• PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!
   • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!

   • 13. 5. 2022
   • V pátek 6. 5. se v Uherském Hradišti konal tradiční Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – 53. ročník atletické soutěže školních družstev.

    Jedná se o tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování - webové stránky.

    Naši školu reprezentovalo 39 žáků druhého stupně. A za to, že to zvládli perfektně, hovoří výsledky.

    Do krajského kola shodně z 2. místa postoupila družstva starších žákyň i starších žáků. Mladší žákyně se umístily na krásném 3. místě a mladší žáci na 5. místě.

    Za zmínku stojí některé individuální výkony. Nejvíce se dařilo ve vrhu koulí, kde jsme nenašli přemožitele. Také ve vytrvalostních bězích jsme obsazovali první pozice.

    Martin Chmela – 60 m (7,64 – druhé místo)

    Jindřiška Michalčíková – 600 m (1:58.49 – třetí místo)

    Eliška Michalčíková – 800 m (2:44.11 – druhé místo)

    Michal Šimoník – 1 500 m (4:40.95 – druhé místo)

    Valentýna Trnková a Denisa Kundratová – skok vysoký (obě 130 cm – druhé místo)

    Adéla Bartošíková – skok daleký (4,06 m – třetí místo)

    Aneta Raždíková – vrh koulí (9,50 m – první místo) a Lukáš Zábojník (11,10 m – první místo)

    J. Ščuka, M. Chmela, A. Kalík, M. Šimoník – 4 x 60 m (30,72 – třetí místo)

    I. Radová, L. Pospíšilová, D. Kundratová, M. Michalčíková – 4 x 60 m (33,92 – druhé místo)

    Gratulujeme k výsledkům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

    (Veškeré výsledky závodu jsou uvedeny na stránkách https://online.atletika.cz/vysledky/63980 )

  • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA
   • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA

   • 11. 5. 2022
   • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

    Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků 100 malých šikulů z 1. - 5. ročníku.

    Nejhodnotnější výkon předvedla páťačka Noemi KRAMÁROVÁ, která tréninkovou pomůcku překonala 168x, a druhák Matěj LUPTÁK se stejným výkonem! Za zmínku ještě stojí i průměrný výkon nejlepší třídy (10 žáků V.A) - 121 přeskoků!

    Máme potrénováno a hurá na hřiště!

  • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!
   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!

   • 10. 5. 2022
   • Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 1. stupně ve šplhu.

    Další ze sportovních soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

    Nejlepší šplhounek na 1. stupni je pro letošek páťák Viktor MICHALČÍK (5,02 s), nejlepší dívkou pak páťačka Veronika MACHŮ (5,52 s)

    Vynaložená dřina v tréninku nebyla marná - děti jsou opět o kus silnější a odolnější.

  • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
   • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

   • 6. 5. 2022
   • Všechny děti ve školní družině se podílely na tradičním vítání jara. Proběhl den věnovaný svátkům jara – Velikonocům, kde si děti povídaly o Pašijovém týdnu, o postní době, která vychází na 6 týdnů, v níž každá neděle má svůj název. Na toto téma proběhl zábavný kviz a nejlepší byli odměněni.

    Následovaly závodivé hry a nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. Děti si vyrobily velikonoční zápichy, kraslice nebo velikonoční dekorace.

    Povelikonoční čas byl zpestřen pečením pizzy. V každém oddělení probíhala výtvarná soutěž na téma Jaro. Nejlepší práce pak byly zaslány do městské knihovny k vystavení.

    Předmájový čas byl pojat v duchu čarodějnic. Mladší ročníky si čarodějnice vyrobily, starší děti závodily v hodu na čarodějnici (hod medicinbalem).

  • Za Nerudou do divadla
   • Za Nerudou do divadla

   • 4. 5. 2022
   • Výuka devátého ročníku byla ve čtvrtek 21. dubna 2022 netradiční. Po první hodině se slavnostně odění deváťáci vydali do Městského divadla Zlín, kde zhlédli představení Z povídek malostranských hostujícího Divadla Náměstíčko.

