• Mladí umělci „Pod rouškou“
   • Mladí umělci „Pod rouškou“

   • 24. 9. 2020
   • Doba koronavirová přináší své proti ale i pro, jako například zvýšený respekt ke zdraví svému i ostatních dle vládních krizových opatření a také možnosti se kreativně realizovat.

    Více než 200 originálních ochranných pomůcek vytvořili žáci 2. stupně ZŠ TGM v rámci školní soutěže „Pod rouškou“ již v jarní vzdálené výtvarné výchově. Zároveň se tak zabavili i aktivně zapojili do ochrany zdraví v rámci boje proti pandemii.

    Děti tvořily, učily se šít, některé dokonce pokračovaly a pokračují dodnes v tvorbě roušek pro sebe, rodinu i kamarády.

    A protože nám poslední dny ukazují, že nás roušky jen tak neopustí, tak ať jsou alespoň vtipné, osobité, barevné, zkrátka originální.

    Zvedněme si tedy společně náladu ohlédnutím za těmi nejnápaditějšími výtvory našich mladých tvůrců.

    Další roušky budou vystaveny ve fotoalbu

  • První školní den prvňáčků
   • První školní den prvňáčků

   • 1. 10. 2020
   • Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, pro nové školáky – prváčky byl výjimečný.

    Letošek, poznamenaný epidemií koronaviru, ošidil tyto nové žáky o zápis a prohlídku prvních tříd. Pro mnohé z nich to byla úplně první návštěva základní školy.

    V úterý 1. září 2020 se 37 nedočkavých prvňáčků dočkalo slavnostního přivítání. Kromě paní učitelek je přišel přivítat pan ředitel, pan starosta a paní místostarostka. Děti obdržely dárečky, nové učebnice a pracovní sešity. Tento den zde ještě byly pod dohledem svých rodičů a prarodičů, ale příští den se z nich už stali opravdoví školáci.

     

  • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
   • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

   • 26. 8. 2020
   • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020

    • 1. třídy – přivítání prvňáčků třídními učiteli, ředitelem školy a starostou města. Přítomnost rodičů bude umožněna za dodržení stanovených pravidel pro minimalizaci přenosu coronaviru (roušky, desinfekce rukou před vstupem do budovy, ...).
    • 2. – 3. třídy – se svými třídními učiteli ve svých třídách.
    • 4. – 9. ročník – slavnostní zahájení ředitelem školy a starostou města před školou „u lípy“. Poté ve svých třídách se svými třídními učiteli. 

    Sraz všech žáků je před vstupním pavilonem na Štefánikově ulici v 7:45 hodin. Všichni žáci budou mít přezůvky a tašky na učebnice a sešity. Roušky pro žáky nejsou povinné.

    Oběd si můžete objednat jako obvykle na jidelna.zsbojkovice.cz 

    Vaši učitelé se na Vás již moc těší!

  • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).
   • Ředitel základní školy (si) promluvil o uzavření školy, výuce na dálku a návratu dětí do lavic (s ředitelem Muzea Bojkovska).

   • 9. 7. 2020
   • Rozhovor ředitele školy s ředitelem Muzea Bojkovska (vyšlo v Našem Bojkovsku)  

    Tomáš Hamrlík: Pane řediteli, v letošním roce došlo v souvislosti s koronavirovou pandemií k události, kterou nikdo z nás nepamatuje, a to uzavření všech škol na více než 3 měsíce. Pojďme se teď společně ohlédnout zpět, dokud máme vše v živé paměti. Souhlasíte?

    Zdeněk Ogrodník: Mile rád, pane řediteli, děkuji za oslovení. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo tzv. osobní přítomnost žákům a studentům ve všech školách a školských zařízeních od 11. 3. 2020 vyjma škol mateřských. Tam nechalo rozhodnutí na zřizovatelích, takže například Mateřská škola v Bojkovicích fungovala v omezené míře po celou dobu koronakrize. Za což si zaslouží nejen můj velký obdiv.

    H: Ano, máte pravdu, že to zvládli na jedničku s hvězdičkou. Kdy jste se o tom, že budou uzavřeny školy dozvěděl? Dostali ředitelé škol informaci včas, abyste se mohli připravit, udělat patřičné kroky a rozhodnutí? Přece zavřít školu uprostřed školního roku a týdne není jen tak lehký krok. Jak to tehdy bylo?

