• Soutěž v SUDOKU na 2. stupni vyvrcholila školním finále
   • Soutěž v SUDOKU na 2. stupni vyvrcholila školním finále

   • 27. 5. 2022
   • Dne 12. 5. 2022 proběhlo školní kolo v luštění Sudoku. Do soutěže se nominovalo celkem 12 luštitelů ze 7. – 9. ročníku. Podmínkou nominace bylo vyřešení šesti křížovek ve třech barevných kolech.

    Všichni účastníci školního kola bojovali v luštění na čas, kdy během určeného časového limitu měli doplnit co nejvíce křížovek.

    Nejrychlejší luštitelkou se stala Tereza Štencelová z 8.B s bravurním výkonem a ziskem 389 bodů, na druhém místě skončil Martin Chmela z 8.A s 292 body a pěkný výkon podala na třetím místě i Eliška Michalčíková s výkonem 251 bod.

  • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  («лекс Україна» - освіта)
   • Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

   • 26. 5. 2022
   • Ředitel základní školy / Директор початкової школи T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

    повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

    Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

    Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

    • kterým byla pskytnuta dčasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prkazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

    які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

    • kterým byl udělen vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se autmaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

    Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

    Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

    Termín zápisu / Дата та час запису: 6.6.2022 v 15.00 hodin

    Místo zápisu / Місце запису: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460

    Organizace zápisu / Порядок запису:

    1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

          Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

     

    2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

          У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

    3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

    Законні представники зобов’язані подати такі документи:

    a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

          заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

    b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

          документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

    c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

          документ, що дає право представляти дитину.

    4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

    Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

     

     

    V /м. Bojkovicích dne/дата 25.5. 2022                                                         

     

     

          Mgr. Zdeněk Ogrodník

    Ředitel základní školy / Директор початкової школи

     

     

     

     

     

     

  • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!
   • V okresním finále Mc Donald´s Cupu jsme vykopali stříbrné medaile!

   • 18. 5. 2022
   • Klasický fotbalový turnaj dětí prvního stupně má letos již 23. pokračování a zajímavostí jistě je, že naše škola nechyběla ani jednou. Díky kvalitní práci s mládeží v místní Viktorce v něm tradičně patříme mezi nejlepší v okrese.

    Letos jsme v kategorii B postoupili z okrskového kola v Uherském Brodě bez obdrženého gólu do okresního finále a v něm nás na Městském Stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti porazila jen místní výběrová Sportovní škola. Stříbrná medaile a pohár za druhé místo v okrese byly pro kluky zaslouženou odměnou.

    Sportu zdar, fotbalu zvlášť a fotbalu prcků obzvlášť :-)

    Sestava:

    Viktor Michalčík, Teodor Neveselý, Jakub Teplý, Kryštof Vacula, Prokop Maštalíř, David Valíček, Matyáš Brhlík, Martin Hodulík, Šimon Vavrečka, David Kubiš, Josef Jančařík

  • Zápis do první třídy
   • Zápis do první třídy

   • 17. 5. 2022
   • Ve čtvrtek 7. dubna k nám do školy zavítali budoucí prvňáčci. Po dvouleté odmlce, kdy zápis proběhl pouze elektronicky, jsme se s dětmi a jejich rodiči konečně mohli setkat ve škole.

    Malí školáci nám ukázali, jak krásně umí zpívat, vyprávět i recitovat. Nakreslili nám pěkné obrázky a při krmení plyšových pejsků předvedli své matematické dovednosti. Za svou snahu si odnesli i malý dáreček na památku.

    Jsme rádi, že se dětem ve škole líbilo, a v září se budeme těšit na 39 šikovných prvňáčků.

  • Easter egg hunt
   • Easter egg hunt

   • 16. 5. 2022
   • V poslední angličtině před velikonočními prázdninami si naši třeťáci vyzkoušeli velikonoční tradice po anglicku.

    Při tradičním Easter egg hunt si děti našly schovaná velikonoční vajíčka, která si samy vyzdobily. Po proběhnutí v jarně vyzdobeném okolí školy vyrobily pro rodiče velikonoční přání a už se těšily na Velikonoce české – pěkně s koledou a tatarem.

  • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!
   • PATŘÍME MEZI ATLETICKOU ELITU KRAJE!

   • 13. 5. 2022
   • V pátek 6. 5. se v Uherském Hradišti konal tradiční Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – 53. ročník atletické soutěže školních družstev.

    Jedná se o tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování - webové stránky.

    Naši školu reprezentovalo 39 žáků druhého stupně. A za to, že to zvládli perfektně, hovoří výsledky.

    Do krajského kola shodně z 2. místa postoupila družstva starších žákyň i starších žáků. Mladší žákyně se umístily na krásném 3. místě a mladší žáci na 5. místě.

    Za zmínku stojí některé individuální výkony. Nejvíce se dařilo ve vrhu koulí, kde jsme nenašli přemožitele. Také ve vytrvalostních bězích jsme obsazovali první pozice.

    Martin Chmela – 60 m (7,64 – druhé místo)

    Jindřiška Michalčíková – 600 m (1:58.49 – třetí místo)

    Eliška Michalčíková – 800 m (2:44.11 – druhé místo)

    Michal Šimoník – 1 500 m (4:40.95 – druhé místo)

    Valentýna Trnková a Denisa Kundratová – skok vysoký (obě 130 cm – druhé místo)

    Adéla Bartošíková – skok daleký (4,06 m – třetí místo)

    Aneta Raždíková – vrh koulí (9,50 m – první místo) a Lukáš Zábojník (11,10 m – první místo)

    J. Ščuka, M. Chmela, A. Kalík, M. Šimoník – 4 x 60 m (30,72 – třetí místo)

    I. Radová, L. Pospíšilová, D. Kundratová, M. Michalčíková – 4 x 60 m (33,92 – druhé místo)

    Gratulujeme k výsledkům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

    (Veškeré výsledky závodu jsou uvedeny na stránkách https://online.atletika.cz/vysledky/63980 )

  • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA
   • O NEJLEPŠÍHO SKOKANA

   • 11. 5. 2022
   • Než děti vyběhnou na jarní hřiště, věnujeme se na prvním stupni nejrůznějším halovým aktivitám. Mezi ně patří i skákání přes švihadlo, které vyvrcholilo velkým školním finále.

    Z třídních kol do něj postoupilo pět nejlepších chlapců a pět nejepších dívek. Úkolem závodníků pak bylo snožmo naskákat za 1 minutu co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Celkem si ve finále zasoutěžilo před zraky svých spolužáků 100 malých šikulů z 1. - 5. ročníku.

    Nejhodnotnější výkon předvedla páťačka Noemi KRAMÁROVÁ, která tréninkovou pomůcku překonala 168x, a druhák Matěj LUPTÁK se stejným výkonem! Za zmínku ještě stojí i průměrný výkon nejlepší třídy (10 žáků V.A) - 121 přeskoků!

    Máme potrénováno a hurá na hřiště!

  • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!
   • Silné ruce, hbité tělo, v tělocvičně "makej" znělo !!!

   • 10. 5. 2022
   • Ve "zkoušce statiky malé tělocvičny" si zasoutěžili žáci 1. stupně ve šplhu.

    Další ze sportovních soutěží pro děti prvního stupně se uskutečnila v bouřlivé atmosféře malé tělocvičny. Každý soutěžící si  zašplhal ve dvou kolech. Lepší čas potom rozhodoval o konečném pořadí. Navíc průměrný čas šplhounků dané třídy určil vítěze v týmové soutěži.

    Nejlepší šplhounek na 1. stupni je pro letošek páťák Viktor MICHALČÍK (5,02 s), nejlepší dívkou pak páťačka Veronika MACHŮ (5,52 s)

    Vynaložená dřina v tréninku nebyla marná - děti jsou opět o kus silnější a odolnější.

  • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
   • HURÁ! JARO JE TADY ANEB UPLYNULÝ MĚSÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

   • 6. 5. 2022
   • Všechny děti ve školní družině se podílely na tradičním vítání jara. Proběhl den věnovaný svátkům jara – Velikonocům, kde si děti povídaly o Pašijovém týdnu, o postní době, která vychází na 6 týdnů, v níž každá neděle má svůj název. Na toto téma proběhl zábavný kviz a nejlepší byli odměněni.

    Následovaly závodivé hry a nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. Děti si vyrobily velikonoční zápichy, kraslice nebo velikonoční dekorace.

    Povelikonoční čas byl zpestřen pečením pizzy. V každém oddělení probíhala výtvarná soutěž na téma Jaro. Nejlepší práce pak byly zaslány do městské knihovny k vystavení.

    Předmájový čas byl pojat v duchu čarodějnic. Mladší ročníky si čarodějnice vyrobily, starší děti závodily v hodu na čarodějnici (hod medicinbalem).

  • Za Nerudou do divadla
   • Za Nerudou do divadla

   • 4. 5. 2022
   • Výuka devátého ročníku byla ve čtvrtek 21. dubna 2022 netradiční. Po první hodině se slavnostně odění deváťáci vydali do Městského divadla Zlín, kde zhlédli představení Z povídek malostranských hostujícího Divadla Náměstíčko.

    Celým představením provází diváky sám Jan Neruda, který se právě rozhodl, že se stane spisovatelem. Brilantně vypravuje příběhy prostých lidí z pražské Malé Strany poloviny 19. století, jak je sám zažil a už jako dítě vnímal. Příběhy, kde pomluva či zlomyslný žert může zničit lidský život, kde letitá nevraživost může skončit smírem, příběhy, v nichž se objevuje láska i neláska v různých podobách. Během představení před námi ožívají postavy čtyř autorových povídek – Psáno o letošních dušičkách, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Přivedla žebráka na mizinu a O některých domácích zvířátcích.

    Ve společnosti Jana Nerudy a výborných divadelních herců jsme prožili krásné čtvrteční dopoledne a odnesli jsme si příjemný kulturní zážitek.

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

   • 2. 5. 2022
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2022/2023, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    Seznam_prijatych_deti_do_1._rocniku_skolniho_roku_2022_2023.pdf​​​​​​​

  • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!
   • V PANGEE JDEME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE!

   • 27. 4. 2022
   • V uplynulém období absolvovalo školní kolo celostátní matematické soutěže celkem 258 žáků z 1. a 2. stupně.

    Letošní soutěžní úkoly byly vytvořeny ze dvou tematických okruhů. První se týkal námořních cestovatelských objevů a druhý se zabýval různými typy her. V polovině měsíce dubna našli žáci na svých online účtech výsledky soupeření a bodový zisk, který si mohli porovnat se stejně starými soupeři z celé republiky.

    Nejlepšího výsledku dosáhl Šimon Chmela z 8. D, který se v rámci kraje umístil na 3. místě a postoupil do finálového kola, které se uskuteční v měsíci červnu v Praze.

    Další pěkné výkony v rámci kraje předvedli:

    Antonín Šitavanc z 5.B - 7. místo

    David Šturma z 6.B - 10. místo

    Kristýna Kozáčková z 9.A - 5. místo

  • KVÍZOVÁNÍ JUNIOR na Majáku
   • KVÍZOVÁNÍ JUNIOR na Majáku

   • 21. 4. 2022
   • Dlouho očekávané 2. kolo KVÍZOVÁNÍ JUNIOR pro žáky 2. stupně ZŠ na motivy celosvětově populární zábavné znalostní hry pro dospělé, připravené dobrovolníky Klubu Maják, se uskutečnilo 5. 3. 2022.

    Tentokrát se počet účastníků navýšil na celkem 35 soutěžících juniorů, kteří byli rozděleni do osmi týmů, převážně složených ze žáků naší školy, ZŠ T. G. Masaryka v Bojkovicích.

    Týmy se mezi sebou utkaly v deseti kolech a své znalosti prověřily v rámci otázek z různých oblastí – dějin, sportu, hudby, přírody, logických úloh, večerníčků, pranostik a přísloví, vlajek apod. Kvízem provázela moderátorská dvojice Pavel Slavíček a Matěj Kročil, kteří svůj komentář k tématům a otázkám doplňovali i dalšími zajímavostmi.