    Celým představením provází diváky sám Jan Neruda, který se právě rozhodl, že se stane spisovatelem. Brilantně vypravuje příběhy prostých lidí z pražské Malé Strany poloviny 19. století, jak je sám zažil a už jako dítě vnímal. Příběhy, kde pomluva či zlomyslný žert může zničit lidský život, kde letitá nevraživost může skončit smírem, příběhy, v nichž se objevuje láska i neláska v různých podobách. Během představení před námi ožívají postavy čtyř autorových povídek – Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu a O některých domácích zvířátcích.

    Ve společnosti Jana Nerudy a výborných divadelních herců jsme prožili krásné čtvrteční dopoledne a odnesli jsme si příjemný kulturní zážitek.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

   • 2. 5. 2022
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2022/2023, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    Seznam_prijatych_deti_do_1._rocniku_skolniho_roku_2022_2023.pdf​​​​​​​

  • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!
   • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!

   • 27. 4. 2022
   • V uplynulém období absolvovalo školní kolo celostátní matematické soutěže celkem 258 žáků z 1. a 2. stupně.

    Letošní soutěžní úkoly byly vytvořeny ze dvou tematických okruhů. První se týkal námořních cestovatelských objevů a druhý se zabýval různými typy her. V polovině měsíce dubna našli žáci na svých online účtech výsledky soupeření a bodový zisk, který si mohli porovnat se stejně starými soupeři z celé republiky.

    Nejlepšího výsledku dosáhl Šimon Chmela z 8. D, který se v rámci kraje umístil na 3. místě a postoupil do finálového kola, které se uskuteční v měsíci červnu v Praze.

    Další pěkné výkony v rámci kraje předvedli:

    Antonín Šitavanc z 5.B - 7. místo

    David Šturma z 6.B - 10. místo

    Kristýna Kozáčková z 9.A - 5. místo

  • KVÍZOVÁNÍ JUNIOR na Majáku
   • KVÍZOVÁNÍ JUNIOR na Majáku

   • 21. 4. 2022
   • Dlouho očekávané 2. kolo KVÍZOVÁNÍ JUNIOR pro žáky 2. stupně ZŠ na motivy celosvětově populární zábavné znalostní hry pro dospělé, připravené dobrovolníky Klubu Maják, se uskutečnilo 5. 3. 2022.

    Tentokrát se počet účastníků navýšil na celkem 35 soutěžících juniorů, kteří byli rozděleni do osmi týmů, převážně složených ze žáků naší školy, ZŠ T. G. Masaryka v Bojkovicích.

    Týmy se mezi sebou utkaly v deseti kolech a své znalosti prověřily v rámci otázek z různých oblastí – dějin, sportu, hudby, přírody, logických úloh, večerníčků, pranostik a přísloví, vlajek apod. Kvízem provázela moderátorská dvojice Pavel Slavíček a Matěj Kročil, kteří svůj komentář k tématům a otázkám doplňovali i dalšími zajímavostmi.

    Po celkovém sečtení bodů za správné odpovědi se opět ukázalo, že naši junioři jsou na tom se všeobecnými znalostmi velmi dobře a dokážou se perfektně doplňovat a spolupracovat. Výsledky týmů byly velmi vyrovnané.

    Po napínavém a zábavném „souboji“ získal prvenství čtyřčlenný dívčí tým MOLEKULY, na 2. místě skončil tým JELITA KOPYTA a 3. místo získali CITRÓNCI. Vítězové si odnesli hodnotné ceny a další týmy pak alespoň cenu útěchy za vysoké nasazení a snahu, neboť ta se cení také.

    V závěru byli účastníci vyzváni k sepsání nápadů oblastí pro další kvízy a tipů se sešlo opravdu hodně. Organizátoři tedy již pracují na nových tématech a těší se na další setkání, které je plánováno na 7. 5. 2022 v Klubu Maják.