    O: Bohužel, informaci jsme dopředu nedostali. Premiér vlády Babiš to prohlásil na tiskové konferenci 10. 3. v dopoledních hodinách v přímém přenosu na ČT24. Kdo se ale v práci dívá na televizi, že? Takže například mně to volal tatínek a já zase třeba řediteli gymnázia. Osobní pocity byly tehdy velmi rozporuplné: Je to pravda? Co skutečně prohlásili? Vážně zavřeli všechny školy ze dne na den? Po ověření informace jsem okamžitě svolal poradu vedení, abychom rozhodli o krocích, které bylo třeba bezodkladně udělat.

    H: Vzpomenete si ve stručnosti, co všechno se muselo zajistit? Přece jen škola má 460 žáků, téměř 60 zaměstnanců, školní družinu, jídelnu a další. V březnu fungoval taky provoz sportovní haly.

    O: Tak na prvním místě bylo třeba informovat rodiče, samotné žáky a zaměstnance. Všem rodičům jsme poslali zprávu přes EduPage, žáci si vyslechli hlášení školního rozhlasu samozřejmě za bujaré radosti a veselí, které bylo slyšet, myslím, až na ulici. Zaměstnanci pak byli informováni na odpolední provozní poradě, kde se dohodli základní principy dalšího fungování. V zásadě jsme rozhodli o tom, že budeme dětem posílat úkoly přes EduPage. Což se taky v dalších třech dnech stalo.

    H: Říkáte „posílat úkoly přes EduPage“. Můžete našim čtenářům, kteří nemají děti školou povinné, přiblížit, co to EduPage vlastně je?

    O: EduPage je informační systém školy, který je přístupný všem žákům a rodičům přes internet a v mobilních telefonech. Zprovoznili jsme ho před třemi lety, kdy nahradil papírové třídní knihy a žákovské knížky. Dnes přes něho běží webové stránky školy, žákovské knížky s docházkou, třídní knihy s plány práce, omlouvání žáků, komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky, rozvrh hodin se suplováním, evidence žáků s tiskem vysvědčení, přihlášek a desítky potřebných formulářů, evidence plateb, přihlašování na akce a kurzy, ankety, přihlášky do první třídy a dnes už i modul Výuka.

    H: Ostatně, kdo by chtěl vědět víc, může si přečíst váš článek v minulém čísle Našeho Bojkovska. Ale jak to bylo dál, zadali jste tedy úkoly žákům přes EduPage. Když tak nad tím přemýšlím, i přestože děti zůstaly doma, tak jste s nimi byli v neustálém kontaktu díky EduPage. To je úžasné.

    O: Máte pravdu. Na začátku rozhodování, co a jak dál po uzavření škol, jsem si musel položit několik otázek: Co je naším cílem? Jak toho dosáhnout? Na čem můžeme stavět? A právě díky EduPage jsme měli obrovskou výhodu proti jiným školám, které se ze dne na den ocitli bez kontaktu s žáky. Na některých školách čekali týdny na první pokyny ministerstva, jinde obětavé paní učitelky sedly do aut a na kola a rozvážely nakopírované úkoly dětem po rodinách. Prostě dělaly, co bylo v jejích silách. Je nutné si uvědomit, že šlo o zcela výjimečnou situaci, na kterou nebyl nikdo připraven. Všechny kroky škol zůstaly na bedrech ředitelek a ředitelů, v začátcích neexistoval z „vyšších míst“ jediný pokyn, rada či doporučení. Vše se vařilo za pochodu a řekl bych, že ředitelé a učitelé dělali co mohli. Svým způsobem byli v první linii, ale někdo si dnes bohužel myslí, že učitelé měli prázdniny. Opak je ovšem pravdou.

    H: Také jsem učil, i když pouhé dva roky, takže vím, že i ty prázdniny jsou mnohdy iluzí a často se pracuje nonstop, když je třeba. Tato situace byla však velmi náročná a do této doby ve školství nevídaná. Prověřila jednotlivé školy, jejich vedení i učitele samotné. Jako rodič a zároveň bývalý učitel musím říct, že bojkovská škola patřila k těm, které udávaly tón. Přesto, školství má určitou setrvačnost a muselo být velmi náročné zcela "překopat" dosavadní systém výuky i zajeté zvyklosti. Jak jste se s tím tedy popasovali?