    Po celkovém sečtení bodů za správné odpovědi se opět ukázalo, že naši junioři jsou na tom se všeobecnými znalostmi velmi dobře a dokážou se perfektně doplňovat a spolupracovat. Výsledky týmů byly velmi vyrovnané.

    Po napínavém a zábavném „souboji“ získal prvenství čtyřčlenný dívčí tým MOLEKULY, na 2. místě skončil tým JELITA KOPYTA a 3. místo získali CITRÓNCI. Vítězové si odnesli hodnotné ceny a další týmy pak alespoň cenu útěchy za vysoké nasazení a snahu, neboť ta se cení také.

    V závěru byli účastníci vyzváni k sepsání nápadů oblastí pro další kvízy a tipů se sešlo opravdu hodně. Organizátoři tedy již pracují na nových tématech a těší se na další setkání, které je plánováno na 7. 5. 2022 v Klubu Maják.

    Všem zúčastněným děkujeme, že si přišli zdravě zasoutěžit a pobavit se, což je také hlavním cílem této soutěže. Věříme, že i nadále bude děti inspirovat a motivovat k seberozvoji, budování týmového ducha a stane se tak další tradiční akcí pro naši mladou generaci.

  • Matematické soutěže
   • Matematické soutěže

   • 5. 4. 2022
   • V průběhu měsíce února a března proběhly na naší škole matematické soutěže.

    V rámci matematické olympiády se dvě žákyně devátého ročníku – Kristýna Kozáčková  (9.A) a Emma Charvátová (9.C) zúčastnily okresního kola. Další žáky teprve okresní kolo čeká. Za šestý ročník se zúčastní Michal Šašinka (6.A) a Tobiáš Konečný (6.B). Sedmý ročník budou reprezentovat děvčata ze 7.A – Daniela Tyroltová, Kamila Hanáčková a Anna Stojaspalová.

    V pátek 18. března proběhla v celé republice soutěž Matematický klokan. Na základní škole probíhá ve 4 kategoriích. Žáci řeší logické úlohy za 3, 4 a 5 bodů.

    Z naší školy se zapojilo 87 žáků. Děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!  

    Cvrček (2. – 3. ročník)

    1. Filip Josefík (3.B)
    2. Bonnie MacFarlane a Adéla Polanská (obě 3.B)

    Klokánek (4. – 5. ročník)

    1. Antonín Šitavanc (5.B)
    2. Eliška Pokorná (5.A)
    3. Matěj Hamrlík (5.B)

    V rámci okresu se Filip umístil na děleném třetím místě a Tonda na děleném 2. místě. Velká gratulace!

    Benjamín (6. – 7. ročník)

    1. Tobiáš Konečný (6.B)
    2. Matyáš Charvát (6.B)
    3. Julie Míčová (7.B)

    Kadet (8. – 9. ročník)

    1. Jan Ondrušek (8.B)
    2. David Rak (8.B), Petr Gavenda (8.C) a Tadeáš Pešek (9.A)
  • Horní Bečva 2022 – podruhé!
   • Horní Bečva 2022 – podruhé!

   • 1. 4. 2022
   • Tentokráte se na lyžařský kurz na Horní Bečvu vydali osmáci, jakožto náhradu za kurz, který neproběhl v 7. ročníku.

    A že i v březnu panovaly skvělé podmínky a atmosféra lyžáku byla výborná, si můžete prohlédnout v následujícím videu.

    https://www.youtube.com/watch?v=dzQIJYt-RAM

  • V den, kdy zněly třídou básně, to nám bylo vážně krásně..
   • V den, kdy zněly třídou básně, to nám bylo vážně krásně..

   • 31. 3. 2022
   • Ve dnech 24. a 25. 3. se uskutečnila školní kola recitační soutěže. Proběhla jako tradičně ve dvou částech. V první soupeřili žáci 3.– 5. ročníku a v druhé pak mladší školáci z 1. a 2. tříd.