    Všem zúčastněným děkujeme, že si přišli zdravě zasoutěžit a pobavit se, což je také hlavním cílem této soutěže. Věříme, že i nadále bude děti inspirovat a motivovat k seberozvoji, budování týmového ducha a stane se tak další tradiční akcí pro naši mladou generaci.

  • Matematické soutěže
   • Matematické soutěže

   • 5. 4. 2022
   • V průběhu měsíce února a března proběhly na naší škole matematické soutěže.

    V rámci matematické olympiády se dvě žákyně devátého ročníku – Kristýna Kozáčková  (9.A) a Emma Charvátová (9.C) zúčastnily okresního kola. Další žáky teprve okresní kolo čeká. Za šestý ročník se zúčastní Michal Šašinka (6.A) a Tobiáš Konečný (6.B). Sedmý ročník budou reprezentovat děvčata ze 7.A – Daniela Tyroltová, Kamila Hanáčková a Anna Stojaspalová.

    V pátek 18. března proběhla v celé republice soutěž Matematický klokan. Na základní škole probíhá ve 4 kategoriích. Žáci řeší logické úlohy za 3, 4 a 5 bodů.

    Z naší školy se zapojilo 87 žáků. Děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!  

    Cvrček (2. – 3. ročník)

    1. Filip Josefík (3.B)
    2. Bonnie MacFarlane a Adéla Polanská (obě 3.B)

    Klokánek (4. – 5. ročník)

    1. Antonín Šitavanc (5.B)
    2. Eliška Pokorná (5.A)
    3. Matěj Hamrlík (5.B)

    V rámci okresu se Filip umístil na děleném třetím místě a Tonda na děleném 2. místě. Velká gratulace!

    Benjamín (6. – 7. ročník)

    1. Tobiáš Konečný (6.B)
    2. Matyáš Charvát (6.B)
    3. Julie Míčová (7.B)

    Kadet (8. – 9. ročník)

    1. Jan Ondrušek (8.B)
    2. David Rak (8.B), Petr Gavenda (8.C) a Tadeáš Pešek (9.A)
  • Horní Bečva 2022 – podruhé!
   • Horní Bečva 2022 – podruhé!

   • 1. 4. 2022
   • Tentokráte se na lyžařský kurz na Horní Bečvu vydali osmáci, jakožto náhradu za kurz, který neproběhl v 7. ročníku.

    A že i v březnu panovaly skvělé podmínky a atmosféra lyžáku byla výborná, si můžete prohlédnout v následujícím videu.

    https://www.youtube.com/watch?v=dzQIJYt-RAM

  • V den, kdy zněly třídou básně, to nám bylo vážně krásně..
   • V den, kdy zněly třídou básně, to nám bylo vážně krásně..

   • 31. 3. 2022
   • Ve dnech 24. a 25. 3. se uskutečnila školní kola recitační soutěže. Proběhla jako tradičně ve dvou částech. V první soupeřili žáci 3.– 5. ročníku a v druhé pak mladší školáci z 1. a 2. tříd.

    Na základě třídních kol, která proběhla ve všech třídách 1. stupně, postoupilo do školního finále 44 recitátorů, kteří předvedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané.  Porota se proto rozhodla o přidělení některých míst dvěma soutěžícím.

     

    Umístění žáků v recitační soutěži:

     

    3. – 5. ročník

    1. Monika Zetíková
    2. Eliška Pokorná, Eliška Lahutová
    3. Elena Zemánková, Justýna Šmídová

     

    1. Nikola Jan Marunič
    2. Matěj Hamrlík
    3. Lukáš Ševčík

     

    1. – 2. ročník

    1. Agáta Brhlíková
    2. Julie Špiritová
    3. Sofie Anna Vaňharová

     

    1. Šimon Michalec
    2. Filip Lysák, Vojtěch Juračka
    3. Christian Hladík

     

    Všem zúčastněným patří pochvala za pečlivou přípravu básní a vítězům velká gratulace.

     

  • Víc hlav - víc rozumu
   • Víc hlav - víc rozumu

   • 30. 3. 2022
   • Před nedávnem se na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně uskutečnila soutěž Víc hlav – víc rozumu.