    O: Ke zcela zásadnímu rozhodnutí došlo hned první víkend. Po zadaných „tradičních“ úkolech jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede. Nemůžeme zadávat úkoly typu: vypočítej z učebnice, zapiš si do sešitu, nakresli si mapu Afriky. Takové úkoly by dřív nebo později žáci přestali plnit a navíc by je nebavily. V zásadě by jim chyběla zpětná vazba, pochvala, hodnocení paní učitelky, rada, jak příklad spočítat a podobně. A tak jsem víkend strávil pročítáním návodů modulu Výuka, co všechno lze, jak se to dělá, co z toho zvládne učitel z domu bez předchozího školení. Byly to desítky, možná stovky hodin studování, učení, zkoušení a testování, co a jak. Taky pročítání zahraničních webů škol, které mají zkušenosti s online výukou na dálku. Jak to dělají, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky a jaká pro učitele.

    H: To byl první víkend po uzavření škol. Co následovalo v pondělí?

    ZO: První pokyn směrem k učitelům zněl: zastavit zadávání klasických úkolů. Následovala schůzka vedení, určení pravidel pro žáky i učitele, které si zvídavý čtenář muže přečíst na webu školy zsbojkovice.cz. Například, že všechny úkoly musí být interaktivní, tedy něco jako test, kdy žáci doplňují, spojují správné dvojice, určují pořadí, popisují obrázky atd. Vždy po automatickém vyhodnocení vidí, co udělali správně a co ne, a mohou si to zkoušet, dokud nebudou 100% úspěšní. Všechny takové úkoly šlo splnit přes počítač, ale taky přes tablet nebo jen mobil. Učitelé kromě toho byli vždy dvě hodiny dopoledne online, kdy je mohli kontaktovat jak žáci, tak rodiče, pomáhali, radili.

    TH: Říkáte dvě hodiny online. Máte představu kolik času denně průměrně trávil učitel přípravou materiálů pro vzdálenou výuku?

    ZO: Myslím, že normální pracovní dobu, tedy 8 hodin denně + neděle, kdy si museli všechno připravit tak, aby hned v pondělí ráno zveřejnili cvičení žákům. Každý úkol, který žák plnil, vytvořil učitel jako originál. Plus samozřejmě vyhodnocení, oznámkování, komunikace s těmi, co úkol nesplnili, nedokázali, udělali ho špatně. Tzv. home-office (práce z domova) je velmi náročný pro všechny. Nastavit si s rodinou pravidla, že i když jsem doma, tak pracuji a nemohou mě rušit, správně si rozvrhnout čas - například část na dopoledne a část na večer. Důležitá jsou pravidla, pravidelnost a neodkládat úkoly na později. Ostatně podobný režim měly mít i děti při plnění úkolů z domova. Ráno vstát jako do školy, posnídat a zasednout ke stolu. Odborníci dokonce doporučují, že při práci z domova by se měl člověk chovat jako by šel normálně do práce, tedy vstát, umýt se, učesat a obléknout. Určitě nezůstávat v pyžamu nebo teplácích.

    H: Pane řediteli, logicky mě napadá otázka: Zapojili se ihned všichni žáci? A jak reagovali rodiče?

    O: Samozřejmě, že ne. První týden byl takový „zahřívací“. Všichni se učili, jak se systémem pracovat. Rodiče i žáci zjišťovali, co se po nich chce. Vedení školy chodilo každý den do školy a poskytovalo všem učitelům podporu, rady, školení na dálku a taky interně. S rouškami a štítem, z bezpečné vzdálenosti v odborné učebně s projektorem. Telefonát s učitelem trval běžně půl hodiny i víc. Následovalo sepisování pravidel a návodů pro učitele, desítky zpráv žákům a rodičům. Později ankety pro rodiče, abychom měli zpětnou vazbu, zda to děláme dobře. Postupně se třídním učitelům podařilo „aktivovat“ všechny žáky, nastavit správný režim práce, kdy úkoly musely být splněny na další hodinu jako ve škole. Vidíte, na to jsem zapomněl – naše vzdálená výuka probíhala podle normálního rozvrhu hodin vyjma pracovních činností, volitelných předmětů a tělocviků. Ten jsme doplňkově zařadili až od května.