    Na základě třídních kol, která proběhla ve všech třídách 1. stupně, postoupilo do školního finále 44 recitátorů, kteří předvedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vybrat vítěze nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané.  Porota se proto rozhodla o přidělení některých míst dvěma soutěžícím.

     

    Umístění žáků v recitační soutěži:

     

    3. – 5. ročník

    1. Monika Zetíková
    2. Eliška Pokorná, Eliška Lahutová
    3. Elena Zemánková, Justýna Šmídová

     

    1. Nikola Jan Marunič
    2. Matěj Hamrlík
    3. Lukáš Ševčík

     

    1. – 2. ročník

    1. Agáta Brhlíková
    2. Julie Špiritová
    3. Sofie Anna Vaňharová

     

    1. Šimon Michalec
    2. Filip Lysák, Vojtěch Juračka
    3. Christian Hladík

     

    Všem zúčastněným patří pochvala za pečlivou přípravu básní a vítězům velká gratulace.

     

  • Víc hlav - víc rozumu
   • Víc hlav - víc rozumu

   • 30. 3. 2022
   • Před nedávnem se na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně uskutečnila soutěž Víc hlav – víc rozumu.

    Naši školu jsme reprezentovali ve dvou dvoučlenných družstvech. Řešili jsme deset velmi zajímavých úkolů, mezi kterými se objevila i morseovka či starší hra „lodě“. Museli jsme vyřešit spoustu šifer a také sirkové hlavolamy a úlohy o věku. Pracovali jsme s geometrickou sítí, ze které měl vzniknout určený domeček. Bylo to matematicko-logické uvažování.

    Nakonec se naše družstva umístila na 4. a 11. místě.

    Emma Charvátová, 9.C

  • KDOPAK MÁ LETOS VÝROČÍ?
   • KDOPAK MÁ LETOS VÝROČÍ?

   • 29. 3. 2022
   • Žáci třetího ročníku v družině to už ví.

    Při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského jsme si společně udělali projektový den.

    Celé odpoledne se neslo v duchu zpracování vyhledaných informací, jejich písemného i výtvarného vyjádření. Žáci si společně rozdělili úkoly a na závěr si své poznatky navzájem předávali. Své práce si vystavili na nástěnné síti u školní družiny.

    Den s Komenským se nám moc líbil a vydařil.

  • Velký úspěch ve výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“
   • Velký úspěch ve výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“

   • 22. 3. 2022
   • Naši malí výtvarníci opět slavili úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži pořádané hnutím Brontosaurus, tentokrát na téma „Máme rádi přírodu“ s podnázvem „Ekofór“.

    Za kategorii 4. – 6. třída, kde se zapojily děti ze třídy 6. B v rámci výtvarné výchovy i děti navštěvující družinu, naše škola posbírala hned dvě vítězná místa a jedno ocenění poroty.

    29. ledna si pak výherci jeli osobně se svými rodinnými příslušníky převzít diplomy a ceny na slavnostní vyhlášení do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Všem třem oceněným žákům srdečně gratulujeme! Nutno ale pochválit i všechny další zapojené žáky, neboť i jejich práce byly na toto téma obzvlášť zdařilé.

    2. místo: David Lahuta, 6.B

    3. místo: Adéla Nicol Gabrhelová, 4. B

    Ocenění poroty: Vojtěch Waclavik, 6. B

  • Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích
   • Ukrajinské děti s pobytem v Bojkovicích

   • 18. 3. 2022
   • Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice přijímá ke vzdělávání ukrajinské děti ve věku 6–15 let s bydlištěm v Bojkovicích a okolí vždy v pondělí a středu od 7.30 hodin v kanceláři školy na Štefánikově ulici č. 460.

    Potřebné doklady:

    * doklad o totožnosti dítěte (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad o totožnosti zákonného zástupce (vízum, pas nebo podobný dokument)

    * doklad místa ubytování (stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě)

    Dítě si s sebou vezme přezůvky a tašku na školní pomůcky, pokud již zůstává ve škole. V případě dotazů volejte Riu Popelíkovou - 773 460 221.