    Naši školu jsme reprezentovali ve dvou dvoučlenných družstvech. Řešili jsme deset velmi zajímavých úkolů, mezi kterými se objevila i morseovka či starší hra „lodě“. Museli jsme vyřešit spoustu šifer a také sirkové hlavolamy a úlohy o věku. Pracovali jsme s geometrickou sítí, ze které měl vzniknout určený domeček. Bylo to matematicko-logické uvažování.

    Nakonec se naše družstva umístila na 4. a 11. místě.

    Emma Charvátová, 9.C

  • KDOPAK MÁ LETOS VÝROČÍ?
   • KDOPAK MÁ LETOS VÝROČÍ?

   • 29. 3. 2022
   • Žáci třetího ročníku v družině to už ví.

    Při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského jsme si společně udělali projektový den.

    Celé odpoledne se neslo v duchu zpracování vyhledaných informací, jejich písemného i výtvarného vyjádření. Žáci si společně rozdělili úkoly a na závěr si své poznatky navzájem předávali. Své práce si vystavili na nástěnné síti u školní družiny.

    Den s Komenským se nám moc líbil a vydařil.

  • Velký úspěch ve výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“
   • Velký úspěch ve výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“

   • 22. 3. 2022
   • Naši malí výtvarníci opět slavili úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži pořádané hnutím Brontosaurus, tentokrát na téma „Máme rádi přírodu“ s podnázvem „Ekofór“.

    Za kategorii 4. – 6. třída, kde se zapojily děti ze třídy 6. B v rámci výtvarné výchovy i děti navštěvující družinu, naše škola posbírala hned dvě vítězná místa a jedno ocenění poroty.

    29. ledna si pak výherci jeli osobně se svými rodinnými příslušníky převzít diplomy a ceny na slavnostní vyhlášení do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Všem třem oceněným žákům srdečně gratulujeme! Nutno ale pochválit i všechny další zapojené žáky, neboť i jejich práce byly na toto téma obzvlášť zdařilé.

    2. místo: David Lahuta, 6.B

    3. místo: Adéla Nicol Gabrhelová, 4. B

    Ocenění poroty: Vojtěch Waclavik, 6. B

  • Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích
   • Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích

   • 18. 3. 2022
   • Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice přijímá ke vzdělávání ukrajinské děti ve věku 6–15 let s bydlištěm v Bojkovicích a okolí vždy v pondělí a středu od 7.30 hodin v kanceláři školy na Štefánikově ulici č. 460.

    Potřebné doklady:

    * doklad o totožnosti dítěte (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad o totožnosti zákonného zástupce (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad místa ubytování (stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě)

    Dítě si s sebou vezme přezůvky a tašku na školní pomůcky, pokud již zůstává ve škole. V případě dotazů volejte Riu Popelíkovou - 773 460 221.

  • I naše škola se zapojila do podpory válkou sužované Ukrajiny.
   • I naše škola se zapojila do podpory válkou sužované Ukrajiny.

   • 15. 3. 2022
   • Už v průběhu minulého týdne se žáci se svými učiteli zabývali tématem Ukrajina z různých pohledů (zeměpis, dějepis, občanská výchova, literatura), malovali vlajky a zdobili školu. Starší žáci diskutovali o svém vnímání současné situace.

    V pondělí 14.3.2022 pak proběhl Den pro Ukrajinu, kdy se naše škola zahalila do ukrajinských národních barev. Žáci i zaměstnanci tento den přišli v modrožlutém oblečení, aby tak vyjádřili svou solidaritu.  Místo obvyklé výuky strávili žáci první hodinu se svými třídními učiteli, se kterými shrnuli své dosavadní poznatky a vytvořili třídní plakát. V 9 hodin se pak všichni žáci i zaměstnanci školy setkali ve vstupním vestibulu, který se po krátkém proslovu pana ředitele s přáním brzkého ukončení válečného konfliktu rozezněl slovy písně Náměšť od Jaroslava Hutky: „Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře…“ Doufejme, že její závěr „… co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda…“ bude platit i pro Ukrajinu.