    H: Tělocvik na dálku? To je možné?

    O: Jistě, existuje spoustu videí na internetu, které tělocvikáři vybrali a doporučili žákům podle nich cvičit. Mohli se dobrovolně natočit, nafotit, měřit výkony – například skoky přes švihadlo a posílat svým učitelům. Zní to možná legračně, ale zvláštní čas si občas žádá i zvláštní řešení.

    H: To je zajímavé. A jak probíhalo hodnocení vypracovaných úkolů? Dostávali žáci normální známky?

    O: Ne, ne, známky dostávali, ale pouze motivační, s váhou 0,25 – pro dříve narozené čtenáře takové malé jedničky a dvojky. Zvláště pro menší děti to mělo aktivizující efekt. Nikdo nedostal horší známku než dvojku, neb podmínky v rodinách byly velmi různé. Jak technické, tak časové. A zvláště menší děti byly odkázány na pomoc rodičů, takže žádné špatné známky padat neměly. A pokud se to ze začátku stalo, všechny pak byly smazány.

    H: Poznal nějak učitel, že úkol žák třeba opsal, že příklad nespočítal sám, nebo že ho za něho vypracoval třeba rodič?

    O: Děkuji za tento velmi zajímavý dotaz. Jeden by se až divil, co všechno elektronický systém zaznamená a ukáže. Bude to znít drsně, ale učitel vidí úplně všechno – kolik pokusů žák udělal, že třeba první pokus jen bez přemýšlení odklikal a druhý měl na 100 %, takže podváděl. Nebo třeba čas vypracování úkolu, kdy žáček druhé třídy vypracoval zadaní v 23.10, 23.15 a 23.20. Je pak zřejmé, že úkoly plnili rodiče a ne žák. Takže ano, učitel vidí všechno, co žák dělá, zkouší, kdy a jak. A taky vedení školy vidí všechna zadání, vypracování i hodnocení. Vzdálená výuka ukázala ledacos a dovedu si představit, že by se na základě přístupu žáků dalo normálně a bez omezení hodnotit na vysvědčení. To se však z důvodu nařízení ministerstva nestalo a známky zůstaly skutečně jen v rovině motivace. A taky se ukázalo, že přístup žáků v dálkové výuce je téměř shodný s přístupem k plnění úkolů ve škole. Což je logické.

    H: Pane řediteli, jak to bylo s postupným návratem žáků do škol?

    O: V tzv. „uvolňování“ proběhly tři vlny. Nejdříve to byli deváťáci, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, pak žáci prvního stupně a nakonec i druhý stupeň formou třídnických hodin a konzultací. K návratu dětí do škol vydalo Ministerstvo školství desetistránkový podrobný manuál, co všechno musí školy připravit, zajistit a dodržet. Od desinfekce při vstupu do školy, 15členné skupiny žáků, které se nesmí v rámci docházky míchat ani potkat o přestávkách, přes postupné samostatné příchody a odchody do školy, až po obědy po jednom žákovi u stolu, kdy všechno chystá personál jídelny. Tento manuál je stále ke stažení na webu Ministerstva školství, jistě to bude za pár let zajímavé čtení.

    H: To zní docela šíleně. Jak jste se poprali s takovým úkolem? Co vám dělalo největší problém nebo spíš, co bylo pro vás nejtěžší zajistit?

    O: Návrat dětí do školy byl dobrovolný. Kdo nechtěl, mohl zůstat doma a pokračovat ve vzdálené výuce, kdo chtěl do školy, mohl jít. Jenže tady si zřejmě ministerstvo nezodpovědělo základní otázku: Co chtějí děti, rodiče a učitelé?

    H: Ano, co tedy?

