vzdálené výuce, kdo chtěl do školy, mohl jít. Jenže tady si zřejmě ministerstvo nezodpovědělo základní otázku: Co chtějí děti, rodiče a učitelé?

    H: Ano, co tedy?

    O: Všichni chtěli po tak dlouhé době do školy, logicky. Všichni až na výjimky. Ale pokyny ministerstva byly postaveny přesně obráceně. Jako by do školy chtěl výjimečně jen někdo. Ředitelé stáli před velmi těžkým úkolem. Jak vybrat 15 žáků ze třídy, jak zajistit výuku ve škole i výuku vzdálenou? Představa, že učitel dopoledne učí ve škole a odpoledne do noci připravuje materiály na vzdálenou výuku, byla naprosto nereálná. Výsledkem nakonec bylo rozdělení dětí na dvě skupiny. Na ty, co zůstaly doma, a na ty, co šly do školy. A to bylo špatně. To se stát nemělo. Navíc ne všechny školy měly stejné podmínky. Ty malé, které nemají ani 15 žáků ve třídě, mohly normálně zajistit výuku. My velcí jsme se ocitli „v pasti“. Spousta rodičů to nechápala, noviny tiskly titulky „Žáci prvního stupně se vrací do školy“, ale to nebyla pravda.

    H: Jaký byl nakonec výsledek? Povedlo se vše, jak mělo?

    O: Na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky se přihlásilo 30 žáků, vznikly tedy tři samostatné skupiny po 10 na oddělených patrech, samostatné příchody, obědy i odchody. Tři týdny se učili matematiku a český jazyk, vždy 4 hodiny denně. Poslední týden jsme vypsali konzultace, aby ten, kdo si ještě nebyl jistý, si mohl individuálně probrat problém s učitelem. Některé školy vypsaly jen konzultace, jiné to vzaly intenzivně jako my. Ostatně i úkoly vzdálené výuky byly pro deváťáky cílené jako příprava na přijímací zkoušky. Kdo a jak se k tomu doma postavil, to už bylo na samotných žácích.

    V druhé vlně 25. května přišlo do školy dobrovolně asi 55 žáků prvního stupně, tedy čtvrtina. Vzniklo pět samostatných skupin, které byly třetí den sloučeny z personálních důvodů do čtyř. Všem žákům byly poskytnuty školní tablety a notebooky tak, aby mohly ve škole plnit úkoly vzdálené výuky, ve kterých pokračovali učitelé prvního stupně pro děti, které zůstaly doma. Zde musím říct, že kdyby bylo žáků třeba 2x víc, tak by nebylo v našich silách výuku zajistit tak, jak nařídilo ministerstvo. Například po obědě zůstaly tři skupiny, kde se každá z vychovatelek starala o 3 až 5 dětí, které se nesměly sloučit do jedné skupiny. Osobně jsem tajně doufal, že pustí do školy všechny děti bez omezení a bude se již normálně učit. To se ale nestalo. Jedna z nejpřísnějších metodik co do hygienicko-organizačních pravidel zůstala s drobnými změnami v platnosti i pro třetí vlnu.

    H: Ta se spustila pro druhý stupeň od 8. 6. Je to tak?

    O: Přesně tak, od tohoto data umožnilo Ministerstvo zdravotnictví přítomnost žáků ve škole (opět jen skupiny žáků do 15) za účelem dobrovolných třídnických hodin nebo konzultací. V praxi šlo o odevzdání a rozdání učebnic, vyzvednutí pomůcek. Z hlediska rizika případné karantény celé skupiny i s učitelem či personálem školní jídelny jsem to vnímal jako zcela zbytečný krok tři týdny před koncem školního roku.

    H: Rád bych se zeptal na organizaci rozdávání vysvědčení, fotografování žáků či slavnostního ukončení školního roku. Ale v době, kdy spolu děláme tento rozhovor, je vše ještě před vámi. Víte už něco bližšího?

    O: Bohužel, Ministerstvo školství se doposud k ukončení roku nijak nevyjádřilo. Nevíme tedy, jestli budeme rozdávat vysvědčení po skupinách 15 žáků, kdy se třídní kolektivy nepotkají, jak tomu bylo u třídnických hodin, nebo již bude umožněn normální provoz. Jak říkáte, vše je zatím před námi.

    H: Poslední otázka: Co koronavirová krize škole přinesla a co vzala?

    O: Poslední a zřejmě nejtěžší otázka, možná na samostatný článek. Vnímavým učitelům vzdálená výuka otevřela oči v oblasti významu známek, jak je známe z dob Rakouska – Uherska, v oblasti významu zadávání klasických domácích úkolů a celkově kladného přístupu žáků k úkolům, když jsou vytvořeny smysluplně a zajímavě. Věřím, že vše bude na pořadu dne bohatě diskutováno po návratu do škol. A co vzala? Zřejmě nejvíc vzala žákům. Vztahy a kamarády, kteří najednou zmizeli z jejich životů, ne každý měl to štěstí, že se mohl volně pohybovat, neb všichni ti, co měli doma starší a nemocné prarodiče, museli zůstat doma, aby je neohrozili. Možná o to víc si budou vážit reálných vztahů více než těch virtuálních, internetových.

    H: Vážený pane řediteli, někde jste již napsal, že vaším cílem v době koronakrize bylo žáky udržet u školních povinností, vyplnit jim smysluplně čas a to tak, že je to bude bavit. Jako rodič dvou dětí školou povinných musím upřímně říct, že se vám to povedlo. Přeji vám a všem vaším učitelům klidný a zasloužený čas dovolených. Děkuji Vám za rozhovor.  

    O: Taktéž děkuji, pane řediteli, a přeji vám pestrou letní sezónu bez omezení a Muzeum Bojkovska plné návštěvníků.