  • Páťáci v technologickém centru
   • Páťáci v technologickém centru

   • 15. 3. 2022
   • Žáci pátých tříd navštívili v březnu při exkurzi v rámci učiva informatiky inovační a technologické centrum ve Střední průmyslové škole v Uherském Brodě.

    Po prohlídce zajímavých technických exponátů si vyzkoušeli práci s elektronickou stavebnicí Boffin. Úkolem bylo sestavit elektrický obvod, který vystřeluje vrtuli. Pak si také zapojili elektrický obvod pro hudební poplach řízený světlem. Všichni své zadání zvládli a aktivita se stavebnicí se jim líbila.

    Kromě zhlédnutí krátkých videí ve 3D kině, si zde zasoutěžili ve hře prostřednictvím virtuální reality.

    Exkurze byla pro žáky atraktivní. Pochvalu si zaslouží všechny dívky, kterých je v letošních pátých třídách menšina, protože se s nadšením zapojily do nabízených činností.

    5.B v akci

    5.A v akci

  • Plavání se nebojíme!
   • Plavání se nebojíme!

   • 11. 3. 2022
   • V letošním školním roce absolvovali žáci naší školy plavecký výcvik v Uherském Brodě a v Luhačovicích.

    Dvouhodinová výuka v deseti cyklech byla vždy rozdělena do tří částí: děti nejdříve trénovaly správný plavecký styl s pomůckou nebo časem už i bez pomůcky, studenou vodu pak vystřídala velmi příjemně teplá voda ve vířivce a v závěru hodiny si děti zařádily jen tak v celém bazénu.

    Žáci 3. tříd začali s plaváním hned v září a s nadšením se učili nové plavecké styly včetně skoků do vody. Také druháci ukázali, že se vody nebojí, a začátky plavání zvládli na výbornou. A ani letošní čtvrťáci nebyli ošizeni o své hodiny plavání, které stopla covidová opatření, a stihli si i zazávodit.

    Všechny děti byly moc šikovné a měly radost z "Mokrého vysvědčení", které jim paní učitelky předaly ve škole.

  • Kdo si maluje, nezlobí..
   • Kdo si maluje, nezlobí..

   • 10. 3. 2022
   • I v letošním školním roce proběhla na prvním stupni naší školy výtvarná soutěž, tentokrát na téma ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Žáci třetího až pátého ročníku kreslili v hodinách výtvarné výchovy sportovce, maskoty, olympijské kruhy.

    Porota složená z učitelek pak vybrala ty nejzdařilejší práce a odměnila je diplomem a nějakou drobností.

    A jak to dopadlo?

    3.ročník

    1.místo – Laila Michalčíková

    2.místo – Victoria Hrnčárová

    3.místo – Julie Valterová

    4.ročník

    1.místo – Barbora Navrátilová

    2.místo – Eliška Lahutová

    3.místo – David Kubiš

    5.ročník

    1.místo – Eliška Pokorná

    2.místo – Taťána Džavíková

    3.místo – Lucie Tyroltová

     

    Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a gratulujeme vítězům.

  • 48. ročník Olympiády v českém jazyce
   • 48. ročník Olympiády v českém jazyce

   • 9. 3. 2022
   • Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže Olympiáda v českém jazyce, jehož se letos zúčastnilo 13 žáků devátého ročníku.

    Soutěž se skládá ze dvou částí – jazykové a slohové. Žáci nejprve řešili zajímavé úkoly z různých oblastí české gramatiky – tvarosloví, skladby, zvukové stránky jazyka, tvoření i významu slov. Potom se věnovali slohové práci U nás na náměstí / návsi, kterou měli za úkol zpracovat formou prózy v maximální délce 300 slov.

    První místo v soutěži získala žákyně Emma Charvátová z IX. C a na druhém se umístila Markéta Slámečková z IX. C. Obě děvčata postupují do okresního kola, které se koná 29. března 2022 v Uherském Hradišti.

    Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!