    O: Všichni chtěli po tak dlouhé době do školy, logicky. Všichni až na výjimky. Ale pokyny ministerstva byly postaveny přesně obráceně. Jako by do školy chtěl výjimečně jen někdo. Ředitelé stáli před velmi těžkým úkolem. Jak vybrat 15 žáků ze třídy, jak zajistit výuku ve škole i výuku vzdálenou? Představa, že učitel dopoledne učí ve škole a odpoledne do noci připravuje materiály na vzdálenou výuku, byla naprosto nereálná. Výsledkem nakonec bylo rozdělení dětí na dvě skupiny. Na ty, co zůstaly doma, a na ty, co šly do školy. A to bylo špatně. To se stát nemělo. Navíc ne všechny školy měly stejné podmínky. Ty malé, které nemají ani 15 žáků ve třídě, mohly normálně zajistit výuku. My velcí jsme se ocitli „v pasti“. Spousta rodičů to nechápala, noviny tiskly titulky „Žáci prvního stupně se vrací do školy“, ale to nebyla pravda.

    H: Jaký byl nakonec výsledek? Povedlo se vše, jak mělo?

    O: Na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky se přihlásilo 30 žáků, vznikly tedy tři samostatné skupiny po 10 na oddělených patrech, samostatné příchody, obědy i odchody. Tři týdny se učili matematiku a český jazyk, vždy 4 hodiny denně. Poslední týden jsme vypsali konzultace, aby ten, kdo si ještě nebyl jistý, si mohl individuálně probrat problém s učitelem. Některé školy vypsaly jen konzultace, jiné to vzaly intenzivně jako my. Ostatně i úkoly vzdálené výuky byly pro deváťáky cílené jako příprava na přijímací zkoušky. Kdo a jak se k tomu doma postavil, to už bylo na samotných žácích.

    V druhé vlně 25. května přišlo do školy dobrovolně asi 55 žáků prvního stupně, tedy čtvrtina. Vzniklo pět samostatných skupin, které byly třetí den sloučeny z personálních důvodů do čtyř. Všem žákům byly poskytnuty školní tablety a notebooky tak, aby mohly ve škole plnit úkoly vzdálené výuky, ve kterých pokračovali učitelé prvního stupně pro děti, které zůstaly doma. Zde musím říct, že kdyby bylo žáků třeba 2x víc, tak by nebylo v našich silách výuku zajistit tak, jak nařídilo ministerstvo. Například po obědě zůstaly tři skupiny, kde se každá z vychovatelek starala o 3 až 5 dětí, které se nesměly sloučit do jedné skupiny. Osobně jsem tajně doufal, že pustí do školy všechny děti bez omezení a bude se již normálně učit. To se ale nestalo. Jedna z nejpřísnějších metodik co do hygienicko-organizačních pravidel zůstala s drobnými změnami v platnosti i pro třetí vlnu.

    H: Ta se spustila pro druhý stupeň od 8. 6. Je to tak?

    O: Přesně tak, od tohoto data umožnilo Ministerstvo zdravotnictví přítomnost žáků ve škole (opět jen skupiny žáků do 15) za účelem dobrovolných třídnických hodin nebo konzultací. V praxi šlo o odevzdání a rozdání učebnic, vyzvednutí pomůcek. Z hlediska rizika případné karantény celé skupiny i s učitelem či personálem školní jídelny jsem to vnímal jako zcela zbytečný krok tři týdny před koncem školního roku.

    H: Rád bych se zeptal na organizaci rozdávání vysvědčení, fotografování žáků či slavnostního ukončení školního roku. Ale v době, kdy spolu děláme tento rozhovor, je vše ještě před vámi. Víte už něco bližšího?

    O: Bohužel, Ministerstvo školství se doposud k ukončení roku nijak nevyjádřilo. Nevíme tedy, jestli budeme rozdávat vysvědčení po skupinách 15 žáků, kdy se třídní kolektivy nepotkají, jak tomu bylo u třídnických hodin, nebo již bude umožněn normální provoz. Jak říkáte, vše je zatím před námi.

    H: Poslední otázka: Co koronavirová krize škole přinesla a co vzala?

    O: Poslední a zřejmě nejtěžší otázka, možná na samostatný článek. Vnímavým učitelům vzdálená výuka otevřela oči v oblasti významu známek, jak je známe z dob Rakouska – Uherska, v oblasti významu zadávání klasických domácích úkolů a celkově kladného přístupu žáků k úkolům, když jsou vytvořeny smysluplně a zajímavě. Věřím, že vše bude na pořadu dne bohatě diskutováno po návratu do škol. A co vzala? Zřejmě nejvíc vzala žákům. Vztahy a kamarády, kteří najednou zmizeli z jejich životů, ne každý měl to štěstí, že se mohl volně pohybovat, neb všichni ti, co měli doma starší a nemocné prarodiče, museli zůstat doma, aby je neohrozili. Možná o to víc si budou vážit reálných vztahů více než těch virtuálních, internetových.

    H: Vážený pane řediteli, někde jste již napsal, že vaším cílem v době koronakrize bylo žáky udržet u školních povinností, vyplnit jim smysluplně čas a to tak, že je to bude bavit. Jako rodič dvou dětí školou povinných musím upřímně říct, že se vám to povedlo. Přeji vám a všem vaším učitelům klidný a zasloužený čas dovolených. Děkuji Vám za rozhovor.  

    O: Taktéž děkuji, pane řediteli, a přeji vám pestrou letní sezónu bez omezení a Muzeum Bojkovska plné návštěvníků.   

  • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
   • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

   • 22. 5. 2020
   • Od 25. 5. zajišťujeme pro žáky 1. stupně organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

    Účast žáků 1. stupně ve škole NENÍ POVINNÁ. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a případně odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání na dálku bude pokračovat i nadále pro všechny žáky školy.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách do 15 žáků (tvořeny z různých tříd i ročníků) s jedním žákem v lavici.
    • Složení skupin je neměnné po celou dobu až do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
    • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (výuku nemusí zajišťovat jen třídní učitelé, ale například vychovatelé, asistenti).
    • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali (viz rozvrh hodin níž).
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.
    • Provoz ranní ani odpolední družiny nebude možný.
    • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
    • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka (možno podepsat na místě v den příchodu do školy).
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Hodnocení žáků:

    • Pro hodnocení práce žáků upřednostníme hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje pedagogický pracovník dle situace.
    • Dle informací KHS ZK se při prokázané nákaze jednoho člena skupiny aplikuje povinná karanténa na celou skupinu.

    Hygiena

    • Budou dodržovány předepsané hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce povrchů, lavic a klik před výukou, v době přestávek atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a samozřejmě svačinu a pití.

    Rozvrh hodin: 

    (skupiny žáků byly vytvořeny na základě výsledků přihlašování žáků a organizačních možností školy)

    • žáci 1. ročníku, od 8.00 do 11.45 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.00 do 16.00 hodin)
    • žáci 2. ročníku, od 8.15 do 12.00 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.15 do 16.00 hodin)
    • žáci 3. ročníku, od 8.30 do 12.15 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.30 do 16.00 hodin)
    • žáci 4. ročníku, od 8.45 do 12.30 hodin 
    • žáci 5. ročníku, od 9.00 do 12.45 hodin 
      

    Omlouvání žáků:

    • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin s využitím čipového systému (čipy na stravování). Rodič bude automaticky informován v EduPage o příchodu a odchodu svého dítěte do/ze školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce žáka povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

    Přihlašování:

    • Přihlášení k účasti žáka ve škole proběhlo elektronicky přes EduPage (modul Komunikace/Přihlašování) do 18. 5. 2020. Přihlášení bylo NEPOVINNÉ.

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky 1. stupně, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 21. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Pro toho, kdo se dočetl až sem - ORGANIZACE VÝUKY BYLA PODROBNĚ PŘIPRAVENA A BUDE DODRŽOVÁNA DLE MANUÁLU VYTVOŘENÉHO MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ - viz níž ke stažení. 

  • Přijímací zkoušky na střední školy 2020
   • Přijímací zkoušky na střední školy 2020

   • 12. 5. 2020
   • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

    Jednotná přijímací zkouška

    • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
    • Zkoušky se žák zúčastní na škole uvedené v přihlášce ke studiu na prvním místě.
    • Obsahem zkoušky bude didaktický test z českého jazyka v délce 70 minut a z matematiky v délce 85 minut.
    • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

    Termíny jednotné přijímací zkoušky

    • 8. 6. čtyřleté obory
    • 9. 6. víceletá gymnázia
    • 23. 6. náhradní termín

    Výsledek jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy, na které se žák původně hlásil.

    Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

    Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky.

    Přijatý uchazeč potvrdí zájem o studium na střední škole zasláním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

    Nepřijatý uchazeč

    • Obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
    • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
    • Uchazeč vyjádří svou vůli být přijat ke studiu na SŠ na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

    Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. V případě, že je přijat ke vzdělávání na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, může použít zápisový lístek i opakovaně.  

    V případě volných míst může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

    Podrobné Informace o přijímacím řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/.

    ---

    Školní přijímací zkoušky (v případě konání) - v našem případě převážně jen Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

    • První termín 3. 6. a 4. 6., resp. 25. 5. a 26. 5.
    • Druhý termín 5. 6. a 6. 6., resp. 27. 5. a 28. 5.
    • Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.
    • Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

     

   • Výuka od 11. 5. - nepovinná příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky s osobní účastí ve škole

   • 7. 5. 2020
   • Od 11. 5. začínáme s intenzivní přípravou žáků devátých ročníků ve škole na příjímací zkoušky na střední školy. Navazujeme tak na stálou a systematickou vzdálenou výuku přes EduPage. 

    Příprava na přijímací zkoušky s osobní účastí žáka ve škole NENÍ POVINNÁ a bude probíhat jednotně jak vzdáleně přes Edupage, tak s možností osobní přítomnosti žáka ve škole. Cvičení a úkoly budou tedy vždy zadány do EduPage a následně řešeny s vyučujícím ve škole tak, aby je i žáci, kteří zůstali doma, mohli plnit a vzdáleně konzultovat. Nepůjde tedy o klasickou výuku, ale pouze o výuku českého jazyka a matematiky.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách, které se nikde nepotkají, na samostatných patrech.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali.
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne učitel. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka.
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje učitel dle situace (žák jen poslouchá, mluví nebo pracuje u tabule).

    Hygiena

    • Budou dodržovány hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce lavic a klik před výukou, v době přestávky atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou své přezůvky, psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a sbírky úloh a samozřejmě svačinu a pití (automat na nápoje bude v provozu).

    Rozvrh hodin

    Výuka bude probíhat od 11. 5. v prvních 14 dnech intenzivně, a to každý den ve stanovených časech ve dvouhodinových blocích s půlhodinovou přestávkou. Po 25. 5. počítáme s pokračováním formou konzultačních hodin.

    1. skupina od 8.30 do 11.00
    2. skupina od 9.00 do 11.30
    3. skupina od 9.30 do 12.00

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky devátého ročníku, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 7. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Vzdálená výuka v ostatních předmětech:

    • Žákům devátých ročníků se od 11. 5. ruší vzdálená výuka hudební a občanské výchovy, jedna hodina anglického jazyka bude bez úkolu.
    • Všechny ostatní předměty pokračují beze změn a úkoly jsou si žáci povinni plnit.

     

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

   • 5. 5. 2020
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    prijati_zaci.pdf​​​​​​​

  • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

   • 29. 3. 2020
   • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

  • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

   • 22. 3. 2020
    • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

    Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

    • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

    Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

    • Na vypracování interaktivního domácího úkolu máš NĚKOLIK POKUSŮ (kromě testu, které postupně taky začneme používat).

    Když se ti nepodaří napoprvé, nevadí, můžeš to zkusit znovu. Všechny tvé odpovědi i pokusy učitel vidí a ocení, že ses snažil a nevzdal to.

    • Urči si pravidelný čas KAŽDÝ DEN, kdy budeš plnit úkoly v EduPage.

    Rozvrhni si čas, jak ti vyhovuje (dopoledne, odpoledne) – úkoly jsou zadávány vždy na další hodinu, nicméně učitelé budou čekat na vaše dotazy vždy ve vyhrazený čas.

    • KOMUNIKUJ se svými učiteli, pokud potřebuješ poradit, od 9.00 - 11.00 hodin.

    Nevíš-li si rady, můžeš psát svým učitelům do zpráv v EduPage, každý školní den od 9.00 – 11.00 hodin. Tví učitelé na tebe budou čekat, ty ale online být nemusíš.

    • Tvé výsledky budou učiteli normálně ZNÁMKOVÁNY.

    Za DOMÁCÍ ÚKOLY můžeš získat motivační známku s váhou 0,25 nebo 0,5.
    Časem přibydou i TESTY, kde budeš mít jen jeden pokus a váha známky může být až 1,0.

  • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

   • 21. 3. 2020
   • vydává škola dvojím způsobem:

    1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
    2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 221, nahlaste jméno a třídu dítěte, formulář vám vytiskneme a předáme osobně u vchodu do školy v době od 7.00 – 14.30 hodin.

    Více informací a podrobnosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

  • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

   • 2. 3. 2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015. Elektronickou žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2019/2020.

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2020 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tzv. motivační část).

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

   • Koronavirus - informace pro rodiče

   • 29. 2. 2020
   • AKTUÁLNĚ: škola je z nařízení vlády uzavřena pro všechny žáky včetně družiny, jídelny a sportovní haly

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    Vážení rodiče, aktuální informace, prosím, sledujte na http://www.khszlin.cz a https://www.mzcr.cz

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    V praxi to znamená, že základní škola je od zítřka pro žáky uzavřena do odvolání. Opatření platí i pro školní družinu a školní jídelnu, která nevaří. Přihlášené obědy budeme rušit v systému hromadně a postupně, dokud bude nařízení trvat tak, aby vám nepropadly finance.

    O dalším postupu vás budeme průběžně informovat – sledujte prosím EduPage. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké předjarní dny. Zdeněk Ogrodník, ředitel

   • Opatření, která činíme, proti šíření koronaviru ve škole

   • 9. 3. 2020
   • na doporučení Krajské hygienické stanice ZK a dalších orgánů státní správy

    Žáci a zaměstnanci, kteří v době jarních prázdnin pobývali v Itálii zůstávají doma v 14denní karanténě (aktuálně 2 žáci a jeden zaměstnanec).

    Žákům v karanténě bude poskytnuta domácí výuka s využitím EduPage – zápisy, úkoly, procvičování látky, ověřování znalostí.

    Škola nakoupila na všechna sociální zařízení desinfekční mýdla s vyvěšenými informacemi vyzývajícími k častému a správnému mytí rukou v době respiračních onemocnění.

    Všichni žáci byli poučeni svými třídními učiteli o dodržování hygienických zásad, základní pravidla byla vyvěšena na třídní nástěnky.

    Všichni zaměstnanci byli poučeni o svých povinnostech a informováni o krocích, které škola činí, aby zamezila šíření viru.

    V oblasti úklidu se řídíme doporučením Krajské hygienické stanice, kdy mimo běžný úklid čistíme a dezinfikujeme povrchy, kterých se často dotýkáme (například kliky u dveří, pracovní stoly a lavice ve škole), a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

    Průběžně informujeme rodiče o situaci prostřednictvím školního informačního systému EduPage a webových stránek školy.

  • Žáci na Střelecké lize
   • Žáci na Střelecké lize

   • 21. 2. 2020
   • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

    V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

    V kategorii chlapců se družstvo, které tvořili Tomáš Dolina, Martin Michalčík a David Ondrušek, umístilo na 3. místě. Mezi jednotlivci si David Ondrušek vystřílel zlatou medaili.

    Děvčata však také nezahálela. Jejich družstvo ve složení Radana Ondrušková, Emma Vrublová a Michaela Majtnerová získalo 1. místo. V jednotlivcích si Radana Ondrušková vybojovala stříbro a Michaela Majtnerová bronz.

    Přijeli jsme, stříleli jsme, vyhráli jsme!

    Michaela Majtnerová, Tomáš Dolina, 9. B

  • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

   • 5. 2. 2020
   • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

    Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

    Dále se děti mohou těšit na soutěž O nejlepšího skokana, takže už pomalu skáčeme přes švihadlo, čeká nás vybíjená, fotbal a řada atletických soutěží. Tak hurá do toho!

    splh_2019_20.pdf​​​​​​​

  • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

   • 6. 1. 2020
   • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

    Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

     

  • Vánoční volejbalový turnaj
   • Vánoční volejbalový turnaj

   • 6. 1. 2020
   • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

    Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

  • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!
   • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!

   • 17. 12. 2019
   • Ve čtvrtek 5.12. se ve třídách a po chodbách rozřinčely řetězy a Mikuláš, čert a anděl pozdravil všechny děti.

    Ty hodné Mikuláš jen chválil, těm zlobivým čert pohrozil. V prvních třídách i slzička ukápla, ale když Mikuláš všem dětem nadělil Slabikáře a drobné sladkosti, byly spokojené.

    Společně si všechny děti i s třídními učiteli zazpívaly u vánočního stromečku koledy.